Málovics Gy et al. The role of Corporate Social Responsibility in strong sustainability. (2008) JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS 1053-5357 37 3 907-918, 2686669
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2686669]
  1. Rosenqvist A-M. Hållbara företag – ett ohållbart företag?. (2012) In: I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland p. 18
    Chapter in Book[24062830] [Approved]
    Független, Idéző: 24062830, Kapcsolat: 24062830
2020-07-11 23:27