A magyar gazdaság tudásalapú szerveződésének mérése

Lengyel, B [Lengyel, Balázs (Regionális gazdas...), author] Central and North Hungarian Research Department (KRTK / IRS); Leydesdorff, L

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 55 (6) pp. 522-547 2008
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Identifiers
A tudásalapú gazdaság felemelkedésérõl, jellemzõirõl, a fogalom értelmezhetõségérõl az elmúlt években kiélezett viták folytak. A közgazdászkutatók egy része kétkedéssel fogadja a tudásalapú gazdaság közgazdaságtani értelmezésére tett kísérleteket is. Az innovációs rendszerekkel foglalkozó új intézményi közgazdaságtan, az evolúciós közgazdaságtan stb. a gazdasági élet változásait felismerve próbálja beemelni elemzési körébe a tudásalapú gazdaság jellemzõit. Tanulmányunkban – korábbi holland és német vizsgálatokra alapozva – a gazdaság tudásalapú szervezõdésének mérésére teszünk kísérletet a tudásteremtés, tudáskiaknázás és szervezeti kontroll innovációs rendszereken belüli szinergiájának becslésével. A gazdaság tudás alapon való térbeli szervezõdését a hazai cégek háromdimenziós valószínûségi eloszlásának entrópiájával és a három dimenzió (földrajzi, technológiai és szervezeti) közös információjával becsültük. Eredményeink szerint a magyar tudásalapú gazdaság szervezõdése területi szempontból erõsen tagolt: az ország észak-nyugati részein a külföldi tulajdonban lévõ vállalatoknak, a keleti és déli területeken pedig a költségvetési intézményeknek van vezetõ szerepük. Vizsgálatunk alapján úgy tûnik, hogy az innovációs rendszer nemzeti szintje nem segíti a regionális szinten kialakult szinergiákat.
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2021-06-22 10:49