Takács Péter. Politika, jog és igazságosság a szofista filozófiában. (1990) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 4 5 111-181, 1539474
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1539474]
 1. Varga Csaba. Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen.. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 3-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10327726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327726, Kapcsolat: 22497543
Takács Péter. A közösségi élet hume-i filozófiája (könyvszemle D. W. Livingstone: Hume's Philosophy of Common Life című művéről).. (1991) FILOZÓFIAI FIGYELŐ 0139-2328 13 1 305-311, 1540460
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1540460]
 1. Horkay-Hörcher Ferenc. A skót felvilágosodás: morálfilozófiai szöveggyűjtemény. (1996) ISBN:9633790999
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1642184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1642184, Kapcsolat: 23584423
Takács Péter. A “méltányos igazságosság” Rawls-i elmélete. (1993) Megjelent: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae pp. 153-176, 1538186
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1538186]
 1. Béky Ágnes. A helyes jog értelmezésének változatai a jogbölcseleti gondolkodás fejlődésének folyamatában. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 64 6 259-269
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22497457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22497457, Kapcsolat: 22497457
 2. Karácsony András. Jogfilozófiai témák a hazai Rawls-recepcióban. (2002) Megjelent: Natura Iuris. Természetjogtan, jogpozitivizmus, magyar jogelmélet pp. 31-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22497448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22497448, Kapcsolat: 22497448
 3. Bódig M. Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata. (2000) ISBN:9633799724
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[220360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 220360, Kapcsolat: 22497431
Takács Péter. Előszó. (1995) Megjelent: Joguralom és jogállam pp. 9-17, 1538182
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1538182]
 1. Vincze Attila. Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra. (2001) Megjelent: Jogi tanulmányok, 2001 pp. 245-301
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22486968] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486968, Kapcsolat: 22486968
Takács Péter. Joguralom és jogállam: Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből. (1995), 1034020
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1034020]
 1. Jakab András. Az alkotmányjog tudománya és oktatása Magyarországon (1990-ig). (2008) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 10 2 60-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22486963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486963, Kapcsolat: 22486963
 2. Vörös Imre. A szkepticizmus lélektana: Esszék a jogállamiságról és az átmenetről. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 5 263-267
  Folyóiratcikk[22486955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486955, Kapcsolat: 22486955
 3. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XLVII 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2162143, Kapcsolat: 22481957
 4. Visegrády Antal. Államtan. (2004)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1482588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1482588, Kapcsolat: 23583822
 5. Szigeti P. Jogtani és államtani alapvonalak. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1019529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1019529, Kapcsolat: 22486919
 6. Vincze Attila. Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra. (2001) Megjelent: Jogi tanulmányok, 2001 pp. 245-301
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22486968] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486968, Kapcsolat: 22486958
 7. Blutman László. A bírósági határozatok közzététele és az Alkotmány.. (2001) JURA 1218-0793 7 2 80-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2319248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319248, Kapcsolat: 22486926
 8. Bódig M. Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata. (2000) ISBN:9633799724
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[220360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 220360, Kapcsolat: 22486917
 9. Varga Csaba. Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen.. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 3-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10327726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327726, Kapcsolat: 22486920
 10. Noszkai Gábor. Miért nem lehetséges jelenleg jogalkotással esélyegyenlőséget teremteni?. (1998) FUNDAMENTUM 1417-2844 2 1-2 108-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22486947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486947, Kapcsolat: 22486947
 11. Bódig Mátyás. Jogelmélet és politikai beszéd: Néhány nézet áttekintése. (1998) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 39 1-2 159-184
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22486927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486927, Kapcsolat: 22486927
 12. Bayer J. A politikai gondolkodás története. (1998) ISBN:9633793033
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23173, Kapcsolat: 22486912
 13. Frivaldszky János. Társadalmi diskurzus és szociális jogok. (1996) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 5 1 93-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1835437] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835437, Kapcsolat: 22486928
 14. Ződi Zsolt. Philosophiae Iuris: Beszélgetés a jogelmélet oktatásának helyzetéről. (1996) MAGYAR JOG 0025-0147 43 1 p. 58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23580104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23580104, Kapcsolat: 23580104
 15. Gyúró Illés. Értekezlet a jogfilozófiáról Budapesten. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 12 p. 50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22486946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486946, Kapcsolat: 22486946
Szigeti Péter et al. A jogállamiság jogelmélete. (1998) ISBN:9639082074, 1026301
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1026301]
 1. Cs Kiss. Emlékezés Horváth Barnára. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv pp. 11-33
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26824295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26824295, Kapcsolat: 26824295
 2. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242040] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 27672589
 3. Jakab András-Menyhárd. A jog tudománya. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26490314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26490314, Kapcsolat: 26490331
 4. Pongrácz Alex. Békévé oldja-e a harcot az emlékezés?: Avagy a háborúhoz való jog, a szuverenitás és a globalizáció összefüggései. (2013) Megjelent: Doktori Műhelytanulmányok 2013 pp. 245-257
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23534228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23534228, Kapcsolat: 23534228
 5. Egresi Katalin. Az olasz alkotmány: Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések. (2013) ISBN:9789636935085
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2400103] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2400103, Kapcsolat: 23534234
 6. Cs Kiss. Recepció és jogelmélet. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 15-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22752155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752155, Kapcsolat: 22752155
 7. Szilágyi Péter. Jogi alaptan 4. átdolg. kiad.. (2011)
  Könyv[22752145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752145, Kapcsolat: 22752145
 8. Németh Imre. Gondolatok az erkölcsi alapú kriminalizációról. (2011) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 4 3 28-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22752154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752154, Kapcsolat: 22752154
 9. Petrétei József. Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. (2011) ISBN:9789639542495
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[2603538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603538, Kapcsolat: 22752144
 10. Győrfi Tamás. Az Alkotmány kommentárja. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja p. §
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21489532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21489532, Kapcsolat: 21489532
 11. Gajduschek György. Rendnek lenni kell A közigazgatási ellenőrzési és bírságolási tevékenységről. (2008)
  Könyv[20749797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20749797, Kapcsolat: 22752138
 12. Patyi A et al. Általános Közigazgatási jog Egyetemi jegyzet,. (2008)
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)[22752137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752137, Kapcsolat: 22752137
 13. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XLVII 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2162143, Kapcsolat: 22752151
 14. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2061796] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2061796, Kapcsolat: 23455811
 15. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1099495] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 22752139
 16. Bencze M. A jogösszehasonlítás elméleti megalapozásának vázlata. (2004) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS-SECTIO JURIDICA ET POLITICA 22 41-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10328527] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10328527, Kapcsolat: 22752152
 17. Szabadfalvi József. Revolution of the Hungarian legal philosophy tradition. (2003) ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE 0001-2343 2363-5614 89 2 p. 168
  Folyóiratcikk[20823747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823747, Kapcsolat: 20823747
 18. Kende P. Még egyszer a párizsi toronyból. (2003)
  Könyv[20414273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20414273, Kapcsolat: 20823746
 19. Halmai Gábor. Emberi jogok. (2003) ISBN:9633893046
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1490860] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1490860, Kapcsolat: 22752146
 20. Cs Kiss. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) Megjelent: A géniusz pere. Szokratész - Johanna p. §
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20823725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823725, Kapcsolat: 20823725
 21. Samu Mihály. Általános jogpolitika: A jog depolitizálása. (2003) ISBN:9630580284; 9789630580281
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1530207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1530207, Kapcsolat: 22752153
 22. Jakab András. A jogszabálytan főbb kérdései. (2003)
  Könyv[20823721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823721, Kapcsolat: 20823721
 23. Rigó A. Szintetikus jogfelfogás és jogállamiság - ontológiai perspektívában. (2002) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 2002 7-8 369-372
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22752141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752141, Kapcsolat: 20823642
 24. Rigó A. Szintetikus jogfelfogás és jogállamiság - ontológiai perspektívában. (2002) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 2002 7-8 369-372
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22752141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752141, Kapcsolat: 22752141
 25. Rigó A. Szigeti Péter vonzásában. (2002) ESZMÉLET 0865-2139 2002 54 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22752142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752142, Kapcsolat: 22752142
 26. Polauf Tamás. A valóság vonzásában. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 6 5 41-46
  Folyóiratcikk[20823651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823651, Kapcsolat: 20823651
 27. Samu Mihály. A természetjog és a jogpozitivizmus örök dilemmájának feloldása. (2002) Megjelent: Natura Iuris. Természetjogtan & jogpozitivizmus & magyar jogelmélet pp. 139-140
  Könyvrészlet[20823646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823646, Kapcsolat: 20823646
 28. Cs Kiss. Szabadság és kényszer. (2001) Megjelent: Angol jogelmélet p. §
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20823691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823691, Kapcsolat: 20823691
 29. Bencze Mátyás. Magánbűnök - közerkölcsök: H.L.A. Hart: Jog, szabadság, erkölcs. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 6 377-380
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22752149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752149, Kapcsolat: 22752149
 30. Bencze Mátyás. A jogi tudás alapjai. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 2 124-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22752148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22752148, Kapcsolat: 22752148
 31. Szoboszlai György. Parlamentáris kormányzás a rendszerváltás után. (1999) Megjelent: Politika és társadalom p. 1
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20823686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823686, Kapcsolat: 20823686
 32. Varga Csaba. Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen.. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 3-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10327726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327726, Kapcsolat: 22752147
 33. Papp Judit. Rendvédelem vagy rendészet. (1998) Megjelent: Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből
  Könyvrészlet[21705082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21705082, Kapcsolat: 20823681
 34. Szabadfalvi József. Lehet-e a jogállamiságnak jogelmélete?. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 1998 11 695-696
  Folyóiratcikk[20823673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823673, Kapcsolat: 20823673
 35. Szilágyi Péter. Jogi alaptan. (1998) ISBN:9633793394
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1454917] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1454917, Kapcsolat: 20823671
 36. Halmai Gábor et al. Emberi jogok. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20823743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20823743, Kapcsolat: 20823743
Takács Péter. A közjó. (1998) Megjelent: Iustum, Aequum, Salutare pp. 269-276, 1538181
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1538181]
 1. Varga Csaba. Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen.. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 3-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10327726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327726, Kapcsolat: 22482862
Takács Péter. Az ígéret földje. (1999) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 42 2 60-73, 1540454
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1540454]
 1. Varga Csaba. Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen.. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 3-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10327726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327726, Kapcsolat: 22482841
Takács Péter. Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés. (2000), 1538152
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1538152]
 1. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XLVII 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2162143, Kapcsolat: 22482748
 2. Halmai Gábor et al. Az emberi jogok korlátozása. (2003) Megjelent: Emberi jogok pp. 108-135
  Könyvrészlet[22482746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22482746, Kapcsolat: 22482746
Cs. Kiss. Mérték és egyensúly. H. L. A. Hart jogfilozófiájának alapkérdései.: Konferencia az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2001. november 23.. (2001), 1538297
Egyéb konferenciakötet/Tudományos[1538297]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 28097838
 2. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1099495] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 21753526
Takács Péter. Hostis humani generis. A joghatóság és a büntethetőség problémái a Finta-ügyben. (2001) FUNDAMENTUM 1417-2844 5 4 21-37, 1539469
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1539469]
 1. Kardos Gábor. Az emberi jogok nemzetközivé válása. (2003) Megjelent: Emberi jogok pp. 66-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3248451] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3248451, Kapcsolat: 22482712
Takács Péter. Kodifikáció. Tanulmányok. Szakmai tájékoztató az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar VII. Budapesti Nyári Egyetemének hallgatói számára. (2002), 1538299
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1538299]
 1. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XLVII 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2162143, Kapcsolat: 22481918
Takács Péter. Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés. (2002), 1538153
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1538153]
 1. Balogh István. Az erkölcs társadalomelmélete: Luhmann posztumusz kötetéhez. (2008) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 9 3 1-24
  Folyóiratcikk[22481901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481901, Kapcsolat: 22481901
 2. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XLVII 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2162143, Kapcsolat: 23578688
 3. Halmai Gábor. Emberi jogok. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23578849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23578849, Kapcsolat: 23578849
Takács Péter. A jogászképzés múltja, jelene és jövője: Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal-beszélgetések. Budapest, 2003, ELTE Állam- és Jogtudományi Kara. (2003) ISBN:9634636756, 1279666
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[1279666]
 1. Vigh Edit. Recommendations for Emplancing Activist Lawyers int the Legal Profession. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 12 1 1-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22481459] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481459, Kapcsolat: 22481459
 2. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 22499176
 3. Jakab András. Az alkotmányjog tudománya és oktatása Magyarországon (1990-ig). (2008) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 10 2 60-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22481884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481884, Kapcsolat: 22481884
 4. Demeter Gellért. Törvénybe zárt identitás, avagy a jogászi éthosz. (2007) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 8 1 1-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22481495] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481495, Kapcsolat: 22481495
Takács Péter. Államtan: írások a XX. századi általános államtudomány köréből. (2003) ISBN:9633614759, 1538967
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1538967]
 1. Fekete Balázs. Történeti elemek az EU-tagállamok alkotmány-preambulumaiban. (2011) Megjelent: Preambulum az alkotmányokban pp. 33-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22497953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22497953, Kapcsolat: 22497953
 2. Imre Miklós. Az állam és a közigazgatás gazdasági szerepét vizsgáló nézetek fejlődése. (2011) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 13 4 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22481394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481394, Kapcsolat: 22481394
 3. Petrétei József. A köztársasági elnök, mint az államszervezet demokratikus működésének őre. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 3 141-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1696420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696420, Kapcsolat: 22481272
Takács Péter. Állam- és jogbölcselet: Kezdetektől a felvilágosodásig. (2003) ISBN:9633615046, 2040585
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2040585]
 1. Lomniczi Zoltán. Szabó Máté: Ki őrzi az őrzőket? Az ombudsmani jogvédelem. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 1 69-72
  Folyóiratcikk[22498190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22498190, Kapcsolat: 22498190
Szigeti Péter et al. A jogállamiság jogelmélete [2. kiadás]. (2004), 1026432
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1026432]
 1. Pongrácz Alex. Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben - avagy megszelídíthető-e a globalizáció?. (2019) ISBN:9789635310043
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30938040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30938040, Kapcsolat: 29069154
 2. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242040] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 27672590
 3. Szilágyi Péter. A társadalomelméleti és a politikai filozófiai alapozású jogelméletek különbsége. (2017) Megjelent: Unitas multiplex pp. 328-342
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3290447] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3290447, Kapcsolat: 27116758
 4. Cs Kiss Lajos. Államelméleti helyzetkép. (2017) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 6 1-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26789460] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26789460, Kapcsolat: 26484658
 5. Cs Kiss Lajos. Államelméleti helyzetkép. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 9 2 4-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3418011] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3418011, Kapcsolat: 27840768
 6. Keserű Barna. Szellemi tulajdonjogok a fenntartható fejlődés szolgálatában. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3121556] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3121556, Kapcsolat: 26110466
 7. Erdős Csaba. Parlamenti autonómia. (2016)
  Könyv[26452358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26452358, Kapcsolat: 26484800
 8. Szilágyi Péter. Jogbölcselet és jogi dogmatika: tanulmányok a jogelmélet köréből. (2013) ISBN:9789633121467
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2555370] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2555370, Kapcsolat: 23332759
 9. Pongrácz Alex. Gondolatok a tulajdon(jog)ról, figyelemmel az Alaptörvény szabályozására. (2013) Megjelent: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére pp. 407-418
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2384416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2384416, Kapcsolat: 23325753
 10. Patyi András. A jogállamiság. (2013) Megjelent: Alkotmányjog pp. 24-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23408169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23408169, Kapcsolat: 23454985
 11. Erdős Csaba. Szigeti Péter: Társadalomkutatás – mi végre? : [recenzió]. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 2 185-193
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256892, Kapcsolat: 24256892
 12. Egresi Katalin. A jogbiztonság, az igazságosság és a demokrácia a jog mérlegén. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 2 147-175
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2121126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2121126, Kapcsolat: 22781734
 13. Szilágyi Péter. Jogi alaptan: 4. átdolg. kiad.. (2011)
  Könyv[22056473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22056473, Kapcsolat: 22056473
 14. Petrétei József. Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. (2011) ISBN:9789639542495
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[2603538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603538, Kapcsolat: 22056472
 15. Bayer Judit et al. Az emberi jogok alapjai. (2010) ISBN:9789632363202
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2751067] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2751067, Kapcsolat: 21531982
 16. Erdős Csaba. Az Alkotmány stabilitásának aktuális kérdései. (2010) Megjelent: Az állam és a jog alapvető értékei 1.
  Könyvrészlet[21566919] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21566919, Kapcsolat: 21566919
 17. Egresi Katalin. A jóléti állam eszméje és európai modelljei. (2010) Megjelent: Dr Szalay Gyula tiszteletére kiadott kötet
  Könyvrészlet[21566906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21566906, Kapcsolat: 21566906
 18. Katona Viktória. A magyar népi jogéletkutatás eredményei Papp László művében. (2009) Megjelent: Jogi néprajz – Jogi kultúrtörténet
  Könyvrészlet[20749799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20749799, Kapcsolat: 20749799
 19. Gajduschek György. Rendnek lenni kell A közigazgatási ellenőrzési és bírságolási tevékenységről. (2008)
  Könyv[20749797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20749797, Kapcsolat: 20749797
 20. Katona V. A magyar népi jogéletkutatás eredményei Papp László művében. (2008) Megjelent: Jogi néprajz - Jogi kultúrtörténet p. x
  Könyvrészlet[10301880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301880, Kapcsolat: 10301880
 21. Patyi András. Általános Közigazgatási jog Egyetemi jegyzet. (2008)
  Könyv[20749810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20749810, Kapcsolat: 20749810
 22. Patyi András et al. Általános közigazgatási jog: egyetemi jegyzet. (2008) ISBN:9789630647328
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1412441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1412441, Kapcsolat: 20823668
 23. Németh A. A tulajdonjog korlátozásának új szempontjai?. (2007) FUNDAMENTUM 1417-2844 11 4 79-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10301879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301879, Kapcsolat: 10301879
 24. Németh Attila. A tulajdonjog korlátozásának új szempontjai?. (2007) FUNDAMENTUM 1417-2844 2007 4
  Folyóiratcikk[20749808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20749808, Kapcsolat: 20749808
2020-09-26 14:19