Befogadó Matematika

Köves, Gabriella [Köves, Gabriella (Neveléstudomány), author]; Pordány, Sarolta

Hungarian Scientific Abstract (Conference paper)
    Identifiers
    • MTMT: 1840591
    A kombinatorika feladatokat megoldó, 7–9 éves, sajátos nevelési igényű tanulók matematika tanórai tevékenységét elemezzük az elsajátítandó kompetenciák: a valószínűségi következtetés; a rendszerezés, kombinativitás; metakogníció; és az induktív és deduktív folyamatok, illetve induktív és deduktív következtetés tükrében. Feltevésünk, hogy a központi idegrenszer sérült (CP-s) gyermekek körében végzett matematika-módszertani fejlesztőmunka hozzájárulhat a mozgássérültek társadalmi beilleszkedéshez, életminőségük javításához. A bemutatott módszertani fejlesztés 13 éve folyik a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében (NPANNI), amely a konduktív pedagógia kiemelt nemzetközi módszertani intézménye. A konduktív pedagógia kidolgozója, Pető András magyar orvos alapgondolatának:”…a központi idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépítésének lehetőségével, amely a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósítható” alkalmazásával valósult meg a matematikai fejlesztő munka. Tanulmányunkban a feladatmegoldásról készült vizuális dokumentáció alapján néhány példát mutatunk be és elemezzük a feladatok hatását. A tapasztalatok közzétételében a Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület (FFE) segítő szerepet vállalt. Célunk, hogy a felnőttoktatók is tájékozódhassanak az alkalmazott pedagógiai módszerekről és beépíthessék azokat saját oktatómunkájukba. Kulcsszavak: életminőség – inklúzív nevelés – sajátos nevelési igényű tanulók – konduktív pedagógia – központi idegrendszer sérültek (CP-s) – kompetencia – matematikai módszerek – kombinatórika
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2022-01-19 09:39