Szabó Miklós. Megkísértett humanizmus: Előszó a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéhez. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 1-20, 1342741
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1342741]
 1. Ződi Zsolt. Rendhagyó recenzió Takács Péter új Somló kötete kapcsán. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv p. 204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26946425] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946425, Kapcsolat: 26946425
 2. Pokol Béla. Moór Gyula és Horváth Barna jogkoncepciója. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 5 p. 257
  Folyóiratcikk[20980242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980242, Kapcsolat: 20980242
 3. Prugberger Tamás. Jogbölcseleti portrévázlatok. (1998) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 43 4-5-6 758-767
  Folyóiratcikk[20987106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20987106, Kapcsolat: 20987106
 4. Peschka V. Egy figyelemreméltó jogelméleti könyvsorozatról. (1996) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 51 12 543-544
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[221462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221462, Kapcsolat: 20987098
 5. Takács Péter. A személyes és a rendbe öntött igazságosság szintézise. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 4 420-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1539515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1539515, Kapcsolat: 20994984
 6. Péteri Zoltán. Megjegyzések egy új jogbölcseleti kiadványsorozatról. (1995) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 37 1-2 189-194
  Folyóiratcikk[20987094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20987094, Kapcsolat: 20987094
Szabó Miklós. A jogdogmatika előkérdéseiről. (1996) ISBN:9638561033, 1342472
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1342472]
 1. Pődör Lea. A jogelmélet főnixmadara: A joghézag. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv p. 282
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26945954] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26945954, Kapcsolat: 26945954
 2. Bódig Mátyás. Jogelméleti összefüggések Szabó Miklós jogdogmatikájában. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 11-34
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26945971] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26945971, Kapcsolat: 26945971
 3. Ződi Zsolt. A „jog mint nyelvi átfordítás” elméletének tesztelése. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 163-182
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26945982] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26945982, Kapcsolat: 26945982
 4. Tóth J. A jogértelmezés „elementáris” módszerei a magyar felsőbírósági gyakorlatban. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója p. 82
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25211895] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25211895, Kapcsolat: 25211895
 5. Paksy Mate. A dialógus vonzásában: Hozzájárulás a jogászi gondolkodás természetjogi megalapozásához. (2014) ISBN:9789633082003
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2740303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740303, Kapcsolat: 25211887
 6. Tóth J. Felsőbírósági normaértelmezés de facto: Jogértelmezési módszerek a magyar Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. (2012) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 LXXIV 471-486
  Folyóiratcikk[21954652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21954652, Kapcsolat: 21954569
 7. Dobos Csilla. Funkcióigés szerkezetek. (2009)
  Könyv[20988286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988286, Kapcsolat: 20988295
 8. Blutman László. Egy empirikus jogértelmezéstan szükségessége. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 1 3-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2319238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319238, Kapcsolat: 20979594
 9. Blutman László. A jogdogmatika zátonyai: Az analógia a magyar jogban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 p. 275
  Folyóiratcikk[20979602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20979602, Kapcsolat: 20979602
 10. Paksy Máté. Megértés, magyarázat, jogdogmatika. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 192-213
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30310756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30310756, Kapcsolat: 20979573
 11. Jakab András. Jogalkalmazás, jogdogmatika, Begriffsjurisprudenz. Észrevételek Szabó Miklós előadásához. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 176-191
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2040499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2040499, Kapcsolat: 20979568
 12. Nagy Ferenc. Helyzetkép-vázlat a büntetőjogi dogmatikáról. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 273-290
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1364452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1364452, Kapcsolat: 20979576
 13. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 20979583
 14. Szabadfalvi József. Adalékok a magyar jogdogmatika fejlődéstörténetéhez.. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 374-389
  Könyvrészlet[20979579] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20979579, Kapcsolat: 20979579
 15. Szalma József. A jogdogmatika kérdéséről. (2006) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 36 4 84-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2743464] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2743464, Kapcsolat: 20987128
 16. Dobos Csilla. Szaknyelvi pragmatika. (2005) Megjelent: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” p. 229
  Könyvrészlet[23740258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23740258, Kapcsolat: 20979559
 17. Jakab András. Ki a jó jogász?: Avagy tényleg jó bíró volt Magnaud?. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet p. 215
  Könyvrészlet[20979592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20979592, Kapcsolat: 20979592
 18. Bódig M. Jogelmélet, államelmélet, politikai filozófia: Néhány módszertani összefüggés. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 145-163
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[221936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 221936, Kapcsolat: 20979589
 19. Jakab András et al. Die dogmatische Hinterlassenschaft des Sozialismus im heutigen Recht: Das Beispiel Ungarn. (2005) Megjelent: Jahrbuch für Ostrecht pp. 11-40
  Könyvrészlet[20979603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20979603, Kapcsolat: 20979603
 20. Bódig Mátyás. Megértés, racionalitás, gyakorlati ész: Jogfilozófiai reflexiók a gadameri hermeneutikáról. (2001) Megjelent: IUS HUMANUM. Ember alkotta jog p. 223
  Könyvrészlet[20979599] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20979599, Kapcsolat: 20979599
 21. Bencze Mátyás. A jogi tudás útjain: Gondolatok egy régi-új típusú tankönyvvel kapcsolatosan. (2001) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 42 1-2 169-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20548716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20548716, Kapcsolat: 20987125
 22. Pokol Béla. A jog elmélete. (2001) ISBN:9639149578
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320442] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1320442, Kapcsolat: 20979551
 23. Takács Péter. Az ígéret földje. (1999) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 42 2 p. 73
  Folyóiratcikk[20994976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20994976, Kapcsolat: 20994976
 24. Chertes Attila. Jogi gondolkodás és jogdogmatika: Egy szakmai vita nyomában. (1997) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 52 7-8 351-355
  Folyóiratcikk[20987100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20987100, Kapcsolat: 20987100
 25. Takács Péter. A személyes és a rendbe öntött igazságosság szintézise. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 4 420-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1539515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1539515, Kapcsolat: 20994982
Szabó Miklós. Jog és nyelv. (2000) ISBN:9639296244, 2189436
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2189436]
 1. Vinnai Edina. Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása. (2017) ISBN:9789636938253
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3338875] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3338875, Kapcsolat: 27662903
 2. Ződi Zsolt. A jog mint nyelvi átfordítás elméletének tesztelése. (2017) Megjelent: Orbis Iuris p. -
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26799985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26799985, Kapcsolat: 26799985
 3. Vinnai Edina. Jog és nyelv - nyelv és jog. (2015) Megjelent: Tanulmányok a kortárs jogelméletről pp. 65-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2934264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2934264, Kapcsolat: 25058547
 4. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya p. -
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24708781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24708781, Kapcsolat: 24708764
 5. Marcus Galdia. Legal Discourses. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26946003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26946003, Kapcsolat: 26946003
 6. Szabó Miklós. Herbert L. A. Hart Miskolcon. (2014) Megjelent: Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban pp. 178-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2980020] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2980020, Kapcsolat: 24384701
 7. Jakab András. Jogalkalmazás, jogdogmatika, Begriffsjurisprudenz. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23119694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119694, Kapcsolat: 23119694
 8. Jakab András. A szocializmus jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X III 1 189-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2040580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2040580, Kapcsolat: 23119692
 9. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 23119695
 10. Szabadfalvi József. Adalékok a magyar jogdogmatika fejlődéstörténetéhez. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23119697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119697, Kapcsolat: 23119697
 11. Szabadfalvi József. Teaching the History of Legal Philosophical Thinking in Hungarian Legal Education. (2006) RECHTSTHEORIE 0034-1398 1865-519X 37 1 109-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177988, Kapcsolat: 23119680
 12. András Jakab et al. Socializmu dogmatikos palikimas šiuolaikinėje teisėje: Vengrijos pavyzdys. (2006) TEISES PROBLEMOS 1392-1592 51 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119683, Kapcsolat: 23119683
 13. András Jakab et al. Dogmatické dĕdictví socialismu v duešním právni příklas Maďarska. (2006) Právni CXLV 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119682, Kapcsolat: 23119682
 14. Dobos Csilla. A pragmatikai kompetencia szerepe a szakmai nyelvhasználatban. (2006) Megjelent: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia p. 123
  Könyvrészlet[23740259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23740259, Kapcsolat: 23740259
 15. Dobos Csilla. Szaknyelvi pragmatika. (2005) Megjelent: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” p. 229
  Könyvrészlet[23740258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23740258, Kapcsolat: 23740258
 16. Szabadfalvi József. Elmélettörténeti kérdések tárgyalása a hazai jogbölcseleti oktatásban. (2005) MAGYAR JOG 0025-0147 52 4 221-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177388, Kapcsolat: 23119672
 17. András Jakab et al. Die dogmatische Hinterlassenschaft des Sozialismus im heutigen Recht: Das Beispiel Ungarn. (2005) JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 0075-2746 46 1 11-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119679, Kapcsolat: 23119679
 18. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. ---
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23119674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119674, Kapcsolat: 23119674
 19. Boda Mihály. Szabálykövetés: A jog: (H. L. A. Hart jogelmélete, és elméletének következményei). (2004) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 - 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119677, Kapcsolat: 23119677
 20. András Jakab et al. Socialism’s Legacy in Contemporary Law and Legal Scholarship: The Case of Hungary. (2004) JOURNAL OF EAST EUROPEAN LAW 1537-7342 11 2-3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119684, Kapcsolat: 23119684
 21. Szabó Miklós. Előszó. (2004) Megjelent: A Hart utáni jogelmélet alapproblémái
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[23119676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119676, Kapcsolat: 23119676
 22. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben. (2004) Megjelent: Szabadfalvi József: Jogbölcseleti töredékek; Elmélettörténeti írások
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23119671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119671, Kapcsolat: 23119671
 23. Jakab András. A szocializmus jogdogmatikai hagyatéka. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X - 4 ---
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119667] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119667, Kapcsolat: 23119667
 24. Dobos Csilla. x. (2001) Könyvszemle Alkalmazott nyelvtudomány I 1 131-133
  Folyóiratcikk[22901732] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901732, Kapcsolat: 22901732
 25. Dobos Csilla. Szabó Miklós és Varga Csaba (szerk): Jog és nyelv. (2001) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 1 1 131-133
  Folyóiratcikk[23740264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23740264, Kapcsolat: 23740264
 26. Szabó Miklós. Nyelvi átfordítások a jogban. (2001) Megjelent: Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolco
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23119666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119666, Kapcsolat: 23119666
 27. Bencze Mátyás. A jogi tudás útjain: Gondolatok egy régi-új típusú tankönyvvel kapcsolatosan. (2001) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 42 1-2 169-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20548716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20548716, Kapcsolat: 23740260
Szabó Miklós. Szó szerint…: A jog és a nyelv interferenciájáról. (2000) Megjelent: Jog és nyelv pp. 1-55, 1343010
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1343010]
 1. Vinnai Edina. Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása. (2017) ISBN:9789636938253
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3338875] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3338875, Kapcsolat: 27662992
 2. Kurtán Zsuzsa. Jogtudomány, nyelvtudomány és szaknyelvkutatás kapcsolatai. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 147-161
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26946452] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946452, Kapcsolat: 26946452
 3. Ződi Zsolt. A „jog mint nyelvi átfordítás” elméletének tesztelése. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 163-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26946453] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946453, Kapcsolat: 26946453
 4. Cs Kiss. Megjegyzések a jog és nyelv viszonyához. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója p. 54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25212047] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25212047, Kapcsolat: 25212047
 5. Pázmándi Kinga. A nyelvvel való visszaélés rétegei a pénzpiacokkal kapcsolatos kereskedelmi és politikai kommunikációban. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója pp. 257-266
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3020961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020961, Kapcsolat: 25212048
 6. Dobos Csilla. Jogi szaknyelv és szakmai kommunikáció. (2010) Megjelent: Szaknyelvi kommunikáció pp. 257-284
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1856280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1856280, Kapcsolat: 21061812
 7. Mónika Sajgál. Soziale Positionierung und Handlungsmögkichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren. (2009) Megjelent: Interdisziplinäre Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtgestaltung. Beiträge zum Kongress „Wie wi... pp. 57-81
  Könyvrészlet[20996834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20996834, Kapcsolat: 20996834
 8. Dobos Csilla. Funkcióigés szerkezetek. (2009)
  Könyv[20988286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988286, Kapcsolat: 20988286
 9. Dobos Csilla. Az igazságügyi nyelvészettől a jogi transzlatológiáig: A jogi szakmai nyelvhasználat kutatásának legfontosabb területei. (2009) Megjelent: Porta Lingua-2009. Szaktudás idegen nyelven pp. 255-263
  Könyvrészlet[20988283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988283, Kapcsolat: 20988283
 10. Dobos Csilla. A tárgyalótermi dialógusokban szereplő narratívumok funkciói a jogi kommunikáció vizsgálatában. (2009) Megjelent: A magyar mint európai és világnyelv pp. 283-293
  Könyvrészlet[20988285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988285, Kapcsolat: 20988285
 11. Blutman László. Egy empirikus jogértelmezéstan szükségessége. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 53 1 p. 3
  Folyóiratcikk[20980994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980994, Kapcsolat: 20980994
 12. Dobos Csilla. A terminológia egységessége a tételes jog és a jogalkalmazás nyelvhasználatában. (2008) Megjelent: Nyelvek, irodalmak és kultúrák kölcsönhatása a Kárpát-medencében pp. 59-67
  Könyvrészlet[20988289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988289, Kapcsolat: 20988289
 13. Sajgál Mónika. Az alkalmazott társalgáselemzés lehetőségei jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatában. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat p. 263
  Könyvrészlet[20980992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980992, Kapcsolat: 20980992
 14. Dobos Csilla. A jogi terminológia szemantikai elemzése. (2007) Megjelent: microCAD 2007. International Scientific Conference pp. 27-35
  Egyéb konferenciaközlemény[20980983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980983, Kapcsolat: 20980983
 15. Szabadfalvi József. Adalékok a magyar jogdogmatika fejlődéstörténetéhez. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 374-389
  Könyvrészlet[20980986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980986, Kapcsolat: 20980986
 16. Gaál Zsuzsanna. A jogi nyelv a pragmatika határán. (2004) Megjelent: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.-II pp. 342-344
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2724619] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2724619, Kapcsolat: 20980977
 17. Kenesei István. Jogi szemantika: Problémafelvetés és kutatási program. (2003) VILÁGOSSÁG 0505-5849 69 11-12 p. 63
  Folyóiratcikk[20980971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980971, Kapcsolat: 20980971
 18. Bencze Mátyás. A jogi tudás útjain: Gondolatok egy régi-új típusú tankönyvvel kapcsolatosan. (2001) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 42 1-2 169-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20548716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20548716, Kapcsolat: 20987126
 19. Dobos Csilla. A funkcióigés szerkezetek vizsgálata. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1299119] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1299119, Kapcsolat: 20980979
Szabó Miklós. Játsszunk!. (2001) Megjelent: Ius humanum - Ember alkotta jog pp. 41-73, 1343325
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1343325]
 1. Vinnai Edina. Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása. (2017) ISBN:9789636938253
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3338875] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3338875, Kapcsolat: 27662994
 2. Paksy Máté. Megértés, magyarázat, jogdogmatika. (2007) Megjelent: Jogdogmatika és jogelmélet pp. 192-213
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30310756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30310756, Kapcsolat: 20982120
Szabó Miklós. Nyelvi átfordítások a jogban. (2001) Megjelent: Facultas nascitur pp. 471-491, 1343345
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1343345]
 1. Vinnai Edina. Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása. (2017) ISBN:9789636938253
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3338875] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3338875, Kapcsolat: 27663015
 2. Ződi Zsolt. A „jog mint nyelvi átfordítás” elméletének tesztelése. (2016) Megjelent: Orbis Iuris pp. 163-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26946460] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946460, Kapcsolat: 26946460
 3. Ződi Zsolt. Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás: Gépek a jogban. (2012) ISBN:9789636934637
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2484981] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2484981, Kapcsolat: 27663017
 4. Dobos Csilla. A nézőpont szerepe a tárgyalótermi narratív megnyilatkozásokban. (2008) Megjelent: Kontextus – Filológia – Kultúra II. pp. 283-291
  Könyvrészlet[20988316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988316, Kapcsolat: 20988316
 5. Dobos Csilla. A pragmatikai kompetencia szerepe a szakmai nyelvhasználatban. (2006) Megjelent: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia pp. 123-131
  Könyvrészlet[20982750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20982750, Kapcsolat: 20982750
 6. Dobos Csilla. A magyar jogi szaknyelv vizsgálatának lehetséges szempontjai. (2006) Megjelent: Kontext - Filológia - Kultúra = Kontextus - Filológia - Kultúra pp. 118-128
  Könyvrészlet[20988305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988305, Kapcsolat: 20982757
 7. Dobos Csilla. A jogi diskurzus néhány jellemzőjéről. (2005) Megjelent: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-Medence régióiban pp. 161-167
  Könyvrészlet[20982746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20982746, Kapcsolat: 20982746
 8. Dobos Csilla. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. (2003) Megjelent: Nyelvek és kultúrák találkozása: XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus pp. 148-152
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1298894] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1298894, Kapcsolat: 20982736
 9. Dobos Csilla. A funkcióigés szerkezetek vizsgálata. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1299119] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1299119, Kapcsolat: 20982722
 10. Dobos Csilla. A szinonimitás előfordulásának lehetősége a jogi nyelvhasználatban. Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. pp. 29-47
  Könyvrészlet[20982759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20982759, Kapcsolat: 20982759
Szabó Miklós. Trivium: Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára. (2001) ISBN:9639103608, 1342579
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1342579]
 1. Tattay Szilárd. Lehet-e a normáknak igazságértéke?. (2016) ISBN:9786155536373
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26946028] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946028, Kapcsolat: 26946028
 2. Kurtán Zsuzsa. Jogtudomány, nyelvtudomány és szaknyelvkutatás kapcsolatai. (2016) ISBN:9786155536373
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26946034] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946034, Kapcsolat: 26946034
 3. Bódig Mátyás. Jogelméleti összefüggések Szabó Miklós jogdogmatikájában. (2016) ISBN:9786155536373
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26946014] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946014, Kapcsolat: 26946014
 4. Cs Kiss Lajos. Megjegyzések a jog és a nyelv viszonyához. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója pp. 53-92
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2944020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2944020, Kapcsolat: 25211905
 5. Kurtán Zsuzsa. A magyar jogi szaknyelv leírásának programja. (2015) Megjelent: A jog nyelvi dimenziója p. 193
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25211908] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25211908, Kapcsolat: 25211908
 6. Tóth J. Felsőbírósági normaértelmezés de facto: Jogértelmezési módszerek a magyar Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. (2012) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 LXXIV 471-486
  Folyóiratcikk[21954652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21954652, Kapcsolat: 21954652
 7. Dobos Csilla. Jogi szaknyelv és szakmai kommunikáció. (2010) Megjelent: Szaknyelvi kommunikáció pp. 257-284
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1856280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1856280, Kapcsolat: 21061804
 8. Dobos Csilla. Funkcióigés szerkezetek. (2009)
  Könyv[20988286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988286, Kapcsolat: 20988293
 9. Dobos Csilla. Az igazságügyi nyelvészettől a jogi transzlatológiáig –: A jogi szakmai nyelvhasználat kutatásának legfontosabb területei. (2009) Megjelent: Porta Lingua-2009. Szaktudás idegen nyelven pp. 255-263
  Könyvrészlet[20988291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988291, Kapcsolat: 20988291
 10. Dobos Csilla. Rágalmazás és becsületsértés: A verbális agresszió mint bűncselekmény. (2008) Megjelent: Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben pp. 101-113
  Könyvrészlet[20988294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988294, Kapcsolat: 20988294
 11. Dobos Csilla. A pragmatika szerepe a jogi nyelvhasználat vizsgálatában. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat pp. 72-82
  Könyvrészlet[20988312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20988312, Kapcsolat: 20988309
2020-07-08 06:22