Poszeidóniosz

Szoboszlai-Kiss, Katalin [Szoboszlai-Kiss, Katalin (filozófia), szerző] Jogtörténeti Tanszék (SZE / DFÁJK)

Magyar nyelvű Tudományos Monográfia (Könyv)
Megjelent: L'Harmattan Kiadó, Budapest, Magyarország, 289 p. 2009
Sorozatok: Cogito Könyvek, IV
    Cicero mestere, a sztoikus Poseidónios (Kr. e. 135-51) méltatlanul elfeledett egyénisége a görög filozófiának, jóllehet óriási hatással volt Strabón, Galénos, Seneca, Cicero, Augustinus és Caesar tudományos szemléletére. Vitatott személyiség, mivel saját iskolájának hagyományát számos esetben kritikai hanggal bírálja, ezért sztoikusságát többen is megkérdőjelezték, tévesen eretneknek titulálták. Filozófiája rendszerének rekonstruálásakor legfőbb nehézség, hogy művei nem maradtak fenn; eredeti elgondolásai csak töredékekből és erősen interpretált kommentárokból ismertek. Tanításai közül leghíresebb Chrysipposszal folytatott vitája a szenvedélyek okáról, de egyéb filozófiai témái is nagy népszerűségnek örvendtek a műveltek körében, mint a kozmikus sympatheia tana, az oknyomozás módszere, a tudományos jóslás, az égi jelenségek tana, vagy saját korának történeti elbeszélése. A szerző, Poseidónios eredeti fragmentumait adja közre részletes elemzésekkel és kommentárokkal: a fizika, az etika, a logika és a szaktudományok (matematika, földrajz és történetírás) témakörök szerint. A kötet értékes adalékokat szolgáltat a görög filozófia- és tudománytörténet kedvelői számára.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-09-26 05:09