Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet ME AFKI [2009-]
Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet [1998-2008]
Állam- és Jogtudományi Kar ME ÁJK [1990-]
Anyag- és Kohómérnöki Kar [2000-2003]
Bányamérnöki Kar [1990-1999]
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet ME BBZI [1997-2021]
Bartók Béla Zeneművészeti Kar ME BBZK [2021-]
Bölcsészettudományi Intézet [1992-1996]
Bölcsészettudományi Kar ME BTK [1997-]
Comenius Főiskolai Kar ME CFK [2011-2012]
Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar [2000-2010]
Egészségtudományi Intézet [2001-2004]
Egészségügyi Főiskolai Kar [2005-2008]
Egészségügyi Kar ME EK [2009-]
Gazdaságtudományi Kar ME GTK [1990-]
Gépészmérnöki és Informatikai Kar ME GIK [2006-]
Gépészmérnöki Kar ME GMK [1990-2005]
Idegennyelvi Oktatási Központ ME IOK [1996-]
Informatikai Intézet ME II [1990-2005]
Karon kívüli szervezeti egységek ME [1990-]
Kohómérnöki Kar [1990-1999]
Konfucius Intézet ME KI [2013-]
Könyvtár, Levéltár, Múzeum ME KLM [1990-]
Műszaki Anyagtudományi Kar ME MATK [2004-]
Műszaki Földtudományi Kar ME MFTK [2000-]
Villamosmérnöki Intézet [1998-2005]
2021-10-18 14:01