Jogfilozófia az ezredfordulón

Varga, Csaba [Varga, Csaba (Állam- és jogelmélet), szerző]

Magyar nyelvű Tudományos Szakkönyv (Könyv)
Megjelent: Szent István Társulat, Budapest, Magyarország, 450 p. 2004
Sorozatok: Jogfilozófiák 0865-0349
    ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI KULTÚRÁK ‘A jog mint kultúra?’ 11–18, ‘Összehasonlító jogtudományi törekvések’ 19–21, ‘»Összehasonlító jogi kultúrák« (Szempontok a fogalmi körülhatároláshoz)’ 22–27, ‘Összehasonlító jogi kultúrák?’ 28–46, ‘Jogi hagyományok? Jogcsaládok és jogi kultúrák nyomában’ 47–66, MAI IRÁNYOK ‘Jogátvitel, jogátvétel (Fogalmi elemzés napjaink globalista tendenciái tükrében)’ 69–97, ‘Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség s anarchia határmezsgyéjén Amerikában’ 98–113, ‘Az angol–amerikai és a kontinentális-francia hagyományok találkozásának peremvidékén: Kanadai fejlemények és tapasztalatok’ 114–147; JOGELMÉLET ‘Szabály és/vagy norma, avagy a jog fogalmiasíthatósága és logizálhatósága’ 147–157, ‘Érvényesség’ 158–172, ‘Jog, erkölcs, gazdaság: Autonómiák – független pályákon, avagy egymás rendjéből épülve?’ 173–186, ‘A Hart-jelenség’ 187–207, ‘Önmagát felemelő ember? Korunk racionalizmusának dilemmái’ 208–243, ‘Mérték és érték, avagy az öncélúság önveszélyessége’ 244–247, A MÚLT HAGYATÉKA ‘A szocializmus marxizmusának jogelmélete: Hazai körkép nemzetközi kitekintésben’ 251–302, ‘Visszatekintés’ 303–312, ‘Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen’ 313–340; JOGÁLLAMI ÁTMENET ‘Megvalósulatlanul megvalósult, vagy megvalósultan megvalósulatlan jogállam?’ 343–349, ‘Jogállamiságunk – kihívások keresztútján’ 350–368, ‘Jogállami vívódás mintakényszerek Szcyllája és csalódások Kharübdisze közt (Litvánia példájában)’ 369–381, ‘Miért maradt el a szembenézés, az újrakezdés beteljesülése?’ 382–389, ‘A »gyökeresen gonosz« a jog mérlegén’ 390–404, ‘Kudarcot vallott kereszteshadjárat? Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa’ 405–422; Tárgy-, Jogforrás-, Névmutató.
    Fejezetek
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-01-18 05:57