Adatok és következtetések a középkori Hortobágy-Sárrét demográfiájához (1300-1350)

Pinke, Zs [Pinke, Zsolt László (Bölcsészettudomán...), szerző]

Magyar nyelvű Tudományos Szaktanulmány (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 1969484
    Adatok és következtetések a középkori Hortobágy-Sárrét demográfiájához (1300-1350) Pinke Zsolt Összefoglalás Dolgozatunkban a Kárpát-medence központi síkvidéki régiója, a Tiszántúl középső részén elterülő 9331 km² kierjedésű Hortobágy-Sárrét elnevezésű vizsgálati terület 1300-1350 közötti településhálózat rekonstrukciójához kapcsolódó módszertani kérdésekkel, a településhálózat változásaihoz vezető okok felderítésével foglalkozunk. A településhálózati rekonstrukció alapján becslést teszünk a terület demográfiai viszonyaira, a tájanként eltérő népsűrűségre, az eltérés okaira. Vizsgáljuk, hogy mely területek válhattak a korszakban az élővilág refugiumaivá, a vizes élőhelyi növények és állatok legkisebb emberi zavarásnak kitett közösségei maradhattak fenn. Vizsgálati területünk a Kárpát-medence folyószabályozások előtti legnagyobb kiterjedésű ártérrendszerét foglalja magába. Feltehetően antropogén és klimatikus hatások összjátéka következtében korszakunkban a táj anyag- és energiaforgalmi folyamatai jelentősen átalakultak. Tézisünk szerint a környezeti kihívásra az emberi közösségek tájanként eltérő módon reagáltak és az eltérő alkalmazkodási stratégiák egymástól térben elkülönülő, akár ellentétes irányú több évszázadig, vagy napjainkig ható településtörténeti, tájtörténeti folyamathoz vezethettek, melynek két példáját túrkevei és debreceni mintaterületeinken mutatjuk be. Abstract This paper reviews the questions concerning the methods of reconstructing the medieval settlement network between 1300-1350 and the reasons leading to the transformation of the settlement network in the middle section of Tiszántúl lying in the central part of the Pannonian Plain. We are out to estimate the demographic conditions, the various population densities of landscapes and try to find the reasons behind the differences. By way of the reconstructing the mediaval settlement network of our study area that extends over 9331 km² and which had contained the biggest unbroken floodplain network of the Pannonian Plain, we examine which areas can be turned into refuges where plant and animal communities could sustain undisturbed. As a collective result of some anthropogenic and climatic impacts, the processes of energy and material streams of lowlands had transformed significantly in the course of time. According to our thesis, human communities that had inhabited the landscapes may have reacted to environmental challanges in heterogenous ways. Diverse adaptation strategies may have lead to different processes of settlement and landscape history separated in space running even contrary to each other for centuries with effects working even today. Keywords: medieval settlements and landscape history, regional differences, human-nature interaction, settlement network changes, historical demography.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-01-19 00:17