Bartal Mária. „és még mindig kérdezem: Hol vagy?” – Én konstrukciók József Attila három szövegében. (2003) Megjelent: Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben pp. 268-290, 2947692
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2947692]
 1. Lőrincz Csongor. A lírai hang röntgenképei: Kassák Lajos és a fiatal József Attila költészete. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 3 331-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3350379] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3350379, Kapcsolat: 27785750
 2. Horváth Béla. A líra logikája József Attila. (2008) ISBN:9630586573
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1216940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1216940, Kapcsolat: 27785696
 3. Bókay Antal. Líra és modernitás – József Attila én-poétikája: József Attila én-poétikája. (2006) ISBN:9639610399
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1884561] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1884561, Kapcsolat: 26106834
 4. Bókay Antal. A késő-modern én konstrukciója. (2005) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 5 4 53-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25059654] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059654, Kapcsolat: 25059654
 5. Takács Miklós. Hang és szöveg: Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 4 524-530
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419647] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2419647, Kapcsolat: 27785739
Bartal Mária. Lamo Ameni kézírása: avagy a Három veréb hat szemmel magyarázó jegyzeteiről. (2009) Megjelent: Filológia - interpretáció - médiatörténet pp. 651-674, 2970025
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2970025]
 1. Szajbély Mihály. Filológia - interpretáció - médiatörténet. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 92 3 415-426
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22400212] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22400212, Kapcsolat: 27785738
Bartal Mária. "Medúza-tekintet": Babits Mihály antikvitásképének néhány meghatározó vonása korai írásaiban. (2009) Megjelent: Költők és koruk : Babits Mihály és József Attila pp. 55-76, 2970033
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2970033]
 1. Gajdó Ágnes. „...embernek maradni mindvégig”.: Babits Mihály és József Attila. (2011) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 61 11 89-92
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30386278] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30386278, Kapcsolat: 27796387
Bartal Mária. Mítosztöredékek újraírása Weöres Sándor Medeia című költeményében. (2009) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 40. 2. 200-242, 2947216
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2947216]
 1. Bozsoki Petra. XXI. századi freskó: Észrevételek a Weöres-centenáriumról. (2014) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 26 2 149-155
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3035433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3035433, Kapcsolat: 27785708
 2. Máté Zsuzsanna. Verssé vált idő-filozófia. (2014) TISZATÁJONLINE 2014.12.03.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25059646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059646, Kapcsolat: 25059646
 3. Bednanics Gábor. Tér és kép a Weöres-lírában. (2014) Megjelent: "tánc volnék, mely önmagát lejti!" pp. 42-57
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2758096] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2758096, Kapcsolat: 26106975
 4. Bozsoki Petra. Ecsetre komponált sorok: Mediális párbeszéd Weöres Sándor Csontváry-vásznak című versciklusában. (2013) Megjelent: Szemelvények 2. Válogatás a PTE BTK XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2013) első helyezést elért hallgatóinak pá... pp. 166-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25441782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25441782, Kapcsolat: 27785766
Bartal Mária. Orfikus impulzusok Weöres Sándor költészetében. (2009) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 35. 1. 33-41, 2947152
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2947152]
 1. Bozsoki Petra. XXI. századi freskó: Észrevételek a Weöres-centenáriumról. (2014) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 26 2 149-155
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3035433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3035433, Kapcsolat: 25057292
 2. Ócsai Éva. Az Orbis Pictus 100 verse. (2013) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 45 6 16-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23573915] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23573915, Kapcsolat: 27785746
Bartal Mária. Orfikus impulzusok Weöres Sándor költészetében. (2009) Megjelent: Nyugat népe pp. 388-397, 2947685
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2947685]
 1. Máté Zsuzsanna. Verssé vált idő-filozófia. (2014) TISZATÁJONLINE 2014.12.03.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25059646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059646, Kapcsolat: 25059642
 2. Visy Beatrix. Őrült-e minden fűszál? – a vers minimuma: Weöres Sándor egysoros költeményeiről. (2014) Megjelent: "tánc volnék, mely önmagát lejti!" pp. 333-351
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3299874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3299874, Kapcsolat: 26106802
 3. Szirák Péter. Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról: tanulmányok a Nyugatról és koráról. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 2010 3 404-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3257635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3257635, Kapcsolat: 25063502
 4. Érfalvy Lívia. Nyugat népe: Tanulmányok a Nyugatról és koráról. (2010) VIGILIA 0042-6024 7 554-557
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1977628] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1977628, Kapcsolat: 27785726
Bartal Mária. Maszk és fátyol. Weöres Sándor : Salve Regina. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91. 4. 475-509, 2947217
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2947217]
 1. Acél Zsolt. Valami mássá válva: Weöres Sándor Tűzkút című kötete és a görög-római irodalom Proteus-képe. (2014) Megjelent: "tánc volnék, mely önmagát lejti!" pp. 183-205
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3394249] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3394249, Kapcsolat: 26106996
Bartal Mária. Theomachia: a lírai és a tragikus kardalok mint a modern lírai beszéd megújításának modelljei Weöres Sándor költészetében. (2010) Megjelent: A hermeneutika vonzásában pp. 233-251, 2947167
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2947167]
 1. Bozsoki Petra. XXI. századi freskó: Észrevételek a Weöres-centenáriumról. (2014) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 26 2 149-155
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3035433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3035433, Kapcsolat: 25057316
Bartal Mária. Amor és Psyché karneválja: Testreprezentációk és az Apuleius-betéttörténet újraírásai Weöres Sándor Psychéjében. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 2 207-237, 2946831
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2946831]
 1. Bozsoki Petra. XXI. századi freskó: Észrevételek a Weöres-centenáriumról. (2014) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 26 2 149-155
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3035433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3035433, Kapcsolat: 25057324
 2. Szilágyi Márton. A magyar őstörténet ironikus mitizálása: Sajnovics-, Dugonics-, Vörösmarty- és Arany-nyomok A holdbéli csónakosban. (2014) Megjelent: "tánc volnék, mely önmagát lejti!" pp. 248-264
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26107013] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26107013, Kapcsolat: 26107013
Bartal Mária. Térszerkezetek és a test poétikája Weöres Sándor Valse triste című költeményében. (2013) Megjelent: Valse triste pp. 193-199, 2970014
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2970014]
 1. Dobszay Ambrus. A "gazdátlan szomorúság" költeménye - Beszámoló a Valse triste konferenciáról. (2013) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 15 4 8-12
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3176166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3176166, Kapcsolat: 27785723
Bartal Mária. Testhatárok és az ahumán beszéd poétikai kísérlete Weöres Sándor költészetében. (2013) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 56. 7-8. 814-820, 2947220
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2947220]
 1. Acél Zsolt. Valami mássá válva: Weöres Sándor Tűzkút című kötete és a görög-római irodalom Proteus-képe. (2014) Megjelent: "tánc volnék, mely önmagát lejti!" pp. 183-205
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3394249] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3394249, Kapcsolat: 26106916
 2. Kulcsár-Szabó Zoltán. Érthető morgás: A személytelenség kérdéséhez Weöresnél - Országút. (2014) Megjelent: "tánc volnék, mely önmagát lejti!" pp. 28-41
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3033064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3033064, Kapcsolat: 26106866
 3. Kulcsár Szabó. Érthető morgás: A személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országút. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 4 555-564
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25063073] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25063073, Kapcsolat: 25063073
Bartal Mária. Áthangzások: Weöres Sándor mítoszpoétikája. (2014) ISBN:9786155454516, 2946786
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2946786]
 1. Schein Gábor. Füst Milán. (2017) ISBN:9789636766757
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3289438] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3289438, Kapcsolat: 27188335
 2. Darab Ágnes. A szatír bőrétől a Kitömött barbárig: A Marsyas-mítosz alakváltozatai a magyar irodalomban. (2017) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 68 8 58-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3254061] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3254061, Kapcsolat: 27785718
 3. Schein Gábor. Géher István László: Dekonstruált ritmika: A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendje Weöres Sándor Magyar etűdök-verseinek 1. sorozatában. (2016) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 97 1 111-115
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3062508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3062508, Kapcsolat: 27785742
 4. Muntag Vince. "Megköt, felold a vándor szövevény": Bartal Mária: Áthangzások. (2015) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 2015 10 89-90
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26107032] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26107032, Kapcsolat: 26107032
 5. Szemes Botond. A sokfejű fenevad: Harmath Artemisz: Szüntelen jóvátétel - újraolvasni Weörest; Bartal Mária: Áthangzások : Weöres Sándor mítoszpoétikája. (2015) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 2015 54 56-58
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26965338] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26965338, Kapcsolat: 26965338
 6. Pataky Adrienn. Harmath Artemisz: Szüntelen jóvátétel. Újraolvasni Weörest. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 4 552-556
  Folyóiratcikk/Műkritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25058217] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25058217, Kapcsolat: 25058217
Bartal Mária. A kívüllét neve: Weöres Sándor Medeia című költeményéről. (2017) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 2017 1-4 164-180, 3291166
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3291166]
 1. Simon Attila. D. Tóth Judit-Bódi Katalin (szerk.): Médeia-interpretációk, Studia Litteraria 66 (2017/1-4). (2017) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 XVI 4 93-96
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27149377] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27149377, Kapcsolat: 27785761
2020-07-04 08:01