Bókay Antal. A társas lét értékei Vörösmarty romantikájában. (1975) Megjelent: "Ragyognak tettei..." pp. 299-316, 2579820
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2579820]
 1. Merényi Annamária. A romantika-kutatás legújabb fejleményei.. (2003) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 13 4 126-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21319477] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21319477, Kapcsolat: 23844477
 2. Fenyő István. Magyarság és emberi egyetemesség: Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. (1979) ISBN:9631513645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23844475] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23844475, Kapcsolat: 23844475
Bókay Antal. A szövegelmélet modelljei és alkalmazási lehetőségük. (1977), 2602914
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2602914]
 1. Keszler Borbála. Társasági ügyek: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. (1980) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 76 2 248-253
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23875654] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23875654, Kapcsolat: 23875654
Bókay Antal. Elidegenedés és emberi teljesség József Attila költészetében: (A téli éjszaka világképe). (1977) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 59 3 640-659, 1903234
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1903234]
 1. Szilveszter László Szilárd. Tragikus determináltság és retorikai játék: adalékok József Attila: Téli éjszaka című költeményének elemzéséhez. (2005) VÁRAD 1583-0616 IV. 3 57-65
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[2587016] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2587016, Kapcsolat: 23835670
 2. Farkas János. Testet öltött érv: A logosz keresése József Attila költészetében. (2003) Megjelent: Testet öltött érv : Az értekező József Attila pp. 30-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22087572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22087572, Kapcsolat: 22087572
 3. Horváth Béla. A hetedik: József Attila - tanulmányok. (1999) ISBN:9638469978
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1216921] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1216921, Kapcsolat: 23834790
 4. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 22222525
 5. Horváth Béla. "Egy, ki márványból rak falut": József Attila és a folklór. (1992) ISBN:9637806598
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1216916] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1216916, Kapcsolat: 23834779
 6. N Horváth. A kettős világrend verse (József Attila: Falu). (1991) Irodalomtörténet : a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata 22 1 109-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22089456] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22089456, Kapcsolat: 22089456
 7. N Horváth. A falu-motívum helye József Attila világképében. (1989) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 93 5-6 673-683
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22090452] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22090452, Kapcsolat: 22090452
 8. Müller Péter. Az átmeneti korszak élményének középpontba kerülése: A József Attila-kép az 1970-es években. (1983) Megjelent: Költőnk és korunk pp. 218-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1186645] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1186645, Kapcsolat: 22087096
 9. Kecskés András. Téli éjszaka. (1980) Megjelent: József Attila-versek elemzése pp. 100-131
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22090647] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22090647, Kapcsolat: 22090647
Bókay Antal. Interpretáció és történetiség. (1978) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 5 3-4 197-220, 1900990
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1900990]
 1. Vilcsek Béla. Az irodalomtudomány "provokációja": A műalkotás születése és megközelítése. (2002) ISBN:963193912X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23840021] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23840021, Kapcsolat: 23840044
 2. Bordás Sándor. A negyedik kéz munkája, avagy a többnyelvű szerző elnémulása: Závada Pál Jadviga párnája című könyvéről. (2000) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 8 5 74-83
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23836799] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23836799, Kapcsolat: 23836799
 3. Vilcsek Béla. Az irodalomtudomány "provokációja": Az irodalmi folyamat. (1995) ISBN:9635060327
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22856761] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22856761, Kapcsolat: 23837481
 4. Cs Gyímesi. Teremtett világ: Rendhagyó bevezetés az irodalomba. (1983) ISBN:963753900X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22123198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22123198, Kapcsolat: 22071025
 5. Lengyel Ferenc. Világnézet és világkép: (Előfeltevések Radnóti Miklós költői világképének elemzéséhez). (1981) Megjelent: Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok: 1981 pp. 164-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22243387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22243387, Kapcsolat: 22243387
 6. Szerdahelyi István. Viták és eredmények az 1970-es évek magyar irodalomelméletében. (1980) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 7 2 267-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22070309] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22070309, Kapcsolat: 22070309
 7. Müller Péter. Műnem és világkép összefüggései a kétféle Tótékban. (1980) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 6 3-4 535-545
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1182341] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1182341, Kapcsolat: 22070310
Bókay Antal. A szövegelmélet modelljei és alkalmazási lehetőségük. (1979) Megjelent: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban pp. 47-56, 2580496
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2580496]
 1. Fehér Erzsébet. A magyar nyelvészeti szövegkutatás irányai, tárgykörei. (1999) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 123 4 464-478
  Folyóiratcikk[11313152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11313152, Kapcsolat: 23844491
 2. Kocsány Piroska. Szövegnyelvészet vagy a szövegtípusok nyelvészete. (1989) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 35 1 26-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23844486] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23844486, Kapcsolat: 23844486
 3. Pongrácz Judit. A szaknyelvi kutatások önállósága és interdiszciplináris törekvései. (1987) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 111 3 310-320
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23844484] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23844484, Kapcsolat: 23844484
 4. Nagy Ferenc. Szemle. (1980) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 1980 4 488-491
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23844482] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23844482, Kapcsolat: 23844482
 5. Büky Béla. Recenzió. (1980) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 1980 446-450
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23844481] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23844481, Kapcsolat: 23844481
Bókay Antal. József Attila: Világosítsd föl. (1979) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 83 1 62-70, 1901926
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1901926]
 1. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 22223201
 2. Horváth Iván. Miért fáj ma is: Az ismeretlen József Attila. (1992) ISBN:9632217403; 9632234855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[213338] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 213338, Kapcsolat: 22092284
 3. Tverdota György. József Attila kultuszának kezdetei. (1990) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 2 1 98-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22072488] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22072488, Kapcsolat: 22072488
 4. Gyertyán Ervin. "Tisztán meglátni csúcsainkat": Tanulmányok József Attiláról. (1985) ISBN:9630925079
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22048737] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22048737, Kapcsolat: 22072855
 5. Müller Péter. Az átmeneti korszak élményének középpontba kerülése: A József Attila-kép az 1970-es években. (1983) Megjelent: Költőnk és korunk pp. 218-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1186645] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1186645, Kapcsolat: 22092233
 6. N Horváth. Add kezembe e zárt világ kilincsét...: Az életkudarc kompenzációjának kísérlete József Attila Gyömrői Edithez írott verseiben. (1980) ÉLETÜNK 0133-4751 18 12 1054-1060
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22071106] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22071106, Kapcsolat: 22071106
Bókay Antal. Világkép és létértelmezés József Attila költészetének kiteljesedésekor (1932-1936).. (1979), 2594749
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[2594749]
 1. Janzer Frigyes. A bűn és a semmi: József Attila kései verseinek motívumairól. (1991) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 22. (72.) 3-4 437-465
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22044924] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044924, Kapcsolat: 23845993
Stark András et al. Az önmegvalósító ember. (1979) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 22 11 92-93, 1903692
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1903692]
 1. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 23836809
 2. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 22092450
 3. Müller Péter. Az átmeneti korszak élményének középpontba kerülése: A József Attila-kép az 1970-es években. (1983) Megjelent: Költőnk és korunk pp. 218-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1186645] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1186645, Kapcsolat: 23836801
 4. Sajó László. Alkosd meg végzeted: "József Attila utolsó versei és utolsó napjai". (1983) Megjelent: Költőnk és korunk : Tanulmányok József Attiláról pp. 378-404
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22098402] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22098402, Kapcsolat: 23836803
Stark András et al. "Köztetek lettem bolond": Bak Róbert József Attila patográfiájának újraértelemzése. (1979) LÁTÓHATÁR 0133-0683 1979 7 134-159, 1905764
Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[1905764]
 1. Tverdota GY. A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése. (1998) ISBN:963846979X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214565, Kapcsolat: 22120568
 2. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 22118861
Stark András et al. "Köztetek lettem bolond": Bak Róbert József Attila patográfiájának újraértelemzése. (1979) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 22 5 77-89, 1903589
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1903589]
 1. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 22222710
 2. Tverdota GY. A komor föltámadás titka. A József Attila-kultusz születése. (1998) ISBN:963846979X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214565, Kapcsolat: 22092429
 3. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 22092401
Bókay Antal. A Dunánál világképe. (1980), 1906611
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1906611]
 1. Tverdota György. Kövek: A fiatal József Attila történetszemlélete. (2006) Megjelent: "Szublimálom ösztönöm" : József Attila-versek elemzései pp. 11-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22576801] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22576801, Kapcsolat: 22576376
 2. Müller Péter. Az átmeneti korszak élményének középpontba kerülése: A József Attila-kép az 1970-es években. (1983) Megjelent: Költőnk és korunk pp. 218-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1186645] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1186645, Kapcsolat: 22127011
 3. Tverdota György. A fiatal József Attila történelemszemlélete: "Csak ami lesz, az a virág, Ami van, széthull darabokra". (1981) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 8 1-2 217-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22127021] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22127021, Kapcsolat: 22127021
Bókay Antal. A költő és korunk: Emberi lehetőségek a XX. században. (1980) LÁTÓHATÁR 0133-0683 1980 10, 2594118
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2594118]
 1. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 23844553
Bókay Antal. A világképről. (1980) Megjelent: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései pp. 210-232, 1902156
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1902156]
 1. Cs Gyímesi. Teremtett világ: Rendhagyó bevezetés az irodalomba. (1983) ISBN:963753900X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22123198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22123198, Kapcsolat: 22075428
 2. Müller Péter. Műnem és világkép összefüggései a kétféle Tótékban. (1980) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 6 3-4 535-545
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1182341] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1182341, Kapcsolat: 22074576
Bókay Antal. Egyén, haza és emberség József Attila kései költészetében. (1980) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 84 5-6 591-603, 1919370
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1919370]
 1. Veres András. József Attila és Lukács György. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 2 144-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31029539] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31029539, Kapcsolat: 28335397
 2. Horváth Béla. A líra logikája József Attila. (2008) ISBN:9630586573
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1216940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1216940, Kapcsolat: 23844492
 3. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 22222543
 4. Agárdi Péter. Értékrend és kritika: Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években. (1982) ISBN:9632812263
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1735196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1735196, Kapcsolat: 23844539
 5. Agárdi Péter. A felvilágosodás Fejtő Ferenc harmincas évekbeli irodalomszemléletében. (1982) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 86 2 166-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22690325] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22690325, Kapcsolat: 22690325
Bókay Antal. József Attila embereszménye. (1980) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 23 4 308-314, 1919504
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1919504]
 1. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 22222922
 2. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 22840593
 3. Szigeti Lajos. A József Attila-i teljességigény: Motívumértelmezések. (1988) ISBN:9631412032
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22083905] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22083905, Kapcsolat: 22841430
Bókay Antal. Pszichoanalízis, freudizmus és marxizmus kapcsolata József Attila világképében. (1980) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 7 2 248-266, 1893754
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1893754]
 1. Horváth Béla. A líra logikája József Attila. (2008) ISBN:9630586573
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1216940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1216940, Kapcsolat: 23839996
 2. Horváth Béla. Marxtól Marxig (A Hegel-Marx-Freud emberképe). (2007) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 61 6 83-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1219047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1219047, Kapcsolat: 23839987
 3. Eros F. Analitikus szociálpszichológia: Történeti és elméleti tanulmányok. (2001) ISBN:9639336203
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[206678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 206678, Kapcsolat: 23839986
 4. Péter László. József Attila nyomában: Válogatott írások. (2000) ISBN:9634461336
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22047390] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22047390, Kapcsolat: 22083944
 5. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 22222523
 6. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 22083924
 7. Török Gábor. Újabb József Attila-kommentárjaimból IV. (Pszichoanalízis és "Holt vidék"). (1992) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 116 3 297-307
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23839970] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23839970, Kapcsolat: 23839970
 8. Erős F. Freudomarxista volt-e József Attila?. (1992) Megjelent: Miért fáj ma is pp. 259-293
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1204295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1204295, Kapcsolat: 22083961
 9. Erős F. Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. (1986) ISBN:9632828083
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1199913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1199913, Kapcsolat: 22048681
 10. Gyertyán Ervin. "Tisztán meglátni csúcsainkat": Tanulmányok József Attiláról. (1985) ISBN:9630925079
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22048737] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22048737, Kapcsolat: 22083950
 11. Péter László. Motívumnyomozás. (1980) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 1980 nov.1. p. 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[23839962] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23839962, Kapcsolat: 23839962
 12. Kovács Sándor. Liturgia és Internacionálé. (1980) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 1980 nov.22. p. 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[23839967] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23839967, Kapcsolat: 23839967
 13. Gyertyán Ervin. Hozzászólás. (1980) Megjelent: „A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd” pp. 312-325
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[23839957] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23839957, Kapcsolat: 23839957
Bókay Antal. Pszichoanalízis, freudizmus és marxizmus kapcsolata József Attila világképében: (Rövidített változat). (1980) LÁTÓHATÁR 0133-0683 1980 10 200-204, 2327848
Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2327848]
 1. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 23141960
Stark András. "Köztetek lettem bolond": Bak Róbert József Attila patográfiájának újraértelemzése. (1980) Megjelent: József Attila útjain pp. 335-363, 1906065
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1906065]
 1. Szigeti Lajos. "Sebed a világ" : négy könyv József Attiláról. (1982) Irodalomtörténet : a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata 14 1 217-227
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22123168] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22123168, Kapcsolat: 22123168
 2. Péter László. József Attila útjain. Tanulmányok. Szerkesztette Szabolcsi Miklós és Erdődy Edit. Bp. 1980. Kossuth K. 496 l.. (1980) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 84 5-6 721-726
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22123169] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22123169, Kapcsolat: 22123169
Bókay Antal et al. "Szurkálnak, óvnak tudós orvosok ...": József Attila betegsége Bak Róbert patográfiáinak tükrében. (1981) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 24 9 822-831, 1906197
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1906197]
 1. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 22123203
 2. Szőke György. "Űr a lelkem": A kései József Attila. (1992) ISBN:9637976094
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044766] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044766, Kapcsolat: 23840059
 3. szerk Bokor. Kortársak József Attiláról. (1987) ISBN:9630543184
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22123211] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22123211, Kapcsolat: 22123211
Bókay Antal. Internacionálé és liturgia. (1981) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 25 3 493-494, 2170763
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2170763]
 1. Szabolcsi Miklós. Kész a leltár: József Attila élete és pályája, 1930-1937. (1998) ISBN:9789630575249
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3203501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3203501, Kapcsolat: 22840667
 2. Szigeti Lajos. A József Attila-i teljességigény: Motívumértelmezések. (1988) ISBN:9631412032
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22083905] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22083905, Kapcsolat: 22840653
Bókay Antal. Szövegstruktúra, szövegvilág és az irodalmi interpretáció. (1981) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 8 1-2 44-58, 1906168
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1906168]
 1. Sájter Laura. Stilizáló ellentétek Bánffy Miklós A nagyúr című drámájában. (2016) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 120 5 601-620
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3151275] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3151275, Kapcsolat: 26256252
 2. Bordás Sándor. Könyörtelen éden: Mesei visszfények, metaforikus útvesztők Csáth Géza és Szini Gyula prózájában. (2013) ISBN:9786155429071
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2550077] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2550077, Kapcsolat: 24255841
 3. Vilcsek Béla. Az irodalomtudomány "provokációja": A műalkotás születése és megközelítése. (2002) ISBN:963193912X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23840021] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23840021, Kapcsolat: 23840021
 4. Vilcsek Béla. Az irodalomtudomány "provokációja": Az irodalmi folyamat. (1995) ISBN:9635060327
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22856761] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22856761, Kapcsolat: 23840009
 5. Cs Jónás Erzsébet. A műfordítás mint a mű és a befogadó párbeszédének terméke. (1991) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 XXXVIII 1-2 48-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1912531] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1912531, Kapcsolat: 23840001
 6. Cs Gyímesi. Teremtett világ: Rendhagyó bevezetés az irodalomba. (1983) ISBN:963753900X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22123198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22123198, Kapcsolat: 22123198
Bókay Antal et al. Köztetek lettem én bolond...: Sors és vers József Attilla utolsó éveiben. (1982) ISBN:9632719794, 1884571
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1884571]
 1. Lapis József. Az elmúlás poétikája: A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. (2014) ISBN:9789633184257
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30850196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30850196, Kapcsolat: 24499333
 2. Tórizs Eszter. Életleltár: Variációk önéletrajzra József Attila alkotásaiban. (2013) Megjelent: Szemelvények a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből pp. 103-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23174821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23174821, Kapcsolat: 23174791
 3. Gajdó Ágnes. "...nem nyafognék, de már késő" : A bűntudat egyik forrása József Attila kései verseiben. (2008) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 62 10 65-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22885770] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22885770, Kapcsolat: 22885770
 4. Lengyel András. Megújulás vagy deformáció és bomlás: A József Attila-irodalom áttekintése. (2008) Megjelent: József Attiláról : Életrajzi "aprólék" pp. 10-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23826562] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23826562, Kapcsolat: 23826562
 5. Szendi Gábor. József Attiláról - némileg másként. (2008) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 19 4 73-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22885769] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22885769, Kapcsolat: 22885769
 6. Borgos A. Árral és ár ellen: Gyömrői (Gelb, Rényi, Glück, Ujvári, Ludowyk) Edit életútjai. (2008) Megjelent: Typus Budapestiensis pp. 139-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1429665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1429665, Kapcsolat: 23826634
 7. Horváth Béla. A líra logikája József Attila. (2008) ISBN:9630586573
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1216940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1216940, Kapcsolat: 23826650
 8. Gajdó Ágnes. Tiszta szívvel - Téli éjszaka: Bókay Antal: Líra és modernitás - József Attila én-poétikája. (2007) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 50 5 612-615
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22693237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22693237, Kapcsolat: 22885771
 9. Pléh Csaba. Pszichoanalízis, pszichológia és modern magyar irodalom. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei 2.köt. 1800-tól 1919-ig pp. 771-790
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23855851] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23855851, Kapcsolat: 23826601
 10. Valachi Anna. Múzsaszerepben : Kozmutza Flóra hatása József Attila költészetére. (2007) HOLMI 0865-2864 19 11 1436-1448
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22885772] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22885772, Kapcsolat: 22885772
 11. N Horváth. Urbánusok között. (2006) Megjelent: Egyéniség és valóság pp. 72-107
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23826582] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23826582, Kapcsolat: 23826582
 12. N Horváth. Műforma és létszemlélet: Flóra-versek. (2006) Megjelent: Egyéniség és valóság pp. 199-211
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23826516] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23826516, Kapcsolat: 23826516
 13. N Horváth. Kinek írta József Attila a Szabad-ötleteket?. (2006) Megjelent: Egyéniség és valóság pp. 169-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23826530] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23826530, Kapcsolat: 23826530
 14. N Horváth. A Szabad-ötletek olvasatai. (2006) Megjelent: Egyéniség és valóság pp. 183-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23826553] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23826553, Kapcsolat: 23826553
 15. Lengyel András. Megújulás vagy deformáció és bomlás: A József Attila-irodalom áttekintése. (2005) HOLMI 0865-2864 17 4 474-493
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25443080] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25443080, Kapcsolat: 22885773
 16. Valachi Anna. „Láttam, hogy a múlt meghasadt”.: Terápiás modellből mágikus önteremtési rítus. (2005) Megjelent: "Irgalom, édesanyám..." pp. 135-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23826014] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23826014, Kapcsolat: 23826014
 17. Horváth Béla. Kinek írta József Attila A Szabad-ötleteket?. (2005) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 37. évf. 4 50-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1219032] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1219032, Kapcsolat: 23826529
 18. Alföldy Jenő. "Fogj össze, formáló alak": Istenesség és bűntudat József Attila verseiben. (2005) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 49 1 8-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22476644] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22476644, Kapcsolat: 22476644
 19. Valachi Anna. Egy tabu föltárulkozása : József Attila, Illyés Gyula és a közös múzsa, Flóra kapcsolata. (2005) HOLMI 0865-2864 17 4 415-446
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22885774] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22885774, Kapcsolat: 22885774
2020-08-03 16:53