Schiffner Imola. A diplomáciai védelem gyakorlásának eszközei, avagy a fogalom- meghatározás és az elhatárolás problémái. (2009) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 72 22 523-544, 2406056
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2406056]
 1. Csatlós Erzsébet. Consular Protection of EU Citizens in Third States: Variety is Delighting?. (2019) Megjelent: Recent Challenges of Public Administration 3 pp. 157-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30675671] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30675671, Kapcsolat: 28165657
 2. Csatlós Erzsébet. A konzuli védelem európai közigazgatása. (2019) ISBN:9786155411830
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31197354] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31197354, Kapcsolat: 28831333
Schiffner Imola. Jogi fikció a nemzetközi jogban, avagy a diplomáciai védelem. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 1, 2406061
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2406061]
 1. Szabó Marcel. Az Európai Unió jogi fundamentumai. (2012) Megjelent: Az Európai Unió jogi fundamentumai p. 147
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)[23336559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23336559, Kapcsolat: 23336559
Schiffner Imola. Jog vagy kötelezettség - avagy diplomáciai védelem az államok gyakorlatában. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 4 2 1-29, 2406066
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2406066]
 1. Csatlós Erzsébet. A konzuli védelem európai közigazgatása. (2019) ISBN:9786155411830
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31197354] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31197354, Kapcsolat: 28831340
 2. Salvador Neto Luis. Az állam és a diplomáciai jog összefüggései. (2018) Megjelent: Doktori Műhelytanulmányok 2018 - Doctoral Working Papers 2018 pp. 320-334
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30603134] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30603134, Kapcsolat: 28083745
Schiffner Imola. A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban. (2011) KÜL-VILÁG (ONLINE) 1785-5284 8 1-2 134-142, 2405713
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405713]
 1. Csatlós Erzsébet. A konzuli védelem európai közigazgatása. (2019) ISBN:9786155411830
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31197354] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31197354, Kapcsolat: 28831331
Schiffner Imola. Az uniós polgárok konzuli védelmének lehetőségei a tagállamok gyakorlatában. (2012) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 2 1 169-186, 2406138
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2406138]
 1. Csatlós Erzsébet. A konzuli védelem európai közigazgatása. (2019) ISBN:9786155411830
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31197354] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31197354, Kapcsolat: 28831338
Schiffner Imola. Az uniós polgárok védelme harmadik államokban - a statisztikák fényében. (2012) Megjelent: Ünnepi ekönyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára pp. 506-532, 2406077
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2406077]
 1. Erzsébet I. Csatlós. Administrative Procedures and EU Law: Consular Protection Procedure in a European Way. (2017) Megjelent: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogáv... pp. 535-546
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3423080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3423080, Kapcsolat: 27678555
Blutman László et al. A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. (2014) ISBN:9789632582146, 2590950
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2590950]
 1. Kovács Péter. Miért nincs még kihirdetve a Római Statútum? Gondolatok a Római Statútum és az Alaptörvény összeegyeztethetőségének egyszerűségéről. (2019) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 60 1 69-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30697496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30697496, Kapcsolat: 28420968
 2. Chronowski Nóra et al. Hungary: Constitutional (R)evolution or Regression?. (2019) Megjelent: National constitutions in European and global governance: Democracy, rights, the rule of law - national reports. pp. 1439-1488
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3015783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3015783, Kapcsolat: 28419292
 3. Ádány Tamás. A szovjet államutódlás egyes kérdéseinek magyar jogi vonatkozásairól. (2019) PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 2062-9648 2019 6 1-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30761934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30761934, Kapcsolat: 28419025
 4. Chronowski Nóra et al. A Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya az Alkotmánybíróság gyakorlatában. (2019) Megjelent: Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára pp. 53-66
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30735365] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30735365, Kapcsolat: 28435679
 5. Szalai Anikó. Nemzetközi szerződések. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3386535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3386535, Kapcsolat: 27465712
 6. Hárs András. Nemzetközi szervezetek határozatai. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-13
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3390348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3390348, Kapcsolat: 28108738
 7. Chronowski Nóra. Human Rights in a Multilevel Constitutional Area: Global, European and Hungarian Challenges. (2018) ISBN:9782343137599
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3345008] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3345008, Kapcsolat: 27238375
 8. Szalai Anikó. Érdekességek a nemzetközi szerződésekhez tett magyar fenntartások köréből. (2018) ARSBONI 2064-4655 2017 I-II. 12-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3371234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3371234, Kapcsolat: 27465738
 9. Cserny Ákos et al. Az integrált jogforrási rendszer. (2018) Megjelent: Alkotmányjog pp. 159-214
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[3365133] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3365133, Kapcsolat: 27464132
 10. Plázár Réka. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek helye és szerepe a magyar jogrendszerben. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 4 104-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30375671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30375671, Kapcsolat: 28430714
 11. Molnár Tamás. A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3381999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3381999, Kapcsolat: 27465689
 12. Tóth Norbert. A "nemzeti kisebbség" fogalmi elemei a nemzetközi szokásjogban: a szokásjogi norma azonosításának lehetősége. (2018) Megjelent: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából pp. 189-204
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30408881] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30408881, Kapcsolat: 28445016
 13. Halász Iván. Alkotmányjog. (2018) ISBN:9786155764462
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30300346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30300346, Kapcsolat: 28420981
 14. Drinóczi Tímea. Az alkotmányos párbeszéd:: A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században. (2017) ISBN:9789634180135
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27016730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27016730, Kapcsolat: 27464187
 15. Kovács Péter. KÁTYÚBA RAGADT-E A SZEKÉR?: (Avagy menthető-e a Nemzetközi Büntetőbíróság római statutúma kihirdetésének elmaradása és magyarázható-e annak hazai hányattatása? Alternatív javaslatok a megoldás irányába…). (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X XI 2 61-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2917062] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2917062, Kapcsolat: 27006108
 16. Drinóczi Tímea. Jurisztokrácia és alkotmányoligarchia vagy többszintű alkotmányosság és alapjogvédelem? Reflexiók Pokol Béla írására. (2015) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 32-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2985250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2985250, Kapcsolat: 28107073
 17. Ganczer Mónika. Constitutionality of Precluding Arbitration Regarding National Assets. (2015) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014 pp. 619-628
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2910660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2910660, Kapcsolat: 24670398
 18. Klemencsics Andrea. Az Emberi Jogok Európai Bírósága által előidézett változások a magyar jogrendszerben. (2015) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2015/2 109-122
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27228616] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27228616, Kapcsolat: 28420950
 19. Molnár Tamás. A szuverenitást érő kihívások hatása a nemzetközi jog és a belső jog viszonyára, különös tekintettel a belső jogok „nemzetköziesedésének” a hatalommegosztásra gyakorolt hatására. (2015) Megjelent: Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság pp. 145-161
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2927730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2927730, Kapcsolat: 28420960
 20. Siket Judit. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája az Alkotmánybíróság gyakorlatában. (2015) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 8 1 58-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2974992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2974992, Kapcsolat: 24666242
 21. Sulyok Gábor. Újabb visszatérés a nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozásához. (2014) Megjelent: A világ mi magunk vagyunk… pp. 453-461
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2786585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2786585, Kapcsolat: 27464257
 22. Chronowski Nóra. Az első átfogó kézikönyv a nemzetközi jog hatásairól Magyarországon: Blutman László – Csatlós Erzsébet – Schiffner Imola: A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra (HVG-ORAC, Budapest 2014. 531 o.). (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 4 66-69
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2800814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2800814, Kapcsolat: 24447253
 23. Chronowski Nóra. Az Alaptörvény a többszintű európai alkotmányosság hálójában. (2014) Megjelent: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon pp. 109-129
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2772589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2772589, Kapcsolat: 24248382
 24. Chronowski Nóra. A magyar alkotmánybíráskodás és a közös európai alkotmányos standardok. (2014) JURA 1218-0793 2 26-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2792123] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2792123, Kapcsolat: 24727888
Schiffner Imola. Az uniós polgár és családjainak jogi helyzete az Európai Bíróság esetjogában. (2014) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 4 1 221-236, 2934826
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2934826]
 1. Csatlós Erzsébet. Consular Protection of EU Citizens in Third States: Variety is Delighting?. (2019) Megjelent: Recent Challenges of Public Administration 3 pp. 157-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30675671] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30675671, Kapcsolat: 28165674
Schiffner Imola. A harmadik államok állampolgárainak jogi helyzete az Európai Unióban, avagy az uniós denizenship jogállása. (2015) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 10 1 70-93, 2988387
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2988387]
 1. Csatlós Erzsébet. Consular Protection of EU Citizens in Third States: Variety is Delighting?. (2019) Megjelent: Recent Challenges of Public Administration 3 pp. 157-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30675671] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30675671, Kapcsolat: 28165658
 2. Csatlós Erzsébet. A konzuli védelem európai közigazgatása. (2019) ISBN:9786155411830
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31197354] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31197354, Kapcsolat: 28831336
Schiffner Imola. Az uniós polgárság hatása a tagállami állampolgársági politikákra. (2015) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 9 2 1-17, 2988389
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2988389]
 1. Csatlós Erzsébet. Consular Protection of EU Citizens in Third States: Variety is Delighting?. (2019) Megjelent: Recent Challenges of Public Administration 3 pp. 157-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30675671] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30675671, Kapcsolat: 28165678
Schiffner Imola. Kettős állampolgárság az Európai Unióban. (2015) Megjelent: Ünnepi kötet Dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 577-602, 2985408
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2985408]
 1. Csatlós Erzsébet. A konzuli védelem európai közigazgatása. (2019) ISBN:9786155411830
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31197354] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31197354, Kapcsolat: 28831348
Schiffner Imola et al. A nemzetközi jog lenyomata az Alaptörvényben. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 325-338, 3053214
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3053214]
 1. Blutman László. Újabb bonyodalmak a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés körül. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 161-172
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3303169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3303169, Kapcsolat: 27155248
 2. Molnár Tamás. A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3381999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3381999, Kapcsolat: 27431590
 3. Nacsa Mónika. Kártérítés az észszerű időn túli ítélethozatal miatt. (2017) VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA 1787-5196 2017/1 85-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26804540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26804540, Kapcsolat: 26804540
 4. Blutman László. Büntető jogegységi határozat a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről: A nemzetközi jog a büntetőeljárásban. (2017) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 3 33-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27164201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27164201, Kapcsolat: 27164201
Schiffner Imola. Az uniós polgár családtagjainak jogi helyzete az Európai Bíróság legújabb jogeseteiben, különös tekintettel a Zambrano-doktrína alkalmazására. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1 132-150, 30675683
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30675683]
 1. Csatlós Erzsébet. Consular Protection of EU Citizens in Third States: Variety is Delighting?. (2019) Megjelent: Recent Challenges of Public Administration 3 pp. 157-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30675671] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30675671, Kapcsolat: 28165670
2020-07-04 08:25