Németh T.. A hezitációk kiszűrése és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatnál. (1987) ACTA IUVENUM SECTIO LINGUISTICA 0209-9772 III 24-36, 1414415
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414415]
 1. Elekfi László et al. Az értelmes beszéd hangzása: mondatfonetika, kitekintéssel a szövegfonetikára. (2004) ISBN:9639225096
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[22714149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22714149, Kapcsolat: 22714149
 2. Wacha Imre. A szövegfonetikai kutatások gondjairól. (1993) Megjelent: Beszédkutatás 1993. Tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből pp. 49-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22773578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773578, Kapcsolat: 22773577
 3. Wacha Imre. A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjaihoz. (1991) Megjelent: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára pp. 650-654
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22772273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772273, Kapcsolat: 22772268
 4. Wacha Imre. Élő nyelvi (spontán) szövegek megnyilatkozásainak (szintaktikai) vizsgálati szempontjaihoz. (1988) Megjelent: Beszélt nyelvi tanulmányok pp. 102-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22773575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773575, Kapcsolat: 22773563
Németh T.. A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. (1987), 2141330
Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[2141330]
 1. Wacha Imre. A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjaihoz. (1991) Megjelent: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára pp. 650-654
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22772273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772273, Kapcsolat: 22773621
 2. Wacha Imre. Élő nyelvi (spontán) szövegek megnyilatkozásainak (szintaktikai) vizsgálati szempontjaihoz. (1988) Megjelent: Beszélt nyelvi tanulmányok pp. 102-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22773575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773575, Kapcsolat: 22773575
Németh T.. A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. (1988) NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 0586-3716 31-32 167-182, 1414416
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414416]
 1. Dér Csilla Ilona. Mik is a diskurzusjelölők?. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 293-303
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2181944] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2181944, Kapcsolat: 22713174
 2. Elekfi László et al. Az értelmes beszéd hangzása: mondatfonetika, kitekintéssel a szövegfonetikára. (2004) ISBN:9639225096
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[22714149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22714149, Kapcsolat: 22714154
 3. Wacha Imre. A szövegfonetikai kutatások gondjairól. (1993) Megjelent: Beszédkutatás 1993. Tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből pp. 49-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22773578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773578, Kapcsolat: 22773578
 4. Wacha Imre. A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjaihoz. (1991) Megjelent: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára pp. 650-654
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22772273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772273, Kapcsolat: 22772273
Németh T.. Az emberi kommunikáció kutatásának néhány alapkérdése. (1989) NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 0586-3716 33 43-56, 1414417
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414417]
 1. Tóth Csilla. Tekintetmintázatok és funkcióik a HUCOMTECH-projekt szimulált állásinterjúiban. (2011) Megjelent: Ember-gép kapcsolat: A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai pp. 101-118
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22711329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22711329, Kapcsolat: 22711329
 2. Nemesi Attila. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. (2000) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 96 418-436
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22772286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772286, Kapcsolat: 22772286
 3. Wacha Imre. A szövegfonetikai kutatások gondjairól. (1993) Megjelent: Beszédkutatás 1993. Tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből pp. 49-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22773578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773578, Kapcsolat: 22773586
Németh T.. Megnyilatkozás és beszédaktus. (1990), 2148824
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2148824]
 1. Krékits József. A "kér", "megkér" és "felkér" igék performatív használatáról. (1996) Megjelent: Absztrakció és valóság pp. 199-206
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22788336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22788336, Kapcsolat: 22788336
Németh T.. A megnyilatkozás-típussal kapcsolatos elméleti kérdések és a szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolása. (1991), 2141322
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[2141322]
 1. Kontra Miklós. Felelős nyelvészet. (2019) ISBN:9789636939885
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30939139] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30939139, Kapcsolat: 28590850
 2. Kontra Miklós. Átlagos mondathossz a BUSZI-2-ben?. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 3 342-343
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2582233] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2582233, Kapcsolat: 25246520
 3. Váradi Tamás et al. A Budapesti Szociolingvisztika Interjú lexikai és szintaktikai jellemzői. (2012) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások pp. 199-222
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23326388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23326388, Kapcsolat: 23326388
 4. Bánréti Z. A mellérendelő kötőszók. (2008) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete pp. 539-599
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196781, Kapcsolat: 22774029
 5. Bánréti Z. A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban. (2007)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[196320] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 196320, Kapcsolat: 22774018
 6. Bánréti Zoltán. A mellérendelő kötőszók jelentéséről. (2006) Megjelent: A mondat: kaland pp. 38-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22773929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773929, Kapcsolat: 22773929
 7. Bánréti Z. On the syntax of coordinate constructions. (2003) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 50 1 265-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195341, Kapcsolat: 22773656
 8. Büky László. Egy vers szóhasználati háttere: Füst MIlán - Szellemek utcája. (2000)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22773610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773610, Kapcsolat: 22773610
 9. Ivaskó Lívia. Az elszólás szerepe a diskurzusban. (2000) Megjelent: LingDok 1. pp. 171-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22773630] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773630, Kapcsolat: 22773630
 10. Büky László. Egy szövegmondat háttere. (1995) NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 0586-3716 36 129-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22773562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773562, Kapcsolat: 22773562
 11. Bibok károly. Szószemantika: Elméleti kérdések és elemzések. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[2402492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2402492, Kapcsolat: 22773604
 12. Ammon Ulrich. Soziolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europaische Soziolinguistik. (1993)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[22773601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773601, Kapcsolat: 22773601
Németh T.. Megnyilatkozás: típus-példány. (1993) NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 0586-3716 35 69-101, 1414421
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414421]
 1. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913; 9789632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27653047
 2. Nagy C. Adatok és érvelés a történeti pragmatikában: A katalán anar + főnévi igenév szerkezet grammatikalizációja. (2015) ISBN:9789638965523
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2994157] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2994157, Kapcsolat: 25246558
 3. Nagy C. Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában. (2014) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 1 11-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2808690] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2808690, Kapcsolat: 24323410
 4. Nagy C.. Data and argumentation in historical pragmatics: Grammaticalization of a Catalan motion verb construction. (2014) ISBN:9781781797464
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31029764] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31029764, Kapcsolat: 28590240
 5. Tátrai Szilárd. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális, kognitív megközelítés: Funkcionális pragmatikai megközelítés. (2011) ISBN:9789639902930
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2281046] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2281046, Kapcsolat: 22707369
 6. Nagy C Katalin. The cognitive background of grammaticalization. (2010) Megjelent: The role of data at the semantics-pragmatics interface pp. 207-260
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2449834] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2449834, Kapcsolat: 22712537
 7. Balázs Patrícia. A verbális kommunikáció képes elemeinek vizsgálata ép és patológiás nyelvhasználat esetén. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 18-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22712547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22712547, Kapcsolat: 22712545
 8. Nemesi Attila László. Az alakzatok kérdése a pragmatikában. (2009) ISBN:9789638826701
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1289043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289043, Kapcsolat: 22712659
 9. Tátrai Szilárd. A megnyilatkozás fogalmának perspektivikus értelmezése felé. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 361-371
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1853580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1853580, Kapcsolat: 22713179
 10. Fehér Erzsébet. Szöveg és nyilatkozat. (2001) Megjelent: A nyelvtantól a szövegtanig pp. 283-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22772254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772254, Kapcsolat: 22772257
 11. Nemesi Attila László. Társalgási divatkifejezések a benyomáskeltés szolgálatában. (1998) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 122 1 24-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1339939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1339939, Kapcsolat: 22772337
Németh T.. Módszertani útmutató a szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolásához. (1994) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 90 327-330, 1414428
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414428]
 1. Keszler Borbála. Magyar grammatika. (2000) ISBN:963190010x
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1918132] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1918132, Kapcsolat: 22714215
 2. Kugler Nóra. Mondattan. (1999) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 123 88-107
  Folyóiratcikk[21321242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21321242, Kapcsolat: 22772350
 3. Szikszainé Nagy Irma. Leíró magyar szövegtan. (1999) ISBN:9633794226
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3364138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3364138, Kapcsolat: 22772298
 4. Kugler Nóra. A mondatszók. (1998) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 122 3 337-347
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22671357] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22671357, Kapcsolat: 22772349
Németh T.. On the Role of pragmatic connectives in Hungarian spoken discourses. (1994), 2030456
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2030456]
 1. Dér Csilla. Az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról a mai magyar spontán beszédben. (2012) Megjelent: Beszéd, adatbázis, kutatások pp. 154-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24070682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24070682, Kapcsolat: 24070682
 2. Boronkai Dóra. A társalgási struktúra mint stílustényező. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 125-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2094955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2094955, Kapcsolat: 24069231
 3. Dér Csilla Ilona. On the status of discourse markers. (2010) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 57 1 3-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2172883] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2172883, Kapcsolat: 22712573
 4. Dér Csilla Ilona et al. A pilot study of Hungarian discourse markers. (2010) LANGUAGE AND SPEECH 0023-8309 53 2 135-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1360453] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1360453, Kapcsolat: 22712346
 5. Dér Csilla Ilona. Mik is a diskurzusjelölők?. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 293-303
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2181944] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2181944, Kapcsolat: 22713170
Németh T.. On the role of pragmatic connectives in Hungarian spoken discourses. (1995) Megjelent: Organization in Discourse: Proceedings from the Turku Conference pp. 393-403, 1414433
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1414433]
 1. Ivaskó Lívia. Pragmatikai kutatások szerepe afáziaterápiában. (1999) MEDICINA ET LINGUISTICA 1418-1339 5 99-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22772302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772302, Kapcsolat: 22772301
 2. Sandres Ted. Communicative intentions and coherence relations. (1999) Megjelent: Coherence in spoken and written discourse pp. 235-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22772316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772316, Kapcsolat: 22772316
 3. Erringer Anu. Organization in discourse: Proceedings from the Turku Conference. (1998) LANGUAGE 0097-8507 1535-0665 74 226-226
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22774007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22774007, Kapcsolat: 22774007
Németh T. Enikő. A szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolása. (1996) ISBN:9630573296, 1413759
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1413759]
 1. Kondacs Flóra. Az és diskurzusjelölőről az óvodások nyelvhasználatában. (2019) Megjelent: VI. Eötvözet Konferencia - A szegedi Eötvös Loránd Kollégium és a budapesti Eötvös József Collegium közös konferenciája pp. 7-17
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31400234] []
  Független, Idéző: 31400234, Kapcsolat: 29100134
 2. Hunyadi László. A multimodális kommunikáció grammatikája felé: Szekvenciális események rekurzív hierarchikus struktúrája. (2017) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX. pp. 155-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27655348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27655348, Kapcsolat: 27655348
 3. Kontra Miklós et al. Szeged nyelve a 21. század elején. (2016) ISBN:9789636937799
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3263974] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3263974, Kapcsolat: 27018548
 4. Nowosielski Diána. Az ígéret beszédaktusa. (2016) Megjelent: Juvenália: kettő–három pp. 83-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25947173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25947173, Kapcsolat: 25947173
 5. Tóth Szergej et al. Jegyzetek a nyelvről. (2015)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[30290637] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30290637, Kapcsolat: 28591208
 6. Nagy C. Adatok és érvelés a történeti pragmatikában: A katalán anar + főnévi igenév szerkezet grammatikalizációja. (2015) ISBN:9789638965523
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2994157] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2994157, Kapcsolat: 25246555
 7. Helga Vanda. The development of a taxonomy of verbal disagreement in the light of the p-model. (2014) Megjelent: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation pp. 133-178
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24076492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24076492, Kapcsolat: 24076492
 8. Nagy C. Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában. (2014) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 1 11-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2808690] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2808690, Kapcsolat: 24323403
 9. Ágnes Antalné. Pragmatical and PedagogicalAnalysis of Teachers' Turns in Classroom Discourse. (2013) Megjelent: Questions and perspectives in education pp. 30-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24070596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24070596, Kapcsolat: 24070596
 10. Szili Katalin. A beszédaktusokról és az empirikus beszédaktus-kutatásokról. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 2 191-197
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2401724] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2401724, Kapcsolat: 23236674
 11. H Varga. Formák és funkciók: Morfoszintaktikai eszközök és grammatikai jelentések vizsgálata. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24323331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24323331, Kapcsolat: 24323331
 12. Hunyadi László et al. Az ember-gép kommunikáció modellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai. (2012) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások pp. 265-309
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23326404] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23326404, Kapcsolat: 23326404
 13. Boronkai Dóra. A társalgási struktúra mint stílustényező. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 125-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2094955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2094955, Kapcsolat: 24069199
 14. Hunyadi László. Multimodal human-computer interaction technologies. Theoretical modeling and application in speech processing. (2011) ARGUMENTUM 1787-3606 7 204-260
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22707109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22707109, Kapcsolat: 22707109
 15. Abuczki Ágnes. A multimodális interakció szekvenciális elemzése. (2011) Megjelent: Ember-gép kapcsolat pp. 119-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2171386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2171386, Kapcsolat: 22711276
 16. Hunyadi László. A multimodális ember-gép kommunikáció technológiái - elméleti modellezés és alkalmazás a beszédfeldolgozásban. (2011) Megjelent: Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. pp. 15-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22711284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22711284, Kapcsolat: 22711284
 17. Abuczki Ágnes. A multimodal analysis of the sequential organization of verbal and nonverbal interaction. (2011) ARGUMENTUM 1787-3606 7 261-279
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2171447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2171447, Kapcsolat: 22707103
 18. Vass László. Szemiotikai szövegtani alapismeretek. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24058308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24058308, Kapcsolat: 25246531
 19. Boronkai Dóra. Bevezetés a társalgáselemzésbe.. (2009) ISBN:9789639888890
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1282634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1282634, Kapcsolat: 23352374
 20. Bártházi Eszter. Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban. (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 443-463
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25727911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25727911, Kapcsolat: 22714125
 21. Tolcsvai Nagy Gábor. Szövegtan. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 149-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1050406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1050406, Kapcsolat: 22714323
 22. Krékits J. Felszólító performatív beszédaktusok. (2006)
  Könyv[10306612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306612, Kapcsolat: 22714197
 23. Boronkai Dóra. A tematikus progresszió tipológiája a szaknyelvi kommunikációban. (2005) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONFERENCIA FÜZETEI 1586-6785 7 68-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22713503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22713503, Kapcsolat: 22713503
 24. Árvay Anett. Pragmatic aspects of persuasion and manipulation in written advertisements. (2004) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 51 3-4 231-263
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2791061] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2791061, Kapcsolat: 22714324
 25. Ivaskó Lívia. A pragmatikai kompetencia: nyelvelméleti érvek és neurolingvisztikai realitás. (2004) Megjelent: A kommunikáció útjai pp. 181-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22769423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22769423, Kapcsolat: 22769423
 26. Crystal David. A nyelv enciklopédiája. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1393069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1393069, Kapcsolat: 22771939
 27. Kugler Nóra. A módosítószók funkciói: Nyelvtudományi értekezések. (2003) ISBN:9630579049
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1885672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1885672, Kapcsolat: 22770643
 28. Árvay Anett. A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. (2003) Megjelent: Tanulmányok a pragmatika köréből pp. 11-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22769451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22769451, Kapcsolat: 22769451
 29. Büky László. Magyar dialektológia. Szerk. Kiss Jenő.. (2002) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 58 241-243
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22772262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772262, Kapcsolat: 22772262
 30. Fehér Erzsébet. Szöveg és nyilatkozat. (2001) Megjelent: A nyelvtantól a szövegtanig pp. 283-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22772254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772254, Kapcsolat: 22772254
 31. Tolcsvai Nagy Gábor. A magyar nyelv szövegtana. (2001) ISBN:9631912299
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[18516] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 18516, Kapcsolat: 22772249
 32. Fehér Erzsébet. A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. (2000) ISBN:9630577305
  Könyv[22040522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22040522, Kapcsolat: 22772280
 33. Tolcsvai Nagy. A szerkezettől a műveletig: a szöveg kommunikatív magyarázata. Utószó. (2000) Megjelent: Bevezetés a szövegnyelvészetbe pp. 283-295
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[22772293] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772293, Kapcsolat: 22772293
 34. Tolcsvai Nagy. Szerkezet és művelet kognitív egysége a szöveg mikroszintjén. (1999)
  Disszertáció/A tudomány doktora (Disszertáció)/Tudományos[22772323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772323, Kapcsolat: 22772323
 35. Amnon U. Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europaische Sociolinguistik 13. (1999)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[22772307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772307, Kapcsolat: 22772307
 36. Ivaskó Lívia. Pragmatikai kutatások szerepe afáziaterápiában. (1999) MEDICINA ET LINGUISTICA 1418-1339 5 99-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22772302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772302, Kapcsolat: 22772302
 37. Szalamin Edit. Németh T. Enikő: A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása. (1999) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 12 350-355
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22772335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772335, Kapcsolat: 22772335
 38. Szende Tamás. Miért nem változik egy fonéma (fonológiai) önazonossága, ha megváltozik képviseletének individualitásfoka?. (1998) Megjelent: Beszédkutatás '98. Beszéd, spontán beszéd, beszédkommunikáció pp. 89-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22772353] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772353, Kapcsolat: 22772353
 39. Büky László. Láncz Irén: Szöveg, szó, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések. Újvidék, Fórum KK, 1994. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 52 282-284
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22772247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772247, Kapcsolat: 22772247
 40. Tolcsvai Nagy. A szövegtan kialakulása. (1998) SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 0865-5960 11 109-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22713536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22713536, Kapcsolat: 22713536
Németh T. Enikő. Az és kötőszó pragmatikai funkciójáról. (1996) Megjelent: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére pp. 249-253, 1812925
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1812925]
 1. Kondacs Flóra. Az és diskurzusjelölőről az óvodások nyelvhasználatában. (2019) Megjelent: VI. Eötvözet Konferencia - A szegedi Eötvös Loránd Kollégium és a budapesti Eötvös József Collegium közös konferenciája pp. 7-17
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31400234] []
  Független, Idéző: 31400234, Kapcsolat: 29100125
 2. Dér Csilla Ilona. Mik is a diskurzusjelölők?. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 293-303
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2181944] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2181944, Kapcsolat: 22713168
Németh T.. H. Tóth Imre 1996: A nyelvtudomány története a XX. század elejéig. (1997) NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 0586-3716 38 347-353, 2030507
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2030507]
 1. Büky László. H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig. Csomópontok és átvezető szálak. JATEPress, Szeged, 2005.. (2006) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 130 369-371
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22773903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22773903, Kapcsolat: 22773903
 2. Büky László. Máté Jakab 2003: A nyelvtudomány (vázlatos) története. (2005) NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA 1786-7428 I 227-232
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22773746] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22773746, Kapcsolat: 22773746
 3. Büky László. Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány története. (1998) NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 0586-3716 39 213-217
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22772283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22772283, Kapcsolat: 22772283
Németh T.. A hát, így, tehát, mert kötőszók pragmatikai funkciójának vizsgálata. (1998) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 94 324-331, 1414476
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414476]
 1. Kondacs Flóra. Az és diskurzusjelölőről az óvodások nyelvhasználatában. (2019) Megjelent: VI. Eötvözet Konferencia - A szegedi Eötvös Loránd Kollégium és a budapesti Eötvös József Collegium közös konferenciája pp. 7-17
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31400234] []
  Független, Idéző: 31400234, Kapcsolat: 29100139
 2. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913; 9789632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27653050
 3. Kleiber Judit et al. Uncertainty in Polar Questions and Certainty in Answers?. (2014) Megjelent: Certainty-uncertainty – and the attitudinal space in between pp. 135-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2738596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2738596, Kapcsolat: 25246384
 4. Dér Csilla. Az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról a mai magyar spontán beszédben. (2012) Megjelent: Beszéd, adatbázis, kutatások pp. 154-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24070685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24070685, Kapcsolat: 24070685
 5. Dér Csilla Ilona. On the status of discourse markers. (2010) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 57 1 3-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2172883] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2172883, Kapcsolat: 22712577
 6. Dobos Csilla. A diskurzusjelölők vizsgálata a tárgyalótermi kommunikációban. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 90-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1857676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1857676, Kapcsolat: 22712543
2020-08-15 15:28