Gárdos-Orosz Fruzsina. Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv javaslatának a sajtóhelyreigazításra vonatkozó szabályaihoz.. (2007) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 18 3 34-49, 220889
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220889]
 1. Kormos Erzsébet et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27015544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27015544, Kapcsolat: 27015544
 2. Bárányos Bernadett. A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban: Az új Polgári Törvénykönyvre és az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27015589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27015589, Kapcsolat: 27015589
 3. Koltay András. Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése?. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 4 4 143-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1850901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1850901, Kapcsolat: 10327446
Gárdos-Orosz Fruzsina. Kísérlet a gyűlöletbeszéd elleni fellépés magánjogi szabályozására.. (2007) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 48 3 441-464, 220888
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220888]
 1. Koltay András. A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyaroroszágon. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24359699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359699, Kapcsolat: 24359699
Gárdos-Orosz Fruzsina. Polgári joggal a gyűlöletbeszéd ellen.. (2007) BESZÉLŐ 0865-4093 12 10, 220887
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220887]
 1. Kormos Erzsébet et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27015544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27015544, Kapcsolat: 27015563
 2. Pongrácz Dávid. Az új polgári gyűlöletbeszéd-szabályozás jelene és jövője. (2014) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 4 2 40-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25247713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247713, Kapcsolat: 25247713
 3. Koltay András. A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel.. (2013) ISBN:9789632953533
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2727112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2727112, Kapcsolat: 26252328
 4. Hanák András. Szent szólásszabadság. (2009) FUNDAMENTUM 1417-2844 13 4 49-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23295575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23295575, Kapcsolat: 25978190
Fruzsina Gárdos-Orosz. Constitutional rights: horizontal effect and anti-discrimination law in Hungary.. (2008) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 49 1 111-136, 220715
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[220715]
 1. Kovács Kriszta. Equality: The Missing Link. (2012) Megjelent: Constitution for a Disunited Nation pp. 171-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2287372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2287372, Kapcsolat: 22851998
 2. Kovács Kriszta. Az egyenlőség felé: a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támaogató intézkedések. (2012)
  Könyv[22852019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22852019, Kapcsolat: 22852019
 3. Hanák András. Fluctuat nec mergitur – az új Polgári Törvénykönyv esélyei. (2009) MAGYAR JOG 0025-0147 2009 2 75-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23621905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23621905, Kapcsolat: 23621905
Gárdos Orosz F. Alapjogok korlátozása.. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. 1-2. köt. pp. 387-432, 220514
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[220514]
 1. Mészáros Gábor. A „militáns demokrácia” esete a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel. (2020) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 60 4 43-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31276304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31276304, Kapcsolat: 29749322
 2. Zakariás Kinga. A „magánszféra alakítása érinthetetlen területének” védelme a titkos információgyűjtés során. (2018) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 úf. 6. évf. 1. sz. 123-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30840506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30840506, Kapcsolat: 28505266
 3. Mészáros Gábor. Alkotmányosság válságban?: Különleges helyzetek és kezelésük modelljei az alkotmányos demokráciában. (2018) ISBN:9786155554148
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30412266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30412266, Kapcsolat: 29749310
 4. Karsai Krisztina. Transnational ne bis in idem principle in the Hungarian fundamental law. (2017) Megjelent: Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward pp. 409-440
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3252934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3252934, Kapcsolat: 29749420
 5. Koltay András. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 4. kötet. (2017) ISBN:9789632956701
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3270602] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3270602, Kapcsolat: 27015595
 6. Csink Lóránt. Mikor legyen a jogrend különleges?. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2017 4 7-16
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3425901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3425901, Kapcsolat: 29749545
 7. Koltay András. Az "általános személyiségi jog" nyomában - kísérlet a méltóság, becsület, jóhírnév fogalmi elhatárolására. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 64 10 602-612
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3294442] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3294442, Kapcsolat: 28558065
 8. Zakariás Kinga. A képmáshoz való alapjog. A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a rendőr képmás ügyekben. (2017) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2061-5582 8. évf. 2 108-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27227152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27227152, Kapcsolat: 29752601
 9. Mészáros Gábor. Különleges helyzetek és a joguralom határai: A kivételes állapot az alkotmányos demokráciában. (2016) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 8 4 185-200
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26461838] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26461838, Kapcsolat: 26970440
 10. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Alapjogok mérlegen: Az általános alapjogi tesztek dogmatikája. (2016) ISBN:9789632582948
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3076550] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3076550, Kapcsolat: 26264946
 11. Gál Andor. A jogos védelem teleologikus megközelítésben. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3151721] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151721, Kapcsolat: 26149083
 12. Gál Andor. A jogos védelem szabályozási céljára vonatkozó elméletekről. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 6 328-338
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3074536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3074536, Kapcsolat: 26967887
 13. Téglási András. Véleményszabadság vs. emberi méltóság: Egy rejtélyes alaptörvény-módosítás nyomában. (2015) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 3 6 p. 25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26971426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26971426, Kapcsolat: 26971426
 14. Téglási András. The Protection of Fundamental Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court of Hungary After the New Fundamental Law Entered into Force in 2012. (2015) Megjelent: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development pp. 77-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2875233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875233, Kapcsolat: 27727475
 15. Tóth Mónika. Az otthonszülés problematikája és a választás lehetősége. (2015) JOGÁSZVILÁG.HU 2015 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25246791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25246791, Kapcsolat: 25246791
 16. Szomora Zsolt. Alkotmány és anyagi büntetőjog: A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései. (2015) ISBN:9786155411267
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2975801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2975801, Kapcsolat: 25246670
 17. Csink Lóránt-Marosi. Eljárási jogok. (2014) Megjelent: Alkotmányjog -alapjogok pp. 267-286
  Könyvrészlet[24174453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24174453, Kapcsolat: 24174453
 18. Téglási András. Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalélése után. (2014) Megjelent: Alkotmányozás, alkotmányjogi változások Európában és MAgyarországon pp. 317-340
  Könyvrészlet[24359726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359726, Kapcsolat: 24359726
 19. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Az alapjogi teszt újrafogalmazása. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 1 23-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2586121] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2586121, Kapcsolat: 23621836
 20. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Megismerhető-e az alapjogok lényeges tartalma?. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 12 714-722
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2586124] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2586124, Kapcsolat: 24470832
 21. Szomora Zsolt. Dogmatikai és alkotmányjogi megjegyzések a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi szabályozásához. (2013) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 61 12 36-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2498541, Kapcsolat: 23599629
 22. Sulyok Katalin. Az egészséges környezethez való alapjog értelmezési lehetőségei: Avagy mi lehet az intézményvédelmen túl?. (2013) BIBÓ JOGI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2064-4388 2064-4388 1 101-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2920161] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2920161, Kapcsolat: 25247718
 23. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2013) ISBN:9786155300103
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2763862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2763862, Kapcsolat: 25246762
 24. Kurunczi Gábor. A szélsőséges időjárási helyzetekre adott állami reakciók és az alapvető jogok védelme. (2013) Megjelent: Tanulmányok "A változó rendészet aktuális kihívásai" című tudományos konferenciáról pp. 215-221
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2464060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2464060, Kapcsolat: 25246800
 25. Kovács Ágnes. Alapjogok ütközése a bírósági gyakorlatban: Az alkotmánybíróságok szerepe az alapjogi konfliktusok feloldásában. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24174588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24174588, Kapcsolat: 24174588
 26. Vincze Attila. OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ÉS AZ ARÁNYOSSÁG ELVE - AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A C-210/10. SZ. URBÁN MÁRTON KONTRA VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA ÜGYBEN. (2012) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 12 3 37-41
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2319022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319022, Kapcsolat: 22852066
 27. Karsai Krisztina. Fogyasztóvédelem és büntetőjog. (2012)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23170378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23170378, Kapcsolat: 23170378
 28. Hollán Miklós. Az Alkotmánybíróság határozata a prostitúciós bűncselekményekről: Az erkölcsvédelmi megközelítés árnyoldalai. (2012) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 3 2 p. 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22852054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22852054, Kapcsolat: 22852054
 29. Blutman László. Az alapjogi teszt a nyelv fogságában. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 4 p. 145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26252309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26252309, Kapcsolat: 26252309
 30. Zsolt Szomora. Schranken und Schrankenlosigkeit der Meinungsfreiheit in Ungarn Grundrechtsbeeinflusste Widersprüche im ungarischen Strafrecht. (2011) ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALE STRAFRECHTSDOGMATIK 1863-6470 2011 1 p. 29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24353972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24353972, Kapcsolat: 24353972
 31. Csink Lóránt et al. Eljárási jogok.. (2011) Megjelent: Alkotmányjog - alapjogok. pp. 259-278
  Könyvrészlet[22260696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22260696, Kapcsolat: 22260696
 32. Papp Zsuzsanna. Az illegális eredetű illetve a felhasználásukkal személyiségi jogot sértő információk a polgári perbeli bizonyításban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2436100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2436100, Kapcsolat: 22312480
 33. Csink Lóránt. Az Alkotmánybíróság határozata a kormánytisztviselők elmozdíthatóságáról: Az indoklás nélküli felmondás alkotmányellenességéről. (2011) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 2 2 3-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22260701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22260701, Kapcsolat: 22260701
 34. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2763867] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2763867, Kapcsolat: 22942327
 35. Chronowski Nóra et al. Kommentár az Alkotmány kommentárjához 1.. (2010) FUNDAMENTUM 1417-2844 14 1 93-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1639538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1639538, Kapcsolat: 25978188
 36. Majtényi Balázs. Félreértett jogosultságok.: Bizonytalan helyzetű alapjogok Magyarországon.. (2010) ISBN:9789632362953
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1420859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1420859, Kapcsolat: 27727477
 37. Orbán Balázs. A miniszterelnök lemondásának alkotmányos korlátairól. (2010) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 14 1 195-209
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2561730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2561730, Kapcsolat: 25247720
 38. Fröhlich Johanna. A kampánycsend és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 12 747-751
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22367240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22367240, Kapcsolat: 21384153
Gárdos Orosz. Nemzetközi standardok és magyar kísérletek a gyűlöletbeszéd büntetőjogon túli szabályozására.. (2009) FÖLD-RÉSZ: NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEMLE 2060-3568 2 3-4 135-147, 1446853
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1446853]
 1. Kormos Erzsébet et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27015544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27015544, Kapcsolat: 27015557
 2. Pap András László. Intézményes diszkrimináció és zaklatás. (2015) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 63 12 80-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987796, Kapcsolat: 26257701
 3. Pongrácz Dávid. Az új polgári gyűlöletbeszéd-szabályozás jelene és jövője. (2014) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 4 2 p. 40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25247715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247715, Kapcsolat: 25247715
 4. Pap András. Identitás és reprezentáció - Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig. (2013)
  Könyv[23532644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23532644, Kapcsolat: 23532644
 5. Koltay András. A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyaroroszágon. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24359700] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359700, Kapcsolat: 24359700
 6. Pap András László. A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. (2012) ISBN:9789632365947
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2166936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2166936, Kapcsolat: 27727482
Gárdos Orosz. Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere és az Emberi jogok Európai Bírósága – a kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 4 75-94, 1828850
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828850]
 1. Cseropán Zsolt. International and Foreign Trends Regulating the Freedom of Artistic Expression. (2017) PÉCS JOURNAL OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW 2064-9401 4 no. II. 71-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27227256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27227256, Kapcsolat: 27727643
 2. Deák Beáta. Right to a fair trial and the protection of it in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 17 3 p. 56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26149085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26149085, Kapcsolat: 26149085
Gárdos-Orosz Fruzsina. A bíróságok sajátos kötelezettségei és ennek korlátai az alapjogérvényesítésben. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 V 2 76-95, 2153388
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2153388]
 1. Szomora Zsolt. Alkotmány és anyagi büntetőjog: A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései. (2015) ISBN:9786155411267
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2975801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2975801, Kapcsolat: 25246662
Gárdos-Orosz Fruzsina. Alkotmánybíróság az Alaptörvényben – új emberek, új hatáskörök. (2011) JOGI IRÁNYTŰ 2063-8841 2 2 52-54, 3100378
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3100378]
 1. Naszladi Georgina. Alkotmányjogi panasz a magyar alapjogvédelem rendszerében. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27194771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27194771, Kapcsolat: 25983481
 2. Lápossy Attila. Populáris akcióból ombudsmani akciók?: Az alapvető jogok biztosának "új" indítványozási jogköréről és közvetítői szerepfelfogásáról. (2011) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 (61) 3 p. 120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26970626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26970626, Kapcsolat: 26970626
Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474, 1828848
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848]
 1. Manhertz Tamás István. Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlításban történő vizsgálata. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31788714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31788714, Kapcsolat: 29747319
 2. Koltay András. The Freedom to Discuss Public Affairs and the Protection of Personality Rights in the Hungarian Legal System. (2019) ELTE LAW JOURNAL 2064-4965 2019 1 115-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31338504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31338504, Kapcsolat: 29750114
 3. Pokol Béla. Az alkotmányi jog kérdéseiből. (2019) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 1-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31789866] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31789866, Kapcsolat: 29748949
 4. Kurunczi Gábor. A választójog. (2019) Megjelent: Bevezetés az alkotmányjogba pp. 153-198
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30866255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30866255, Kapcsolat: 28557976
 5. Téglási András. A szociális jogok alkotmányos védelme - különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére. (2019) ISBN:9789635311040; 9789635311064; 9789635311057
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31135631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31135631, Kapcsolat: 29752399
 6. Téglási András et al. Alkotmányjogi alapismeretek. (2019)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[31008858] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31008858, Kapcsolat: 28552351
 7. Koltay András. A közügyek vitáinak szabadsága és a személyiségi jogok védelme. (2019) PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 2062-9648 2019 2019 1-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30556445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30556445, Kapcsolat: 28505256
 8. Koltay András. A közügyek vitáinak szabadsága és a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény. (2019) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 7 3 63-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31010182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31010182, Kapcsolat: 28553976
 9. Bedő Renáta. Az alapjogok érvényesülése magánviszonyokban Magyarországon – fókuszban a fórumrendszer. (2018) FUNDAMENTUM 1417-2844 22 1 58-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27634752] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27634752, Kapcsolat: 27727542
 10. Bedő Renáta. A rendes bíróságok alapjogi bíráskodása magánjogi viszonyokban. (2018) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 5 1 73-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27626037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27626037, Kapcsolat: 27727531
 11. Szilágyi Emese. A kommunikációs alapjogok általános értelmezése és alkalmazása a rendes bírósági és az alkotmánybírósági gyakorlatban – a bírói kezdeményezések és az alkotmányjogi panaszos ügyek tapasztalatai. (2018) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 2064-4515 2018 16 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30325255] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30325255, Kapcsolat: 27727538
 12. Manhertz Tamás István. Az alkotmánybíráskodás jogfilozófiai alapjai. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 1 91-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3308792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3308792, Kapcsolat: 26610811
 13. Szalbot Balázs Mihály. A közvetlen alkotmányjogi panasszal támadható normák körének meghatározása. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 64 6 347-361
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31794449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31794449, Kapcsolat: 28558055
 14. Zakariás Kinga. Személy és személyiség az orvosi jogban. (2016) Megjelent: Személy és személyiség a jogban p. 139
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26865936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26865936, Kapcsolat: 26865936
 15. Kormos Erzsébet et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27015544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27015544, Kapcsolat: 27015550
 16. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Az arányossági teszt a jogalkalmazásban. (2016) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2061-5582 2016 2 97-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3251712] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3251712, Kapcsolat: 29749517
 17. Téglási András. A szociális jogok (alapjog)védelmi szintjének csökkenése a gazdasági válság hatására: Avagy a jogrendszerek versenye „rückwärts”-ben (?). (2016) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 12 2 p. 141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26264954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26264954, Kapcsolat: 26264954
 18. Naszladi Georgina. Alkotmányjogi panasz a magyar alapjogvédelem rendszerében. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27194771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27194771, Kapcsolat: 25983482
 19. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Alapjogok mérlegen: Az általános alapjogi tesztek dogmatikája. (2016) ISBN:9789632582948
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3076550] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3076550, Kapcsolat: 26264943
 20. Téglási András. Véleményszabadság vs. emberi méltóság: Egy rejtélyes alaptörvény-módosítás nyomában. (2015) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 3 6 p. 25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26971427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26971427, Kapcsolat: 26971427
 21. Téglási András. Az alapjogok hatása a magánjogi viszonyokban az Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követõ elsõ három évben – különös tekintettel a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmére. (2015) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 70 3 148-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2871307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2871307, Kapcsolat: 25246774
 22. Téglási András. A devizahitelezés problematikája és kezelésének alkotmányos keretei az Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében. (2015) Megjelent: A devhitelezés nagy kézikönyve pp. 315-336
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25246760] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25246760, Kapcsolat: 25246760
 23. Szalbot Balázs. Új jogág születőben? Az alkotmányi eljárásjog szükségszerűségéről és alapvonalairól. (2014) ARSBONI 2064-4655 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25246788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25246788, Kapcsolat: 25246788
 24. Vincze Attila. Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben. (2014) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 55 2 104-109
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3162992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3162992, Kapcsolat: 25955179
 25. Vékás Lajos. Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz. (2014)
  Könyv[24359702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359702, Kapcsolat: 24359702
 26. Pongrácz Dávid. Az új polgári jogi gyűlöletbeszéd-szabályozás jelene és jövője. (2014) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 4 2 40-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25247710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25247710, Kapcsolat: 25247710
 27. Majtényi László. Az alapjogi jogalkalmazás és az alapjogvédelem határai. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 2 71-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2772958] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2772958, Kapcsolat: 23711501
 28. Bodnár Eszter. A választójog alapjogi tartalma és korlátai. (2014) ISBN:9789632582177
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2856614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2856614, Kapcsolat: 24353894
 29. Blutman László. Anemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra.. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23621818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23621818, Kapcsolat: 23621818
 30. Blutman László et al. A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. (2014) ISBN:9789632582146
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2590950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590950, Kapcsolat: 26970617
 31. Vörös Imre. Vázlat az alapvető jogok természetéről az Alaptörvény negyedik és ötödik módosításai után: Az AB döntése, a Velencei Bizottság és az Európai Parlament állásfoglalásai. (2013) FUNDAMENTUM 1417-2844 17 3 57-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23720843] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23720843, Kapcsolat: 23720843
 32. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Megismerhető-e az alapjogok lényeges tartalma?. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 60 12 714-722
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2586124] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2586124, Kapcsolat: 23599681
 33. Rixer Ádám. Hungary's fundamental law and the concept of historical constitution. (2013) , Journal on European Hustory of law 2013 4 p. 123
  Folyóiratcikk[23532648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23532648, Kapcsolat: 23532648
 34. Majtényi László. Határvidéken - Alapjogvédelem vs. Alapjogi jogalkalmazás. (2013) Megjelent: Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben pp. 119-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3272062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3272062, Kapcsolat: 23532636
 35. Csehi Zoltán. Az alkotmányjogi panasz új magyar szabályozása - magánjog és német típusú alkotmányjogi panasz. (2013) Megjelent: Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. p. 157
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26967857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26967857, Kapcsolat: 26967857
 36. Herbert Küpper. Az alkotmány, a törvény és a(z alkotmány)bíráskodás) - magyar kihívások és német tapasztalatok. Kodifikációs és közigazgatás, 2013/1.. (2013) KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2063-5826 2 1 p. 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25246781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25246781, Kapcsolat: 25246781
 37. Bodnár Eszter. A választójog alapjogi tartalma és korlátai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3296821] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3296821, Kapcsolat: 23532638
 38. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2013) ISBN:9786155300103
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2763862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2763862, Kapcsolat: 25246761
 39. Szalayné Sándor Erzsébet. Alapjogok (európai) válaszúton - Lisszabon után. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 1 15-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2188898] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2188898, Kapcsolat: 22929114
 40. Somody Bernadette. Alapjogi igények, alapjogi szabályok – az alapjogi ítélkezés egy koncepciója. (2013) Megjelent: Alapjogi bíráskodás – alapjogok az ítélkezésben p. 77
  Könyvrészlet[23532633] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23532633, Kapcsolat: 23532633
2021-01-15 15:59