A társadalmi tőke és az iskola

Pusztai, G [Pusztai, Gabriella (Nevelésszociológia), szerző] Neveléstudományok Intézete (DE / BTK)

Magyar nyelvű Monográfia (Könyv) Tudományos
Megjelent: Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Magyarország, 271 p. 2009
Sorozatok: Oktatás és társadalom, 3
    Kérdésfeltevésünket az teszi indokolttá, hogy az oktatás-, nevelésszociológiai kutatásokban a legerősebb magyarázó erővel bíró kulturális tőke reprodukciójának vizsgálata elsősorban az izolált egyént tekintette az elemzés tárgyának. Így a figyelem az egyéni viselkedést magyarázó tipikus demográfiai és státustényezőkre korlátozódik, a statisztikai feldolgozáskor a hangsúly az individuális cselekvést előrejelző vagy okozó változók kiválasztásán és összemérésén van. Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja az egyén önálló döntéseinek kialakulásában a konkrét társadalmi kapcsolatok szerepét. Mivel meggyőződésünk szerint az egyes tanulók iskolaválasztása, illetve iskolai teljesítménye nemcsak a vertikális társadalmi struktúrában elfoglalt helyzet és az egyéni döntések eredménye – hiszen mindezeket erőteljesen módosítja a konkrét társadalmi környezet egyéni magatartásra gyakorolt hatása –, a különböző iskolafenntartókhoz tartozó tanulók társadalmi hátterének feltárásakor a kapcsolatháló- elemzés szemléletmódját is érvényesíteni kívántuk. Így a magyarázatkeresésben nem az egyének tulajdonságaira vagy kategóriáira összpontosítottunk, hanem a társadalmi kapcsolatok mintázatainak tulajdonítottunk kiemelt fontosságot, hogy ennek segítségével kitapinthatóvá váljon a társadalmi tőke elérhetőségének és értékesíthetőségének mértéke.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2023-02-03 18:46