Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban

Szabadfalvi, József [Szabadfalvi, József (Állam- és jogelmélet), author] Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék (UD)

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 (1-2) pp. 51-88 1999
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: B hazai
Identifiers
  • MTMT: 1176660
  • Matarka: 327263
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2021-02-25 19:55