Gellén Klára. Föld, hitel, bank - jelzáloglevél. (2000) Megjelent: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 165-185, 2361465
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2361465]
 1. Marlok Linda. Jelzáloghitelezés az Európai Unióban és az Egyesült Államokban, fejlődési lehetőségek hazánkban. (2005) EU WORKING PAPERS 1418-6241 8 1 56-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23316088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23316088, Kapcsolat: 23316088
Gellén Klára. Az akarat szerepe a szerződéskötés során, különös tekintettel a színlelésre. (2002) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 62 4 3-39, 2361459
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361459]
 1. Gyuris Árpád. Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra: különös tekintettel a fogyasztói szerződés tisztességtelen feltételei szabályainak meghatározására a magyar magánjogi kódexekben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27242830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27242830, Kapcsolat: 27242830
 2. Badó Andrea. Együttélés, visszaélés - a társasházi alapító okirat módosításának jogi háttere. (2016) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 6 1 5-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30434639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30434639, Kapcsolat: 27861758
 3. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2603260] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24160128
 4. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2008) ISBN:9789632580234; 978963258023
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489821, Kapcsolat: 23317254
Gellén Klára. Az önálló zálogjog alkalmazása a jelzálog-hitelezés gyakorlatában. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4, 2361552
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361552]
 1. Bodzási Balázs. A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2943308] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2943308, Kapcsolat: 27803048
 2. Tóth Gábor. A különvált zálogjog egyes kérdéseiről. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2 312-348
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31140033] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31140033, Kapcsolat: 24734423
 3. Szalóki Gergely. A jelzálogjog magyar szabályozásának fejlődése. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23316550] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23316550, Kapcsolat: 23316550
 4. Vértesy László. A biztosítás szerepe a vállalkozások finanszírozási ügyleteiben. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2125900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2125900, Kapcsolat: 23316546
 5. Fővárosi Ítélőtábla. Az érvénytelenséggel és szerződésbiztosítással kapcsolatos írások gyűjteménye: 1996-2008. (2009)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[24734408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24734408, Kapcsolat: 24734408
 6. Harsányi Gyöngyi. A jelzáloghitelezés egyes kérdései. (2009) Megjelent: Bank és hitelviszonyok- kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán pp. 122-130
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23316193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23316193, Kapcsolat: 23316193
 7. Boóc Ádám et al. A civilisztika dogmatikája. (2009) ISBN:9789632580487
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489829] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1489829, Kapcsolat: 23316145
 8. Vértesy László. A pénzügyi intézmények finanszírozási tevékenységének jogi szabályozása Magyarországon. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23316196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23316196, Kapcsolat: 23316196
 9. Vértesy László. A hitel-kölcsönszerződés terheinek rendszere. (2008) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2008 2 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2513237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2513237, Kapcsolat: 27861820
 10. Papp Mónika. A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból. (2005)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23316183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23316183, Kapcsolat: 23316183
Gellén Klára. A gyermekek és fiatalkorúak védelme a magyar médiajogban. (2004) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1, 2361501
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361501]
 1. Kóczián Sándor. Gyermekvédelem a médiajogban. (2014) ISBN:786155302091
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24400912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24400912, Kapcsolat: 24400912
 2. Bojnár Katinka. A gyermekek védelme az internet veszélyeivel szemben. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 1 17-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3193675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3193675, Kapcsolat: 24597280
 3. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a lineáris és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatással szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25590325] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25590325, Kapcsolat: 24183789
 4. Koltay András. A szólásszabadság alapvonalai: magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban. (2009) ISBN:9789637340376
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1618054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1618054, Kapcsolat: 23316554
 5. Edit Szabó. The Effects of the Media on the Spiritual world of the Children. (2007) Megjelent: The Europe of regions : literature, media, culture : the papers published in this volume were originally presented at a confere... p. 44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23316587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23316587, Kapcsolat: 23316587
 6. Páll Zsuzsa. A gyerekek mint fogyasztók. (2006) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 9 10 45-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23316581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23316581, Kapcsolat: 23316581
Gellén Klára. A fedezetelvonó és a fedezetelvonás céljából kötött színlelt szerződés elhatárolása. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4, 2361550
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361550]
 1. Ivanov Márta. A fedezetelvonó szerződés az új Polgári Törvénykönyv tükrében. (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[25778991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25778991, Kapcsolat: 25778991
 2. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2603260] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24160112
 3. Fővárosi Ítélőtábla. Az érvénytelenséggel és szerződésbiztosítással kapcsolatos írások gyűjteménye: 1996-2008. (2009)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[24734408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24734408, Kapcsolat: 24734404
 4. Csapláros Diána. "Az eltűnt fedezet nyomában": Gondolatok a Ptk. 203. szakaszáról. (2009) JURA 1218-0793 15 2 7-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23317029] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23317029, Kapcsolat: 23317029
 5. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2008) ISBN:9789632580234; 978963258023
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489821, Kapcsolat: 23317009
Gellén Klára. A munkaviszony polgári jogi szerződésekkel történő leplezése. (2006) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 68 7 3-16, 2361457
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361457]
 1. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2603260] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24160118
 2. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2008) ISBN:9789632580234; 978963258023
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489821, Kapcsolat: 23317037
 3. Hoffer Ágnes et al. Munkapiaci kutatások: MUNKAPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények műhelytanulmányainak munkapiaci témájú publikációiból. (2007) Megjelent: Munkaerőpiaci tükör 2007 pp. 253-272
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[24985131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24985131, Kapcsolat: 23317243
Gellén Klára. A színlelt jogügyletek kauzalitása. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1, 2361542
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361542]
 1. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2603260] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24160125
 2. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2008) ISBN:9789632580234; 978963258023
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489821, Kapcsolat: 23317249
Gellén Klára. A színlelés jogi természete, különösen a szerződések körében. (2007), 2361545
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2361545]
 1. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2008) ISBN:9789632580234; 978963258023
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489821, Kapcsolat: 23342253
Gellén Klára. A színlelt szerződés meghatározó jegyei és egyéb ismérvei. (2007) Megjelent: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 191-202, 2361467
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2361467]
 1. Szuchy Róbert. A kötelmi jog kihívásai az új technológiák nyomán: okosszerződések és a blokklánc-technológia. (2019) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 6 1-2 151-160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30776472] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30776472, Kapcsolat: 28356706
Gellén Klára. A színlelt szerződés. (2008) ISBN:9789639650381, 2361531
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2361531]
 1. Krisztina Constantinescu. Perceptions of Simulated Contracts in the Hungarian and Romanian Legal Systems. (2017) Megjelent: New Civil Codes in Hungary and Romania pp. 159-172
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27242820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27242820, Kapcsolat: 27242820
 2. Gyuris Árpád. Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra: különös tekintettel a fogyasztói szerződés tisztességtelen feltételei szabályainak meghatározására a magyar magánjogi kódexekben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27242831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27242831, Kapcsolat: 27242831
 3. Kúria joggyakorlat-elemző. A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának „ Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata” vizsgálata eredményéről készített: Összefoglaló vélemény. (2016)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25892320] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25892320, Kapcsolat: 25892320
 4. Kovács Krisztián. Az utolsó szó jogán - búcsú a fiduciárius opciótól. (2014)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2813940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2813940, Kapcsolat: 24734401
 5. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2603260] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24160086
 6. Sándor István. A bizalmi vagyonkezelés és a trust: Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. (2014) ISBN:9789632582191
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2561440] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2561440, Kapcsolat: 24400867
 7. Juhász Ágnes. A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26499301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26499301, Kapcsolat: 23316991
 8. Sümeginé Tóth. Válogatás a szakirodalomból. (2009) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 16 1 85-87
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[25892338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25892338, Kapcsolat: 25892338
 9. Boóc Ádám et al. A civilisztika dogmatikája. (2009) ISBN:9789632580487
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489829] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1489829, Kapcsolat: 23316990
 10. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2008) ISBN:9789632580234; 978963258023
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489821, Kapcsolat: 23316983
Gellén Klára. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv implementációja és az 1996. évi I. törvény. (2009) ISBN:9789638828781, 2361498
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2361498]
 1. Koltay András et al. A médiatartalom-szolgáltatások meghatározása és differenciálása a szabályozásban. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 529-552
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24741172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24741172, Kapcsolat: 24741172
 2. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a lineáris és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatással szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25590325] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25590325, Kapcsolat: 24183762
 3. Koltay András. Magyar és európai médiajog. (2012) ISBN:9789632952222
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2143792] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2143792, Kapcsolat: 23342432
 4. Koltay András. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban. (2011)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23319762] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319762, Kapcsolat: 23319762
 5. Bálint É. Válogatott bibliográfia, 2009. (2010) Megjelent: Verseny és szabályozás, 2009 pp. 355-371
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[2414311] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2414311, Kapcsolat: 27862195
 6. Polyák Gábor. A média szabályozása Romániában. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1745147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1745147, Kapcsolat: 23317293
 7. Polyák Gábor. A média szabályozása Ausztriában. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1745161] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1745161, Kapcsolat: 23317294
 8. Bakos Eszter. A kiskorú fogyasztók védelme az audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben. (2010) Megjelent: Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK)2010
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23342456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23342456, Kapcsolat: 23342456
 9. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme az audiovizuális médiaszolgáltatásokban a társszabályozás tükrében. (2010) Megjelent: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája pp. 245-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23319738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319738, Kapcsolat: 23319738
 10. Bakos Eszter. 1. A kiskorúak védelme AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/13/EU IRÁNYELVE (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (kodifikált változat) tükrében.. (2010) Megjelent: RODOSZ konferenciakötet 2010 pp. 13-26
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3024715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3024715, Kapcsolat: 23319720
Gellén Klára. A kiskorú fogyasztók védelme a közösségi és nemzeti médiaszabályozás terén. (2010) Megjelent: A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra V. pp. 44-50, 2362339
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2362339]
 1. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a lineáris és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatással szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25590325] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25590325, Kapcsolat: 24183794
 2. Eszter Bakos. Co-regulation regarding the audiovisual media service providers in order to ensure minors’ protection. (2011) ROMANIAN JOURNAL OF COMMUNICATION OF PUBLIC RELATIONS 1454-8100 13 2 7-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25892344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25892344, Kapcsolat: 25892344
 3. Bakos Eszter. A médiaműveltség szükségessége a kiskorúak szemszögéből. (2011) Megjelent: "Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban" [elektronikus dok.] : VI. KHEOPS Tudományos Konferencia : fiatal kuta... p. 329
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23319911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319911, Kapcsolat: 23319911
 4. Bakos Eszter et al. A kiskorúak védelme és az önszabályozás hatékonysága. Az RTL Klub Való Világ 4 című műsor szerkesztési alapelveire vonatkozó kódexe tükrében. (2011) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 8 4 149-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23319899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319899, Kapcsolat: 23319899
 5. Bakos Eszter. A kiskorú fogyasztó védelme az audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben. (2010) Megjelent: Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK)2010
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23342209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23342209, Kapcsolat: 23342209
 6. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme az audiovizuális médiaszolgáltatásokban a társszabályozás tükrében. (2010) Megjelent: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája pp. 245-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23319891] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319891, Kapcsolat: 23319891
 7. Bakos Eszter. 1. A kiskorúak védelme AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/13/EU IRÁNYELVE (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (kodifikált változat) tükrében.. (2010) Megjelent: RODOSZ konferenciakötet 2010 pp. 13-26
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3024715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3024715, Kapcsolat: 23319866
Gellén Klára. A másik fél helyzetének kihasználásával kötött szerződések a Magánjogi Törvényjavaslattól napjainkig. (2010) Megjelent: A magánjogi kodifikáció eredményei pp. 19-31, 2361481
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2361481]
 1. Fejős Andrea. European, Hungarian and Serbian Models of Fairness in Consumer Contracts and Their Application to Consumer Credit. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24184004] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184004, Kapcsolat: 24184004
 2. Vízkeleti Edit. Az uzsora megállapításának gyakorlati problémái. (2012) jogiforum.hu/publikációk 2012
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23338739] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23338739, Kapcsolat: 23338739
Gellén Klára. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv főbb intézményei a tagállami jogalkotó implementációs mozgástere tükrében. (2010) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 7 36 3-8, 2361453
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361453]
 1. Pázmándi Kinga. Media Law. (2016) Megjelent: Business Law in Hungary pp. 503-530
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060332] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3060332, Kapcsolat: 25573585
 2. Pázmándi Kinga. A média - tartalomszabályozás alapvonalairól. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 7-8 389-394
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3138450] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3138450, Kapcsolat: 27678008
 3. Nyakas Levente et al. Az audiovizuális média szabályozása az Európai Unióban, joghatósági kérdések az egységes európai médiapiacon. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 163-194
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24741131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24741131, Kapcsolat: 24741131
 4. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a lineáris és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatással szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25590325] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25590325, Kapcsolat: 24183796
 5. Nagy Dóra. Magyarországra sugárzó külföldi joghatóságú médiaszolgáltatók. (2012) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 I 1 134-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31304644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31304644, Kapcsolat: 23319778
 6. Baka Péter-Dr.. Magyar és európai médiajog. (2012) ISBN:9789632952222
  Könyv[23342502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23342502, Kapcsolat: 23342502
 7. Bakos Eszter. Médiaetika és médiajog: szerepük a kiskorúak audiovizuális médiaszolgáltatásokkal szembeni védelme területén. (2011)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[23319860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319860, Kapcsolat: 23319860
 8. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme az audiovizuális médiaszolgáltatásokban a társszabályozás tükrében. (2010) Megjelent: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája pp. 245-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23319782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23319782, Kapcsolat: 23319782
 9. Bakos Eszter. 1. A kiskorúak védelme AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/13/EU IRÁNYELVE (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (kodifikált változat) tükrében.. (2010) Megjelent: RODOSZ konferenciakötet 2010 pp. 13-26
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3024715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3024715, Kapcsolat: 23319781
Gellén Klára. A gyengébb fél védelme egyes aszimmetrikus szerződéses kapcsolatokban. (2011) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 1 1 243-255, 2361472
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361472]
 1. Gyuris Árpád. Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra: különös tekintettel a fogyasztói szerződés tisztességtelen feltételei szabályainak meghatározására a magyar magánjogi kódexekben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27242832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27242832, Kapcsolat: 27242832
 2. Paja Gábor. A pénzügyi kultúrajogi és közgazdaságtani kapcsolatának vizsgálata a fogyasztói hitelezés tükrében. (2016) Megjelent: Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság pp. 68-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26514880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26514880, Kapcsolat: 26514880
 3. Paja Gábor. A devizahitelesek megsegítésére tett jogalkotói intézkedések. (2015) Megjelent: Mailáth György tudományos pályázat 2015 : Díjazott dolgozatok pp. 8-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26086044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26086044, Kapcsolat: 26086044
 4. Fejős Andrea. European, Hungarian and Serbian Models of Fairness in Consumer Contracts and Their Application to Consumer Credit. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24183816] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24183816, Kapcsolat: 24183816
Gellén Klára. A kereskedelmi kommunikáció médiajogi környezete. (2012) Megjelent: Médiajog 2011 pp. 9-17, 2361646
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2361646]
 1. Sarkady Ildikó. Stratégiák és jogalkotás: A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3213771] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3213771, Kapcsolat: 26652065
Gellén Klára. A kereskedelmi kommunikáció szabályozása a médiajogban. (2012) ISBN:9789632581620, 2361566
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2361566]
 1. Varga Zita. Dinamikus technológiai tendencia vs. spirális körforgás? – A médiajog tárgyi hatályának visszatérő kérdései. (2019) FORUM: PUBLICATIONES DISCIPULORUM IURISPRUDENTIAE 2560-2802 2 549 p. 575
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30852877] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30852877, Kapcsolat: 28360204
 2. Legeza Dénes. Graeme B. Dinwoodie – Mark D. Janis (szerk.): Trademark Law and Theory – A Handbook of Contemporary Research. Edward Elgar, Cheltenham, UK – Northampton, USA, 2008, ISBN: 978 1 84542 602 6. (2017) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 12 (122) 6 176-179
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3351983] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3351983, Kapcsolat: 27862286
 3. Szikora Tamás. Reklám és televíziós vásárlás a lineáris médiaszolgáltatásokban. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652267, Kapcsolat: 26652270
 4. Szikora Tamás. Reklám és közérdekű közlemény a közszolgálati és a közösségi médiaszolgáltatásban. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652279] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652279, Kapcsolat: 26652279
 5. Pázmándi Kinga. Media Law. (2016) Megjelent: Business Law in Hungary pp. 503-530
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060332] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3060332, Kapcsolat: 25573714
 6. Szikora Tamás. Kereskedelmi közlemények. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652209, Kapcsolat: 26652205
 7. Berkényi Szabina. Hungary. (2016) Megjelent: Comparative Media Law Practice: Media Regulatory Authorities in the Visegrad Countries: Volume II Poland and Hungary pp. 105-285
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26995358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26995358, Kapcsolat: 26995358
 8. Kerekes Sugárka. Fogalommeghatározás. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652200, Kapcsolat: 26652200
 9. Szikora Tamás. A termékmegjelenítés. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652231, Kapcsolat: 26652231
 10. Szikora Tamás. A médiaszolgáltatások és a műsorszámok támogatása. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652217, Kapcsolat: 26652217
 11. Pázmándi Kinga. Kereskedelmi kommunikáció és fogyasztóvédelem: a fogyasztó verseny- és reklámjogi védelme. (2015) Megjelent: MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK, SOKSZÍNŰ VÁLASZOK 5. kötet 3. rész. pp. 153-164
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3005653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3005653, Kapcsolat: 25351931
 12. Kerekes Sugárka. Fogalommeghatározások: Smtv. I. cím. (2014) Megjelent: Médiajogi kommentárok p. 32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26651862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26651862, Kapcsolat: 26651862
 13. Szikora Tamás. A médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó előírások: Mttv.. (2014) Megjelent: Médiajogi kommentárok p. 175
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26651879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26651879, Kapcsolat: 26651879
Gellén Klára. A kereskedelmi közleményekkel szemben támasztott műsorszerkezeti követelmények. (2012) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 1 1 105-122, 2361639
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361639]
 1. Simsa T. Termékmegjelenítés a médiában. (2017) INFOJEGYZET 2017 5 1-4
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[26642137] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26642137, Kapcsolat: 27862217
 2. Sarkady Ildikó. Stratégiák és jogalkotás: A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3213771] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3213771, Kapcsolat: 26508270
 3. Szikora Tamás. Reklám és televíziós vásárlás a lineáris médiaszolgáltatásokban. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652267, Kapcsolat: 26652268
 4. Pázmándi Kinga. Media Law. (2016) Megjelent: Business Law in Hungary pp. 503-530
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060332] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3060332, Kapcsolat: 25573709
 5. Szikora Tamás. A termékmegjelenítés. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652231, Kapcsolat: 26652227
 6. Pázmándi Kinga. A média - tartalomszabályozás alapvonalairól. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 7-8 389-394
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3138450] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3138450, Kapcsolat: 27678012
 7. Pázmándi Kinga. Kereskedelmi kommunikáció és fogyasztóvédelem: a fogyasztó verseny- és reklámjogi védelme. (2015) Megjelent: MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK, SOKSZÍNŰ VÁLASZOK 5. kötet 3. rész. pp. 153-164
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3005653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3005653, Kapcsolat: 25351979
 8. Szikora Tamás. A médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó előírások: Mttv.. (2014) Megjelent: Médiajogi kommentárok p. 187
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26651907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26651907, Kapcsolat: 26651907
Gellén Klára. Kereskedelmi kommunikáció szabályozása. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 419-452, 2362321
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2362321]
 1. Török Bernát. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3401958] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3401958, Kapcsolat: 27677913
 2. Sarkady Ildikó. Stratégiák és jogalkotás: A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3213771] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3213771, Kapcsolat: 26508279
 3. Szikora Tamás. Reklám és televíziós vásárlás a lineáris médiaszolgáltatásokban. (2016)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[26652267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26652267, Kapcsolat: 26652272
2020-09-21 17:40