Bíró Noémi. Az aktív és a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerő piaci mutatókra. (2010), 2164619
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2164619]
 1. Rákó Erzsébet et al. Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában. (2013)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[24722593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24722593, Kapcsolat: 24722593
 2. KSH. Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000–2011. (2013)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[24722507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24722507, Kapcsolat: 24722507
 3. Cseres-Gergely Zs et al. A szakpolitika-alkotás információs bázisa, hatásvizsgálatok. (2012) Megjelent: Nyugdíj, segély, közmunka pp. 91-106
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2034025] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2034025, Kapcsolat: 24722493
Bíró Noémi et al. Kommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhez. (2011), 2164551
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2164551]
 1. Kun Attila. Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra. (2017) ISBN:9789639808775
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[27186103] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27186103, Kapcsolat: 27186103
Nádas György et al. „Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerőpiaci mutatókra”. (2011), 2719509
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2719509]
 1. Központu Statisztikai. Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000–2011. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[24528024] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24528024, Kapcsolat: 24528024
 2. Cseres-Gergely Zs et al. A szakpolitika-alkotás információs bázisa, hatásvizsgálatok. (2012) Megjelent: Nyugdíj, segély, közmunka pp. 91-106
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2034025] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2034025, Kapcsolat: 24527460
Sipka Péter. Gondolatok a tanulmányi szerződés jogi jellegéről. (2011) ÜGYVÉDEK LAPJA 1216-9102 50 5 48-48, 3271008
Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[3271008]
 1. SCHWEITZER ADRIENN. A tanulmányi szerződés a bírói gyakorlatban. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Nem besorolt jellegű[26838903] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838903, Kapcsolat: 26838903
Zaccaria Márton. A távmunkavégzés alapvető sajátosságai. (2011) Megjelent: ENELKO 2011 SZÁMOKT2011 pp. 258-262, 2172677
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2172677]
 1. Bankó Zoltán. Telework in Hungary - Legislative, Jurisdictionary and Labour Market Policy Experiences (nyomtatott verzió). (2016) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2 2 91-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27186111] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27186111, Kapcsolat: 26266856
 2. Bankó Zoltán. A távmunkával kapcsolatos jogalkotási, jogalkalmazási és foglalkoztatáspolitikai tapasztalatok Magyarországon. (2016) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2 49-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26167385] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26167385, Kapcsolat: 26266836
Zaccaria Márton et al. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. (2012), 2172653
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2172653]
 1. Dr. Gerse Nándor. Versenytilalom a munkajogban-I. rész. (2019) JOGÁSZVILÁG.HU 2019 június p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160533] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160533, Kapcsolat: 28787215
 2. Gönczi Barbara. Kinek a felelőssége?. (2019) ARSBONI 2064-4655 2019 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160542] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160542, Kapcsolat: 28787220
 3. Szilágyi Nóra. A munkáltató kártérítési felelősségéről és annak gazdasági jogi aspektusairól. (2019) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2019 2 16-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31030991] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31030991, Kapcsolat: 28757929
 4. Kristóf Nóra. A munkabérfizetés és munkabérvédelem alapvető kérdései a magyar munkajogi szabályozásban és joggyakorlatban. (2018) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 2018/3-4 3-4 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31139158] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31139158, Kapcsolat: 28757927
 5. Prugberger Tamás et al. The Theoretical Basis and Content of the Non-competition Agreement with Special Attention to the Compensation in Hungarian Labour Law System. (2015) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X 6 2 21-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25270361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25270361, Kapcsolat: 25270361
Zaccaria Márton. A távmunkavégzés új szabályozása a magyar jogban. (2012) Megjelent: ENELKO, SzámOkt 2012 pp. 345-350, 2172657
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2172657]
 1. Bankó Zoltán. Telework in Hungary – Legislative, Jurisdictionary and Labour Market Policy Experiences. (2016) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 3 2 91-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26265534] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26265534, Kapcsolat: 26265534
 2. Bankó Zoltán et al. Issues of Digital Workplace: The Situation in Hungary. (2016) ISBN:9789631275964
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3183540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3183540, Kapcsolat: 27186108
 3. Bankó Zoltán. A távmunkával kapcsolatos jogalkotási, jogalkalmazási és foglalkoztatáspolitikai tapasztalatok Magyarországon. (2016) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 3 2 49-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3139303] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3139303, Kapcsolat: 26265434
 4. Bankó Zoltán. Az atipikus munkajogviszonyok a magyar munkajogi irodalomban. (2015) Megjelent: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára pp. 35-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2977660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977660, Kapcsolat: 25224025
Zaccaria Márton et al. The Role of Telework in Modern Labour Law with Special Regard to Hungarian Law. (2012) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X 3 21-25, 2172699
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2172699]
 1. Bankó Zoltán. Az atipikus munkajogviszonyok a magyar munkajogi irodalomban. (2015) Megjelent: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára pp. 35-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2977660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977660, Kapcsolat: 25223489
Sipka Péter. A munkáltató és a munkavállaló jogállásának lehetséges változása az új Alaptörvény tükrében. (2013) Megjelent: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja = The New Hungarian Constitution and Reforms in Legal Life = Das neue Ungarische Grundg... pp. 247-256, 2359493
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2359493]
 1. Téglási András. Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalélése után. (2014) Megjelent: Alkotmányozás, alkotmányjogi változások Európában és MAgyarországon pp. 317-340
  Könyvrészlet[24359726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24359726, Kapcsolat: 27789185
 2. Kovács Judit. "Az új Alaptörvény és a jogélet refoprmja" - Doktorandusz konferencia Szegeden. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 2 105-108
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23556216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556216, Kapcsolat: 28757915
Sipka Péter. Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre. (2013) MAGYAR JOG 0025-0147 2013 12 735-740, 2487500
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2487500]
 1. Hungler Sára. A munkáltatói kártérítési felelősség mint a szociális integráció akadálya: Az autonóm szociális párbeszéd útján született keretmegállapodások átültetési nehézségei a magyar munkajogba. (2020) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31138087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31138087, Kapcsolat: 28955016
 2. Gönczi Barbara. Kinek a felelőssége?. (2019) ARSBONI 2064-4655 2019 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160545] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160545, Kapcsolat: 28787228
 3. Szilágyi Nóra. A munkáltató kártérítési felelősségéről és annak gazdasági jogi aspektusairól. (2019) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2019 2 16-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31030991] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31030991, Kapcsolat: 28757932
 4. Szekeres Bernadett. Munkajogon innen - munkaviszonyon túl: A gazdaságilag függő önfoglalkoztatás és annak munkajogi védelme. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30323029] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30323029, Kapcsolat: 28178044
 5. Nádas György. Jogkövetkezmények a változó munkajogi szabályozás rendszerében. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 XII 2. különszám 401-408
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26511300] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26511300, Kapcsolat: 28787179
 6. Rónay Szilárd. EGYÉNI ÉS TESTÜLETI FELELŐSSÉG A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VEZETÉSÉBEN. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31160562] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160562, Kapcsolat: 28787238
 7. Nádas György. A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK JOGALAPJA, JELLEMZŐI, A FELELŐSSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS ESETEI1. (2017) Megjelent: „Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai“ pp. 1-22
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26838907] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838907, Kapcsolat: 26838907
 8. Csöndes Mónika. Előrelátható károk?: Az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegési kártérítési jogunkra. (2016) ISBN:9789633122525
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3121239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3121239, Kapcsolat: 26344566
 9. Kun Attila. Az új munka törvénykönyve. (2016) Megjelent: A magyar jogrendszer állapota pp. 385-414
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3125141] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3125141, Kapcsolat: 26297765
 10. Halmos Szilvia. A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK SZINTÉZISE, KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26099873] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26099873, Kapcsolat: 26099873
 11. Dr. Nádas György. The Role of Liability for Damages in Labour Law. (2015) PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE 2212-5671 23 1567-1572
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26100590] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26100590, Kapcsolat: 26100590
 12. Dabis Erzsébet. Az új Munka Törvénykönyvének hatásvizsgálata: elemző tanulmány. (2015)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[26838895] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838895, Kapcsolat: 26838895
 13. Csöndes Mónika. Az előreláthatósági korlát szabálya – a szerződésszegési kártérítési jog és a munkajogi kártérítési jog. (2015) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 8 1-2 7-28
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2961849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2961849, Kapcsolat: 25229793
 14. Nyerges Éva. A MUNKÁLTATÓ KÁRFELELŐSSÉGE AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. (2015) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 8 1-2 183-184
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26838475] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838475, Kapcsolat: 26838475
 15. Csapó Orsolya. A környezeti felelősség határai: A közösségi jog hatása a magyar szabályozásra az irányelvek tükrében. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25125561] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25125561, Kapcsolat: 26100589
 16. Nádas György. Miért és hogyan felelünk a munkaviszony esetében? Áttekintő gondolatok a munkajogi kárfelelősség célja és lehetséges módozatai körében. (2014) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 9 1 48-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2719799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2719799, Kapcsolat: 26838547
Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014) ISBN:9789632954042, 2703035
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2703035]
 1. Bors Szilvia. Gondolatok a munkáltató személyében bekövetkező változáson alapuló munkavállaló felmondási jog kérdéseiről. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 59-68
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27663427] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27663427, Kapcsolat: 27745903
 2. Berke Gyula. Egy munkajogi jogharmonizációs történet. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 45-57
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3426393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3426393, Kapcsolat: 27745883
 3. Kenderes György et al. Az átfedések gyakorisága a magyar munka- és közszolgálati jog szabályozásában és minimalizálásuk egy lehetséges módja. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére pp. 451-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27433860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27433860, Kapcsolat: 27433860
 4. Sipka Péter et al. A sérelemdíj megjelenése és alkalmazása a Kúria munkaügyi joggykorlatában. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 413-438
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27662408] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27662408, Kapcsolat: 27745951
 5. Jakab Nóra. G ondolatok a rugalm asság és biztonság egyensúlyáról Prugberger Tam ás 80. születésnapja alkalmából. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 2. különszám 213-226
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27701874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27701874, Kapcsolat: 27701874
 6. Zaccaria Márton. Equal Employment in Hungarian Labour Law - Effective Principle or Uncertain Framework. (2017) Megjelent: Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. pp. 697-714
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26486561] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26486561, Kapcsolat: 26486561
 7. Rab Henriett et al. Elősegítheti-e a munkaerőpiaci egyensúlyt az életkori alapú diszkrimináció tilalma?. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 1 46-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3267437] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3267437, Kapcsolat: 27129724
 8. Rónay Zoltán. Az egyetemi, főiskolai oktatók foglalkoztatásának néhány kérdéséről. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26832572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26832572, Kapcsolat: 26832564
 9. Sipka Péter et al. A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállalói jogokra. (2017) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 1 1 23-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3307138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3307138, Kapcsolat: 27129650
 10. Wopera Zsuzsa. A munkaügyi perek megújított szabályai az új Pp.-ben. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 2. különszám 691-699
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27186135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27186135, Kapcsolat: 27186135
 11. Csaholczi Erika. Tudományos élet a jogtudomány különböző szegmenseiben: Összefoglaló a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának könyvbemutatójáról. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 2 127-128
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[3018264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018264, Kapcsolat: 27745924
 12. Sipka Péter et al. Dolgozik és pihen? A munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 9 449-457
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3115876] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3115876, Kapcsolat: 26100389
 13. Hajdú József. Az EU közszolgálati törvényszék fejlődésének dinamikája. (2016) Megjelent: Lege et fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 60. születésnapja tiszteletére pp. 173-184
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26832347] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26832347, Kapcsolat: 26832347
 14. Bagdi Katalin. A sztrájkhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. (2016) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 1 115-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3105295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3105295, Kapcsolat: 26832320
 15. Mélypataki Gábor. A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái, és kapcsolata a munka magánjogával. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3118921] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3118921, Kapcsolat: 26832687
 16. Petrovics Zoltán. A bIZTONSÁG ÁRNYÉKÁBAN A MUNKAJOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉVEL SZEMBENI VÉDELEM ALAPKÉRDÉSEI. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26832365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26832365, Kapcsolat: 26832365
 17. Rab Henriett et al. The Interpretation of the 17/2014. (V.30.) Resolution of the Hungarian Constitutional Court Referring to the Labour Market Tendencies Influencing the Current Development of Labour Law. (2015) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X 6 1 23-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2917756] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2917756, Kapcsolat: 25229538
 18. Mélypataki Gábor. Szubjektív fogalmak használata a munka- és közszolgálati jogban. (2015) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1-2. 3-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25110657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25110657, Kapcsolat: 25110657
 19. Rab Henriett et al. Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V.30.) számú határozatának megítélése a munkajog aktuális tendenciáit meghatározó munkaerő-piaci szempontokra figyelemmel. (2015) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 10 1 p. 58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25229533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25229533, Kapcsolat: 25229533
 20. Zaccaria Márton. A Kúria munkaügyi elvi határozata az egyenlő munkáért egyenlő bér elv értelmezéséről. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 2 23-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26276474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26276474, Kapcsolat: 26276474
 21. Mélypataki Gábor. A közszolgálati - és munkajog szerepének, jogrendszerbeli helyének változása és hatása a jogviszony szereplőire a mindennapokban Ki méltó a bizalomra? A bizalomvesztés és a méltatlanság több szempontú munkajogi vizsgálata. (2015)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[25063533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25063533, Kapcsolat: 25063533
 22. Bálint Éva. Munkaerőpiaci kutatások, válogatott bibliográfia, 2014.. (2014)
  Kutatási adat/Tudományos[26077477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26077477, Kapcsolat: 26077477
 23. Mélypataki Gábor. Kisgyermekes munkavállalókat érintő munkajogi szabályok. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XXXII p. 439
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2730444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2730444, Kapcsolat: 25431408
 24. Zaccaria Márton. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24337906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24337906, Kapcsolat: 24337906
 25. Kormány Csaba. A közös megegyezéssel történő mukaviszony megszüntetése a gyakorlatban felmerülő problémák tükrében. (2014)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[26832372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26832372, Kapcsolat: 26832372
Rab Henriett et al. Are Social Rights Obstacles to Flexibility?. (2014) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X 5 2 44-49, 2806044
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2806044]
 1. Bankó Zoltán. Az atipikus munkajogviszonyok a magyar munkajogi irodalomban. (2015) Megjelent: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára pp. 35-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2977660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977660, Kapcsolat: 25218111
Sipka Péter Máté. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon. (2014), 2973996
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973996]
 1. Szilágyi Nóra. A munkáltató kártérítési felelősségéről és annak gazdasági jogi aspektusairól. (2019) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2019 2 16-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31030991] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31030991, Kapcsolat: 28757934
 2. Török Tamás. A munkáltatói előreláthatóság megítélése a polgári jog és a munkavédelmi törvény tükrében. (2019) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2019/2 p. 42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31139162] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31139162, Kapcsolat: 28757938
 3. Juhász Lívia. Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében - különös tekintettel a munkavédelmi szabályozásra. (2017) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 7 1 23-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26838427] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838427, Kapcsolat: 26838427
 4. Rácz Zoltán. A veszélyes üzemi felelősség és az üzemi balesetért való felelősség jogágakon átívelő szabályai. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 425-433
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31176526] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31176526, Kapcsolat: 27572515
 5. Tóth Hilda. Az üzemi balesetek kártérítési jogának változásai avagy módosul e a munkáltató helytállási kötelezettsége a károkozása esetén?. (2016) Megjelent: Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében pp. 27-28
  Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26838901] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838901, Kapcsolat: 26838901
 6. Juhász Lívia. A MUNKÁLTATÓI KÁRFELELŐSSÉG NÓVUMAI AZ MT.-BEN - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ELŐRELÁTHATÓSÁGI KLAUZULÁRA. (2016) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 6 2 25-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26838456] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838456, Kapcsolat: 26838456
 7. Dudás Katalin. A 2012-2013 évben született II. fokú munkavédelmi határozatok elemzése. (2015) Megjelent: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára pp. 77-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25229798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25229798, Kapcsolat: 25229798
Sipka Péter. The regulation of the working conditions as a limit of flexible working - The effects of the Green Paper through the example of Hungary. (2014) Megjelent: 3rd World Conference on Business, Economics and Management pp. 1-6, 2737064
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2737064]
 1. Zaccaria Márton. SZOCIÁLISAN VÉDETT VAGY GAZDASÁGILAG VESZÉLYEZTETETT? MUNKAVÁLLALÓI ALAPJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK JOGGYAKORLATÁBAN. (2017) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 3 73-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27470122] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27470122, Kapcsolat: 27789228
Zaccaria Márton et al. A sérelemdíj megjelenésének lehetséges hatásai a munkaügyi ítélkezésre. (2014) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2013 pp. 321-339, 2790241
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2790241]
 1. Dr. Krajecz Laura. A munkavállalók személyiségi jogainak védelme különös tekintettel a sérelemdíjra. (2019) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 4 2019/4 50-64
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31139146] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31139146, Kapcsolat: 28757908
 2. Sándor István. A sérelemdíj dogmatikáját és gyakorlatát elemző monográfiáról. (2018) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 73 9 409-412
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30405857] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30405857, Kapcsolat: 28757909
Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917, 2993495
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2993495]
 1. Jakab Nóra et al. Developments in Hungarian Labour and Public Service Legislation during the 2011–2012 Codifcation and the Subsequent Comprehensive Amendments. (2019) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 15 252-263
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31277079] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31277079, Kapcsolat: 28949324
 2. Kenderes György et al. Hozzászólás Szalma József "A munkajogi felelősség - osztályozása, és helye a magánjogi felelősségi rendszerben" című írásához. (2018) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 73 7-8 355-358
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3402343] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3402343, Kapcsolat: 28757912
 3. Trenyisán Máté. A munkavállalói közrehatás hatása a munkáltatói kárfelelősség terjedelmére. (2018) Megjelent: Visegrád 15.0 pp. 341-357
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30372078] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30372078, Kapcsolat: 27798466
 4. Nádas György. A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK JOGALAPJA, JELLEMZŐI, A FELELŐSSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS ESETEI1. (2017) Megjelent: „Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai“ pp. 1-12
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26838908] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26838908, Kapcsolat: 26838908
 5. Prugberger Tamás. Egy figyelemre méltó mű a munkáltatói kárfelelősség komplexitásáról a bírói gyakorlat vetületében. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 11 679-683
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26289351] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26289351, Kapcsolat: 27789205
 6. Puskás Ágnes. A várandós nők jogainak érvényesülése, különös tekintettel az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételekre. (2016) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 9 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3372332] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3372332, Kapcsolat: 27789219
 7. Jónás Irén. Ajánlott irodalom. (2016)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[27702051] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27702051, Kapcsolat: 27702051
Sipka Péter. A személyiségi jogok megsértéséért fennálló munkáltatói felelősség egyes gyakorlati kérdései. (2015) HR ÉS MUNKAJOG 2063-7101 6 10 6-8, 2960418
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2960418]
 1. Kajtár Edit. Dignity at Work: Employees’ Personality Rights in the 21st Century. (2016) ISBN:9789634290896
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3115914] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3115914, Kapcsolat: 26175151
Sipka Péter. The Regulation of The Working C onditions as A Limit of Flexible Working - The Effects of The Green Paper Through The Example of Hungary. (2015) PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE 2212-5671 23 1515-1520, 2923734
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2923734]
 1. Zaccaria Márton. SZOCIÁLISAN VÉDETT VAGY GAZDASÁGILAG VESZÉLYEZTETETT? MUNKAVÁLLALÓI ALAPJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK JOGGYAKORLATÁBAN. (2017) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 3 73-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27470122] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27470122, Kapcsolat: 27789225
Nádas György et al. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény nagykommentárja. (2016) ISBN:9786155122255, 3059760
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3059760]
 1. Mészárosné Szabó Zsuzsanna. Mégis, kinek az érdeke? - A versenytilalmi megállapodásról a Kúria ítélkezési gyakorlata tükrében. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére pp. 271-278
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30845625] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30845625, Kapcsolat: 28352003
Sipka Péter et al. Dolgozik és pihen? A munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 9 449-457, 3115876
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3115876]
 1. Prugberger Tamás. The Development of the Hungarian Labour and Public Service Laws After the Regime Change. (2018) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 14 különszám 337-351
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27701728] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27701728, Kapcsolat: 27701728
 2. Prugberger Tamás. A munkaidő, a pihenőidő és a szabadság új hazai szabályozásának megítélése a munkavállalói érdekek szempontjából. (2017) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 6 2 31-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27184776] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27184776, Kapcsolat: 27184775
Sipka Péter. Az előreláthatóság problematikája a Munka Törvénykönyvéhez fűződő jogalkotói szándék és a bírói gyakorlat összefüggésében. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 7-8 405-409, 3265917
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3265917]
 1. Nádas György. Felelősségi alakzatok a munkajogban. (2018) Megjelent: Visegrád 15.0 pp. 282-298
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30372000] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30372000, Kapcsolat: 27798457
Nádas György et al. Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között. (2018), 30379499
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30379499]
 1. Sipos Marcell. "Klímaváltozás" a munkajogban? A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet "Green Jobs" programjának elméleti és gyakorlati szintű vizsgálata. (2020) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 1 65-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31281706] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31281706, Kapcsolat: 28955021
 2. Gönczi Barbara. Kinek a felelőssége?. (2019) ARSBONI 2064-4655 2019 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160545] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160545, Kapcsolat: 28787223
Sipka Péter et al. A munkáltató ellenőrzési joga a munkavállaló munkahelyi számítógépén tárolt magánadatai fölött. (2018) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 2 45-49, 3385027
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3385027]
 1. Varga Dóra. A munkáltatói ellenőrzés korlátai a munkavállaló személyiségi jogaira és adatvédelemhez való jogra tekintettel. (2020) Megjelent: Tavaszi Szél - Spring Wind 2019 pp. 395-401
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31171363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31171363, Kapcsolat: 28798946
Sipka Péter et al. A tervezőasztal dilemmája a munkajogi jogalkotásban: várat építsünk vagy börtönt?. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére - Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV pp. 837-848, 3371626
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3371626]
 1. Kiss Gergely et al. A munkavállalói sors útvesztőiről a platform alapú munkavégzés virágkorában. (2020) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 12 1-2 88-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160485] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160485, Kapcsolat: 28787169
 2. Kun Attila. Munkajogviszony és digitalizáció: rendszerszintű kihívások és a kezdetleges európai uniós reakciók. (2018) Megjelent: Visegrád 15.0 pp. 389-416
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30338880] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30338880, Kapcsolat: 27798485
 3. Lőrincz György. Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2032. évi I. törvényhez – Munkajogi sci-fi. (2018) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 4 4 1-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30372355] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30372355, Kapcsolat: 28757918
Zaccaria Márton et al. A sérelemdíj megjelenése és alkalmazása a Kúria munkaügyi joggykorlatában. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 413-438, 31160492
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31160492]
 1. Szalóki Bence. Bankó Zoltán - Berke Gyula - Tálné Molnár Erika: Quid juris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára. Budapest - Pécs, Kúria, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete, 2018.. (2020) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 12 1-2 100-101
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160491] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160491, Kapcsolat: 28787174
Sipka Péter et al. A ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásának lehetősége a munkavállaló halálával megszűnt munkaviszony esetében. (2019) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 3 2 57-63, 30807401
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30807401]
 1. OBH. JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN (2019 május-június). (2019)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[31160530] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160530, Kapcsolat: 28787201
2020-05-26 23:12