Vállalati jellemzők és összefüggéseik a válság időszakában

Csesznák, Anita [Csesznák, Anita (Matematika), author] Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály (BGF / PSZK); Wimmer, Ágnes [Wimmer, Ágnes (Üzleti teljesítmé...), author] Department of Decision Sciences (CUB / IFA)

Hungarian Scientific Working paper (Book)
Published: Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Bp, Hungary, 41 p. 2012
Series: VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁS MŰHELYTANULMÁNY-SOROZAT 1787-6915, TM 2
    Identifiers
    Tanulmányunkban a „Versenyben a világgal” kutatási program 2009-ben készült felmérésének 300 vállalatra kiterjedő mintáját elemeztük, a résztvevő vállalatok kiválasztott jellemzőit és e jellemzők összefüggéseit vizsgálva. A munka fő célja – hasonlóan a 2004-es versenyképességi felmérés mintájáról készült korábbi elemzéshez (Wimmer – Csesznák, 2005) – olyan vállalatcsoportok, kategóriák kialakítása volt, mely alapul szolgálhat a különböző kutatók által készítendő további elemzésekhez. Az előzetesen megfogalmazott elvárás az volt, hogy a kiválasztott jellemzők alapján egységes, minden kutató által azonosan értelmezett vállalatcsoportokat hozzunk létre. A hét vizsgált jellemző egy része objektív, mérhető vagy tényszerű szempontokra épül (pl. méret, tulajdonos, ágazat), míg mások a vállalatvezetők véleményén alapulnak (pl. a változásokhoz való viszony, vagy a vállalati teljesítmény megítélése a versenytársakhoz képest). Tanulmányunkban bemutatjuk a minta jellemzésére kialakított kategóriákat, majd ezek alapján jellemezzük a Versenyképesség-kutatás 2009. évi felmérésében résztvevő vállalatokat, s röviden összevetjük a minta jellemzőit az előző, 2004-ben vizsgált vállalati kör jellemzőivel. A tanulmány harmadik részében a kiválasztott jellemzők közötti kapcsolatokat, összefüggéseket vizsgáljuk, képet adva ezzel a magyar gazdaságban működő vállalatok bizonyos jellemzőiről is a 2008-ban kezdődött gazdasági válság első időszakában.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-10-25 22:30