Szabó M. A hierarchikus tudatról. (1984) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 XXVII. évf 4 28-37, 1407118
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1407118]
 1. Hankiss Elemér. Diagnózisok 2.. (1986) ISBN:963140899X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26320677] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26320677, Kapcsolat: 26320677
Szabó Márton. A rendi szocializmus eszméje: Adalékok az 50-es évek ideológiatörténetéhez.. (1988) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 2 3-11, 1384876
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1384876]
 1. Szabó Ildikó. A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról.. (2000)
  Könyv[21082523] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21082523, Kapcsolat: 21082523
Bayer J. Tükör által homályosan. Tanulmányok az ideológiáról. (1990) ISBN:9637700811, 23133
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[23133]
 1. Kiss Viktor. A baloldaliság „kísértetei”. (2004)
  Könyv[20767983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20767983, Kapcsolat: 20772638
 2. Zentai Violetta. Politikai antropológia.. (1997)
  Könyv[22935982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22935982, Kapcsolat: 22935982
Szabó Márton. Az ideológia paradoxona.. (1990) Megjelent: Tükör által homályosan. Tanulmányok az ideológiáról pp. 58-101, 1379256
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1379256]
 1. Kiss Mária. Magyar táj finn ecsettel. A politikai megismerés sajátosságairól.. (2006) Megjelent: Stúdiumból politikum pp. 257-278
  Könyvrészlet[21082516] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21082516, Kapcsolat: 21082516
 2. Cs Kiss. Találkozások Carl Schmitt-tel.. (2004) Megjelent: Carl Schitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. pp. 181-196
  Könyvrészlet[21082515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21082515, Kapcsolat: 21082515
 3. Welhammer Zsolt. "Diszkurzív gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából.. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 1 167-191
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21083365] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21083365, Kapcsolat: 21082513
Szabó M. A rendszerváltozás szemantikája. (1993) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 2 4 167-181, 182789
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[182789]
 1. Pap Milán. Kádár demokráciája: Politikai ideológia és társadalmi utópia a Kádár-korszakban. (2015) ISBN:9786155527548
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3055520] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3055520, Kapcsolat: 27210150
 2. Csizmadia Ervin. Ideológiák, eszmék és a politika nyelve.. (1997) Megjelent: Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. pp. 171-194
  Könyvrészlet[21082510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082510, Kapcsolat: 21082510
 3. Fóti Péter. A technokrata a közbeszéd a magyar politikai diskurzusban.. (1997) Megjelent: Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. pp. 219-230
  Könyvrészlet[21082508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082508, Kapcsolat: 21082508
Szabó M. A metaforikus politika. (1994) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 3 3 91-111, 182906
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[182906]
 1. A Gergely András et al. Sodródások az átmenetben: különbségalkotás és újgyarmatosítás napjaink Magyarországán. (2011) SZELLEM ÉS TUDOMÁNY 2062-204X 2 1 26-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1703325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1703325, Kapcsolat: 27365457
 2. Szabó Ildikó. Nemzet és szocializáció.A politika szerepe az identitások alakulásában Magyarországon 1867 –2006. (2009) ISBN:9789632361642
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1200541] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1200541, Kapcsolat: 21122144
 3. Szabó Ildikó. A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között. (2007) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 16 3 129-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1202118] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1202118, Kapcsolat: 10301425
 4. Vida Anikó. Nemzetkoncepciók és státustörvény.. (2002) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X 4 5-31
  Folyóiratcikk[21082019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082019, Kapcsolat: 21082019
 5. Lányi Gusztáv. Lélektan és politika: Bevezetés a politikai pszichológiába.. (2001)
  Könyv[21080759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21080759, Kapcsolat: 21082017
 6. Csizmadia E. Diskurzus és diktatúra. A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben.. (2001) ISBN:9639211222
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183623, Kapcsolat: 21081991
 7. Körösényi András. Carl Schmitt állam- és politikaelméleti alapfogalmai. (2000) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 9 3-4 5-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1522161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1522161, Kapcsolat: 21081987
 8. Kulcsár K. Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek.. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183312, Kapcsolat: 21081985
 9. Kiss J. A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitákban. (1998) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 7 2 27-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[173010] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 173010, Kapcsolat: 21081984
 10. Csizmadia Ervin. Ideológiák, eszmék és a politika nyelve.. (1997) Megjelent: Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. pp. 171-194
  Könyvrészlet[21082510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082510, Kapcsolat: 21081617
 11. Gergely András. A térszerveződés szimbolikus üzenetei: Térátélés és szimbolikus politika a kilencvenes években.. (1997) Megjelent: Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. pp. 287-303
  Könyvrészlet[21081979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21081979, Kapcsolat: 21081979
 12. Fóti Péter. A technokrata a közbeszéd a magyar politikai diskurzusban.. (1997) Megjelent: Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról. pp. 219-230
  Könyvrészlet[21082508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082508, Kapcsolat: 21081562
 13. Csigó Péter. A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 4 27-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2431035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2431035, Kapcsolat: 21081981
Szabó M. A politikai szemantika lehetőségei: A társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata és a politológia. (1994) Megjelent: Törésvonalak és értékválasztások. Politikatudományi vizsgálatok a mai Magyarországról pp. 525-546, 182905
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[182905]
 1. A Gergely András et al. Sodródások az átmenetben: különbségalkotás és újgyarmatosítás napjaink Magyarországán. (2011) SZELLEM ÉS TUDOMÁNY 2062-204X 2 1 26-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1703325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1703325, Kapcsolat: 27365468
 2. Glózer Rita. Diszkurzív módszerek. (2007) Megjelent: Közösségtanulmányok: Módszertani jegyzet pp. 260-268
  Könyvrészlet/Oktatási anyag része (Könyvrészlet)/Oktatási[1474955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1474955, Kapcsolat: 21082503
 3. Cs Kiss. Találkozások Carl Schmitt-tel.. (2004) Megjelent: Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. pp. 19-143
  Könyvrészlet[21082497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21082497, Kapcsolat: 21082497
 4. Varga T. A politikai kultúra elméleti kérdései a magyar politikatudományban. (2001) Megjelent: Ezredvégi értelmezések. 1. köt. p. 179
  Könyvrészlet[10301422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301422, Kapcsolat: 10301424
 5. Kulcsár K. Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek.. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183312, Kapcsolat: 21082499
 6. Kiss J. A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitákban. (1998) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 7 2 27-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[173010] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 173010, Kapcsolat: 21082495
 7. Varga Tamás. A politikai kultúra fogalma és értelmezései a magyar politikatudományban. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 3 133-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25967246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25967246, Kapcsolat: 21082492
 8. Csigó Péter. A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 4 27-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2431035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2431035, Kapcsolat: 21082493
Szabó M. Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. (1996) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 5 4 101-132, 183102
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183102]
 1. Szabó Ildikó. A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között. (2007) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 16 3 129-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1202118] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1202118, Kapcsolat: 21081540
 2. Kiss Balázs. Az Internet politikatudományi diskurzusai.. (2004) INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1587-8694 1 69-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21081496] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21081496, Kapcsolat: 21081496
 3. Csigó P. Identitás és politika. A 2002. évi magyar választások két botránya. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 2 173-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[184126] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 184126, Kapcsolat: 21081490
 4. Balázs Zoltán. A politikai közösség. (2003) ISBN:9633895650
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1714487] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1714487, Kapcsolat: 21080802
 5. Csite A et al. Vidéki történet. (2002) Megjelent: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége pp. 219-308
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1287128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1287128, Kapcsolat: 10301464
 6. Andok Ferenc. Politika - kommunikáció - felelősség.. (2002) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 9 16-18
  Folyóiratcikk[21080776] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21080776, Kapcsolat: 21080776
 7. Vida Anikó. Nemzetkoncepciók és státustörvény.. (2002) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X 4 5-31
  Folyóiratcikk[21080798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21080798, Kapcsolat: 21080798
 8. Sípos Balázs. Kommunikáció és választási szabadság.. (2002) Megjelent: Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika 2002. pp. 364-375
  Könyvrészlet[21080772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21080772, Kapcsolat: 21080772
 9. Fricz T. Pártrendszerek : Nyugat-Európa, Közép-Európa, Magyarország. (2001) ISBN:9639211184
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183614] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183614, Kapcsolat: 21080766
 10. Gombár CS. Merengések az államról. (2001) Megjelent: Közpolitika. Szöveggyűjtemény p. 110
  Könyvrészlet[10301462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301462, Kapcsolat: 10301462
 11. Lányi Gusztáv. Lélektan és politika: Bevezetés a politikai pszichológiába.. (2001)
  Könyv[21080759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21080759, Kapcsolat: 21080759
 12. Csizmadia E. Diskurzus és diktatúra. A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben.. (2001) ISBN:9639211222
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183623, Kapcsolat: 10301463
 13. Papp Z. Az eltűnt hokimecs nyomában: diskurzus elemzés egy sportesemény ürügyén.. (2001) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 2 p. 28
  Folyóiratcikk[21080761] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21080761, Kapcsolat: 21080761
 14. Kiss Balázs. Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata.. (2000) Megjelent: Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. pp. 51-85
  Könyvrészlet[21079524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21079524, Kapcsolat: 21079524
 15. Körösényi András. Carl Schmitt állam- és politikaelméleti alapfogalmai. (2000) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 9 3-4 5-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1522161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1522161, Kapcsolat: 21080741
 16. Balogh István. Történeti antropológia és társadalomelmélet.. (1998) Megjelent: Antropológia az ember halála után. pp. 134-158
  Könyvrészlet[21082712] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21082712, Kapcsolat: 21080680
 17. Kulcsár K. Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek.. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183312, Kapcsolat: 21080738
 18. Béndek Péter. A politológusok filozófiája: Bayer József: A politikai gondolkodás története. Bevezetés, Osiris, Budapest 1998.. (1998) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 7 2 177-185
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25967262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25967262, Kapcsolat: 21080663
 19. Csizmadia E. A magyar pártok Nyugat-Európa képe. A külpolitikai konszenzus és a konszenzuslánc.. (1998) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 7 1 99-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183406, Kapcsolat: 21080662
 20. Zentai Violetta. Politikai antropológia. A politika antropológiája. (1997)
  Könyv[21080615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21080615, Kapcsolat: 21080615
 21. Gombár Csaba. Merengések az államról.. (1997) Megjelent: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. pp. 23-61
  Könyvrészlet[21080613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21080613, Kapcsolat: 21080613
 22. Béndek P. Fogalmi politizálás nélkül?. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 4 99-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183289, Kapcsolat: 21079521
 23. Fricz T. Csak a vita ?!: Kritikai megjegyzések Szabó Márton tanulmányához.. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 2 112-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183272, Kapcsolat: 21079491
 24. Cs Kiss Lajos. A tudományos és politikai diskurzus "határvitája". (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 3 123-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1454864] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1454864, Kapcsolat: 21079518
 25. Lányi Gusztáv. A politikatudomány diszkurzív fordulata - pszichológia nélkül?. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 3 113-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2509761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2509761, Kapcsolat: 21079511
 26. Kürti László. A politikai hatalom szimbólikus teréről. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 3 105-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1524618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1524618, Kapcsolat: 21079496
 27. Frivaldszky János. A politikai diskurzus és korlátai. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 2 105-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1835492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835492, Kapcsolat: 21079488
 28. Karácsony András. A politika grammatikájáról. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 1 147-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1502573] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1502573, Kapcsolat: 21079486
 29. Kiss B. A politika a jelek korában: Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához.. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 1 137-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183259, Kapcsolat: 21079483
 30. Balogh I. A diszkurzív politika a tudományos diskurzusban.. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 4 89-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183292, Kapcsolat: 21079519
 31. Csigó Péter. A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 4 27-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2431035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2431035, Kapcsolat: 21080616
Szabó Márton. Politikai kategóriák történeti metszetben. (1997) Megjelent: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája pp. 83-103, 183237
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[183237]
 1. Fazekas Gergely Tamás. Political philosophiai okoskodás: Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig (Előszó). (2014) Megjelent: Political philosophiai okoskodás pp. 9-21
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24281027] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24281027, Kapcsolat: 24281027
 2. Velkey Ferenc. A nemzet szabadsága és/vagy csinosodása: Széchenyi Hunniájának érvszerkezezete. (2014) Megjelent: Political philosophiai okoskodás pp. 245-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24281028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24281028, Kapcsolat: 24281028
 3. Glózer R. A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltozás utáni évtizedben. (2006) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X 1 3-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10301523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301523, Kapcsolat: 10301523
 4. Huszár Á. Reinhart Koselleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában.. (2005) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 6 15-16 89-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10301526] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10301526, Kapcsolat: 10301526
 5. K Horváth Zsolt. Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben: helyek, túlélők és identitásformációk versengése Magyarországon 1989 után. (2005) SZÁZADVÉG 0237-5206 10 35 31-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3014559] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3014559, Kapcsolat: 10301525
 6. Deczki Sarolta. A történelem útelágazásai.. (2004) VULGO 1585-0234 178-187
  Folyóiratcikk[21079065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21079065, Kapcsolat: 21079065
 7. Bodó Julianna. A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években. (2004) ISBN:9637372024
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2563136] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2563136, Kapcsolat: 27365451
 8. Kurdi Imre. Ex Libris. (1998) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 13-13
  Folyóiratcikk[21079063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21079063, Kapcsolat: 21079063
 9. Kálmán C. Én vagyok én, te vagy te.. (1997) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 12-12
  Folyóiratcikk[21078957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21078957, Kapcsolat: 21078957
 10. Karácsony András. A valóság nem a nyelv háta mögött történik. (1997) SZÁZADVÉG 0237-5206 2 7 p. 131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457167] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1457167, Kapcsolat: 21079062
 11. Gerlóczy Ferenc. A "mi" és az "ők" a történelemben.. (1997) HETI VILÁGGAZDASÁG 0139-1682 115-117
  Folyóiratcikk[21078953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21078953, Kapcsolat: 21078953
Szabó Márton. Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. (1997) ISBN:9639098418, 1379635
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1379635]
 1. Trencsényi B. Writing the nation and reframing early modern intellectual history in Hungary.. (2010) STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 0925-9392 1573-0948 62 2 135-154
  Folyóiratcikk[21085049] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21085049, Kapcsolat: 21085049
 2. Zombory Máté. A nemzeti hovatartozás mint térbeli probléma: Emlékezetpolitika Magyarországon 1989 után. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1776609] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1776609, Kapcsolat: 27415976
 3. Trencsényi Balázs. A politika nyelvei: Eszmetörténeti tanulmányok. (2007) ISBN:9789634464303
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2392638] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2392638, Kapcsolat: 10301515
 4. Fowler B. Nation, state, Europe and national revival in Hungarian party politics: The case of the millenial commemorations.. (2004) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 56 1 57-83
  Folyóiratcikk[21085050] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21085050, Kapcsolat: 21085050
 5. Csite A et al. Vidéki történet. (2002) Megjelent: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége pp. 219-308
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1287128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1287128, Kapcsolat: 10301518
 6. Trencsényi Balázs. Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. (2002) Megjelent: A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa pp. 117-159
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2474673, Kapcsolat: 10301517
 7. Gergely András. A hatalom akarása, mint mozgási jelentéstartalom.. (2002) Megjelent: Politika és társadalom. Tanulmányok pp. 160-183
  Könyvrészlet[21082716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21082716, Kapcsolat: 21082716
 8. Heller Mária. Új kommunikációs helyzetek és szükségletek: a hierarchikus nyilvánosságok kialakulása. (2001) Megjelent: Mobil információs társadalom. Tanulmányok pp. 31-43
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2316651] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2316651, Kapcsolat: 21082715
 9. Boda Zsolt. Globális ökopolitika. (2000) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 9 3-4 97-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183559] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 183559, Kapcsolat: 21082714
 10. Bayer József. A politikatudomány alapjai.. (1999)
  Könyv[21082720] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21082720, Kapcsolat: 21082720
 11. Balogh István. Történeti antropológia és társadalomelmélet.. (1998) Megjelent: Antropológia az ember halála után. pp. 134-158
  Könyvrészlet[21082712] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21082712, Kapcsolat: 21082712
Szabó M. Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. (1997) Megjelent: Szövegvalóság pp. 13-47, 183236
Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[183236]
 1. Szabó Ildikó. Nemzet és szocilaizáció: A politika szerepe az identitások formálódásásban Magyarországon, 1867-2006. (2009)
  Könyv[21122186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21122186, Kapcsolat: 21122186
 2. Szabó Ildikó. A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között. (2007) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 16 3 129-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1202118] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1202118, Kapcsolat: 10301519
 3. Andok F. Politika - kommunikáció - felelősség. (2002) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 9 16-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10301521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301521, Kapcsolat: 10301521
 4. Sipos B. Kommunikáció és választási szabadság. (2002) Megjelent: Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika p. 366
  Könyvrészlet[10301520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301520, Kapcsolat: 10301520
Koselleck Reinhart. Ellenségfogalmak. (1998) Megjelent: Az ellenség neve pp. 12-23, 183367
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[183367]
 1. Draskovich Zita. Politikai transzcendencia . A Fidesz valóságértelmezése a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig.. (2006) Megjelent: Fideszvalóság pp. 129-142
  Könyvrészlet[21705093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21705093, Kapcsolat: 10301598
 2. Havasréti József. Alternatív regiszterek: A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. (2006) ISBN:9639548782
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1699289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1699289, Kapcsolat: 10301597
Szabó M. Az ellenség neve. (1998) ISBN:9639134082, 183338
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[183338]
 1. Kovarek Dániel et al. Scapegoat-based policy making in Hungary: qualitative evidence for how Jobbik and its mayors govern municipalities. (2017) INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 2416-089X 3 3 63-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3304422] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3304422, Kapcsolat: 27213150
 2. A Gergely András. Az adatsoros ténybeszédről. (2014) Megjelent: Sorsfordulók pp. 143-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24357572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24357572, Kapcsolat: 24357572
 3. Tóth Szergej. Az ellenség neve. (2011) Megjelent: Nyelv, kép, hatalom pp. 113-113
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23318600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23318600, Kapcsolat: 23318600
 4. Jobst Ágnes. Önmegjelenítés és ellenségkép a Szabad Nép 1946-os vezércikkeiben. (2009) Megjelent: A politikai diktatúra társadalmasítása pp. 179-191
  Könyvrészlet[21705095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21705095, Kapcsolat: 21705095
 5. Garadnai Erika. 1956 képei a forrdalamat követő propagandisztikus drámákban. (2009) Megjelent: A politikai diktartura társadalmasítása pp. 193-211
  Könyvrészlet[21705094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21705094, Kapcsolat: 21705094
 6. Gyáni G. Relatív történelem: Magyar múltfilmek a rendszerváltás után. (2007) ISBN:9789639664395
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[203286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203286, Kapcsolat: 21705084
 7. Trencsényi Balázs. A politika nyelvei: Eszmetörténeti tanulmányok. (2007) ISBN:9789634464303
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2392638] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2392638, Kapcsolat: 21705083
 8. Gyáni G. A látható és a láthatatlan erőszak. (2007) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 15 1 39-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203717, Kapcsolat: 21705085
 9. Draskovich Zita. Politikai transzcendencia . A Fidesz valóságértelmezése a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig.. (2006) Megjelent: Fideszvalóság pp. 129-142
  Könyvrészlet[21705093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21705093, Kapcsolat: 21705093
 10. Havasréti József. Alternatív regiszterek: A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. (2006) ISBN:9639548782
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1699289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1699289, Kapcsolat: 21705092
2020-08-05 22:02