Az értékelés konzisztenciája a társas kapcsolatok percepciójában: az ún. kognitív egyensúly kutatásról

Hunyady, György [Hunyady, György (Társadalomlélektan), author]

Hungarian Scientific Study (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 1051835
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-06-20 14:24