Török Gábor. A vállalati gazdasági munkaközösség és a vállalat közötti jogviszony sajátosságai.. (1982) MAGYAR JOG 0025-0147 29 10 935-938, 1882153
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1882153]
 1. Sárközy Tamás. A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga 1945-2005.. (2007) ISBN:9789632580012
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889925, Kapcsolat: 22499547
 2. Szikora Veronika. A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. (2007) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 Vol.2 No.1
  Folyóiratcikk[22499554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22499554, Kapcsolat: 22499554
Török Gábor. Csőd és felszámolás.. (1985) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 40 6 339-345, 1882185
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1882185]
 1. Kengyel Miklós. Polgári eljárásjog a XXI. Században. (2002) Megjelent: Tanulmányok Farkas József emlékére
  Könyvrészlet[22499500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22499500, Kapcsolat: 22499500
Török Gábor. csődjog. Felszámolási eljárás. Állami szanálás.. (1986), 1973813
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1973813]
 1. Gula József. A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai.. (2011) Megjelent: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 255-269
  Könyvrészlet[22296740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22296740, Kapcsolat: 22499650
Török Gábor. Csak semmi pánik.: Mi jön a csőd után?. (1989), 1884936
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1884936]
 1. Gula József. A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai.. (2011) Megjelent: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 255-269
  Könyvrészlet[22296740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22296740, Kapcsolat: 22296735
Török Gábor. A csőd, mint a gazdaság-jogtudomány határterülete.. (1992) ISBN:9637637044, 1973821
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1973821]
 1. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2001) ISBN:9633891574
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1743037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743037, Kapcsolat: 22499662
Sárközy T. A társasági törvény magyarázata. (1993), 220042
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[220042]
 1. Szegedi A. A közösségi kartellpolitika alapvonalai.. (2006) LEVIATÁN 1785-5934 4 168-196
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10327920] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10327920, Kapcsolat: 10327920
 2. Szegedi A. A kényszerhitelezok védelme vagy védtelensége a magyar társasági jogban. (2006) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 61 11 p. 447
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10327921] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10327921, Kapcsolat: 10327921
Török G. Civilisztika. (1993), 219955
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[219955]
 1. Menyhárt Ádám. A szerződéses érvénytelenségi okok PTK-beli rendszeréről. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 No.9.
  Folyóiratcikk[22499424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22499424, Kapcsolat: 22499424
Sándor István et al. Az atomkárokért való polgári jogi felelősség szabályozásának sajátosságai. (1997) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 52 10 417-423, 1489904
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1489904]
 1. Lamm Vanda. Nuclear legislation in Hungary.. (2016) Megjelent: Business Law in Hungary pp. 533-543
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3217581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3217581, Kapcsolat: 27416422
 2. Borbás Beatrix. A bírói hatalom kárfelelőssége. (2014) ISBN:9789632582061
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2760436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2760436, Kapcsolat: 24105536
 3. Lamm Vanda. Ernyő a szerződések felett: Megjegyzések egy új globális nukleáris kompenzációs rendszerről. (2006) Megjelent: Sárközy Tamás ünnepi kötet pp. 136-145
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21635344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21635344, Kapcsolat: 21635344
Sárközy Tamás et al. A tulajdoni rendszer változásai a XX. század végén. (2001) ISBN:9637311548, 22320
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22320]
 1. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2014) ISBN:9786155300103
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24227451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24227451, Kapcsolat: 24317433
 2. Fábián Ferenc. A tulajdon alkotmányos korlátozhatóságáról. (2010) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára pp. 65-82
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2064983] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2064983, Kapcsolat: 21629224
 3. Fábián Ferenc. Alkotmány és tulajdon. (2007) Megjelent: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 159-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21629222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21629222, Kapcsolat: 21629222
 4. Boóc Á. A short review of the history of the Hungarian Privatization. (2005) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 46 1-2 115-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[221920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221920, Kapcsolat: 21629189
 5. Földi András. Adalékok a „tulajdonjogi triász” kérdéséhez. (2005) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 32 23-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21629191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21629191, Kapcsolat: 21629191
Tóth Mihály et al. Csődjog. (2001) ISBN:9639203718, 1862652
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1862652]
 1. Juhász László. A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I.-II.. (2019) ISBN:9789632584348
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30733259] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30733259, Kapcsolat: 28308270
 2. Dr. Gula József. Csődjog és büntetőjog - gondolatok a csődjog újrakodifikálása kapcsán. (2018) Megjelent: A fizetésképtelenség aktuális jogi problémái nemzetközi kitekintéssel pp. 237-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30320056] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30320056, Kapcsolat: 28140787
 3. Juhász László. A magyar magáncsőd kézikönyve: a 2015. évi cv. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai a természetes személyek adósságrendezési eljárásairól. (2017) ISBN:9789632583228
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[26655932] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26655932, Kapcsolat: 26655932
 4. Dr. Gula József. A csődbűncselekmények. (2017) Megjelent: A negyedik magyar büntetőkódex pp. 229-245
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3430006] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3430006, Kapcsolat: 27723469
 5. Nagy Adrienn. Kézikönyv az európai fizetésképtelenségi eljáráshoz. (2013) ISBN:9789632581866
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23284954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23284954, Kapcsolat: 23284954
 6. Földi András. Összehasonlító jogtörténet. (2012) ISBN:9789633121306
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2085744] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2085744, Kapcsolat: 22643725
 7. Juhász László. Csődjog: A csőd- a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései : egyetemi tankönyv. (2012) ISBN:9789639360631
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23163423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23163423, Kapcsolat: 23275100
 8. Juhász László. A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve II. (2012)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23192588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23192588, Kapcsolat: 23192588
 9. Ferenczy Endre. Jogtudományi művek a klasszikus és a modern egyetemeken – a monográfia.. (2011) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 52 2 263-293
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1823030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1823030, Kapcsolat: 22291397
 10. Ferenczy Endre. Gazdasági alkotmányosság és a gazdasági büntetőjog elmélete az alaptörvény után - költségvetési és közpénzügyi aspektus.. (2011) Megjelent: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60 születésnapja tiszteletére pp. 183-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22291409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22291409, Kapcsolat: 22291409
Török G. A fizetésképtelenség szabályozása.. (2002), 219947
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[219947]
 1. Prugberger T. A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér kifizetés védelmét érinto hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében. (2005) Megjelent: Bankgarancia és a csod- felszámolási eljárás reformja pp. 18-42
  Könyvrészlet[10327801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327801, Kapcsolat: 10327801
Török G. A magyar csodjog alapjai. (2002), 219945
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[219945]
 1. Gula József. A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai.. (2011) Megjelent: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 255-269
  Könyvrészlet[22296740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22296740, Kapcsolat: 22296740
 2. Gergely Tóth. Felszámolás, végelszámolás. (2007)
  Könyv[10327798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327798, Kapcsolat: 10327798
 3. Kertész G. Csődhelyzet és csődbűntett. (2007) Megjelent: Tudástársadalom, vállalkozások, Európa p. 135
  Könyvrészlet[10327797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327797, Kapcsolat: 10327797
 4. Sándor István. A társasági jog története Nyugat-Európában. (2005) ISBN:9632248384
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1488989] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1488989, Kapcsolat: 10327799
 5. Boóc Á. A short review of the history of the Hungarian Privatization. (2005) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 46 1-2 115-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[221920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221920, Kapcsolat: 10327800
Török G. Csődtörvényről a tulajdonjog szempontjából. (2002) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 4 4 29-35, 221120
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[221120]
 1. Miskolczi Bodnár. Igények és javaslatok a fizetésképtelenségi jog magyarországi újraszabályozásában…. (2005) Megjelent: Bérgarancia és a csőd- felszámolási eljárás reformja
  Könyvrészlet[22499512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22499512, Kapcsolat: 22499512
Török G. Regelung der Insolvenz. Entwurf zu einem neuen ungarischen Gesetz.. (2002), 219943
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[219943]
 1. Keggenhof C. Internationales Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren. (2006)
  Könyv[10327796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327796, Kapcsolat: 10327796
Boóc Ádám et al. A követelések érvényesítésének jogi eszközei. (2005) ISBN:9639404993, 220340
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[220340]
 1. Glavanits Judit. Rendes és rendkívüli biztosítékok a fogyasztói hitelezésben. (2013)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[3043666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3043666, Kapcsolat: 28810878
 2. Kertész G. Csődhelyzet és csődbűntett. (2007) Megjelent: Tudástársadalom, vállalkozások, Európa p. 135
  Könyvrészlet[10327797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327797, Kapcsolat: 10328490
 3. Sárközy Tamás. A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon 1945-2005: Szubjektív jog(i)történet. (2007) ISBN:9789632580012
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21634502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21634502, Kapcsolat: 26598877
 4. Kapa M. Ha az adós nem fizet...: a hitelezőt segítő jogi eszközök a pénzkövetelések érvényesítésére irányuló eljárásokban. (2006) ISBN:963749037X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1537128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1537128, Kapcsolat: 26598876
Török G et al. A csődjog változó szempontrendszerének hatása a büntetőjogi szabályozásra. (2005) Megjelent: Gazdasági büntetőjogi tanulmányok pp. 321-341, 221114
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[221114]
 1. Kondorosi András. Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30709850] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30709850, Kapcsolat: 28957081
 2. Nochta Tibor. A polgári jogi felelősség változásairól a társasági jogban. (2019) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 27 7-8 12-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30840749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30840749, Kapcsolat: 28990593
 3. Dr. Gula József. Csődjog és büntetőjog - gondolatok a csődjog újrakodifikálása kapcsán. (2018) Megjelent: A fizetésképtelenség aktuális jogi problémái nemzetközi kitekintéssel pp. 237-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30320056] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30320056, Kapcsolat: 28140784
 4. Gula József. Csődjog és büntetőjog – a Csemegi-kódex tanulságai. (2013) Megjelent: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből pp. 91-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23748011] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23748011, Kapcsolat: 23748011
 5. Gula József. A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai. (2011) Megjelent: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60 születésnapja tiszteletére pp. 255-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23136262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136262, Kapcsolat: 22296738
Boóc Á et al. A Polgári törvénykönyv kommentárja I-IV. (2006), 220338
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[220338]
 1. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2011) ISBN:9786155107269
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2081329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2081329, Kapcsolat: 22296732
 2. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból.. (2010) ISBN:9789638905178
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1435196] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1435196, Kapcsolat: 22499573
Török Gábor. A polgári törvénykönyv magyarázata. (2006) ISBN:9639221821, 2422960
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2422960]
 1. Osztovits András. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (2011) ISBN:9786155122019
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22596308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22596308, Kapcsolat: 24080204
Török G. A közigazgatási szerződés. (2006) Megjelent: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére pp. 427-430, 221111
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[221111]
 1. Papp Tekla. A közigazgatási szerződés egy magánjogász szemszögéből. (2018) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 73 7-8 313-323
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3408742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3408742, Kapcsolat: 27512955
 2. Farkas Csaba et al. Társasági jog: egyetemi tankönyv. (2009) ISBN:9789639640214
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1251783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1251783, Kapcsolat: 21383023
Török G et al. Az új Ptk. a globalizáció tükrében.. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 6 300-309, 220591
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220591]
 1. Varga Csaba. Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában = Legal systems, legal mentalities in the perspective of European unification: magyar körkép - európai uniós összefüggésben = Hungarian overview - in a European Union context. (2009) ISBN:9789632771090
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21383018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21383018, Kapcsolat: 21383018
Boóc Ádám et al. A civilisztika dogmatikája. (2009) ISBN:9789632580487, 1489829
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489829]
 1. Németh Gabriella. Általános szerződési feltételek az online térben – a sztenderdizált, elektronikus és automatizálható szerződéskötés kihívásai a magyar jogban. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30925816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30925816, Kapcsolat: 29045069
 2. Németh Gabriella. Általános szerződési feltételek az online térben – a sztenderdizált, elektronikus és automatizálható szerződéskötés kihívásai a magyar jogban. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30925816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30925816, Kapcsolat: 29045073
 3. Deli Petra Eszter. A polgári jog térnyerése: a munkavállaló felróhatóságon nyugvó felelőssége az új Munka Törvénykönyvében. (2014) Megjelent: Állam és magánjog pp. 103-113
  Könyvrészlet/Tudományos[23824986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23824986, Kapcsolat: 23824986
 4. Borbás Beatrix. A bírói hatalom kárfelelőssége. (2014) ISBN:9789632582061
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2760436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2760436, Kapcsolat: 24105495
 5. Dudás Katalin et al. Munkajog. (2012) ISBN:9789633121054
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[22597150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22597150, Kapcsolat: 22597150
Török Gábor. A gazdasági társaságok közös szabályai. (2013) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 21 7-8 3-9, 2403841
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2403841]
 1. Pázmándi Kinga. Absztrakt normaértelmezése "innen és túl" - a vagyonelv érvényesülése a kft. modell szabályaiban. (2013) Megjelent: Lege et fide - Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára p. 470
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26150539] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26150539, Kapcsolat: 26150539
Török Gábor. Ptk. Harmadik Könyv, Első Rész I-V. Cím. (2014) Megjelent: Polgári jog pp. 27-83, 2790553
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2790553]
 1. Auer Ádám. A diszpozitivitás jelentősége a társasági jogban. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 7-8 395-404
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26150503] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26150503, Kapcsolat: 26150503
2020-08-15 05:24