Olajos István. A szövetkezetek története és kodifikációja. (1998) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25 1 137-153, 1111994
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111994]
 1. Csák Csilla. Integrátori szervezetek az agráriumban. (2017) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrár-és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 190-221
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26495025] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26495025, Kapcsolat: 26495025
Olajos István. Az Európai Unió és Magyarország agrártámogatási rendszerének összevetése. (1998) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 6 3 12-14, 1111943
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111943]
 1. Csilla Csák. The Hungarian National Report on the legal forms of agricultural undertakings, with attention to traditional and industrial cultivation. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG/Journal of Agricultural and Environmental Law 4 8 21-39
  Folyóiratcikk[20910424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910424, Kapcsolat: 20910424
 2. Csák Csilla. Magyar Nemzeti Jelentés a mezőgazdasági vállalkozások jogi formáiról, figyelemmel a hagyományos és az ipari művelésre. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 4 8 21-39
  Folyóiratcikk[20910422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910422, Kapcsolat: 20910422
 3. Szilágyi János. A támogatások rendszere az agráriumban és a vidékfejlesztésben. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között p. 355
  Könyvrészlet[22753412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22753412, Kapcsolat: 22760686
 4. Szilágyi János. Az agrár-és vidékfejlesztési támogatások rendszere. (2008) Megjelent: Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 342
  Könyvrészlet[20377197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377197, Kapcsolat: 20377197
 5. Szilágyi János. A vidékfejlesztés szervezeti és intézményi rendszere a Közös Agrárpolitikában. (2008) Megjelent: A vidékfejlesztési politika és támogatásának joga p. 66
  Könyvrészlet[20300580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300580, Kapcsolat: 20300718
 6. Szilágyi János. Az agrár és vidékfejlesztési támogatások új rendszere. (2007) Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica 25 p. 720
  Folyóiratcikk[20300709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300709, Kapcsolat: 20300709
 7. Szilágyi János. A büntető törvénykönyv 288§ és 314§-a az agrártámogatások vonatkozásában. (2007) Studia Iiurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium 8 p. 438
  Folyóiratcikk[20300706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300706, Kapcsolat: 20300706
 8. Szilágyi János Ede. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások rendszere.. (2006) Megjelent: Agrárjog p. 348
  Könyvrészlet[20300714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300714, Kapcsolat: 20300714
 9. Szilágyi János. Agrártámogatások rendszere. (2005) Megjelent: Agrárjog II. p. 223
  Könyvrészlet[20300712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300712, Kapcsolat: 20300712
 10. Téglásy Péter. Mezőgazdaság és környezetvédelem a közösségi agrárjog tükrében: a Közös Agrárpolitika és a környezeti politika kapcsolatrendszere. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2002 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20490894] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20490894, Kapcsolat: 20300717
 11. Kiszely Katalin et al. Integráció, jogharmonizáció, mezőgazdasági politika. (2002) Megjelent: Vidékfejlesztők kiskönyvtára 9 pp. 81-85
  Könyvrészlet[20300716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300716, Kapcsolat: 20300716
Olajos István. A kisvállalkozók hitelhez jutási esélyei Magyarországon. (1999) Megjelent: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 1998. november 6. pp. 67-78, 1112623
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1112623]
 1. Csák Csilla. Az agrárhitelezés intézményrendszerének nemzetközi modelljei. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára pp. 83-83
  Könyvrészlet[20300102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300102, Kapcsolat: 20300102
Olajos István. Az állami gazdaságok átalakulása és szerepe a rendszerváltás után. (1999) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 16 1 105-129, 1111995
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111995]
 1. Fodor László. A rendszerváltás kihívásai és azokra született válaszok. (2005) Megjelent: Agrárjog
  Könyvrészlet[22754172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22754172, Kapcsolat: 22754172
Olajos István. A földbirtok és földtulajdon szerepe az ókorban és a középkorban. (1999) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 16 1 165-187, 1111998
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111998]
 1. Szilágyi János Ede. Az agrárjogi földnyilvántartások struktúrája és története. (2008) Megjelent: Agrárjog: a Közös Agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 155
  Könyvrészlet[20377193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377193, Kapcsolat: 20377193
 2. Szilágyi János Ede. Agrárjogi földnyilvántartások. (2006) Megjelent: Agrárjog p. 155
  Könyvrészlet[20300558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300558, Kapcsolat: 20300558
 3. Szilágyi János Ede. A magánjogi földnyilvántartások története: telekkönyv. (2004) Megjelent: Agrárjog I. p. 132
  Könyvrészlet[20300557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300557, Kapcsolat: 20300557
Olajos István. A haszonbérleti szabályozás árnyoldalai. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 2 21-24, 1111949
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111949]
 1. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room Environmental Law to maneuver of land trade” panel discussion: Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2017 22 133-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26986316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26986316, Kapcsolat: 26986655
 2. Csák Csilla. Vectors and indicators of agricultural policy and law from the point of view of the agricultural land structure. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 32-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257349] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25257349, Kapcsolat: 25257349
 3. Szilágyi János. Das landwirtschaftliche Grundstückverkehrsgesetz als erster Teil der neunen ungarishen Ordung betreffend landwirtschftlichen Grundstücken. (2015) AGRAR- UND UMWELTRECHT 0340-840X 2015 2 44-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24598832] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24598832, Kapcsolat: 24598844
 4. Csák Csilla. Agrárpolitikai – agrárjogi vektorok és indikátorok a mezőgazdasági birtokstruktúra szemszögéből. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 44-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257505] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25257505, Kapcsolat: 25257572
 5. Kocsis Bianka. The new Hungarian land transfer regulation from the aspect of examination of the EU. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-110
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119461] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24119461, Kapcsolat: 24119544
 6. Kocsis Bianka. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16. 111-126
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24119633, Kapcsolat: 24119723
 7. J Ede. The Hungarian National Report on Legal Incentives and Legal Obstacles to Diversification for Farmers. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG/Journal of Agricultural and Environmental Law 4 8 3-21
  Folyóiratcikk[20910426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910426, Kapcsolat: 20910426
 8. Szilágyi János. Magyar Nemzeti Jelentés a gazdálkodó tevékenységek diverzifikációját érintő jogi ösztönzőkről és jogi akadályokról. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 4 8 3-21
  Folyóiratcikk[20910425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910425, Kapcsolat: 20910425
 9. Szilágyi János. Az Európai Unió termőföld szabályozása az Európai Bíróság joggyakorlatának tükrében. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle ... pp. 269-283
  Könyvrészlet[21152533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21152533, Kapcsolat: 21152533
 10. Bovbos Pál. A szerződésen alapuló földhasználati jogok. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozásaktuális kihívásai pp. 37-51
  Könyvrészlet[21152505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21152505, Kapcsolat: 21152505
 11. Herpai Annamária. A haszonbérleti szerződés. (2003) Megjelent: Szerződési alaptípusok p. 138.
  Könyvrészlet[20300703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300703, Kapcsolat: 20300703
Olajos István. A zsebszerződésekről. (2001) HÉTHATÁR - A GAZDÁLKODÓK LAPJA 1587-5156 1 2 36-38, 1111955
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111955]
 1. Szilágyi János. Magyarország földjogi szabályozásának egyes aktuális kérdései. (2018) Megjelent: Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2017 - Migráció, környezetvédelem - társadalom és természet pp. 182-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30739089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30739089, Kapcsolat: 28230438
 2. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion: Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2017 22 133-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26986182] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26986182, Kapcsolat: 26986182
 3. Hornyák Zsófia. A magyar földforgalmi rezsim előirásainak ellenőrzése és szankcionálási rendszere. (2017) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrár és vidékfejlesztési jog lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 109-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26488646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26488646, Kapcsolat: 26488646
 4. Bányai Krisztina. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary = A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2016 20 5-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25987533] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25987533, Kapcsolat: 25987560
Olajos István et al. Zsebszerződések a termőföld –tulajdonszerzés területén. (2001) NAPI JOGÁSZ 1586-9989 2 7 3-10, 1111956
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111956]
 1. Udvarhelyi Bence. Unlawful acquisition of agricultural and forestry land in the criminal law = A mezőgazdasági földek jogellenes megszerzésének büntetőjogi megítélése. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 25 294-320
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3398399] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3398399, Kapcsolat: 27628918
 2. Szilágyi János Ede. A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 294-302
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30692916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30692916, Kapcsolat: 28192564
 3. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room Environmental Law to maneuver of land trade” panel discussion: Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2017 22 133-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26986316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26986316, Kapcsolat: 26986259
 4. Raisz Anikó. Topical issues of the Hungarian land -transfer law.: Purchasing and renting agricultural land: Legal framework and practical problems.. (2017) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 2017 3 68-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26657840] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26657840, Kapcsolat: 26657840
 5. Szilágyi János Ede. European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands = Az európai jog és a magyar mezőgazdasági földek forgalmának szabályozása. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 148-181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3315747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315747, Kapcsolat: 27028745
 6. Szilágyi János. Az Egyesült Államok és szövetségi államainak szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 különszám 2. 568-577
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26495014] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26495014, Kapcsolat: 26495014
 7. Raisz Anikó. A magyar földforgalmi szabályozás aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 2017 35. 434-443
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26949743] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26949743, Kapcsolat: 26949743
 8. Hornyák Zsófia. A magyar földforgalmi rezsim előirásainak ellenőrzése és szankcionálási rendszere. (2017) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrár és vidékfejlesztési jog lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 109-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26488648] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26488648, Kapcsolat: 26488648
 9. Szilágyi János. A magyar földforgalmi rezsim általános bemutatása. (2017) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrár és vidékfejlesztési jog lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 64-74
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26488637] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26488637, Kapcsolat: 26488637
 10. Szilágyi János. A magyar földforgalmi jogot befolyásoló jogi környezet. (2017) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrár és vidékfejlesztési jog lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 48-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26488636] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26488636, Kapcsolat: 26488636
 11. Bányai Krisztina. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary = A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2016 20 5-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25987533] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25987533, Kapcsolat: 25987562
 12. Ferencz Fanni. Az agrarvállakozással összefüggő termőföld hasnosítás, birtoklásés földforgalom speciális jogi rendezése termőtalaj védelmi és gazdaságossági szempontból. (2016) Megjelent: A vállalkozás és a vállalkozói tevéknység egyes gazdaságjogi és gazdaságszociológiai problémáiról pp. 70-89
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26842173] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26842173, Kapcsolat: 26842173
 13. Csák Csilla. Vectors and indicators of agricultural policy and law from the point of view of the agricultural land structure. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 32-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25257316, Kapcsolat: 25257316
 14. Csák Csilla. Agrárpolitikai – agrárjogi vektorok és indikátorok a mezőgazdasági birtokstruktúra szemszögéből. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 44-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257505] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25257505, Kapcsolat: 25257562
 15. Kocsis Bianka. The new Hungarian land transfer regulation from the aspect of examination of the EU. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-110
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119461] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24119461, Kapcsolat: 24119548
 16. Kocsis Bianka. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16. 111-126
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24119633, Kapcsolat: 24119703
 17. Fodor László. Kis hazai földjogi szemle. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle ... pp. 115-131
  Könyvrészlet[21152521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21152521, Kapcsolat: 21152521
 18. Szilágyi János. Az Európai Unió termőföld szabályozása az Európai Bíróság joggyakorlatának tükrében. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozás aktuális kérdései
  Könyvrészlet[22760775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22760775, Kapcsolat: 22760775
 19. Szilágyi János. Az Európai Bíróság joggyakorlata. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között p. 95
  Könyvrészlet[22760771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22760771, Kapcsolat: 22760771
 20. Prugberger Tamás. A mező-és gazdasági földingatlan tulajdonának, használatának,-, hasznosításának és jogátruházásuk szabályozásának lehetőségei az uniós jog tükrében. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozásaktuális kihívásai pp. 211-241
  Könyvrészlet[21152528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21152528, Kapcsolat: 21152528
 21. Prugberger Tamás. A multinacionális érdekeltségű privatizáció okozta termelési, értékesítési és élelmiszerellátási problémák az Európai Unió új tagállamaiban. (2009) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken pp. 39-68
  Egyéb konferenciaközlemény[22407238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22407238, Kapcsolat: 22407238
 22. Prugberger Tamás. A magyar agrár- és élelmiszergazdaság valamint természetvédelem, jogilag is jelentős krízisproblémái. (2009) Megjelent: Reformator iuris ccoperandi –Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére p. 447
  Könyvrészlet[22760753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22760753, Kapcsolat: 22760753
 23. Szilágyi János. Földbirtokpolitika az Európai Uniós és tagállami normákban. (2008) Megjelent: Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 89
  Könyvrészlet[20377198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377198, Kapcsolat: 20377198
 24. Orosz Gábor. Az aranykoronás földértékelési rendszer. (2008) Megjelent: Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 174
  Könyvrészlet[20377199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377199, Kapcsolat: 20377199
 25. Fodor László. A rendszerváltás kihívásai és azokra született válaszok. (2005) Megjelent: Agrárjog p. 92
  Könyvrészlet[20300699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300699, Kapcsolat: 20300699
 26. Prugberger Tamás et al. Birtokpolitika a közösségi normák tükrében. (2004) Megjelent: Agrárjog I p. 72.
  Könyvrészlet[20300696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300696, Kapcsolat: 20300696
 27. Palásti Gábor. Külföldi jog alkalmazása a termőföld hasznosításáról szóló szerződésekre,. (2001) NAPI JOGÁSZ 1586-9989 2 10 21-28
  Folyóiratcikk[20300694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300694, Kapcsolat: 20300694
 28. Nemes András. A zsebszerződések és a jogalkotás. (2001) NAPI JOGÁSZ 1586-9989 2 8 11-13
  Folyóiratcikk[20300691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300691, Kapcsolat: 20300691
Prugberger T. A szövetkezet intézményének új jogi szabályozása. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 12 459-470, 243511
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[243511]
 1. Csák Csilla. Integrátori szervezetek az agráriumban. (2017) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrár-és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 590-621
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26495027] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26495027, Kapcsolat: 26495027
 2. Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából. (2013) ISBN:9786155337376
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2467080] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2467080, Kapcsolat: 23845437
 3. Szalma József. A miskolci és újvidéki jogi kar kutatói együttműködéséről. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára p. 381
  Könyvrészlet[21769184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769184, Kapcsolat: 21769184
Olajos István. A 2002. február 22-én hatályba lépő termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásáról. (2002) NAPI JOGÁSZ 1586-9989 3 4 7-12, 1111961
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111961]
 1. Bányai Krisztina. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary = A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2016 20 5-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25987533] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25987533, Kapcsolat: 25987533
 2. Csák Csilla. Hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási lehetőségei, és annak bizonytalanságai a mezőgazdaságban. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 2016 79. 141-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26041715] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26041715, Kapcsolat: 26041715
 3. Csák Csilla. Szociális inklúzió megvalósulása a szociális farmrendszer keretei között. (2015) Megjelent: „Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference:... pp. 1-10
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2984597] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2984597, Kapcsolat: 25105086
 4. Hornyák Zsófia. Die Voraussetzungen und die Besschankungen des landwirtscaftlichen Grunderwerbes in rechtsvergleichender Analyse.. (2015) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 2015 1. 86.-95.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24999828] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24999828, Kapcsolat: 24999828
 5. Hornyák Zsófia. Die Entwicklung des Agrarrechts in Ungarn zwischen 2013 und 2015. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 56-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257615] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25257615, Kapcsolat: 25257615
 6. Csák Csilla. Agrárpolitikai – agrárjogi vektorok és indikátorok a mezőgazdasági birtokstruktúra szemszögéből. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 44-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257505] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25257505, Kapcsolat: 25257558
 7. Kocsis Bianka. The new Hungarian land transfer regulation from the aspect of examination of the EU. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-110
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119461] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24119461, Kapcsolat: 24119505
 8. Csák Csilla et al. Igényérvényesítés lehetőségei és határai a mezőgazdasági földforgalom körében. (2014) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 14. 139-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24300824] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24300824, Kapcsolat: 24300795
 9. Hornyák Zsófia. Grunderwerb in Ungarn und im österreichischen Land Voralberg. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 17. 62-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24500621] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24500621, Kapcsolat: 24500629
 10. Kocsis Bianka. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16. 111-126
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24119633, Kapcsolat: 24119672
 11. Hornyák Zsófia. Az elővásárlási jog megítélése, mint a tulajdonjog lehetséges korlátozása az Alkotmánybíróság szemszögéből. (2014) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 13 91-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23846260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23846260, Kapcsolat: 23845691
 12. Csák Csilla et al. Regulation of Obligation of Use Regarding the Agricultural Land in Hungary. (2011) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 45. 2 541-549
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2191383] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2191383, Kapcsolat: 23202439
 13. Csák Csilla. Elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között p. 112
  Könyvrészlet[22761489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761489, Kapcsolat: 22761489
 14. Csák Csilla et al. A termőföldek megszerzésére irányuló egyes jognyilatkozatok érvénytelensége. (2010) Megjelent: A magánjogi kodifikáció eredményei -Miskolci Konferenciák pp. 7-19
  Könyvrészlet[22761647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761647, Kapcsolat: 22761405
 15. Hegyes Péter. Értelmezési és jogintézményi kérdések a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog szabályozásával összefüggésben. (2009) Megjelent: Reformator iuris cooperandi Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére p. 200
  Könyvrészlet[22761336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761336, Kapcsolat: 22761336
 16. Csák Csilla. A termőföld adásvételére vonatkozó speciális rendelkezések. (2008) Megjelent: Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 109
  Könyvrészlet[20377200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377200, Kapcsolat: 20377200
 17. Szilágyi János. A termőföldek törvényes elővásárlási jogának alakulásáról, különös tekintettel a rendszerváltás utáni jogfejlődésre. (2006) Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica 24 p. 520
  Folyóiratcikk[20300658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300658, Kapcsolat: 20300678
 18. Prugberger Tamás. A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák bevitele a Ptk.-ba. (2005) Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica 23 p. 521
  Folyóiratcikk[20300684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300684, Kapcsolat: 20300684
 19. Csák Csilla. Elővásárlási jog érvényesülése jogszabályon alapuló elővásárlási jogok esetén. (2004) Megjelent: Agrárjog I p. 173
  Könyvrészlet[20300677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300677, Kapcsolat: 20300677
 20. Csák Csilla. Vectors and indicators of agricultural policy and law from the point of view of the agricultural land structure. (2002) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 32-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257246] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25257246, Kapcsolat: 25257246
 21. Hornyák Zsófia. Föld-tulajdonszerzés Magyarországon és az osztrák Voralberg tartományban. (2002) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 17. 70-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24500651] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24500651, Kapcsolat: 24500651
Olajos István. A termőföldről szóló törvény módosítása- avagy mi fér bele a száz napba?-. (2002) NAPI JOGÁSZ 1586-9989 3 8 8-12, 1111963
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111963]
 1. Hornyák Zsófia. Die Voraussetzungen und die Besschankungen des landwirtscaftlichen Grunderwerbes in rechtsvergleichender Analyse.. (2015) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 2015 1. 86-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24999814] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24999814, Kapcsolat: 24999814
 2. Csák Csilla et al. Igényérvényesítés lehetőségei és határai a mezőgazdasági földforgalom körében. (2014) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 14. 139-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24300814] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24300814, Kapcsolat: 24300814
 3. Hornyák Zsófia. Grunderwerb in Ungarn und im österreichischen Land Voralberg. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 17. 62-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24500621] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24500621, Kapcsolat: 24500626
 4. Kocsis Bianka. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16. 111-126
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24119633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24119633, Kapcsolat: 24119659
 5. Csák Csilla et al. Regulation of Obligation of Use Regarding the Agricultural Land in Hungary. (2011) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 45. 2 541-549
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2191383] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2191383, Kapcsolat: 23202513
 6. Csák Csilla. Elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között p. 112
  Könyvrészlet[22761489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761489, Kapcsolat: 22761805
 7. Csák Csilla et al. A termőföldek megszerzésére irányuló egyes jognyilatkozatok érvénytelensége. (2010) Megjelent: A magánjogi kodifikáció eredményei -Miskolci Konferenciák pp. 7-19
  Könyvrészlet[22761647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22761647, Kapcsolat: 22761801
 8. Csák Csilla. A termőföld adásvételére vonatkozó speciális rendelkezések. (2008) Megjelent: Agrárjog–A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 107
  Könyvrészlet[20377204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20377204, Kapcsolat: 20377204
 9. Szilágyi János. A termőföldek törvényes elővásárlási jogának alakulásáról, különös tekintettel a rendszerváltás utáni jogfejlődésre. (2006) Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica 24 p. 520
  Folyóiratcikk[20300658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300658, Kapcsolat: 20300662
 10. Csák Csilla. A magyar földtulajdoni és földhasználati struktúra- Elővásárlási jog gyakorlásának speciális szabályai. (2006) Megjelent: Agrárjog p. 104
  Könyvrészlet[20300660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300660, Kapcsolat: 20300660
 11. Prugberger Tamás. A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák bevitele a Ptk.-ba. (2005) Publicatines Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica 23 p. 521
  Folyóiratcikk[20300661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300661, Kapcsolat: 20300661
 12. Csák Csilla. A termőföld adásvételére vonatkozó szerződések. (2004) Megjelent: Agrárjog I. p. 171
  Könyvrészlet[20300659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20300659, Kapcsolat: 20300659
Olajos István. A termőföldről szóló törvény változásai a kormányváltozások következtében: gazdasági eredményesség és politikai öncélúság. (2002) NAPI JOGÁSZ 1586-9989 3 10 13-17, 1111966
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1111966]
 1. Hornyák Zsófia. Richtungen für die Fortentwicklungen: Beerbung des Grundstückes =Továbbfejlesztési irányok: földöröklés. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 25 107-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3399444] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3399444, Kapcsolat: 27628630
 2. Hornyák Zsófia. Die Regeln bezüglich des landwirtschaftlichen Environmental Law Gewerbes in einer Rechtsvergleichsanalyse= A mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályok jogösszehasonlító elemzésben. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2018 1 33-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27384920] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27384920, Kapcsolat: 27384931
 3. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room Environmental Law to maneuver of land trade” panel discussion: Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2017 22 133-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26986316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26986316, Kapcsolat: 26986270
 4. Hornyák Zsófia. A végintézkedési szabadság érvényesülésének kérdése a mezőgazdasági földek öröklése esetén. (2017) Megjelent: Honori et virtuti pp. 151-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3231940] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3231940, Kapcsolat: 26622087
2020-08-09 23:24