Őze Sándor. „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet”: Egy 16. századi bibliai párhuzam elemzése a nyomtatott egyházi irodalom alapján. (1991) ISBN:9637421475, 1436991
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1436991]
 1. Petneházi Gábor. Variációk Dánielre. Az isteni bosszú és gondviselés a 16. századi humanista történetírás nyelvében (Sleidanus, Budina és Forgách). (2019) Megjelent: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma pp. 57-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30743501] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30743501, Kapcsolat: 29083674
 2. Isó M. Emese. Változás és maradandóság: Az elmúlás és újjászületés képe az erdélyi templomi berendezéseken. (2019) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 XXV 1–2 92-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31382964] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31382964, Kapcsolat: 29077661
 3. Czeglédi Sándor. Történelem és önismeret: Tanulmányok. (2019) ISBN:ISSN 20629850
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30662101] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30662101, Kapcsolat: 28335679
 4. Tóth Gergely. Szétváló múltértelmezések: Evangélikus, református és unitárius alternatívák Szent István és a Szent Korona katolikus történeti hagyományára. (2019) Megjelent: Ige-Idők pp. 448-457
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31043546] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31043546, Kapcsolat: 28924144
 5. Tóth Gergely. Szétváló múltértelmezések: Evangélikus, református és unitárius alternatívák Szent István és a Szent Korona katolikus történeti hagyományára. (2019) Megjelent: Ige-Idők pp. 448-457
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31043546] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31043546, Kapcsolat: 28924148
 6. Ács Pál. Reformations in Hungary in the Age of the Ottoman Conquest. (2019) ISBN:9783525570845
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30371266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30371266, Kapcsolat: 28326587
 7. Knapp Éva. II. Rákóczi Ferenc Aspirationes/Aspirations című művének irodalmi mintáihoz. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 4 433-464
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30925318] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30925318, Kapcsolat: 29076509
 8. Tüskés Gábor. A bűn fogalma és retorikája a Confessio peccatorisban. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 4 415-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30974220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30974220, Kapcsolat: 29082046
 9. Zászkaliczky Márton. A Bocskai-felkelés politikai nyelvei. (2019) Megjelent: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán pp. 11-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31282131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31282131, Kapcsolat: 29083768
 10. Erdős Zoltán et al. A baranyai reformáció történetei: Kiállítás a reformáció 500 éves jubileuma tiszteletére. Pécs, Néprajzi Múzeum, 2017. szeptember 13 - december 31.. (2019) ISBN:9789639043558
  Könyv/Katalógus (Könyv)/Tudományos[31124255] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31124255, Kapcsolat: 29493252
 11. Oláh Róbert. Melius Juhász Péter igehirdetése. (2018) SÁROSPATAKI FÜZETEK 1416-9878 22 4 109-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30635607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30635607, Kapcsolat: 29083691
 12. Varga Csaba. Jogfilozófia a múlt, jelen és jövő ölelésében. (2018) ISBN:9789633083390
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30308373] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30308373, Kapcsolat: 29094722
 13. J. Újváry Zsuzsanna. Reformáció és katolikus megújulás [korr]: Tanulmányok a reformáció kezdetének 500. évfordulójára. (2017)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27704897] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27704897, Kapcsolat: 27704907
 14. Túri Tamás. Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16-18. század). (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3322173] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3322173, Kapcsolat: 29077803
 15. Túri Tamás. Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16-18. század). (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3322173] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3322173, Kapcsolat: 29077806
 16. Varga Csaba. Népszokások mint kollektív én-reprezentációk (A jogi népszokás-kutatás lehetséges többlet-üzenetéről). (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X XIII 4 206-218
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3327321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3327321, Kapcsolat: 29094720
 17. Guitman Barnabás. Hit, hatalom, humanizmus: Bártfa reformációja és művelődése Leonhard Stöckel korában. (2017) ISBN:9789632776989
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3294191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3294191, Kapcsolat: 27597426
 18. Guitman Barnabás. Hit, hatalom, humanizmus: Bártfa reformációja és művelődése Leonhard Stöckel korában. (2017) ISBN:9789632776989
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3294191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3294191, Kapcsolat: 28325982
 19. Varsányi Oorsolya. A „Mahomet vallása” és az „Vytoc” Pázmány Péter Kalauzában. (2017) Megjelent: Viszály és együttélés pp. 155-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3303633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3303633, Kapcsolat: 27677336
 20. Varsányi Oorsolya. A „Mahomet vallása” és az „Vytoc” Pázmány Péter Kalauzában. (2017) Megjelent: Viszály és együttélés pp. 155-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3303633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3303633, Kapcsolat: 28325580
 21. Varsányi Oorsolya. A „Mahomet vallása” és az „Vytoc” Pázmány Péter Kalauzában. (2017) Megjelent: Viszály és együttélés pp. 155-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3303633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3303633, Kapcsolat: 28325581
 22. Varsányi Oorsolya. A „Mahomet vallása” és az „Vytoc” Pázmány Péter Kalauzában. (2017) Megjelent: Viszály és együttélés pp. 155-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3303633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3303633, Kapcsolat: 28325582
 23. Szekér Barnabás. Életrajzi töredékek a kettős Benda-jubileumra: A történelem mint hivatás. A Benda-emlékkonferencia előadásai, 2013. november 27.. (2016) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 30 64 207-212
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[26259270] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26259270, Kapcsolat: 28937086
 24. Fata Márta. The Kingdom of Hungary and Principality of Transylvania. (2015) Megjelent: A Companion to the Reformation in Central Europe pp. 92-120
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25480423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25480423, Kapcsolat: 28312712
 25. Juhasz G.. Translating Resurrection: The Debate between William Tyndale and George Joye in Its Historical and Theological Context. (2014) ISBN:9789004259522 ; 9789004248946
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30819412] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30819412, Kapcsolat: 28323386
 26. Korondi Ágnes. A misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban: Misztika-recepció avagy irodalmi és kegyességi gyakorlat a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexek devocionális szövegeiben. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2793014] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2793014, Kapcsolat: 28863918
 27. Milbacher Róbert. "A felébredt nemzet ebben az énekben magára lelt" : A Hymnus "nemzetiesítésének" folyamatáról. (2014) HOLMI 0865-2864 26 12 1624-1640
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2862073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2862073, Kapcsolat: 24485178
 28. Milbacher Róbert. "A felébredt nemzet ebben az énekben magára lelt" : A Hymnus "nemzetiesítésének" folyamatáról. (2014) HOLMI 0865-2864 26 12 1624-1640
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2862073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2862073, Kapcsolat: 28325984
 29. Lovas Borbála. Non multa sed multum: Párhuzamos beszédek Enyedi György prédikációgyűjteményében. (2013) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 LXXV 2013. 1. 71-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2275158] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2275158, Kapcsolat: 29094754
 30. Petneházi Gábor. Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2398853] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2398853, Kapcsolat: 29094696
 31. Bojtos Anita. Hivatástudat és a közösségért való áldozatvállalás eszméje Szerémi György Epistolájának első felében. (2013) Megjelent: Nyolcszáz esztendős a ferences rend pp. 216-232
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3110043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3110043, Kapcsolat: 23549561
 32. Szuromi Kristóf. Az oszmánokról kialakult negatív és pozitív képek Európában a XVI. századtól a XVIII. század első feléig. (2013) Megjelent: Győzteseink szárnypróbálásai. A PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK Humán Szekcióban pp. 327-351
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23612433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23612433, Kapcsolat: 23612433
 33. Csepregi Zoltán. A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. (2013) ISBN:9789635067299
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2432685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2432685, Kapcsolat: 23566824
 34. Csepregi Zoltán. A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. (2013) ISBN:9789635067299
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2432685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2432685, Kapcsolat: 28325987
 35. Csepregi Zoltán. A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. (2013) ISBN:9789635067299
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2432685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2432685, Kapcsolat: 28325991
 36. Csepregi Zoltán. A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. (2013) ISBN:9789635067299
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2432685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2432685, Kapcsolat: 28325993
 37. Guitman Barnabás. A felsőmagyarországi városszövetség és a török a XVI. század derekán. (2013) Megjelent: Az oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka pp. 91-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24335139] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24335139, Kapcsolat: 28843042
 38. Pázmány Péter. Tíz bizonyság (1605): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (2012) ISBN:9789639671409
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[26796633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26796633, Kapcsolat: 26796633
 39. Pázmány Péter. Tíz bizonyság (1605): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (2012) ISBN:9789639671409
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[26796633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26796633, Kapcsolat: 28325933
 40. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 23626456
 41. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326000
 42. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326001
 43. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326002
 44. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326004
 45. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326006
 46. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326008
 47. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326009
 48. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326011
 49. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326012
 50. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326013
 51. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326014
 52. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326016
 53. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326017
 54. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326019
 55. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28326412
 56. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 29078023
 57. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 29078043
 58. Fazakas Gergely. Kora újkori „nemzeti” imádságok nemzetközi összefüggésben: országos könyörgés és közösségi bűnbánat Bethlen Gábor idején. (2012) Megjelent: Régi magyar imakönyvek és imádságok pp. 71-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2318544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318544, Kapcsolat: 23612488
 59. Petneházi Gábor. Humanista irodalom és publicisztika határán: Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írt Dialógusa. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23275465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23275465, Kapcsolat: 29493275
 60. Szabó András Péter. "De profundis": Nemzeteszmék az 1657 utáni évek erdélyi válságában. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 5 1085-1160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2152910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2152910, Kapcsolat: 28924218
 61. Szabó András Péter. "De profundis": Nemzeteszmék az 1657 utáni évek erdélyi válságában. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 5 1085-1160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2152910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2152910, Kapcsolat: 28924237
 62. Szabó András Péter. "De profundis": Nemzeteszmék az 1657 utáni évek erdélyi válságában. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 5 1085-1160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2152910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2152910, Kapcsolat: 28924240
 63. Száraz Orsolya. A kereszténység védőbástyája. (2012) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 51 1-2 50-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23608962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23608962, Kapcsolat: 23608962
 64. Száraz Orsolya. A kereszténység védőbástyája. (2012) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 51 1-2 50-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23608962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23608962, Kapcsolat: 28325941
 65. Száraz Orsolya. A kereszténység védőbástyája. (2012) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 51 1-2 50-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23608962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23608962, Kapcsolat: 28325942
 66. Sinka Judit Erzsébet. A Hymnustól a Himnuszig. (2012) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 51 1-2 103-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23612367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23612367, Kapcsolat: 23612367
 67. Bojtos Anita. Történelemszemlélet, folklór és obszervancia: Szerémi György és a késő középkori magyar társadalmi tudat forrásairól. (2011) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 23 3-4 19-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3110050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3110050, Kapcsolat: 23549554
 68. Fazakas Gergely. Az imádság mint feldolgozás: Politikai krízisek és természeti csapások értelmezése a kora újkortól a 20. századig. (2011) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 50 3-4 52-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25049083] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25049083, Kapcsolat: 28924195
 69. Csepregi Zoltán. A Dévai-kód. (2011) Megjelent: Hol van a te testvéred?
  Könyvrészlet[22243148] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22243148, Kapcsolat: 28934790
 70. Csepregi Zoltán. A Dévai-kód. (2011) Megjelent: Hol van a te testvéred?
  Könyvrészlet[22243148] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22243148, Kapcsolat: 28934792
 71. Trencsenyi B. Writing the nation and reframing early modern intellectual history in Hungary. (2010) STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 0925-9392 1573-0948 62 2 135-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24062675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24062675, Kapcsolat: 23843173
 72. Sturm László. „Vissza kell vennünk megint”: Ottlik-hagyomány Karátson Gábor Ötvenhatos regényében. (2010) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 54 4 74-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23549571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23549571, Kapcsolat: 23549571
 73. Forgó András. Überlegungen zum Wendel des Osmanbildes im Königreich Ungarn der Frühen Neuzeit. (2010) Megjelent: Repräsentationen der islamischen Welt im Europa der Frühen Neuzeit pp. 75-94
  Könyvrészlet/Tudományos[21332083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21332083, Kapcsolat: 21332066
 74. Forgó András. Überlegungen zum Wendel des Osmanbildes im Königreich Ungarn der Frühen Neuzeit. (2010) Megjelent: Repräsentationen der islamischen Welt im Europa der Frühen Neuzeit pp. 75-94
  Könyvrészlet/Tudományos[21332083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21332083, Kapcsolat: 28329728
 75. Trencsényi Balázs et al. Towards an intellectual history of patriotism in East Central Europe in the early modern period. (2010) Megjelent: Whose love of which country? : Composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe pp. 1-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23881273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23881273, Kapcsolat: 23881273
 76. Trencsényi Balázs et al. Patriotism and elect nationhood in early modern Hungarian political discourse. (2010) Megjelent: Whose love of which country? : Composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe pp. 499-544
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23881274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23881274, Kapcsolat: 23881274
 77. Sziráki Szilvia. Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21776124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21776124, Kapcsolat: 21375986
 78. Sziráki Szilvia. Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21776124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21776124, Kapcsolat: 28325957
 79. Sziráki Szilvia. Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21776124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21776124, Kapcsolat: 28325958
 80. Sziráki Szilvia. Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21776124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21776124, Kapcsolat: 28325959
 81. Sinkó Katalin. Nemzeti Képtár: "Emlékezet és történelem között". (2009) ISBN:9789639964006
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23489345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23489345, Kapcsolat: 23612393
 82. Tasi Réka. Az isteni szó barokk sáfárai. (2009) ISBN:9789634733331
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1995231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1995231, Kapcsolat: 23608961
 83. Kees Teszelszky. Az ismeretlen korona.: Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás.. (2009) ISBN:978963922687; 9789639226876
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2541488] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2541488, Kapcsolat: 21332211
 84. Csepregi Zoltán. A váradi vita 1544-ben. (2009) Megjelent: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok pp. 164-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1249863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1249863, Kapcsolat: 23566766
 85. Győri L. A magyar reformáció irodalmi hagyományai: Kézikönyv református középiskolák számára. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26796663] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26796663, Kapcsolat: 26796663
 86. Guitman Barnabás. A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23568773] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23568773, Kapcsolat: 23568773
 87. Guitman Barnabás. A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23568773] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23568773, Kapcsolat: 28325945
 88. Norbert Spannenberger. Konfessionsbildung unter den Grenzsoldaten im osmanischen Grenzraum Ungarns im 16. Jahrhundert. (2008) Megjelent: Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa pp. 281-296
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21332440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21332440, Kapcsolat: 21332451
 89. Norbert Spannenberger. Konfessionsbildung unter den Grenzsoldaten im osmanischen Grenzraum Ungarns im 16. Jahrhundert. (2008) Megjelent: Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa pp. 281-296
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21332440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21332440, Kapcsolat: 28325961
 90. Csorba Dávid. A puritán formakincs mítosza: a keserű édes kifejezé. (2008) Megjelent: Medgyesi Pál Redivivus. p. 32
  Könyvrészlet[21318913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21318913, Kapcsolat: 21318913
 91. Csepregi Zoltán. A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008). (2008) Megjelent: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára pp. 157-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23683154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23683154, Kapcsolat: 23683154
 92. Dienes Dénes. A hazai iskoláztatás helyzetének kritikája az 1669-es pataki zsinat tükrében. (2008) SÁROSPATAKI FÜZETEK 1416-9878 2 107-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24291450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24291450, Kapcsolat: 24291450
 93. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 1-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 23881282
 94. Gábor Csilla. Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1444626] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1444626, Kapcsolat: 28867440
 95. Nagy Levente. Rebellis barbárok és nagylelkű hősök.: Luigi Ferdinando Marsili nézetei a Habsburg és az Oszmán Birodalomról. (2006) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 119 2 303-328
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24857678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24857678, Kapcsolat: 23612478
 96. Bitskey István. Mars és Pallas között: Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban. (2006) ISBN:9634729800
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1077348] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1077348, Kapcsolat: 23608960
 97. Ács Pál. Historischer Skeptizismus und Frömmigkeit: Die Revision protestantischer Geschichtsvorstellungen in den Predigten des ungarischen Jesuiten Péter Pázmány. (2006) Megjelent: Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570-1700 pp. 279-294
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26953887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26953887, Kapcsolat: 29083682
 98. Csepregi Zoltán. Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. (2006) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 18 2 162-167
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1123048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1123048, Kapcsolat: 29083758
 99. Ács P. Elváltozott idők: Irányváltások a régi magyar irodalomban. (2006) ISBN:9635066694
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[217833] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 217833, Kapcsolat: 21272433
 100. Kees Teszelszky. De sacra corona regni Hungariae.: De kroon van Hongarije en de ontwikkeling van vroegmoderne nationale identiteit (1572-1665). (2006) ISBN:9036726395
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2541494] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2541494, Kapcsolat: 21353061
2020-11-27 23:54