Beke László. Hasbeszélő a gondolában: Antológia a dialogicitásról. (1987), 1404500
Könyv/Katalógus (Könyv)/Tudományos[1404500]
 1. Beck András. Párbeszéd-kultúra: Hasbeszélő a gondolában. (1989) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 32 5 505-509
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30607651] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30607651, Kapcsolat: 28087875
Bódy Gábor et al. Bódy Gábor, 1946-1985 : Életműbemutató. (1987) ISBN:9637162704, 3108121
Könyv/Katalógus (Könyv)/Tudományos[3108121]
 1. Orosz Márton. Magyarok a komputerművészet korai történetében. (2016) Megjelent: Magyar művészek és a számítógép pp. 17-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26099138] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26099138, Kapcsolat: 26099138
 2. Hornyik S. A valóság visszanyerésének paradoxonai. Képzőművészet és film "poétikai" kapcsolatai a BBS-ben. (2009) Megjelent: BBS 50 pp. 235-248
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1813449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1813449, Kapcsolat: 26099121
 3. Havasréti József. Alternatív regiszterek: A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. (2006) ISBN:9639548782
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1699289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1699289, Kapcsolat: 26099116
Erdély Miklós et al. Második kötet: Versek, vázlatok. (1991) ISBN:963759602X, 3117174
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3117174]
 1. Kékesi Zoltán. Nyelviség és színrevitel: Erdély Miklósról és Nagy Pálról. (2004) Megjelent: Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből pp. 39-54
  Könyvrészlet[20859651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859651, Kapcsolat: 26100394
Beke L et al. Erdély Miklós-szimpózium. (2000) MAGYAR MŰHELY 0025-0201 200 110-111, 223241
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[223241]
 1. Müllner A. Neoavantgárd szövegek posztstruktaralista olvasatai - Erdély Miklós. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[10329067] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10329067, Kapcsolat: 10329067
Beke L. B.L. beszélgetése Konok Tamással / Conversation de L.B. avec Tamás Konok. (2001) Megjelent: Konok Tamás pp. 7-41, 223517
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[223517]
 1. Szegő GY. Egy rendhagyó album. Konok Tamás - Beke László - Steven A. Mansbach: Konok. Balassi Kiadó, Budapest 2001. (2002) MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 0025-0082 p. 58
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[21898917] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21898917, Kapcsolat: 21898917
Beke L. Néhány szempont Kantor értékeléséhez. / A few considerations for an appreciation of Kantor. (2001) Megjelent: Tadeusz Kantor. Lehetelen. / Impossible Tadusz Kantor pp. 8-11, 223508
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[223508]
 1. Hemrik L. A lehetetlen megvalósulása. Tadeusz Kantor kiállítása. (2002) ÚJ MŰVÉSZET 0866-2185 13 1 p. 42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10329113] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10329113, Kapcsolat: 10329113
Beke L. Németh Lajos. (2001) Megjelent: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett pp. 10-14, 223525
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[223525]
 1. Végh R. Az ikonográfia helyzete Magyarországon az ötvenes években. (2001) ARS HUNGARICA 0133-1531 29 2 266-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21762962] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21762962, Kapcsolat: 10329118
Beke L. Utószó / Afterword. (2001) Megjelent: Perspektíva pp. 479-485, 223511
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[223511]
 1. Bán A. Olvasónapló - tíz kiadványról. Ami művészetként viselkedik. (2002) MŰÉRTŐ 1419-0567 5 2 p. 5
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[10329115] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10329115, Kapcsolat: 10329115
 2. Rajk L. A klasszikus perspektíva utolsó lovagjai. (2002) ÉPÍTÉSZFÓRUM 1586-409X október 8 p. http://epiteszforum.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10329114] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10329114, Kapcsolat: 10329114
Beke L. Aspekty: slovenské, madarské, (vychodo) europske, globálne. (2002) Megjelent: Na krizovatke kultúr? Stredná Európa a umenie 20. Storocia pp. 167-176, 223828
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[223828]
 1. Strauss T. Niekoré charakteristické crty konceptualizmu na Slovensku. (2002) Megjelent: Na krizzovatke kultúr? Stredná Európa a umenie 20. Storocia
  Könyvrészlet[10329145] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10329145, Kapcsolat: 10329145
Beke L. Magyar művészet 1800-tól napjainkig. (2002) ISBN:9631351394, 223582
Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[223582]
 1. Papp Gábor György. Medievalism in Nineteenth-Century Hungarian Architecture. (2018) Megjelent: The Art of Medieval Hungary pp. 333-344
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30404231] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30404231, Kapcsolat: 27818819
 2. Fülöp András. A gyömrői Teleki-kastély ún. intéző házának falkutatása. (2015) MŰEMLÉKVÉDELEM 0541-2439 59 3 144-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25430378] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25430378, Kapcsolat: 25430378
 3. Varga Orsolya. Lang Adolf Szegeden és Pécsett. (2014) Megjelent: Kóstolni a szép-tudományba : tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. Konferenciájának előadásaiból pp. 97-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25430588] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25430588, Kapcsolat: 24379227
 4. Hidvégi Violetta. A modern reneszánsz derült idomai: Válogatás Ybl Miklós (1814-1891) épületeiből. (2014) ISBN:9789630889988
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2698501] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2698501, Kapcsolat: 24368329
 5. Papp Gábor. Lakóépületek. (2013) Megjelent: A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet pp. 74-84
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23492187] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23492187, Kapcsolat: 23492187
 6. Bordás Beáta. A mezőzáhi Ugron-kastély építéstörténete. (2011) Megjelent: Liber Discipulorum pp. 345-361
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2566315] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2566315, Kapcsolat: 23407851
Beke L. A magyar konceptuális muvészet szubjektív története. Vázlat. (2004) Megjelent: Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből pp. 227-239, 224782
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[224782]
 1. Dékei Krisztina. A magyar irodalom és képzőművészet néhány kapcsolódási pontja (1965-1974). (2006) Megjelent: Kép - írás – művészet pp. 44-68
  Könyvrészlet[21997208] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997208, Kapcsolat: 21997208
Beke L. Húsfestmény, Képkorbácsolás, Felületkínzás: Flesh Painting, Image Whipping, Surface Torture. (2004) Megjelent: Képkorbácsolás. Hajas Tibor Vető Jánossal készített fotómunkái pp. 6-7, 224789
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[224789]
 1. Bodor Béla. Véget nem érő sikoly. (2006) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 - 2 6-7
  Folyóiratcikk[21997219] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997219, Kapcsolat: 21997219
 2. Havasréti József. Az agy-rém: Hajas Tibor munkáiról. (2006) HOLMI 0865-2864 XVIII 1 558-568
  Folyóiratcikk[21997218] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997218, Kapcsolat: 21997218
 3. drMáriás Béla. Képkorbácsolás. Hajas Tibor Vető Jánossal készített fotómunkái. (2005) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 - 2 144-146
  Folyóiratcikk[21997233] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997233, Kapcsolat: 21997233
 4. Martos Gábor. KÉPES LAPOK, De (Hajas Tiborról). (2005) NÉPSZAVA 0133-1701 - - 3-3
  Folyóiratcikk/Közérdekű[21997220] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997220, Kapcsolat: 21997220
 5. Péntek Orsolya. A kifejezhetőség határán. (2005) MAGYAR NEMZET 0133-185X - - 6-6
  Folyóiratcikk[21997230] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997230, Kapcsolat: 21997230
Beke László. Vier Ungarn in Ulm. (2006) Megjelent: Aktuelle Kunst aus Ungarn pp. 1-16, 1866904
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1866904]
 1. Klaus J. Vier Positionen in der aktuellen Kunst aus Ungarn. (2006) UNSERE POST 61 12 33-33
  Folyóiratcikk[21997271] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997271, Kapcsolat: 21997271
Beke L. Géza Mészöly. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 48-48, 1831352
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831352]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996638
Beke L. János Göröncsér Gundel. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 74-74, 1831349
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831349]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996653
Beke L. Károly Ferenczy. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 72-72, 1831350
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831350]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996642
Beke L. Lajos Deák-Ébner. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 42-42, 1831353
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831353]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996632
Beke L. Lajos Kunffy. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 78-78, 1831347
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831347]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996668
Beke L. Mihály Munkácsí. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 38-38, 1831354
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831354]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996623
Beke L. Németh Lajos (1929-1991). Kortárs/modern művészet és művészettörténet.. (2007) ENIGMA 1218-8069 14 49 593-604, 225881
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[225881]
 1. Almási Miklós. VIP klopédia. (2007) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 33 6 104-107
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21997424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997424, Kapcsolat: 21997424
Beke L. Németh Lajos. (2007) Megjelent: Emberek és nem frakkok: A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : Tudománytörténeti esszégyűjtemény, I-III pp. 593-614, 225427
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[225427]
 1. Almási Miklós. VIP klopédia. (2007) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 33 6 104-107
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21997424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997424, Kapcsolat: 21997071
Beke L. Pál Jávor. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 76-76, 1831348
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831348]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996667
Beke L. Sándor Bihari. (2007) Megjelent: Roma und Sinti pp. 62-62, 1831351
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[1831351]
 1. Szegő György. Cigányábrázolás egykor és ma. (2007) FOTÓMŰVÉSZET 0532-3010 1418-1606 - 4 106-109
  Folyóiratcikk[21996632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21996632, Kapcsolat: 21996639
Beke L. Festmény, 1979. március (1981). (2008) Megjelent: Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO pp. 218-218, 226218
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[226218]
 1. Pléh Csaba. Ex libris. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 - - 8-8
  Folyóiratcikk[21997414] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997414, Kapcsolat: 21997414
Beke L. Levél a Mozgástervezési és kivitelezési Akciók résztvevőihez (1976). (2008) Megjelent: Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO pp. 87-91, 226216
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[226216]
 1. Pléh Csaba. Ex libris. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 - - 8-8
  Folyóiratcikk[21997414] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997414, Kapcsolat: 21997418
Beke L. Súly, 1979. február (1981). (2008) Megjelent: Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO pp. 215-216, 226219
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[226219]
 1. Pléh Csaba. Ex libris. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 - - 8-8
  Folyóiratcikk[21997414] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997414, Kapcsolat: 21997075
Beke L. VEG KEP. Az indigo csoport kiállítása a 2B Galériában, 2005. május-június (2005). (2008) Megjelent: Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO pp. 441-447, 226217
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[226217]
 1. Pléh Csaba. Ex libris. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 - - 8-8
  Folyóiratcikk[21997414] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21997414, Kapcsolat: 21997417
Varga Lívia. Bonum ut pulchrum: Essays in Art History in Honor of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. (2010) ISBN:9789637381973, 1456470
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1456470]
 1. Barral i Altet Xavier. Introduction: Hungarian Medieval Art from a European Point of View. (2018) Megjelent: The Art of Medieval Hungary pp. 13-25
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30333243] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30333243, Kapcsolat: 27733150
 2. Csorba László et. A történész műhelye. (2015) ISBN:9786067730012
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[25176019] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25176019, Kapcsolat: 25176019
 3. Havas László. Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária70. születésnapjára. Essays in Honour of Mária Prokopp, Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna, Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 lap. (2012) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 128 2 277-282
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25558432] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25558432, Kapcsolat: 27890594
 4. Bardoly István. Recent Books in Hungarian. (2010) HUNGARIAN REVIEW 2062-2031 I 1 106-110
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[24574157] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24574157, Kapcsolat: 24574157
 5. Markója Csilla. „Kevés embert ismerünk, ámde annál több kabátot, nadrágot”. A „Frakkok” pótkötetei elé. (2010) ENIGMA 1218-8069 17 62: „Emberek, és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai IV 5-8
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[24574155] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24574155, Kapcsolat: 24574155
Beke László. Mozdulat: magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében. (2013) ISBN:9789636935016, 2365651
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2365651]
 1. Balatoni Katalin. Mozdulat. (2015) PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE 2415-9093 1 3 50-51
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26444498] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26444498, Kapcsolat: 26444498
2020-08-15 16:54