Máté Gábor. A térbeli aktivitás történeti vizsgálata a táj antropogén morfológiai elemeinek segítségével, Kárász példáján. (2005) Megjelent: Ethno-lore pp. 111-144, 228641
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[228641]
 1. Stibrányi Máté. Fejér megye középkori templomos helyei. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24780554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24780554, Kapcsolat: 26948025
Máté Gábor. Az alsó-magyarországi bányavárosok etnikai képének történeti és földrajzi vizsgálata. (2007) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 56 3-4 181-204, 228292
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[228292]
 1. Bóna László. "A nemzetiségi viszonyok változásai a magyar-szlovák kontaktzóna kiválasztott városaiban a dualizmus idején. (Gazdasági, politikai, demográfiai, társadalomtörténeti elemzés)". (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26945489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26945489, Kapcsolat: 26945489
 2. PHD-HALLGATÓK III. KONFERENCIÁJA. (2015) ISBN:9786155250620
  Könyv/Tudományos[30277118] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30277118, Kapcsolat: 28555938
 3. Tamáska Máté. Faluvárosok: Premodern városi szerkezetek mint faluképek. (2014) Megjelent: Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában pp. 29-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24484088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24484088, Kapcsolat: 24484088
 4. Agócs Gergely. A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3324995] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3324995, Kapcsolat: 29473951
 5. Hadobás Sándor. Olvasóink figyelmébe ajánljuk.... (2008) BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1788-0939 6 p. 115
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[25965505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965505, Kapcsolat: 25965505
 6. Gerhard Péter et al. A KÁRPÁT-MEDENCE VÁLOGATOTT VÁROSTÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIÁJA 2007.. (2008) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 3 p. 486
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[25965506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965506, Kapcsolat: 25965506
Máté Gábor. Vízvölgy, Völgység, Hegyhát. Adalékok dél-dunántúli tájneveink történetéhez.. (2008) Megjelent: ETHNO-LORE. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve, 25 pp. 170-193, 2280554
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2280554]
 1. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. III. Vízrajz. (2015) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 37 7-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3305995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305995, Kapcsolat: 27463515
 2. Teleki Balázs. Száraz cserjések összetételi, szerkezeti és dinamikai sajátosságai a Tolnai-dombság példáján keresztül.. (2011) Megjelent: Tudományos doktorandusz konferencia pp. 242-249
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23107368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23107368, Kapcsolat: 23107368
 3. Teleki Balázs. A löszflóra jellemzése a Völgység keleti felében. (2009) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 96 1-2 83-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2843242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2843242, Kapcsolat: 23107365
Máté Gábor. A kultúrtáj változásának aspektusai Kárászon.. (2009) Megjelent: Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében pp. 164-184, 228089
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[228089]
 1. A Gergely. Nincs cím. (2018) MASZOL 2018 02. 03. p. 1
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27145158] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27145158, Kapcsolat: 27145158
 2. Varga Anna. A magyarországi fáslegelők, legelőerdők és az erdei legeltetés tájtörténeti, etnoökológiai és természetvédelmi szempontú vizsgálata. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3352516] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3352516, Kapcsolat: 27145161
 3. Varga Anna. ‘Innovation from the Past.’ Silvopastoral Systems in Hungary in the Light of Hungarian Ethnographic Literature. (2017) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 62 1 135-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3273957] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3273957, Kapcsolat: 26916560
 4. Farkas Judit. „Krisna egyik kertje”.: Hit-orientált életmód és környezet-átalakítás Somogyvámoson.. (2009) Megjelent: Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében pp. 331-346
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1493325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1493325, Kapcsolat: 21889403
 5. Szerző nélkül. Honismereti bibliográfia. (2009) HONISMERET 0324-7627 2009 6 p. 111
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[25967608] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25967608, Kapcsolat: 25967608
Máté Gábor. Plébániakörzetek Észak-Baranya és Tolna határvidékén a barokk újjáépítés korszakában.. (2009) Megjelent: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon pp. 265-282, 228088
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[228088]
 1. Siptár Dániel. A szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 57 70-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24311406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24311406, Kapcsolat: 24345178
 2. K Németh András. „Onnan köveket kemencze alljának s más szükségekre hordván…” Középkori templomaink pusztulásának történetéhez. (2011) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 33 107-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2188659] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2188659, Kapcsolat: 22858210
 3. Hermann István. A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1998988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1998988, Kapcsolat: 22858351
 4. K Németh András. A középkori Tolna megye templomai. (2011) ISBN:9786155001482
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1785393] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1785393, Kapcsolat: 21783145
Máté Gábor. Migráció és népességcsere a tulajdonnevek (családnevek, helynevek) és a történeti mondák tükrében, Észak-Baranyában.. (2010) Megjelent: Folklór és nyelv pp. 193-214, 1703954
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1703954]
 1. Magyar Zoltán. A magyar történeti mondák katalógusa. Típus- és motívumindex X. Motívumindex és bibliográfia. (2018)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30374208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30374208, Kapcsolat: 28343069
 2. Iancu Laura. „Aki egyesítette Keletet Nyugattal”. Boldog Oláh Jeremiás (1556–1625). (2016) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 127 3 433-459
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3130781] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3130781, Kapcsolat: 26913094
 3. Szabó József. A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. (2014) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 138 4 408-423
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2853159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2853159, Kapcsolat: 27161464
 4. Vargha Katalin. Folklór a magyar művelődéstörténetben. Egy interdiszciplináris konferenciasorozat és a magyar folklorisztika útkeresése a 21. században: Egy interdiszciplináris konferenciasorozat és a magyar folklorisztika útkeresése a 21. században. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 1 80-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2448218] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2448218, Kapcsolat: 25967607
 5. Szabó József. A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben: 1. rész. (2013) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 137 2 155-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23200690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23200690, Kapcsolat: 23771122
Andrásfalvy Bertalan. Együtt élő népek - eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai.. (2011) ISBN:9789632364636, 1800025
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1800025]
 1. Mohay Tamás. Érték, rend, értékrend: egy rég várt tanulmánygyűjteményről.. (2012) NÉPRAJZI HÍREK 0133-8021 41 1 80-82
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[27463950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463950, Kapcsolat: 27463950
Máté Gábor. Kistájak határán: A baranyai Völgység táji karakterének vázlata.. (2011) Megjelent: Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene pp. 27-38, 2744999
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2744999]
 1. Ament-Kovács Bence. Négy völgységi magyarországi német asszony elűzetés-története. (2019) Megjelent: Emlékek, szövegek, történetek pp. 147-163
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31039068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31039068, Kapcsolat: 28746871
 2. Balogh Balázs. Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Szerkesztette: Vargyas Gábor. Budapest, 2011.. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 399-402
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2448420] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2448420, Kapcsolat: 25967605
 3. Horváth István. A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875.. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26106192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26106192, Kapcsolat: 26106192
Máté Gábor. A Mecsek-vidék tájtörténete: Táj és ember viszonyának változása háromszáz év tükrében. (2013), 2413866
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2413866]
 1. Vadas András et al. Not Seeing the Forest for the Trees? Ottoman-Hungarian Wars and Forest Resources. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 477-509
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30343312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30343312, Kapcsolat: 27747265
 2. Szilágyi Magdolna. Középkori utak topográfiai vizsgálata Magyarországon: Régi módszerek, új lehetőségek. (2017) Megjelent: Magyarország régészeti topográfiája pp. 463-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3305588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305588, Kapcsolat: 27854158
 3. Babai D et al. Ecological Anthropological Research in Hungary. Foreword.. (2017) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 62 1 7-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3280787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3280787, Kapcsolat: 26916540
 4. K Németh András. Fák és erdők és a középkori Tolna megyében. (2016) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 38 45-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3305996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3305996, Kapcsolat: 26790287
 5. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. III. Vízrajz. (2015) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 37 7-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3305995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305995, Kapcsolat: 27463517
 6. Dénes Andrea. A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből. (2015) Megjelent: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve pp. 11-26
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24881394] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24881394, Kapcsolat: 24881394
 7. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében: II. Halászat. (2014) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 36 223-251
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2942823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2942823, Kapcsolat: 25163579
 8. K. Németh András. Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. (2014) Megjelent: A múltnak kútja pp. 177-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2824912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2824912, Kapcsolat: 24362169
 9. Császár Levente et al. Mecsek-Völgység-Hegyhát útikönyv. (2013) ISBN:9789630870429
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[24557200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24557200, Kapcsolat: 24078036
Máté Gábor. Sajtos Márton és kora. Egy XVIII. század eleji Dombóvár vidéki paraszt portréja és az újranépesedő táj rajza.. (2013) Megjelent: Ember - táj - természet - alkotás pp. 40-59, 2274788
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2274788]
 1. Bereznai Zsuzsanna. KRISTON VÍZI JÓZSEF (szerk.): Ember – táj – természet – alkotás. (2014) HONISMERET 0324-7627 42 3 80-80
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[31194260] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31194260, Kapcsolat: 28827947
 2. Takács Istvánné. Felsőleperd: Az Esterházy-uradalom egyik pusztája. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23718464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23718464, Kapcsolat: 23718464
K Németh et al. Szempontok és példák a középkori eredetű malmok és malomhelyek folytonosságának vizsgálatához: Kapos és a Völgységi-patak vízgyűjtője. (2014) Megjelent: Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában pp. 47-68, 2831941
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2831941]
 1. B. Szabó János. II. Lajos halálának helyszíne: táj és orális hagyomány. (2019) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 132 2 443-453
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30806049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30806049, Kapcsolat: 28307675
 2. Vadas András. Some Remarks on the Legal Regulations and Practice of Mill Construction in Medieval Hungary. (2017) Megjelent: Wasser in der mittelalterlichen Kultur / Water in Medieval Culture Gebrauch – Wahrnehmung – Symbolik / Uses, Perceptions, and S... pp. 291-304
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3202540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3202540, Kapcsolat: 27135003
 3. Vadas András. Terminológiai és tartalmi kérdések a középkori malomhelyek körül. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 4 619-648
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3004650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3004650, Kapcsolat: 25356086
 4. Bencze Ünige. A Medieval Pauline Monastic Landscape in the Szekler Land = Középkori pálos tájhasználat a Székelyföldön. (2015) TRANSSYLVANIA NOSTRA JOURNAL 1842-5631 9 2 10-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27233950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27233950, Kapcsolat: 25163569
Kürtössy Péter. "Örökségünk a tér és az idő": Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. (2014) ISBN:9789636427283, 2867593
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2867593]
 1. Pethő László. Kürtössy Péter‒Máté Gábor‒Varga Szabolcs(szerk.): „Örökségünk a tér és az idő” – Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Pécsi Tudományegyetem BTK. Pécs, 2014. 503 p.. (2018) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 129 2 331-333
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27463526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463526, Kapcsolat: 27458551
 2. Halász Péter. Honismereti bibliográfia. (2017) HONISMERET 0324-7627 45 1 107-112
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[27687005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27687005, Kapcsolat: 28838122
 3. Halász Péter. Honismereti Bibliográfia. (2016) HONISMERET 0324-7627 2016 5 p. 108
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31203120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31203120, Kapcsolat: 28838041
Máté Gábor. A helyi úthálózat kutatásának néprajzi és településtörténeti kérdései. (2014) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 125 4 571-589, 2824136
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2824136]
 1. Szilágyi Magdolna. Mobility, Roads and Brigdes in Medieval Hungary. (2018) Megjelent: The Economy of Medieval Hungary p. 580
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27406315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27406315, Kapcsolat: 27406315
 2. Arany Krisztina. Foreign Business Interests in Hungary in the Middle Ages. (2018) Megjelent: The Economy of Medieval Hungary pp. 491-508
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3418192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418192, Kapcsolat: 29539297
 3. Szilágyi Magdolna. A Dunántúl középkori úthálózatának jellegzetességei. Szombathely útcsomóponti szerepe a 13-14. században. (2016) Megjelent: Via Sancti Martini pp. 65-85
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3151155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151155, Kapcsolat: 29097057
Máté Gábor. A kertesség, a török uralom és a telkesítés összefüggései a mecsei szálláskertes települések példáján. (2014) Megjelent: "Örökségünk a tér és az idő" pp. 429-478, 2867599
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2867599]
 1. Filep Antal. Két mezőföldi település kataszteri térképének tanúsága. (2019) CATASTRUM: ÉVNEGYEDES KATASZTERTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2064-5805 6. 4. 42-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30942778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30942778, Kapcsolat: 28768097
 2. Pethő László. Kürtössy Péter‒Máté Gábor‒Varga Szabolcs(szerk.): „Örökségünk a tér és az idő” – Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Pécsi Tudományegyetem BTK. Pécs, 2014. 503 p.. (2018) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 129 2 331-333
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27463526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463526, Kapcsolat: 27463526
Máté Gábor. A vízhasználat átalakulása az államosítás és a téeszesítés következtében a Völgységi-patak felső vízvidékén. (2014) Megjelent: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig pp. 471-516, 2792813
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2792813]
 1. Balogh Róbert. Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War?: Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 594-622
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30345109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30345109, Kapcsolat: 28838079
 2. Horváth Gergely Krisztián. Communist Agricultural Policy and Two Waves of Collectivization. (2018) Megjelent: NEB Yearbook 2016-2017 pp. 11-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31190174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31190174, Kapcsolat: 28838058
 3. Babai D et al. Ecological Anthropological Research in Hungary. Foreword.. (2017) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 62 1 7-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3280787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3280787, Kapcsolat: 26916534
 4. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. III. Vízrajz. (2015) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 37 7-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3305995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305995, Kapcsolat: 27463518
 5. Borsos Balázs. Fejezetek egy magyar környezettörténethez Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi, 2014. 725 p. (2015) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 126 3 509-515
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2937446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2937446, Kapcsolat: 25967603
Máté Gábor. Research of the local road network. (2014) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 2014 1 1-18, 2532600
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2532600]
 1. Szilágyi Magdolna. Középkori utak topográfiai vizsgálata Magyarországon: Régi módszerek, új lehetőségek. (2017) Megjelent: Magyarország régészeti topográfiája pp. 463-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3305588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305588, Kapcsolat: 27854162
 2. Zatykó Cs. People beyond landscapes : past, present and future of Hungarian landscape archaeology. (2015) ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0238-0218 33 369-388
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3018286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018286, Kapcsolat: 25245526
 3. Stibrányi Máté. Fejér megye középkori templomos helyei. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24780554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24780554, Kapcsolat: 26948026
 4. K. Németh András. Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. (2014) Megjelent: A múltnak kútja pp. 177-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2824912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2824912, Kapcsolat: 24362172
Máté Gábor. Szlovák telepesek a török alól felszabadult Dél-Dunántúlon. (2014) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 2 1-2 77-96, 2799121
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2799121]
 1. Kis-Halas Judit. Harcos térítőből kegyes gyógyító?: Szűz Mária változó alakja a gyűdi mirákulumok tükrében a 18. században. (2019) Megjelent: Mágia, ima, misztika pp. 41-71
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31132775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31132775, Kapcsolat: 29473596
 2. Kis-Halas Judit. Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária: Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30391411] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30391411, Kapcsolat: 29471089
Máté Gábor. Táj és kollektivizálás: A kisparaszti gazdálkodás felszámolásának táji hatásai az egyházaskozári termelőszövetkezet területén. (2015) Megjelent: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában pp. 157-180, 2858067
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2858067]
 1. Horváth Gergely Krisztián. Communist Agricultural Policy and Two Waves of Collectivization. (2018) Megjelent: NEB Yearbook 2016-2017 pp. 11-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31190174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31190174, Kapcsolat: 28838063
 2. Mihály Renáta. Horváth Sándor – Ö. Kovács József (szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. (2017) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 18 67 168-172
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27662591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27662591, Kapcsolat: 28167639
K Németh András et al. Vázlat a pusztafalvak tájtörténeti kutatásához a Kapos menti Enyőd példáján. (2017) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 5 1 44-58, 3255724
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3255724]
 1. Vadas András et al. Not Seeing the Forest for the Trees? Ottoman-Hungarian Wars and Forest Resources. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 477-509
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30343312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30343312, Kapcsolat: 27747268
Máté Gábor. 17-18. századi tanúvallomások településtörténeti tanulságai a középkori Tolna nyugati és déli felén. (2017) Megjelent: Magyarország régészeti topográfiája pp. 301-310, 3328614
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3328614]
 1. Pánya István. Possibilities and methods for the reconstruction of the settlement structure of medieval Bodrog county. (2019) BANATICA (RESITA) 1222-0612 29 1 321-358
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31170236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31170236, Kapcsolat: 28836768
 2. Gőzsy Zoltán. A lokális társadalom kutatásának lehetőségei, korlátai a 18. század első harmadában a dél-dunántúli települések esetében. (2019) Megjelent: Az ember helye – a hely embere. Emberközpontú történetírás ‒ helytörténeti kutatás. pp. 307-326
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31651807] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31651807, Kapcsolat: 29517915
 3. Simon Bence. Benkő E. - Bondár M. - Kolláth Á. (szerk.): Magyarország régészeti topográfiája. Múlt, jelen, jövő. Budapest 2017.. (2018) MAGYAR RÉGÉSZET 2416-0288 2018/1 1-3
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3397257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3397257, Kapcsolat: 28838120
Máté Gábor. Landscape Reconstruction of the Southern Transdanubian Puszta (1683-1735) Based on 18th Century Border Litigations. (2017) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 62 1 105-134, 3262215
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3262215]
 1. Vadas András et al. Not Seeing the Forest for the Trees? Ottoman-Hungarian Wars and Forest Resources. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 477-509
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30343312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30343312, Kapcsolat: 27747276
Máté Gábor. Tanúvallatás a Dél-Dunántúl 1683-1685-ös elpusztításáról.: (Forrásközlés). (2017) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 XXXIX 401-441, 3405593
Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[3405593]
 1. Kis-Halas Judit. Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária: Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30391411] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30391411, Kapcsolat: 29471090
Máté Gábor. Vízkezelés és erdei sertéstartás a szerémségi Báza és Sztudva folyók árterében. (2017) Megjelent: Víz, ember, örökség. pp. 103-118, 3255785
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3255785]
 1. Kiss Andrea. Floods and Long-Term Water-Level Changes in Medieval Hungary. (2019) ISBN:9783319388625; 9783319388649
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30679693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30679693, Kapcsolat: 29510396
Máté Gábor. A dél-dunántúli rácok történeti néprajzi kérdései a 17-18. században = South-Slavic people in South-western Hungary in the 17th–18th century from the perspective of historical ethnography. (2018) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 129 3 371-390, 3413532
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3413532]
 1. Pánya István. Possibilities and methods for the reconstruction of the settlement structure of medieval Bodrog county. (2019) BANATICA (RESITA) 1222-0612 29 1 321-358
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31170236] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31170236, Kapcsolat: 28836766
 2. Irena Fileki et al. Koszovói és sárközi hímzés - kulturális párhuzamok. (2019) ISBN:9788678911224
  Könyv/Katalógus (Könyv)/Tudományos[30633773] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30633773, Kapcsolat: 28115394
 3. Halász Péter. Honismereti bibliográfia. (2019) HONISMERET 0324-7627 47 6 123-126
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31617812] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31617812, Kapcsolat: 29474007
 4. Kis-Halas Judit. Harcos térítőből kegyes gyógyító?: Szűz Mária változó alakja a gyűdi mirákulumok tükrében a 18. században. (2019) Megjelent: Mágia, ima, misztika pp. 41-71
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31132775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31132775, Kapcsolat: 29473597
 5. Kis-Halas Judit. Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária: Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30391411] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30391411, Kapcsolat: 29471092
Pesti János et al. Völgységi tájszótár: Vidékünk tájszavai és népi műveltsége. (2018) ISBN:9786150041759, 30352990
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30352990]
 1. Filep Antal. A Völgység tájszavai és népi műveltsége. (2020) HONISMERET 0324-7627 48 5 88-92
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[31642166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31642166, Kapcsolat: 29504857
 2. Gy. Bazsika Enikő. Három dunántúli tájszótárról. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 4 489-495
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30981378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30981378, Kapcsolat: 28586289
Andrásfalvy Bertalan. Jövőnk gyökerei: Írások a népművészetről. (2019) ISBN:9786155869457, 30714488
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30714488]
 1. Udvardy Zoltán. Inni a törött korsóból. (2020) MAGYAR NAPLÓ 0865-2910 2020 2 69-70
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[31813122] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31813122, Kapcsolat: 29777398
B. Szabó János et al. Észrevételek a történeti források interpretációs lehetőségeiről - és az interpretáció határairól a mohácsi csatamező új földrajzi kutatásai kapcsán. (2020) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 62 1 189-201, 31322959
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31322959]
 1. Pap Norbert. Mordortól Mohácsig: A mohácsi csatatáj történeti földrajzi kutatása. (2020) ISBN:9789634162254
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31671869] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31671869, Kapcsolat: 29760206
2021-01-21 13:24