Teljesítménymenedzsment vizsgálatok profitorientált és közszférában működő szervezeteknél

Gergely, Éva [Gergely, Éva (közgazdaság), szerző] Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (DE / GTK)

Magyar nyelvű Tudományos Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 1391889
    Dolgozatomban a humán erőforrás menedzsment területéről a teljesítményértékelést mutatom be, melyet piaci környezetben működő szervezeteknél és a közszférában is vizsgáltam. A témaválasztásom indoka, hogy a teljesítménymenedzsment az utóbbi időben Magyarországon is az érdeklődés középpontjába került. A magánszektor és közszféra szervezeteihez tradicionálisan kapcsolódó értékrendszer alapvetően eltérő, ami a szervezet, a vezetés és az emberi erőforrások menedzselési környezetének lényegi különbségeit eredményezte. Ezeken belül a teljesítményértékelési rendszerüket próbáltam feltárni és összehasonlításukkal következtetéseket levonni. A vizsgálataimat két profitorientált szervezetnél, a Magyar Televízió egyik Regionális Szerkesztőségénél és a Kasz-Coop Derecske Zrt.-nél, illetve egy, a közszférában tevékenykedő szervezetnél, a Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál végeztem. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos vizsgálataimat mindhárom szervezetnél megfigyeléssel, adatgyűjtéssel végeztem. Kérdőíves felmérést alkalmaztam az adatok begyűjtéséhez, ill. mélyinterjúkat készítettem, személyesen elbeszélgettem több dolgozóval is. A kérdőív egyéni adatfelvételi lapból és teljesítménymenedzsment kérdőívből áll. A begyűjtött adatokat számítógép segítségével dolgoztam fel és grafikus úton jelenítettem meg. Statisztikai módszerek alkalmazásával is végeztem vizsgálatokat, melyekkel mélyebben megismerhettem az egyes szervezeteket és több összefüggést volt lehetőségem feltárni. Alkalmaztam súlyozott számtani átlagot, amelyet egyenlőtlen szélességű osztályközös gyakorisági sorból számítottam ki.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-12-02 14:25