Bajmócy Zoltán. „Vállalkozó egyetem” vállalkozásfejlesztési szemszögből. (2005) Megjelent: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés pp. 312-327, 1326752
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1326752]
 1. Faketéné Czakó. Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja. A felsőoktatási intézmények szerepe. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27203457] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27203457, Kapcsolat: 27203457
 2. Gyurkovics J. Generations of Science Park sin the Light of Responsible Innovation. (2014) Megjelent: In Buzás N. – Lukovics M. (ed.): Responsible innovation, University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration pp. 193-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24162510] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24162510, Kapcsolat: 24162510
 3. Gyurkovics János. Az egyetemek és tudományos parkok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben: Szeged lehetőségei. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 309-325
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3079301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3079301, Kapcsolat: 24930419
 4. Katalin Erdős et al. The Role of Academic Spin-off founders’ motivation in the Hungarian Biotechnology Sector. (2013) Megjelent: Cooperation, Clusters, and Knowledge Transfer pp. 207-224
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2331035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2331035, Kapcsolat: 23262548
 5. Bucsai K. Technológiatranszfer tevékenység a Szegedi Tudományegyetemen. (2013) Megjelent: In Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 25-41
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23712964] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23712964, Kapcsolat: 23712964
 6. Bucsai K. Role of Technology Transfer Offices in University-Industry Interactions. (2013) Megjelent: In. Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 204-214
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23712973] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23712973, Kapcsolat: 23712973
 7. Bucsai K. Az egyetemi technológia transzfer az innovációs rendszerekben. (2013) Megjelent: Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 39-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23714146] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23714146, Kapcsolat: 23714146
 8. Németh Szabolcs. Az agrárfelsőoktatás innovációs tevékenységet támogató szerepe az Észak-alföldi régióban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973936] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2973936, Kapcsolat: 23712966
 9. Molnár István. Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22333494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22333494, Kapcsolat: 22554564
 10. Szakály D. Abszorb Meter: A térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 39-46
  Folyóiratcikk[22833483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22833483, Kapcsolat: 22833483
 11. Szakály D. Absorb Meter. A térségi és vállalkozási abszorbciós képességek vizsgálati modellje. (2011) Megjelent: Menedzsment a tudásalapú gazdaságban pp. 75-88
  Könyvrészlet[21735242] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735242, Kapcsolat: 21735242
 12. Molnár István et al. Egyetemi szellemitulajdon-védelem és ipari kapcsolatok a nyílt innovációs közegben: open acess vagy monopoljogok. (2009) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 114 5 5-26
  Folyóiratcikk[20934967] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934967, Kapcsolat: 20934967
 13. Hagyi Barbara. Nagyvárosok által közvetített imázs mérése a nemzetközi versenyben.. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20935004] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935004, Kapcsolat: 20935004
 14. Mezei Katalin. Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Az innovációs rendszer alapú megközelítések összevetése. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20935002] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935002, Kapcsolat: 20935002
 15. Benyovszkí A et al. A munkatermelékenység mint területi versenyképességi tényező a felsőoktatási intézmények tudásalapú gazdaságban újraértékelt szerepének tükrében.. (2007) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 5 5-16
  Folyóiratcikk[20935009] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935009, Kapcsolat: 20935009
 16. Mezei Katalin. A felsőoktatás és a területi fejlődés kapcsolata, elméleti összefüggései. (2007) Megjelent: Unirégió. Egyetemek a határ menti együttműködésben. pp. 73-104
  Könyvrészlet[20935007] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935007, Kapcsolat: 20935007
2019-10-21 22:06