Orosz Gábor. Felekezeteket összekötő házasság. (2000) Megjelent: A lelkigondozás órája pp. 112-126, 1339447
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1339447]
 1. Gáncs Tamás. Felkészítés az esküvőre: Az evangélikus jegyesoktatás újragondolása, különös tekintettel a lelkigondozói aspektusokra. (2012) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 86 9 304-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24228832] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24228832, Kapcsolat: 24228832
Orosz Gábor. Az emberi élet védelmének kezdete - a tudomány és a morál keresztútján. (2002) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 45 3 153-157, 1339469
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1339469]
 1. Vörös Judit. Adalékok a művi megtermékenyítés jogi kérdéseihez. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 12 1 56-66
  Folyóiratcikk[22368448] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22368448, Kapcsolat: 22368448
Orosz Gábor. An der Schwellen zweier Epochen: Zur Rolle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der postkommunistischen Zeit. (2005) Megjelent: Die ungarischen Kirchen pp. 89-98, 1339436
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1339436]
 1. Jouko Talonen. Luterilainen kirkko. (2010) Megjelent: Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa [Churches and religions in the Eastern Europe] pp. 374-377
  Könyvrészlet[22314133] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22314133, Kapcsolat: 22314133
 2. Wolfgang Köbel. Egyházak Magyarországon: Legújabb kori történelem és aktuális problémák. (2005) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 4 2 p. 22
  Folyóiratcikk[20970131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20970131, Kapcsolat: 20970131
Orosz Gábor. Meghívás egy közös útra: Az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociális Nyilatkozata (Sozialwort). (2005) ISBN:9639571423, 1339431
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1339431]
 1. Béres Tamás. Meghívás egy közös útra. (2006) EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 0133-1302 71 6 p. 5
  Folyóiratcikk[20970147] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20970147, Kapcsolat: 20970147
 2. Tomka Miklós. A körlevél nemzetközi kontextusa. (2006) VIGILIA 0042-6024 71 8 135-141
  Folyóiratcikk[20970156] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20970156, Kapcsolat: 20970156
Orosz G. Kreacionizmus és kreacionisták. (2005) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 80 3 91-94, 246255
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[246255]
 1. Missura Tibor. A Biblia mint a paleontológia szakkönyve?. (2006) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 81 7 262-264
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24223693] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24223693, Kapcsolat: 24223693
 2. Gömböcz Elvira. Né hány vo nás a kre a ci o niz mus és a fun da men ta liz mus pszi cho ló gi ai hát te ré bõl. (2005) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 80 5 179-181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24223691] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24223691, Kapcsolat: 24223691
 3. Novotny Dániel. Kreacionizmus: posztmodern teológia: avagy kreacionizmus mint demagógia és dekonstrukció. (2005) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 80 6 215-217
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26112609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26112609, Kapcsolat: 26112609
Reuss A. Szabadulni az erőszaktól. (2005), 246246
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[246246]
 1. Gömböcz Elviral. Egyenlőtlenségek es globalizáció keresztény szemmel: A gazdasági globalizáció és a keresztény egyházak társadalmi felelősségének összefüggései. (2012) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 85 7 249-256
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24224674] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24224674, Kapcsolat: 24224674
Orosz Gábor. Mely kérdésekben és milyen formában lehet párbeszéd az "életről" a biológia és a teológia között?. (2006) Megjelent: Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció pp. 82-87, 1339439
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1339439]
 1. Kodácsy Tamás. Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció: A Jesenius Központ első konferenciakötete. (2006) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 2 2 212-217
  Folyóiratcikk[20970142] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20970142, Kapcsolat: 20970142
Korányi András et al. Norvég egyházi harc. (2007) ISBN:9789639571686, 1339429
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1339429]
 1. Fazakas Sándor. Vétkeztünk...: Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében. (2017) ISBN:9789634142843
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3228236] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3228236, Kapcsolat: 28763781
 2. Fazakas Sándor. A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai és az erkölcsi meggyőződés kialakítása. (2017) Megjelent: A protestáns etika kézikönyve pp. 13-49
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26791426] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26791426, Kapcsolat: 26791426
 3. Fabiny Tibor. Evangéliumi kereszténység és hitvalló mozgalmak Amerikában és azok hatásai Európára?. (2009) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 84 4 122-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24224589] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24224589, Kapcsolat: 24224589
 4. Fischl Vilmos. Egyház és (állam) politika. (2008) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 1 2 64-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1238970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1238970, Kapcsolat: 24218333
Orosz Gábor. Hatalom, hit és politika. (2007) HÉT HÁRS VI 1 43-44, 1339749
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1339749]
 1. Fischl Vilmos. Egyház és közélet. (2010) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 1 41-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27679497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27679497, Kapcsolat: 27679497
 2. Fischl Vilmos. Egyház és (állam) politika. (2008) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 1 2 64-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1238970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1238970, Kapcsolat: 20970106
Béres Tamás. Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. (2008) ISBN:9789639571792, 1217245
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1217245]
 1. Csepregi Zoltán. Asztali beszélgetések. (2014) ISBN:9789633800508
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2751687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2751687, Kapcsolat: 27783872
 2. Dr. Tóta Péter. Korai Tudor Hitviták (1525-1535). (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[24213335] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24213335, Kapcsolat: 24213335
 3. Wagner Szilárd. „Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat…”: A lutheránus egyházteológia és az ökumené. (2012) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 2012 02/03
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24213532] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24213532, Kapcsolat: 24213532
 4. Reuss András. Régi viták felizzó parazsa: Néhány szempont Jézus halálának értelmezéséhez. (2011) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 2011 07
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24213512] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24213512, Kapcsolat: 24213512
 5. Reuss András. Naivitás és bátorság, okosság és kereszt. (2009) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 15 1 54-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24223675] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24223675, Kapcsolat: 24223675
 6. Christopher Spehr. Lurtherjahrbuch. (2009)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24214337] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24214337, Kapcsolat: 24214337
Béres T. A Teremtés ünnepe. (2008) ISBN:9789639571853, 1217271
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1217271]
 1. Gömböcz Elvira. Egyenlőtlenségek es globalizáció keresztény szemmel: A gazdasági globalizáció és a keresztény egyházak társadalmi felelősségének összefüggései. (2012) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 87 7 249-256
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24213568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24213568, Kapcsolat: 24213568
 2. Czagány Gábor. Lehetőségek a református úrvacsorai spiritualitás megújítása területén. (2010) DELIBERATIONES 1789-8919 3 1 5-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2095372] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2095372, Kapcsolat: 22289782
Orosz Gábor. Idegen méltóság: Preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában. (2009) ISBN:9789632361666, 1339374
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1339374]
 1. Kodácsy Tamás et al. Halogatott reménységben. (2019) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 62 4 224-229
  Folyóiratcikk/Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30954647] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30954647, Kapcsolat: 28742374
 2. Kinyik Anita. Küzdelem a szül(et)és méltóságáért: Genderspecifikus társadalomkritika. (2018) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 24 3-4 124-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30683994] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30683994, Kapcsolat: 28173900
 3. Juhász Eszter. A demencia személyközpontú gondozásának szükségessége: Erkölcsi megfontolások és a teljesítménycentrikus társadalom megfontolásai. (2016) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 91 6 209-216
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25893269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25893269, Kapcsolat: 25893269
 4. ZELENA Viktória. Mondd, te kit választanál?: A preimplantációs diagnosztika szabályozásának kérdései. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 6 2 452-468
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25954836] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25954836, Kapcsolat: 25954836
 5. Paksa Balázs. Orosz Gábor: Idegen méltóság. (2011) VIGILIA 0042-6024 76 1 p. 43
  Folyóiratcikk[21863320] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21863320, Kapcsolat: 21863320
 6. Ferencz Árpád. Orosz Gábor Viktor: Idegen méltóság: Preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában. (2010) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 III. 2 143-146
  Folyóiratcikk[22262047] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22262047, Kapcsolat: 22262047
 7. Ferencz Árpád. Istenképűség és emberi felelősségvállalás. (2010) EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 0133-1302 75 32 10-10
  Folyóiratcikk[21058408] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21058408, Kapcsolat: 21058408
 8. Paksa Balázs. Idegen méltóság. (2010) ÚJ EMBER: KATOLIKUS HETILAP 0133-1205 68 63 p. 6
  Folyóiratcikk[21076529] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21076529, Kapcsolat: 21076529
 9. Paksa Balázs. Idegen méltóság. (2010) ÖKUMENÉ 1218-795X 71 2 45-47
  Folyóiratcikk[22277128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22277128, Kapcsolat: 22277128
Orosz Gábor. Ha meg kell halni...: Aktív és passzív halálba segítés dilemmái a teológia és az egyházi állásfoglalások tükrében. (2011) Megjelent: Párbeszéd a halálról pp. 257-267, 1716365
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1716365]
 1. Ötvös Zoltán. Eutanázia Magyarországon. (2011) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 LXIX 153 p. 4
  Folyóiratcikk[21901527] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21901527, Kapcsolat: 21901527
Orosz Gábor. Hol van a te testvéred?: Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. (2011) ISBN:9789639979352, 1716396
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[1716396]
 1. Beutel Albrech. Lutherjahrbuch. (2012)
  Kutatási adat/Tudományos[26794600] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26794600, Kapcsolat: 26794600
 2. Kókai Nagy. Felelősségünk másokért. (2012) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 XVIII 1 58-59
  Folyóiratcikk[22328352] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22328352, Kapcsolat: 22328352
Orosz Gábor. Szabadság valamitől – szabadság valamire?: A szabad akarat kérdésének néhány aspektusa. (2011) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 17 2 7-14, 1716375
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1716375]
 1. Csepregi Zoltán. Felelősség a társadalomért. (2019) ISBN:9789633801048
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[31006281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31006281, Kapcsolat: 28840195
 2. Beutel Albrecht. Lutherjahrbuch 79.. (2012)
  Kutatási adat/Tudományos[26794602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26794602, Kapcsolat: 26794602
Orosz Gábor. Az ember törékenysége és jövője. (2012) VIGILIA 0042-6024 77 4 272-278, 1934008
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1934008]
 1. Lászlóné Agod. A "gyarló test' jövője: A transzhumanizmus ígérete és a keresztény reménység. (2018) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 93 7 245-251
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3391263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3391263, Kapcsolat: 27444028
 2. Juhász Eszter. A demencia személyközpontú gondozásának szükségessége: Erkölcsi megfontolások és a teljesítménycentrikus társadalom megfontolásai. (2016) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 91 4 209-216
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25893349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25893349, Kapcsolat: 25893349
Orosz Gábor. Erkölcsi értékek diakóniája: Egyházak Európában Európáért című kiadvány magyar szemmel. (2012) Megjelent: „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás pp. 547-560, 2106442
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2106442]
 1. Korányi András. A diakóniai teológia és a szocializmus kontextusa. (2016) Megjelent: Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia pp. 149-159
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26264785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26264785, Kapcsolat: 26264785
Orosz Gábor. Keresztény értékek a civil társadalomban. (2012) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 55 3 178-179, 2106439
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2106439]
 1. Pángyánszky Ágnes. Tanítás és tanulás felnőttkorban. (2015) ISBN:9789631248654
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3040164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3040164, Kapcsolat: 25582166
 2. Fábri György. Egyház és közélet: Felelősségünk a különböző egyházkormányzati szinteken. (2014) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 89 8-9 305-306
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[24228846] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24228846, Kapcsolat: 24228846
Orosz Gábor. A hatalmaskodásról való lemondás lehetősége és a jövő elővételezésének ajándéka. (2013) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 88 1 2-4, 2219245
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2219245]
 1. Pángyánszky Ágnes. Tanítás és tanulás felnőttkorban. (2015) ISBN:9789631248654
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3040164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3040164, Kapcsolat: 25582168
Orosz Gábor. Megőrzendő ajándék és odaszánt áldozat: Dietrich Bonhoeffer az öngyilkosságról és az önfeláldozásról - gondolatainak aktualitása. (2013) Megjelent: Halálos bűn és szabad akarat pp. 54-62, 2331634
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2331634]
 1. Négyesi Zsolt. A gyermekek életvégi döntéseinek néhány keresztény etikai vonatkozása. (2016) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 91 11 408-415
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26264788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26264788, Kapcsolat: 26264788
Orosz Gábor. Önazonosság és keresztény életstílus. (2014) Megjelent: Teológia és kultúra pp. 47-59, 2564967
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2564967]
 1. Kinyik Anita. Inkulturációra kész biblikus szövetség a hittudományi egyetemen. (2014) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 89 8-9 316-319
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24172007] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24172007, Kapcsolat: 24195466
Orosz Gábor. Önrendelkezés és öngyilkosság: Dietrich Bonhoeffer, Harry Kuitert és Johannes Fischer teológiai szempontjainak jelentősége és ambivalenciája az öngyilkosság és az asszisztált halálbasegítés erkölcsi értékeléséhez. (2014) Megjelent: Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak pp. 63-78, 2750206
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2750206]
 1. Ferenczi Gábor. "...ideje a szólásnak": Fazakas – Ferencz (Szerk): Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak. (2014) IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 1788-8174 8 4 723-725
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[24210485] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24210485, Kapcsolat: 24229903
Orosz Gábor. Az egyidejűség derűje: Esztétika, életstílus és teológiai antropológia. (2015) ISBN:9783639500349, 2875063
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2875063]
 1. Paksa Balázs. Orosz Gábor Viktor: Az egyidejűség derűje: Esztétika, életstílus és teológiai antropológia. (2015) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 90 2 126-127
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24885307] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24885307, Kapcsolat: 24885307
 2. Paksa Balázs. Krisztus jelenlétének atmoszférájában. (2015) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 90 10 384-385
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25092690] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25092690, Kapcsolat: 25092690
 3. Paksa Balázs. Az egyidejűség derűje: Könyvajánló. (2015) IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 1788-8174 IX. 4 686-688
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25079646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25079646, Kapcsolat: 25079646
 4. Paksa Balázs. Az egyidejűség derűje: Orosz Gábor Viktor könyvéről. (2015) EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 0133-1302 80 25 p. 5
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[26177092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26177092, Kapcsolat: 26177092
Orosz Gábor. Evangélikus önazonosság és a vallási tapasztalat vitatottságban rejlő lehetősége. (2015) Megjelent: Teológia és oktatás pp. 169-183, 2881142
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2881142]
 1. Pángyánszky Ágnes. Tanítás és tanulás felnőttkorban. (2015) ISBN:9789631248654
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3040164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3040164, Kapcsolat: 25582167
Orosz Gábor. A reformátori örökség gondozása kockázatos feladat. (2016) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 91 2 58-61, 3012506
Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3012506]
 1. Reuss András. Mit tartunk a reformáció legmaradandóbb üzeneteinek ma?. (2016) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 91 8-9 321-322
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Oktatási[3105268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3105268, Kapcsolat: 26213252
 2. Beyer Michael. Lutherbibliographie. (2016) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 83 1 307-362
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30350116] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30350116, Kapcsolat: 28271418
Orosz Gábor. Bizalom által kibontakozó szabadság. (2017) Megjelent: Teológia és reformáció pp. 93-107, 3281059
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3281059]
 1. Pángyánszky Ágnes. Aszimmetrikus elköteleződés: Hit és nyilvánosság teológiai kérdésének megközelítése a lelkészképzésben. (2019) Megjelent: Teológia és nyilvánosság pp. 226-238
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629164] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30629164, Kapcsolat: 28112479
 2. Beyer Michael. Lutherbibliographie 2018. (2018) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 85 1 435-524
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30374939] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30374939, Kapcsolat: 28271403
 3. Szabó Lajos. Kegyelem és kényszer, szabadság és törvény a gyermek életében: A teológia felől nézve. (2018) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 93 5 163-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3372682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3372682, Kapcsolat: 27386724
Orosz Gábor et al. Nyilatkozattervezet a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára. (2017) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 92 12 463-464, 3304978
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3304978]
 1. Hubert Gabriella. Magyar evangélikus bibliográfia 2017. (2018) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 6 1 1-212
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30358189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358189, Kapcsolat: 27783876
Orosz Gábor. Előszó. (2018) Megjelent: Hatékonyságnövelés és igényteremtés p. 2, 30622951
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[30622951]
 1. Seres-Busi Etelka. Rejtőzködő(?) nézetek a felsőoktatásban. (2019) Megjelent: Teológia és nyilvánosság pp. 251-267
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30629166, Kapcsolat: 28112482
2020-03-29 10:39