Ványi Éva. A nagy váltás: parlamenti elit, 1939-1947. (2005) Megjelent: Képviselők Magyarországon I pp. 151-172, 2274991
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2274991]
 1. Várnagy Réka. Polgármester vagy képviselő?: A mandátumhalmozás jelensége a Magyar Országgyűlésben.. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23610081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23610081, Kapcsolat: 23610081
 2. Várnagy Réka. Polgármesterek a magyar országgyűlésben. (2012) ISBN:9789635034888
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23610051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23610051, Kapcsolat: 23610051
 3. Scwarcz András. Teljes elitváltás Magyarországon a második világháború után. (2009) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 38 1 117-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23610103] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23610103, Kapcsolat: 23610103
 4. Ilonszki Gabriella. Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és 20. században. (2009) ISBN:9789630586726
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2294691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2294691, Kapcsolat: 23610059
 5. Scwarcz András. A képviselet megkésett modernizációja: A magyar parlamenti képviselők összetétele és a politikai modernizáció, 1884-2006. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23610085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23610085, Kapcsolat: 23610085
Ilonszki Gabriella et al. Miniszteri fluktuáció és intézményi változások Magyarországon, 1990-2010: 1990–2010. (2011) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 20 3 7-36, 2252752
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2252752]
 1. Galambos László. A TECHNOKRATA KORMÁNY ÉRTELMEZÉSE ÉS ESETEI. (2018) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 27 3 58-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30379716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30379716, Kapcsolat: 27789435
 2. Körösényi András et al. Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény. (2015) Megjelent: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után pp. 35-58
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25228813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25228813, Kapcsolat: 25228813
 3. Kristóf Luca. A politikai elit. (2015) Megjelent: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után pp. 59-83
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25251641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25251641, Kapcsolat: 25251641
 4. Bauer Lilla. Közpolitikai kényszerek és mozgásterek: Közpolitikai elemzés a rendszerváltást követő időszak magyar közoktatás-irányításának eredményeiről és kudarcairól. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2801321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2801321, Kapcsolat: 24287613
Ványi Éva. Szakma és politika: Politikai vezetők a kormányzatban 1990-2006. (2011) Megjelent: Szakértők és pártemberek pp. 186-224, 2274994
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2274994]
 1. Bauer Lilla. Közpolitikai kényszerek és mozgásterek: Közpolitikai elemzés a rendszerváltást követő időszak magyar közoktatás-irányításának eredményeiről és kudarcairól. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2801321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2801321, Kapcsolat: 25059668
Ványi Éva. A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között: A kormányzati karrierút vizsgálata. (2013), 2490128
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2490128]
 1. Simonovits B et al. Nők és férfiak helyzete – nemzetközi összehasonlításban. (2018) Megjelent: Társadalmi Riport 2018 pp. 166-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30322728] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30322728, Kapcsolat: 27790699
 2. OECD. Hungary: Public Administration and Public Service Development Strategy, 2014-2020. (2017) ISBN:9789264283985; 9789264286535
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30380637] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30380637, Kapcsolat: 27790747
 3. Csoba Judit. A szociális földprogram társadalmi és munkaerőpiaci integrációs szerepe a vidéki Magyarországon. (2017)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30380686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30380686, Kapcsolat: 27790820
 4. Kristóf Luca. A politikai elit. (2015) Megjelent: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után pp. 59-83
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25228833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25228833, Kapcsolat: 25228962
 5. Ilonszki Gabriella. Jó kormányzás és a nemek egyenlősége: Magyarországi helyzetjelentés. (2014) Megjelent: A nőtlen évek ára. A nők helyzetének közpolitikai elemzése, 1989-2013 pp. 29-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25134449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25134449, Kapcsolat: 25134449
Ványi Éva. Jelentés a kormányról: Kormányzati karrierút Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. (2015) ISBN:9786155164224, 2903308
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2903308]
 1. Papp Zsófia. Challenges of Matching Candidate Data in Hungary, 1990–2010. (2016) Megjelent: Towards electoral control in Central and Eastern Europe pp. 115-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27160276] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27160276, Kapcsolat: 27160276
 2. Müller György. Állami vezetőkről. (2015) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 148-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25251669] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25251669, Kapcsolat: 25251669
Éva Ványi. Woman’s participation at the middle-level: The representation of women in the government decision making in Hungary.. (2016) Megjelent: Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries pp. 59-72, 3087960
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3087960]
 1. Vajda Adrienn. Lehetséges-e a nők képviselete nők nélkül?: A női ügyek megjelenése a magyar Országgyűlésben (1998–2014). (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30736705] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30736705, Kapcsolat: 28552826
Ványi Éva. Politizáció vagy professzionalizáció?: A politikai kormányzás jogi, intézményi és személyi feltételei 2006 2010. (2016) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 25 3 87-112, 3145377
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3145377]
 1. Szablics Bálint. Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30745744] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30745744, Kapcsolat: 28376670
 2. Szinay Ildikó. The impact of the strengthening of the Hungarian Prime Minister’s power on the organizational background (1989–2018). (2018) PRZEGLAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2082-1212 46 6 361-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30866149] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30866149, Kapcsolat: 28375561
 3. Horváth Attila. Politika és közigazgatás. (2018) Megjelent: Politológia pp. 121-128
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Oktatási[30757729] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30757729, Kapcsolat: 27790915
2020-02-18 18:28