Hites Sándor. Sakktábla és kísértés: Megjegyzések a Tandori-sakkversek értelmezéséhez. (1995) HOLMI 0865-2864 7 5 727-729, 2154658
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2154658]
 1. Füzi Péter. A sakkírás mechanikája. (2018) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 01.17.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27138076] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27138076, Kapcsolat: 27744107
Hites Sándor. A Vernunft tragédiája: Madách Imre főművének újraolvasása a kanti ismeretelmélet horizontján. (1997) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 101 1-2 39-57, 2203121
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2203121]
 1. S. Varga Pál. Történelem és irónia: Madách Imre: Az ember tragédiája. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei I. pp. 461-490
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1249793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1249793, Kapcsolat: 24304998
 2. Laczkó Sándor. Kant magyar recepciója: A magyar nyelvű Kant-irodalom tájékoztató bibliográfiája, 1972-2003. (2004) VILÁGOSSÁG 0505-5849 45 6 91-98
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[23503306] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23503306, Kapcsolat: 23503306
 3. Bódi Györgyné. A legújabb Madách-irodalom (1993-2003). (2004) ISBN:9639386138
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[23003016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23003016, Kapcsolat: 23503312
 4. Szili J. Légy, ha bírsz, te világkölto - A magyar líra a XIX. század második felében. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214575, Kapcsolat: 24305018
Hites Sándor. „jelek most nincsenek, lecsillapultak" (Kemény István kötetéről). (1997) ÚJ FORRÁS 0133-5332 29 4 62-69, 2202376
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2202376]
 1. Gilbert Edit. Orosz anyák, apák (és lányok, fiak) a kritikában és a művek bordázatában. (2012) Megjelent: Nemzedéki narratívák a kultúratudományokban pp. 145-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2822522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2822522, Kapcsolat: 28812858
 2. Fekete Richárd. Provokatív matematika: Kemény István Az eperfa lombja című verséről. (2011) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 22 4 94-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23503048] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23503048, Kapcsolat: 23503048
Hites Sándor. "Ami történik, későbbi dolgok javára lesz": Tanulmány Tandori Dezsőről. (1998) ÚJ FORRÁS 0133-5332 30 10 56-67, 2203118
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2203118]
 1. Szabó Marcell. Hangulat-jelek: Fájdalom, cönesztézia és hangulat Tandori Dezső Hashártyaszakadási elégiájában. (2017) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 3 116-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3346011] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3346011, Kapcsolat: 28812857
 2. Prágai Tamás. A szerző mint Tandori, a szerző mint irodalom. (2000) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 2 8 85-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23502588] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23502588, Kapcsolat: 23502588
Hites Sándor. Szini Gyula (visszaírás). (1998) Megjelent: A kánon peremén, 2203133
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2203133]
 1. Rácz I Péter. A kánonok peremén. (2001) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 11 2 105-108
  Folyóiratcikk[22937210] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22937210, Kapcsolat: 22937210
Hites S. Reluctant Supplements: Historical Novel, Historiography, and Historiographical Metafiction. (2001) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 15 2 203-232, 215869
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[215869]
 1. Bényei P. "Elhagyva van, aki elhagyja magát": A nemzeti identitástudat kérdései a Zord idoben. (2005) Megjelent: Nemzet - identitás - irodalom pp. 435-484
  Könyvrészlet[10326626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326626, Kapcsolat: 10326626
Hites S. A történelem és a metafikció az angolszász regényirodalom közelmúltjában. (2002) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 6 93-101, 216203
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[216203]
 1. Németh Zoltán. Magický realizmus v maďarskej literatúre (Otázky priestoru, času a postmodernizmu v románoch). (2014) WORLD LITERATURE STUDIES 1337-9275 1337-9690 2014 2 130-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26479341] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26479341, Kapcsolat: 25212187
 2. Bucur Tünde. Szövegtestek párbeszéde: Závada Pál regényei és szociográfiája. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23503209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23503209, Kapcsolat: 23503209
 3. Simon Zoltán. Reflexivitás a történetírásban: Tanácstalanság és önbizalom a reflexivitás kapcsán. (2013) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 14 52 169-186
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27404915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27404915, Kapcsolat: 28812854
 4. Sinka Annamária. Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2437857] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2437857, Kapcsolat: 22935887
 5. T Szabó Levente. A múlt és a kortárs (romániai) magyar széppróza: az áltörténelmi regény néhány lehetősége. (2008) Megjelent: Értékek és ideológiák az irodalomban pp. 245-284
  Könyvrészlet[23502647] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23502647, Kapcsolat: 23502647
 6. Bokányi Péter. Ahogyan sohasem volt: A történelmi regény változatai az ezredforduló magyar irodalmában. (2008) ISBN:9639438855
  Könyv[22935761] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22935761, Kapcsolat: 22935761
 7. Bokányi Péter. "...Ahogyan sohasem volt": A történelmi regény változatai napjaink irodalmában. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22935664] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22935664, Kapcsolat: 22935664
Hites S. Mufaj, örökség, revízió (Jósika Miklósról). (2002) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 53 3 49-66, 216204
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[216204]
 1. Szirák P. Történelem nem volt, hanem lesz. A kortárs magyar történelmi regény változatairól. (2005) ALFOLD-IRODALMI MUVESZETI ES KRITIKAI FOLYOIRAT 56 3 48-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326792, Kapcsolat: 10326792
 2. Bényei P. Regény és történelem (A 19. századi történelmi regény lehetoségei a múlt reprezentációjában). (2004) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 58 11 51-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326795, Kapcsolat: 10326795
 3. Szilágyi M. Megváltás és katasztrófa (Eötvös József Magyarország 1514-ben). (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 433-453
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326794, Kapcsolat: 10326794
 4. Bényei P. Reprezentáció és allegorizáció (Kemény Zsigmond: Zord ido). (2003) ALFOLD-IRODALMI MUVESZETI ES KRITIKAI FOLYOIRAT 54 1 60-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326796, Kapcsolat: 10326796
 5. Szegedy-Maszák Mihály. Kulcsszavak az irodalomtörténet-írásban. (2003) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 32 3 235-245
  Folyóiratcikk[22804966] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22804966, Kapcsolat: 22804966
 6. Szirák Péter. A kultúrák sokfélesége: a történelem partikularitása és univerzalitása: Jörn Rüsen történelem-elmélete.. (2003) Megjelent: Történelem, kultúra, medialitás pp. 53-70
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1287310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1287310, Kapcsolat: 10326793
Hites S. Szindbád-lexikon. (2002) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 28 3 322-331, 216202
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[216202]
 1. Eisemann György. Műfaj és közeg – hatás és jelentés: Jókai Mór és a későromantikus magyar próza. (2018) ISBN:9786155675218
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30334363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30334363, Kapcsolat: 27746694
 2. György Eisemann. Imitation as Memorial Performance in the Epic Works of Gyula Krúdy. (2015) Megjelent: THE HUNGARIAN WRITER OF THE LOST TIME pp. 17-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2939435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2939435, Kapcsolat: 28812855
 3. Eisemann György. Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. (2014) Megjelent: Születésnapi kalandok pp. 95-106
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2742767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2742767, Kapcsolat: 27746697
 4. Kis B. Az elbeszélésciklus mint kötetkompozició. (2008) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 34 3 277-289
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326913, Kapcsolat: 10326791
Hites S. A műfaji önazonosságról. (2003) Megjelent: Az elbeszélés módozatai: narratíva és identitás pp. 28-62, 216526
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[216526]
 1. Boróka Prohászka-Rád et al. Old Genres in New Attire: Zsolna Ugron's Novels. (2017) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 2067-5151 2068-2956 9 1 147-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27162192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27162192, Kapcsolat: 28812848
 2. Fleisz Katalin. Medialitás Krúdy Gyula prózájában. (2012) ISBN:9789513948481
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2596841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2596841, Kapcsolat: 28812850
 3. Sinka Annamária. A különbözőség és az azonosság intertextuális alakzatai Szabó Magda A pillanat című regényében. (2012) Megjelent: Átmenet és különbözőség: magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban: a VII. Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Sz... pp. 265-275
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2437783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437783, Kapcsolat: 22935988
 4. Toldi Éva. A múltreprezentáció lehetőségei. (2008) ISBN:9788632307124
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2754444] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2754444, Kapcsolat: 22936232
 5. Toldi Éva. A múltreprezentáció lehetőségei: A történelmi regény a kilencvenes évek magyar prózájában. (2007) HÍD 0350-9079 2007 8 52-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21376651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21376651, Kapcsolat: 22804968
 6. Olasz S. Más ido? Más világ? Az együttlátás és elbizonytalanítás poétikai változatai az újabb történelmi regényekben. (2005) ÚJ FORRÁS 0133-5332 37 2 56-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326907, Kapcsolat: 10326907
 7. Bokányi Péter. „… ahogyan sohasem volt”: A történelmi regény változatai napjaink irodalmában. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22935561] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22935561, Kapcsolat: 22935561
 8. Hajdu P. A férfitörténelem árnyékában - Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. (2004) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 30 397-403
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326908, Kapcsolat: 10326908
Hites Sándor. 1836: A regénytörténet kezdete. (2003) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 29 346-361, 2156744
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2156744]
 1. Hidi Tünde. „Számtalan csudák nyíltak itt fel…”: Jósika Miklós apokaliptikus elbeszélése. (2008) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 112 4 486-496
  Folyóiratcikk[22804956] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22804956, Kapcsolat: 22804956
Hites S. Hozzáértés, köztudalom, dilettantizmus: történetírás a 19. században. (2003) Megjelent: Antropológia és irodalom pp. 241-251, 216527
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[216527]
 1. Vajda András. 20. századi lokális történelmek két Maros menti településen. (2015) Megjelent: Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai pp. 25-132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3036688] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3036688, Kapcsolat: 28812844
 2. Vajda András. Az írás és az írott szó hatalma. Az írás a mindennapokban egy Maros menti településen. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26496727] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26496727, Kapcsolat: 28453557
 3. Vajda András. Egy sáromberki helytörténetíró és munkája: a rólunk szóló történelem (esetelemzés). (2012) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 74 4 150-160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23502983] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23502983, Kapcsolat: 23502983
 4. Bartha Ákos. „Az autoritás mankói” (Kísérlet Nagy Lajos Kiskunhalom című művének antropológiai olvasatára). (2009) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 47. évf. 36-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2135737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2135737, Kapcsolat: 28812845
 5. Vajda András. "Íme itt állsz vándor az ősi Sáromberkén": Egy verses helytörténeti kismonográfia és kontextusai. (2008) Megjelent: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika pp. 287-306
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2042720] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2042720, Kapcsolat: 10326909
 6. Vajda András. Irodalom és tudomány között: egy verses helytörténeti kismonográfia. (2007) Megjelent: Lenyomatok 6 pp. 9-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2042726] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2042726, Kapcsolat: 28812841
 7. Vajda A. Egy településmonográfia: adattár és alkotás. (2005) Megjelent: Folklór és irodalom (Folklór a magyar muvelodéstörténetben, 1) pp. 340-354
  Könyvrészlet[10326910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326910, Kapcsolat: 10326910
 8. Bényei P. Regény és történelem (A 19. századi történelmi regény lehetoségei a múlt reprezentációjában). (2004) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 58 11 51-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10326912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10326912, Kapcsolat: 10326912
 9. Takáts József. A Kulcsár Szabó-iskola és a "Kulturális Fordulat": A Történelem, kultúra,medialitás című kötet kapcsán. (2004) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 47 11 1165-1177
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[2313449] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2313449, Kapcsolat: 10326911
Hites S. Jókai Mór hasznáról és káráról. (2003) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 15 4 321-329, 216525
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[216525]
 1. Porkoláb Tibor. Egy nem fakuló "arckép": Toldy Ferenc Virág Benedekről. (2007) Megjelent: Kolligátum pp. 356-369
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1548255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1548255, Kapcsolat: 22804982
Hites S. A kívül-lét kudarca - a belül-lét ábrándja. A nyugati emigráció és az irodalomtörténet. (2004) Megjelent: Az irodalomtörténet esélye pp. 105-115, 217013
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[217013]
 1. Scheibner Tamás. Átjárások ("Fiatal" értekezőpróza a kétezres években). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 12 103-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2051529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2051529, Kapcsolat: 22937325
 2. Szilasi L. "Mindegy, hogy hogy', csak nehogy sehogy". (2005) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 31 2 240-247
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10327042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327042, Kapcsolat: 10327042
 3. Takáts József. Túlélési esélyek: Veres András: Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelméleti tanulmányok. (2004) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 48 31 p. 22
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[2537419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2537419, Kapcsolat: 10327041
Hites S. A múltnak kútja: Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. (2004) ISBN:9639602558, 216735
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[216735]
 1. Vaderna Gábor. Mátyás király szerelmes: Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka. (2019) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 31 3 61-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30814972] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30814972, Kapcsolat: 28453544
 2. Eisemann György. Műfaj és közeg – hatás és jelentés: Jókai Mór és a későromantikus magyar próza. (2018) ISBN:9786155675218
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30334363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30334363, Kapcsolat: 27746685
 3. Kaszap-Asztalos Emese. A művészet enthusiastája: Petrichevich Horváth Lázár. Egy pályakép kultúratudományos perspektívái. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30618489] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30618489, Kapcsolat: 28314943
 4. Szegedy-Maszák M. Spôsob existencie historického románu. (2014) WORLD LITERATURE STUDIES 1337-9275 1337-9690 6 2 3-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24896198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24896198, Kapcsolat: 26633027
 5. Pintér Borbála. Sorsfordító levelek az Özvegy és leányában. (2014) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 53 3-4 p. 137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3117385] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3117385, Kapcsolat: 27054209
 6. Hojdák Gergely. Műfajok és médiumok kereszteződése: Teatralitás, performativitás, regény. (2014) Megjelent: A sors kísértései: Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára pp. 131-169
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24284239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24284239, Kapcsolat: 24284239
 7. Eisemann György. Írás és beszéd összjátékának poétikája Kemény Zsigmond történelmi regényeiben. (2014) Megjelent: A sors kísértései pp. 332-345
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2718519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2718519, Kapcsolat: 24284258
 8. Boka László. Historicke pohlady, sedmohradské romány. (2014) WORLD LITERATURE STUDIES 1337-9275 1337-9690 6 23 78-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2856803] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2856803, Kapcsolat: 26633006
 9. Szegedy-Maszák Mihály. A történelmi regény létezési módja. (2014) Megjelent: A sors kísértései: Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára pp. 170-183
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24284244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24284244, Kapcsolat: 24284244
 10. Szegedy-Maszák Mihály. A történelmi regény létezési módja. (2014) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 23 11 65-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2892094] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2892094, Kapcsolat: 26632928
 11. Szegedy-Maszák Mihály. A történelmi elbeszélés létezési módja. (2014) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 60 3 332-345
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2832901] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2832901, Kapcsolat: 26632926
 12. Szilágyi Márton. Archaikum és modernitás: Kemény Zsigmond: Gyulai Pál. (2014) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 53 3-4 109-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2969454] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2969454, Kapcsolat: 27054199
 13. Pintér Borbála. A levél mint a teremtettség felhívó struktúrája a Gyulai Pálban. (2014) Megjelent: A sors kísértései: Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára pp. 204-238
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24284253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24284253, Kapcsolat: 24284253
 14. Ladányi István. Szerzőség, szerzői identitás a műfordításban. (2013) Zetna 1451-608X -
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23503329] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23503329, Kapcsolat: 23503329
 15. Pintér Borbála. Levél a regényben: A levél mint szövegszervező elem Kemény Zsigmond négy regényében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2518875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518875, Kapcsolat: 24284299
 16. S Varga Pál. Kunstzentrierte Entfaltung des Literarischen: Die klassische ungarische Literatur 1825–1890. (2013) Megjelent: Geschichte der ungarischen Literatur pp. 134-263
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2393257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2393257, Kapcsolat: 26967616
 17. Pintér Borbála. A Zord időben megsemmisülő üzenet. (2013) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 2013 2 30-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2476931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2476931, Kapcsolat: 24284295
 18. Török Zsuzsa. Petelei István és az irodalom sajtóközege: Média- és társadalomtörténeti elemzés. (2011) ISBN:9786155047220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1860554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1860554, Kapcsolat: 21942627
 19. Wéber Antal. Magyarország 1514-ben és 1848-ban: Történelmi regény vagy regényes történelem. (2011) ISBN:9789634466222
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22937916] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22937916, Kapcsolat: 22937916
 20. Eisemann György. Zur Poetik des Zusammenspiels von Rede und Schrift: Formationen in der spätromantischen ungarischen Prosaliteratur. (2010) BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 0238-2156 15 - 34-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1764307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1764307, Kapcsolat: 24284309
 21. Kalla Zsuzsa. Bártfay László naplói. (2010) ISBN:9786155047114
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3090956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3090956, Kapcsolat: 28812838
 22. Pintér Borbála. A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 2 251-265
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2087673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2087673, Kapcsolat: 24284306
 23. Nyilasy Balázs. Romance-nézőpontból Kemény Zsigmond történelmi regényeiről. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 6 709-727
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2766444] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2766444, Kapcsolat: 22804923
 24. Scheibner Tamás. Átjárások ("Fiatal" értekezőpróza a kétezres években). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 12 103-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2051529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2051529, Kapcsolat: 22046586
 25. Toldi Éva. Történeti és poétikai reflexiók metszéspontján. (2008) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 39 1 95-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2756006] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2756006, Kapcsolat: 22936708
 26. Végh Dániel. Olvasható-e a Don Quijote magyarul?. (2008) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 34 2 217-233
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107832] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2107832, Kapcsolat: 10327143
 27. Szivák-Tóth V. Hites Sándor két könyvéről. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 89 4 634-641
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[10327327] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327327, Kapcsolat: 10327146
 28. Bakcsi Botond. Hagyomány és felejtés: egy műfaji revízió átértékelése: Hites Sándor: A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. JAK – Ulpius-Ház Könyvkiadó, Budapest, 2004.. (2008) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 17 3
  Folyóiratcikk[22936961] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22936961, Kapcsolat: 22936961
 29. Keszeg Anna. A tér képei: Tér, irodalom, társadalom. (2008) ISBN:9789739373951
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734385, Kapcsolat: 10327144
 30. Janovics Mária. Androgün személyiségek Mészáros Ignátz Kártigám című regényében. (2008) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 38 2 133-146
  Folyóiratcikk[22936827] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22936827, Kapcsolat: 22936827
 31. T Szabó. A modern irodalmár hivatás kialakulásának társadalomtörténete. (2008) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 19 5 104-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3021477] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3021477, Kapcsolat: 23503353
 32. T Szabó Levente. Mikszáth, a kételkedő modern: Történelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth Kálmán prózapoétikájában. (2007) ISBN:9789632360195
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3093649] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3093649, Kapcsolat: 10327145
 33. Kisantal Tamás. Hol a hiba?: (Szilágyi Zsófia: A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák). (2007) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 50 3 348-351
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1552129] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1552129, Kapcsolat: 27744126
 34. Toldi Éva. Históriából históriába. (2007) TANULMÁNYOK 40 92-106
  Folyóiratcikk[22936843] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22936843, Kapcsolat: 22936843
 35. Eisemann György. Elhallgatás, beszéd, szubjektum Kemény Zsigmond regényeiben. (2007) Megjelent: A regény és a trópusok pp. 155-162
  Könyvrészlet[22804928] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22804928, Kapcsolat: 22804928
 36. Wéber Antal. Egy regényforma bemutatkozása és elfeledtetése. (2007) Megjelent: Kolligátum pp. 509-517
  Könyvrészlet[22804920] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22804920, Kapcsolat: 22804920
 37. Dávidházi Péter. Csokonai és az irodalomtörténet feltételessége. (2007) Megjelent: "'S végre mivé leszel?" pp. 11-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1258566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1258566, Kapcsolat: 22804926
 38. Bényei Péter. A történelem és a tragikum vonzásában: A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében. (2007) ISBN:9789634730484
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2384322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2384322, Kapcsolat: 10327147
 39. Fried István. Fiatal irodalomtörténet (Hites Sándor tanulmánykötetéről). (2006) ÚJ FORRÁS 0133-5332 38 4
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2945204] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2945204, Kapcsolat: 22804942
 40. Bényei Péter. A múlt feneketlen kútja (Hites Sándor: A múltnak kútja). (2006) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 57 3 94-101
  Folyóiratcikk[22804933] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22804933, Kapcsolat: 22804933
 41. T Szabó. A magyartanárság születése, Gyulai Pál egyetemi tanársága és a magyar irodalomtörténeti képzés hivatásosodása. (2006) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 110 6 677-701
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3021480] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3021480, Kapcsolat: 25979077
 42. S Laczkó. „... a hisztoria non plus ultrája...". (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22937271] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22937271, Kapcsolat: 22937271
 43. Vaderna G. Mondhatnánk.... (2005) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 49 20 21-21
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[10327148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327148, Kapcsolat: 10327148
 44. Hajdu P. Beszélni a múltról (Hites Sándor: A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. Budapest, 2004. József Attila Kör-Ulpius-ház, 211 o.). (2005) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 31 4 470-473
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[217598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 217598, Kapcsolat: 22804937
 45. Imre László. A Buda halála "többszörösen összetett" dimenziói. (2005) Megjelent: Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban pp. 144-162
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1049134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1049134, Kapcsolat: 28812839
Hites S. Hozzáértés, köztudalom, dilettantizmus: történetírás a 19. században. (2004) Megjelent: Nympholeptusok pp. 315-328, 217125
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[217125]
 1. Hász-Fehér Katalin. A dilettantizmus kérdése a 19. század közepének kritikáiban (Rossz költők társasága II.). (2016) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 32 1 79-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3199516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3199516, Kapcsolat: 28812837
 2. Zabán Márta. Salamon Ferenc életútja: Hivatástörténeti esettanulmány. (2014) ISBN:9789735957933
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24982768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24982768, Kapcsolat: 28812835
 3. Devescovi Balázs. Történettudomány versus szépirodalom: A Magyarország 1514-ben mint történeti regény. (2004) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 85 4 454-484
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24324979] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24324979, Kapcsolat: 10327142
 4. Takáts J. Az irodalmi image formálása. (2004) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 48 15 24-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10327141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10327141, Kapcsolat: 10327141
Hites S. Prognózis és anakronizmus: a Zord ido mint politikai példázat. (2004) Megjelent: (Tév)eszmék buvölete pp. 131-194, 217124
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[217124]
 1. Dobás Kata. Mélység és magasság: Kemény Zsigmond és Zord idő című regényének erdélyi recepciója a 20. század első felében. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 1 3-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3019097] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3019097, Kapcsolat: 26246955
2020-10-24 08:14