Kukorelli István. A Legfelsőbb Bíróság normaalkotó tevékenységéről. (1976) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 31 11 657-660, 1464337
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464337]
 1. Karsai Dániel. A jogegységi határozatok alkotmányossági vizsgálata. (2006) FUNDAMENTUM 1417-2844 10 1 103-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22277193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277193, Kapcsolat: 22277193
 2. Tilk Péter. On the Possibility of Constitutional Court's Review of Directives on Unifying the Case Law in the Republic of Hungary. (2004) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 45 1/2 101-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22277192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277192, Kapcsolat: 22277192
 3. Varga ZSA. A jogegységi határozatok és az alkotmány rendje. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 6 333-228
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[21785456] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21785456, Kapcsolat: 22277200
 4. Kecskés László et al. A jogegységi határozatok alkotmánybírósági kontrolljának tervezett törvényi szabályozásáról. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 1 11-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1222121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1222121, Kapcsolat: 22277195
 5. Tilk Péter. A jogegységi határozatok alkotmánybírósági felülvizsgálatának lehetőségéről. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 10 588-599
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1704682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1704682, Kapcsolat: 22277205
Kukorelli István. Az útlevél az állampolgári jogok rendszerében. (1979) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 34 6 341-349, 1464341
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464341]
 1. Ádám Antal. Az élethez, a személyi szabadsághoz és a biztonsághoz való jog. (1988) Megjelent: Emberi jogok hazánkban pp. 121-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1751588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1751588, Kapcsolat: 22277210
Kukorelli István. Az interpelláció a népi demokrácia parlamentjében (1945-1949). (1981) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 Tom. 23 235-245, 1462805
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1462805]
 1. Papp Imre. The „Stepchild” of Parliament: Parliamentary Control by the Plenary Sessions. (1995) Megjelent: Democratization and Europeanization in Hungary pp. 108-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22262734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22262734, Kapcsolat: 22262734
 2. Papp Imre. Interpellációk és kérdések az új magyar parlamentben. (1991) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 41 10 936-944
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1448473, Kapcsolat: 22262710
Kukorelli István. A képviselői mandátum kezdetének es érvényességének államjogi alapjai. (1984) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 39 8 446-451, 1464352
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464352]
 1. Csiba Tibor. A választások törvényességi garanciarendszerének erősítése. (1988) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 38 4 328-334
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22277230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277230, Kapcsolat: 22277230
 2. Csalótzky György. A választások törvényességi biztosítékainak továbbfejlesztése. (1988) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 38 4 335-346
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22277232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277232, Kapcsolat: 22277232
Kukorelli István. Die „Patriotische Volksfront” in politischen System der Ungarischen Volksrepublik. (1984) ZEITSCHRIFT FUR PARLAMENTSFRAGEN 0340-1758 14 1 94-101, 1464356
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464356]
 1. Heinritz Katrin. Demokratisierung zur Diktatur? Über die fehlgeleitete Demokratisierungsdiskussion am Beispiel Turkmenistans. (2007) Megjelent: Osteuropa. Politik, Wirtschaft und Ges-ellschaft pp. 133-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22277235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277235, Kapcsolat: 22277235
 2. Tucker Joshua. The first decade of post-communist elections and voiting: What Have We Studied, and How Have We Studied It?. (2002) ANNUAL REVIEW OF POLITICAL SCIENCE 1094-2939 1545-1577 5 - 271-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22277244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277244, Kapcsolat: 22277244
 3. Szabó Máté. Ungarn auf dem Weg zur Demokratie: Modernisierung, politische Innovation und Systemwandel. (1994) ISBN:3771304830
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489964] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1489964, Kapcsolat: 22277246
Kukorelli István. A választási rendszer alkotmányos keretei. (1985) Megjelent: A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1985 pp. 184-188, 1462910
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1462910]
 1. Bozóki A. Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy: analysis and documents. (2002) ISBN:9639241210
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[210882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 210882, Kapcsolat: 22253092
Kukorelli István. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek. (1987) Megjelent: Állami intézmények a politikai rendszerben pp. 68-96, 1465149
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1465149]
 1. Újfalvi Annamária. Egy érzékeny emberi jog: Az ártatlanság védelme. (1990) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 45 1 42-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22323248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22323248, Kapcsolat: 22323248
Kukorelli István. Állampolgári részvétel a választásokban. (1988) Megjelent: Emberi jogok hazánkban pp. 232-243, 1462340
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1462340]
 1. Dezső M. Képviselet és választás a parlamenti jogban. (1998) ISBN:9632242815
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1462868] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1462868, Kapcsolat: 22253096
Kukorelli István. A parlament az egypártrendszer utolsó (?) évében. (1988) MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 0864-7755 2061-7631 1 1 247-253, 1447309
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447309]
 1. Bozóki A. Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy: analysis and documents. (2002) ISBN:9639241210
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[210882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 210882, Kapcsolat: 22262928
Kukorelli István. Így választottunk...: Adalékok a választási reform es az 1985. évi általános választások történetéhez. (1988), 1461226
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1461226]
 1. Huszár Tibor. Az elittől a nómenklatúráig. Az intézményesített káderpolitika kialakulása és néhány jellemzője Magyarországon (1945–1989). (2005) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 15 3 8-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22116300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22116300, Kapcsolat: 22116300
 2. Volosin Hédi. Az országgyűlési képviselők mobilitása. (2003) Megjelent: „Jöjj el szabadság” pp. 324-341
  Könyvrészlet[22312885] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22312885, Kapcsolat: 22120595
 3. Dezső Márta. A választási rendszer. (2002) Megjelent: Alkotmánytan I.: Alapfogalmak, alkotmányos intézmények pp. 171-206
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22117586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22117586, Kapcsolat: 22117586
 4. Ilonszki Gabriella et al. A magyar parlamenti elitek: demokratizálás és elitváltás. (1999) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 8 4 47-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22116304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22116304, Kapcsolat: 22116304
 5. Dezső M. Képviselet és választás a parlamenti jogban. (1998) ISBN:9632242815
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1462868] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1462868, Kapcsolat: 22119337
 6. Stumpf István. A politikai erőtér átrendeződése a választások után. (1994) Megjelent: Parlamenti választások, 1994 pp. 572-585
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23614895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23614895, Kapcsolat: 22122024
 7. Tóth István. Képviselők és frakciók a parlamentben. (1989) Megjelent: Magyarország Politikai Évkönyve, 1988 pp. 81-91
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22122030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22122030, Kapcsolat: 22122030
Kukorelli István. A jogállamért !. (1989), 1461236
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1461236]
 1. Küpper Herbert et al. A Kormány: A Kormány hatáskörei. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja 1. pp. 1330-1360
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22375470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22375470, Kapcsolat: 22375537
 2. Szánthó Őrsike. Kérdezési jog a magyar Parlamentben. (2002) Megjelent: Jogi Tanulmányok 2002. pp. 393-427
  Könyvrészlet[22242452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22242452, Kapcsolat: 22217036
 3. Izsák Lajos. Rendszerváltás Magyarországon 1989-1990. (1999) Megjelent: "Képzeljetek embert" pp. 113-119
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2418800] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2418800, Kapcsolat: 22217025
 4. Dezső M. Képviselet és választás a parlamenti jogban. (1998) ISBN:9632242815
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1462868] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1462868, Kapcsolat: 22217019
Kukorelli István. Az alkotmányosság alapjai. (1989), 1465208
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1465208]
 1. Bozóki A. Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy: analysis and documents. (2002) ISBN:9639241210
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[210882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 210882, Kapcsolat: 22323252
Kukorelli István. Az Országgyűlés a többpártrendszer első évében. (1989) MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 0864-7755 2061-7631 2 1 193-198, 1447307
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447307]
 1. Körösényi András et al. A magyar politikai rendszer. (2003) ISBN:963389543X
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1520781] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1520781, Kapcsolat: 22263122
 2. Semsey Viktória. Transición política en Hungría (1989-1990). (1992) REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 0048-7694 1989-0613 - 78 241-253
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22263118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22263118, Kapcsolat: 22263118
Kukorelli István. Az országgyűlési képviselők jogállása. (1989), 1461231
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1461231]
 1. Szente Zoltán. Az Országgyűlés: Az Országgyűlés tagjainak jogállása. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja pp. 672-732
  Könyvrészlet[22373384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22373384, Kapcsolat: 22373384
 2. Szente Zoltán. Az Országgyűlés: A törvénykezdeményezési jog. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja pp. 836-851
  Könyvrészlet[22373450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22373450, Kapcsolat: 22373450
 3. Szente Zoltán. Az Országgyűlés: Az interpellációs és kérdezési jog a magyar parlamenti jogban. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja pp. 867-877
  Könyvrészlet[22373578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22373578, Kapcsolat: 22373578
 4. Pap András László. Képviselői juttatások Európában: Parlamenti tiszteletdíjak Európában. (2004) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 13 4 35-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1298332] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1298332, Kapcsolat: 22122086
 5. Ilonszki Gabriella. Representation Deficit in a New Democracy: theoretical considerations and the Hungarian case. (1998) COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 0967-067X 1873-6920 31 2 157-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2257666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2257666, Kapcsolat: 22123167
 6. Dezső M. Képviselet és választás a parlamenti jogban. (1998) ISBN:9632242815
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1462868] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1462868, Kapcsolat: 22217015
 7. Szente Zoltán. A mentelmi jog története Magyarországon. (1996) Megjelent: A képviselők jogállása 1. kötet. pp. 256-272
  Könyvrészlet[22216965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22216965, Kapcsolat: 22216965
 8. Dezső M. A képviselői mandátum jellege – a szabad mandátum határai. (1996) Megjelent: Emlékkönyv dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 189-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1820606] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1820606, Kapcsolat: 22216997
 9. Soltész István. A parlamenti vizsgálóbizottságok. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 44 12 705-714
  Folyóiratcikk[22217009] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22217009, Kapcsolat: 22217009
 10. Soltész István. A kormányzat parlamenti ellenőrzése. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 44 5 279-290
  Folyóiratcikk[22216585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22216585, Kapcsolat: 22216585
 11. Takács Albert. A hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése II.. (1993) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 48 7 261-272
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2405820, Kapcsolat: 22217000
 12. Kertész Imre. Az ügyész utasíthatósága. (1992) MAGYAR JOG 0025-0147 39 2 137-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22216582] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22216582, Kapcsolat: 22216582
 13. Papp Imre. Az interpellációk és a kérdések az új magyar parlamentben. (1991) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 41 936-944
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22123224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22123224, Kapcsolat: 22123224
 14. Lőrik Erzsébet. A parlament egy éve a felszólalások tükrében. (1991) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 41 10 945-949
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22123520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22123520, Kapcsolat: 22123520
 15. Ujfalvi Annamária. „Szükség törvényt bont” avagy a rendkívüli jogrend szabályozása a Negyedik köztársaságban. (1990) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 40 7 614-625
  Folyóiratcikk[22123209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22123209, Kapcsolat: 22123209
 16. Tőkés Rudolf. Az új magyar politikai elit. (1990) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 33 12 1-13
  Folyóiratcikk[22123217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22123217, Kapcsolat: 22123217
 17. Petrik Béla. Az országgyűlési képviselők mentelmi joga. (1990) MAGYAR JOG 0025-0147 37 6 525-537
  Folyóiratcikk[22217005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22217005, Kapcsolat: 22217005
 18. Dezső Márta. Választási rendszerek Nyugat-Európában. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 7 358-363
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2216018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2216018, Kapcsolat: 22123178
Kukorelli István. Az önkormányzatok esélyei négy évtized távlatából. (1989) Megjelent: Alkotmányjogi füzetek pp. 30-37, 1488893
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1488893]
 1. Csefkó F. Az önkormányzatokat érintő alkotmányi szabályozás megoldási lehetőségei. (1996) Megjelent: A helyi önkormányzatok alkotmányi szabályozása pp. 83-126
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1800958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1800958, Kapcsolat: 22277255
 2. Csefkó Ferenc et al. Az önkormányzatok alkotmányi szabályozásáról. (1991) Megjelent: Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban pp. 69-82
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22277253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277253, Kapcsolat: 22277253
Kukorelli István. Kit képvisel a képviselő?. (1989) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 33 4 115-124, 1464866
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464866]
 1. Dezső Márta. Választási rendszerek Nyugat-Európában. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 7 358-363
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2216018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2216018, Kapcsolat: 22277324
Kukorelli István. Pártok, civil társadalom a parlamenten kívül. (1990) MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 0864-7755 2061-7631 3 1 187-194, 1447305
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447305]
 1. Balogh László. A PDS és az MSZP szerepe a rendszerváltás időszakában. (1996) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 5 1 69-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22263135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22263135, Kapcsolat: 22263135
 2. Becskeházi Attila. Politikai kultúra. (1993) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 2 2 175-188
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22263130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22263130, Kapcsolat: 22263130
Kukorelli István. The right to vote, „the citizens role” in the elections. (1990) Megjelent: Human rights in today's Hungary pp. 199-205, 1462356
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1462356]
 1. Szilágyi István. Los derechos humanos y los derechos de libertad en Hungría: ayer y hoy. (1993) CUADERNOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL 1135-0679 1133-7087 - 2 51-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22306664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306664, Kapcsolat: 22253192
Kukorelli István. Az önkormányzati választások jelzőtüzei. (1991) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 46 1 3-10, 1464886
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464886]
 1. Kovács László. Voksok és mandátumok. Arányos-e az önkormányzati választási rendszer?. (1994) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 49 11 3-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22277272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277272, Kapcsolat: 22277272
 2. Szabó Máté. Was There a Strategy?: Hungarys Path to Democracy. (1992) Megjelent: Strategies of Democratization. pp. 37-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22277270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277270, Kapcsolat: 22277270
Kukorelli István. Közjogi tűnődések. (1991), 1461242
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1461242]
 1. Takács Péter. Államtan :: két fejezet az állam általános elmélete köréből : a modern állam és elmélete. (2011) ISBN:9789635034680
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22370002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22370002, Kapcsolat: 22370002
 2. Pokol Béla. Hatalommegosztás és parlamentáris kormányforma Magyarországon. (2002) Megjelent: Demokrácia és politikatudomány a 21. században pp. 194-207
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22217079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22217079, Kapcsolat: 22217079
 3. Fűrész Klára. Közjogi hagyományok és rendszerváltás. (2001) Megjelent: A magyar államiság ezer éve : kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében pp. 215-255
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[22361178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22361178, Kapcsolat: 22217082
 4. Timoránszky Péter. A menedékjog alkotmányos alapjai. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 44 1 21-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22217056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22217056, Kapcsolat: 22217056
 5. Pokol Béla. A magyar parlamentarizmus. (1994) ISBN:963836422X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320429] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1320429, Kapcsolat: 22237032
 6. Trócsányi László. Közjogi változások és a rendszerváltás. (1993) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 43 7 391-398
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2371699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2371699, Kapcsolat: 22217052
 7. Pokol Béla. A magyar parlamentarizmus szerkezete (II.). (1993) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 48 10 11-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22237021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22237021, Kapcsolat: 22237021
 8. Perecz László. Alkotmányaink jövőképe. (1993) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 36 5 1-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22237017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22237017, Kapcsolat: 22237017
 9. Samu Mihály. A jogi eljárás - a jog lényeges sajátossága. (1992) MAGYAR JOG 0025-0147 39 4 193-202
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457375] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1457375, Kapcsolat: 22217038
Kukorelli István. The Birth, Testing and Results of the 1989 Hungarian Electoral Law. (1991) SOVIET STUDIES 0038-5859 43 1 137-156, 1464891
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464891]
 1. Palonen M. Reading Budapest. Political Polarisation in Contemporary Hungary. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22277443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277443, Kapcsolat: 22277443
 2. Bos Ellen. Verfassungsgebung und Systemwechsel: Die Institutionalisierung von Demokratie im postsozialistischen Osteuropa. (2004) ISBN:9783531135427
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2358771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2358771, Kapcsolat: 22277280
 3. Belloni Diego. La transizione post-socialista dell'economia ungherese. (2002) ISBN:9788849801514
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22306660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306660, Kapcsolat: 22306660
 4. Sobolewska-Myślik Katarzyna. Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku. (1999) ISBN:8371882475
  Könyv[24583813] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24583813, Kapcsolat: 22277392
 5. Ishiyama JT. Communist Successor Parties in Post-Communist Politics. (1999) ISBN:9781560726777
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23603518] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23603518, Kapcsolat: 22277282
 6. Shugart Matthew. The Inverse Relationship Between Party Strength and Executive Strength: A Theory of Politicians’ Constitutional Choices. (1998) BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 0007-1234 1469-2112 18 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22306613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306613, Kapcsolat: 22306613
 7. Ziblatt DF. The adaptation of ex-communist parties to post-communist East Central Europe: A comparative study of the East German and Hungarian ex-communist parties. (1998) COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 0967-067X 1873-6920 31 2 119-137
  Folyóiratcikk[24413217] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24413217, Kapcsolat: 22277331
 8. Shugart Matthew. Politicians, Parties, and Presidents: An Exploration of Post-Authoritarian Institutional Design. (1997) Megjelent: Liberalization and Leninist Legacies: Comparative Perspectives on Democratic Transitions pp. 40-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22277379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22277379, Kapcsolat: 22277379
 9. McCormick et al. China’ Leninist Parliament and Public Sphere: A Comparative Analysis. (1996) Megjelent: China After Socialism: In the Footsteps of Eastern Europe Or East Asia? pp. 29-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22306686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306686, Kapcsolat: 22306686
 10. Ágh Attila et al. The 1990 and 1994 parliamentary elections in Hungary. (1995) Megjelent: Democratization and Europeanization in Hungary pp. 13-26
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22306711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306711, Kapcsolat: 22306711
 11. Cox Terry. Hungary: the politics of transition. (1995) ISBN:9780714641676; 0714641677
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1500462] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1500462, Kapcsolat: 22306674
 12. RACZ B. THE SOCIALIST-LEFT OPPOSITION IN POSTCOMMUNIST HUNGARY. (1993) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 45 4 647-670
  Folyóiratcikk/Tudományos[24656521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24656521, Kapcsolat: 24656521
 13. Szilágyi István. Los derechos humanos y los derechos de libertad en Hungría: ayer y hoy. (1993) CUADERNOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL 1135-0679 1133-7087 - 2 51-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22306664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306664, Kapcsolat: 22306664
 14. ELKLIT J. THE BEST OF BOTH WORLDS - THE DANISH ELECTORAL SYSTEM 1915-20 IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. (1992) ELECTORAL STUDIES 0261-3794 1873-6890 11 3 189-205
  Folyóiratcikk/Tudományos[24656522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24656522, Kapcsolat: 24656522
 15. Flores Juberías. Modelos de transición y sistemas electorales en la europa del este. (1992) REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 0048-7694 1989-0613 - 77 169-218
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22306667] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306667, Kapcsolat: 22306667
 16. Arató András. Civil társadalom Lengyelországban és Magyarországon. (1992) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 1 2 53-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22306688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306688, Kapcsolat: 22306688
Kukorelli István. Változások a parlamenti ülésteremben. (1991) MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 0864-7755 2061-7631 4 1 63-67, 1447304
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447304]
 1. Somogyvári István. A Tisztelt Ház szabályai. (1994) Megjelent: Magyarország politikai évkönyve, 1993 pp. 139-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22263169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22263169, Kapcsolat: 22263144
Kukorelli István. A közjogi viták éve. (1992) MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 0864-7755 2061-7631 5 1 74-79, 1447303
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447303]
 1. Szabó Máté. Ungarn auf dem Weg zur Demokratie: Modernisierung, politische Innovation und Systemwandel. (1994) ISBN:3771304830
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489964] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1489964, Kapcsolat: 22263159
 2. Somogyvári István. A Tisztelt Ház szabályai. (1994) Megjelent: Magyarország politikai évkönyve, 1993 pp. 139-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22263169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22263169, Kapcsolat: 22263169
Kukorelli István. Constitutional Changes in Hungary. (1992) NOTES ET DOCUMENTS 0393-6503 33/34 janvier 41-49, 1464918
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1464918]
 1. Stanger Allison. Leninist Legacies and Legacies of State Socialism in Postcommunist Central Europe's Constitutional Development. (2003) Megjelent: Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule. pp. 182-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Nem besorolt jellegű[22306718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306718, Kapcsolat: 22306718
Kukorelli István. A magyar kormányzati rendszer egyenetlenségei. (1993) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 43 10 582-587, 1447302
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447302]
 1. Cserny Ákos. A miniszteri felelősség. (2011) ISBN:9789632951461
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1970046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1970046, Kapcsolat: 22370085
 2. Küpper Herbert et al. A Kormány: A Kormány hatáskörei. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja 1. pp. 1330-1360
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22375470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22375470, Kapcsolat: 22375527
 3. Ádám Antal. A köztársasági elnök jogállásának alkotmányi szabályozása, különös tekintettel az államfői semlegességre. (1995) Megjelent: A köztársasági elnök az új alkotmányban pp. 41-75
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1841306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1841306, Kapcsolat: 22306734
 4. Soltész István. A bizottságok szerepe a Kormány ellenőrzésében /1990-1994/. (1995) Megjelent: Hatékonysági összetevők a parlamenti munkában pp. 79-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22306729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306729, Kapcsolat: 22306729
 5. Szegvári Péter. Többségi és /vagy/ konszenzusos demokrácia - Pokol Béla "A magyar parlamentarizmus szerkezete" c. cikkéhez. (1994) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 49 2 67-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1505346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1505346, Kapcsolat: 22306724
Kukorelli István. A magyar kormányzati rendszer egyenetlenségei. (1994) Megjelent: Alkotmányfejlődés és jogállami gyakorlat pp. 195-209, 1992052
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1992052]
 1. Kovács Virág. A köztársasági elnök: A köztársasági elnök sérthetetlensége. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja pp. 1070-1088
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22373825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22373825, Kapcsolat: 22373825
Kukorelli István. A parlament négy éve. (1994) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 49 8-9 9-19, 1447301
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447301]
 1. Smuk Péter. Ellenzéki jogok a parlamenti jogban. (2006) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 61 12 465-476
  Folyóiratcikk[21057946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21057946, Kapcsolat: 22306876
 2. Papp Imre. Kétharmaddal vagy anélkül?. (1999) FUNDAMENTUM 1417-2844 3 3 116-124
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1448472, Kapcsolat: 22306873
 3. Petrétei József. A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában. (1998) ISBN:963379417X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1690486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1690486, Kapcsolat: 22306922
 4. Dezső M. A képviselői mandátum jellege – a szabad mandátum határai. (1996) Megjelent: Emlékkönyv dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 189-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1820606] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1820606, Kapcsolat: 22306900
 5. Soltész István. Az Országgyűlés a ciklusváltás évében. (1995) Megjelent: Magyarország politikai évkönyve 1994 pp. 455-467
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22306910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306910, Kapcsolat: 22306910
 6. Révész Béla. A jogállamiság értékeinek alkotmánybírósági paraméterei. (1995)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22306889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22306889, Kapcsolat: 22306889
Kukorelli István. Az alkotmányozás néhány koncepcionális kérdése. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 44 8 449-456, 1447299
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1447299]
 1. Papp Imre. Kétharmaddal vagy anélkül?. (1999) FUNDAMENTUM 1417-2844 3 3 116-124
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1448472, Kapcsolat: 22306800
 2. Dezső M. Képviselet és választás a parlamenti jogban. (1998) ISBN:9632242815
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1462868] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1462868, Kapcsolat: 22306839
2020-07-08 06:05