Szajbély Mihály. Előreutalás és késleltetés Vörösmarty két versében. (1975) Megjelent: "Ragyognak tettei ..." pp. 317-332, 1995210
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1995210]
 1. Szegedy-Maszák Mihály. A vén cigány változó megítélése. (2013) Megjelent: Az olvasás labirintusában pp. 244-263
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24607815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24607815, Kapcsolat: 24607815
 2. Toldi Éva. Tragikus tér, léttragikum: Vörösmarthy Mihály: A vén cigány. (2012) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 2012 2 60-66
  Folyóiratcikk[22520544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22520544, Kapcsolat: 22520544
Csáth Géza. Egy elmebeteg nő naplója: Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya. (1978) ISBN:9632708334, 1995993
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1995993]
 1. Z. Varga Zoltán. Az élet írója - Kultusz és önéletrajz Csáth Géza 1912/13 naplójegyzeteiben. (2009) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 11 6 62-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[219308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 219308, Kapcsolat: 25139010
 2. Harmat Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis: A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (1994) ISBN:9637426116
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22044820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22044820, Kapcsolat: 22449598
 3. Béládi Miklós. Egy sorstörténet képe [Kritika]. (1983) Megjelent: Válaszutak pp. 197-203
  Könyvrészlet[22533469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22533469, Kapcsolat: 22533469
 4. Béládi Miklós. Egy sorstörténet képe [Kritika]. (1979) ÜZENET 0350-493X 9 6 362-364
  Folyóiratcikk[22533464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22533464, Kapcsolat: 22533464
 5. Kartal Zsuzsa. Egy elmebeteg nő naplója [Kritika]: Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya. (1979) MAGYAR NEMZET 0133-185X 35 15 p. 4
  Folyóiratcikk[22535175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22535175, Kapcsolat: 22535175
 6. Szentmihályi Szabó. Dr. Brenner József megörökíti Gizella kisasszonyt [Kritika]. (1979) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 23 11 p. 10
  Folyóiratcikk[22535116] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22535116, Kapcsolat: 22535116
 7. Dér Zoltán. Az emberlátás mélysége [Kritika]. (1979) ÜZENET 0350-493X 9 6 365-369
  Folyóiratcikk[22533471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22533471, Kapcsolat: 22533471
Szajbély Mihály. A novellista Csáth és a pszichoanalízis. (1978) Megjelent: Egy elmebeteg nő naplója pp. 261-286, 2920058
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[2920058]
 1. Sebestyén Attila. Agyvelő-akrobatika: Egy pszichofiziológiai művészet- és kultúraelmélet keretei Csáth Gézánál. (2007) Megjelent: Az olvasás rejtekútjai pp. 154-171
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2280433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2280433, Kapcsolat: 24915815
Szajbély Mihály. Vörösmarty utolsó töredéke: (Fogytán van a napod...). (1978) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 82 3 303-320, 1995220
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1995220]
 1. Milbacher Róbert. "Szóval, ennyit a lázadásról": A Vén cigány mint a romantikus lázadás visszaéneklése. (2015) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2015 1 60-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24909995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24909995, Kapcsolat: 24909990
 2. Csonki Árpád. Gere Zsolt: Szebb idők. Vörösmarty epikus korszakának rétegei. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 95 3 410-415
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2835323] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2835323, Kapcsolat: 24907563
 3. Gere Zsolt. Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának rétegei. (2013) ISBN:9789634467076
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2466206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2466206, Kapcsolat: 24603868
 4. Czibula Katalin. Fogytán van...? : gondolatok Vörösmarty utolsó töredékéről. (2006) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 110. 1/2. 184-190
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2343483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2343483, Kapcsolat: 24909008
 5. Antal Árpád. Egy Vörösmaty-portré és "környéke". (2001) Megjelent: Álmodónk, Vörösmarty : tanulmányok : az 1999. december 10-11-i kolozsvári konferencia anyaga pp. 165-173
  Könyvrészlet[22503832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503832, Kapcsolat: 22503832
 6. Gere Zsolt. "Hat gím jöve sebten elébe": Vörösmarty eposzterve és östörténeti felfogása a Zalán futását követően. (2000) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 104 3-4 454-496
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22503830] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22503830, Kapcsolat: 22503830
 7. Fenyő István. Haza s emberiség: A magyar irodalom 1815-1830. (1983) ISBN:9632813049
  Könyv[22503814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503814, Kapcsolat: 22503814
Szajbély Mihály. Berzsenyi Dániel "A magyarokhoz" című ódájának változatai és eszmei-poétikai előzményei. (1979) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 83 4 371-386, 1976908
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976908]
 1. Hász-Fehér Katalin. Berzsenyi 1808-as kötetkompozíciója és a magyar költészeti hagyomány. (2018) Megjelent: Az ismeretlen klasszikus pp. 31-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27700348] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27700348, Kapcsolat: 28135418
 2. Gere Zsolt. Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának rétegei. (2013) ISBN:9789634467076
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2466206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2466206, Kapcsolat: 24603876
 3. Bécsy Ágnes. Berzsenyi Dániel. (2001) ISBN:9639191809
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2203682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2203682, Kapcsolat: 22503838
 4. Berzsenyi Dániel. Versek: teljes, gondozott szövegek. (1998) ISBN:9639023183
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2790884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790884, Kapcsolat: 22503836
 5. Onder Csaba. "Rómát, Athenát, Spártát álmodtam...": palinódikus szerkesztés és "barokk eposz" Berzsenyi 1816-os verseskönyvének Második Könyvében. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 102 3-4 495-513
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2784555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2784555, Kapcsolat: 22503837
 6. Kőrizs Imre. Berzsenyi Dániel Kesergés című versének keletkezéstörténetéhez: Gyöngyösi hatása Berzsenyi költészetére. (1994) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 98 2 215-227
  Folyóiratcikk[22503833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503833, Kapcsolat: 22503833
 7. Szörényi L. Hunok és jezsuiták: fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. (1993) ISBN:9638230010
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1048837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1048837, Kapcsolat: 22503835
 8. Csetri Lajos. Nem sokaság hanem lélek: Berzsenyi-tanulmányok. (1986) ISBN:9631532569
  Könyv[22503834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503834, Kapcsolat: 22503834
Szajbély Mihály. Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. (1980) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 84 3 365-369, 1976906
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976906]
 1. Fried István. Jegyzetek Bíró Ferenc A felvilágosodás korának magyar irodalma című korszakmonográfiájához. (Budapest, Balassi Kiadó, 1994. 446 l.). (1995) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 99 3-4 355-366
  Folyóiratcikk[22519412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22519412, Kapcsolat: 22519412
Szajbély Mihály. A vén cigány "háttere" az 1850-es években: The "background" of "A vén cigány" in the 1850ies. (1981) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 18 129-133, 1995257
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1995257]
 1. Milbacher Róbert. "Szóval, ennyit a lázadásról": A Vén cigány mint a romantikus lázadás visszaéneklése. (2015) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2015 1 60-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24909995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24909995, Kapcsolat: 24909995
 2. Zentai Mária. Vörösmarty Mihály: Az emberek. (1986) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 90 1-2 97-106
  Folyóiratcikk[22503841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503841, Kapcsolat: 22503841
Szajbély Mihály. Berzsenyi Dániel költői művei. (1981) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 85 4 478-483, 1976905
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976905]
 1. Berzsenyi Dániel. Versek: teljes, gondozott szövegek. (1998) ISBN:9639023183
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2790884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790884, Kapcsolat: 22519410
 2. Kőrizs Imre. Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes versei. Az utószót írta és sajtó alá rendezte Mezei Márta. Budapest, Unikornis Kiadó, 1994. 303 l. (A Magyar Költészet Kincsestára 22.); Berzsenyi Dániel művei. A szöveggondozás, az utószó és a jegyzetek Orosz László munkája. Budapest, Századvég Kiadó, 1994. 628 l.. (Századvég Klasszikusok). (1996) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 100 3 352-355
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1994134] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1994134, Kapcsolat: 22519409
 3. Kállay Géza. Mikszáth Kálmán összes művei: Szerkeszti: Rejtő István 76. kötet: Cikkek és karcolatok XXVI. 1888. január–1888. június. Sajtó alá rendezte: Sz. Garai Judit–Rejtő István. Bp. 1982. Akadémiai K. 496 l.; 77. kötet: Cikkek és karcolatok XXVII. 1888. július–1889. január. Sajtó alá rende.... (1985) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 89 4-5 586-589
  Folyóiratcikk[22519411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22519411, Kapcsolat: 22519411
Szajbély Mihály. Regényelméleti gondolatok a XVIII. század második felének magyar irodalmában. (1982) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 86 1 1-14, 1976901
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976901]
 1. Béres Norbert. Verseghy Ferenc szépprózai művei. (2018) ISBN:9789633187227
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3394598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3394598, Kapcsolat: 28135444
 2. Granasztói Olga. Olvasótól – olvasóig: Észrevételek a magyar olvasástörténeti kutatások aktuális kérdéseihez. (2011) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 12 43 5-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1873593] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1873593, Kapcsolat: 22503877
 3. Szilágyi Márton. Határpontok. (2007) ISBN:9789639605480
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1289310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289310, Kapcsolat: 22503872
 4. Onder Csaba. A klasszika virágai: anthología – praetexta – narratíva. (2003) ISBN:9634726852
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2786216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2786216, Kapcsolat: 22503869
 5. Debreczeni Attila. Integráció és elkülönülés az 1780-as, 1790-es évek magyar irodalmában. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 4 497-516
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2071609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2071609, Kapcsolat: 22503866
 6. Hász-Fehér Katalin. Közösségi és elkülönülő irodalmi programok a 19. század első felében: Fáy András irodalomtörténeti helye. (2000) ISBN:9634724655
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2411850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2411850, Kapcsolat: 22609888
 7. Milbacher Róbert. "...földben állasz mély gyököddel...": A magyar irodalmi népiesség genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata. (2000) ISBN:9633799279
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702162] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1702162, Kapcsolat: 22503858
 8. Devescovi Balázs. A mítosz és Fanni: A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0.. (2000) ISBN:9633799953
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2231190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2231190, Kapcsolat: 22503860
 9. Tóth Sándor. A latin humanitas poétikája: A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig. (2000)
  Könyv[22503859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503859, Kapcsolat: 22503859
 10. Bessenyei György et al. Tariménes útazása. (1999) ISBN:9635062567
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2513260] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2513260, Kapcsolat: 22503855
 11. Bódi Katalin. Narrato-poétikai vizsgálódások az érzékenység magyar napló- és levélregény-irodalmában. (1999) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 30 (80) 4 530-555
  Folyóiratcikk[22503857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503857, Kapcsolat: 22503857
 12. Nagy Imre. Utazás egy regény körül: Bessenyei Tariménese. (1998) ISBN:9639079103
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1732741] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1732741, Kapcsolat: 22503852
 13. Szilágyi Márton. Mihez képest?. (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 49 2 90-92
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[26319128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26319128, Kapcsolat: 22503851
 14. Szilágyi Márton. Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. (1998) ISBN:9634722873
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1289311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289311, Kapcsolat: 22503850
 15. Tóth Sándor. A latin humanitas poétikája: a studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig I: Institutiones generales artis poeticae=A költői mesterség általános törvényszerűségei. (1998) ISBN:9638566841; 9639184004
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1923514] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1923514, Kapcsolat: 22503849
 16. Szilasi László. Éppen most pörög. (1997) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 51 5 70-74
  Folyóiratcikk[22503847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503847, Kapcsolat: 22503847
 17. Szilágyi Márton. Dugonics András ismeretlen önéletrajza 1786-ból. (1997) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 101 3-4 394-399
  Folyóiratcikk[22503848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503848, Kapcsolat: 22503848
 18. Bíró Ferenc. A felvilágosodás korának magyar irodalma. (1995) ISBN:9635060378
  Könyv[22503844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503844, Kapcsolat: 22503844
 19. Szilasi László. Jókai Jókait olvas: Szerzői szándék és olvasói akarat a Jókai-regényeket kísérő Jókai-szövegekben. (1994) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 98 2 153-199
  Folyóiratcikk[22503845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503845, Kapcsolat: 22503845
Szajbély Mihály. A tata versei. Vagy tán Károly írta őket? - Tolnai Ottó: Elefántpuszi. (1983) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 9 11 40-41, 1976896
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976896]
 1. Thomka Beáta. Tolnai Ottó. (1994) ISBN:807149058X
  Könyv[22518456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22518456, Kapcsolat: 22519413
Szajbély Mihály. Fordításelméleti meggondolások a 18. század második felének magyar irodalmában. (1983) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 15 1 139-158, 1976900
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976900]
 1. Debreczeni Attila. Tudós hazafiak és érzékeny emberek: Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában. (2009) ISBN:9789639671300
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[238479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238479, Kapcsolat: 22504010
 2. Debreczeni Attila. Integráció és elkülönülés az 1780-as, 1790-es évek magyar irodalmában. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 4 497-516
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2071609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2071609, Kapcsolat: 22504031
 3. Debreczeni Attila. „Tudós hazafiság”: Egy beszédmód a XVIII. század végének magyar irodalmában. (2001) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 82 4 487-504
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2071572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2071572, Kapcsolat: 22504008
 4. Egyed Emese. Mennyei Barátom!: Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771-1789). (2001) ISBN:9738231159
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2561708] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2561708, Kapcsolat: 22504009
 5. Mezei Márta. Első folyóirataink: Uránia. (2001) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 32 (82) 3 472-476
  Folyóiratcikk[25154385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25154385, Kapcsolat: 25154385
 6. Egyed Emese. Adieu, édes Barcsaym. (2001) ISBN:9738002877
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2331575] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2331575, Kapcsolat: 22504006
 7. Debreczeni Attila. Az irodalomfogalom változásai az 1780-as, 1790-es évek magyar irodalmában. (2000) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 31 (81) 3 391-413
  Folyóiratcikk[22503995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503995, Kapcsolat: 22503995
 8. Mezei Márta. Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben. (1994) ISBN:9637719768
  Könyv[22503990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503990, Kapcsolat: 22503990
Szajbély Mihály. Verseghy és Engel. Adalékok a "Mi a Poézis? És ki az igaz Poéta" c. mű forrásaihoz és korszerűségének megitéléséhez. (1983) Megjelent: In memoriam Verseghy Ferenc 2. pp. 30-42, 1995827
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1995827]
 1. Doncsecz Etelka. Verseghy Ferenc drámái. (2014) ISBN:9789633184738
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[24695411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24695411, Kapcsolat: 24695411
 2. Debreczeni Attila. Verseghy és az irodalmi megújulás. (1998) Megjelent: Emlékkönyv a Szolnokon 1997. szeptember 18-19-én rendezett Verseghy tudományos ülésszak anyagából pp. 5-9
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2062660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2062660, Kapcsolat: 22504050
 3. Hopp Lajos. Verseghy Ferenc emlékülés (Szolnok, 1982. december 3.). (1982) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 86 5-6 727-728
  Folyóiratcikk[22504046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22504046, Kapcsolat: 22504046
Szajbély Mihály. Előszó és ajánlás: regény és közönsége a 18. század második felében. (1985) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 17 3 543-564, 1976894
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976894]
 1. Labádi Gergely. Könyvek távolról: A magyar regény 1807-ben. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 95 3 311-332
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24907541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24907541, Kapcsolat: 24907541
 2. Antal Orsolya. A szerzői koncepció átértelmezése Az-Izében: Egy Szatsvay-fordítás paratextusai. (2014) Megjelent: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig pp. 64-96
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24642802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24642802, Kapcsolat: 24642802
 3. Granasztói Olga. Olvasótól – olvasóig: Észrevételek a magyar olvasástörténeti kutatások aktuális kérdéseihez. (2011) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 12 43 5-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1873593] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1873593, Kapcsolat: 22504382
 4. Penke Olga. Műfaji kísérletek Bessenyei György prózájában. (2008) ISBN:9634731269; 9789634731269
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1147596] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1147596, Kapcsolat: 22504381
 5. Rákai O. Az irodalomtudós tekintete: Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között. (2008) ISBN:9789639671195
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[218714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 218714, Kapcsolat: 22504380
 6. Onder Csaba. A klasszika virágai: anthología – praetexta – narratíva. (2003) ISBN:9634726852
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2786216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2786216, Kapcsolat: 22504379
 7. Hász-Fehér Katalin. Közösségi és elkülönülő irodalmi programok a 19. század első felében: Fáy András irodalomtörténeti helye. (2000) ISBN:9634724655
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2411850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2411850, Kapcsolat: 22609927
 8. Szilágyi Márton. Mihez képest?. (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 49 2 90-92
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[26319128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26319128, Kapcsolat: 22504371
 9. Kosáry D. Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. (1996) ISBN:9630569868
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[198633] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 198633, Kapcsolat: 22504366
 10. Borbély Szilárd. A Vanitatum vanitas szövegvilágáról. (1995) ISBN:963851454X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2463671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2463671, Kapcsolat: 22504370
 11. Debreczeni Attila. Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására. (1994) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 98 1 77-87
  Folyóiratcikk[22504363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22504363, Kapcsolat: 22504363
 12. Szilasi László. Jókai Jókait olvas: Szerzői szándék és olvasói akarat a Jókai-regényeket kísérő Jókai-szövegekben. (1994) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 98 2 153-199
  Folyóiratcikk[22504367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22504367, Kapcsolat: 22504367
 13. Debreczeni Attila. Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben. (1993) ISBN:9632600541
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2048549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048549, Kapcsolat: 22504305
Szajbély Mihály. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában: A 18. sz. közepétől Csokonai haláláig. (1985), 2042957
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[2042957]
 1. Tóth Sándor. A latin humanitas poétikája: A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig. (2000)
  Könyv[22503859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503859, Kapcsolat: 22504609
 2. Tóth Sándor. A latin humanitas poétikája: a studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig I: Institutiones generales artis poeticae=A költői mesterség általános törvényszerűségei. (1998) ISBN:9638566841; 9639184004
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1923514] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1923514, Kapcsolat: 22504605
 3. Bíró Ferenc. A felvilágosodás korának magyar irodalma. (1995) ISBN:9635060378
  Könyv[22503844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503844, Kapcsolat: 22504600
 4. Csetri Lajos. Egység vagy különbözőség?: Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. (1990) ISBN:9630555573
  Könyv[22504598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22504598, Kapcsolat: 22504598
 5. Margócsy István. Szerdahely György művészetelmélete. (1989) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 93 1-2 1-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2521396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2521396, Kapcsolat: 22504593
 6. Csetri Lajos. Nem sokaság hanem lélek: Berzsenyi-tanulmányok. (1986) ISBN:9631532569
  Könyv[22503834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503834, Kapcsolat: 22504603
Szajbély Mihály. "Régiek" és "újak" a XVIII. század második felének magyar irodalmában. (1985) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 89 3 330-342, 1976895
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976895]
 1. Debreczeni Attila. Tudós hazafiak és érzékeny emberek: Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában. (2009) ISBN:9789639671300
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[238479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238479, Kapcsolat: 22504171
 2. Hász-Fehér Katalin. Közösségi és elkülönülő irodalmi programok a 19. század első felében: Fáy András irodalomtörténeti helye. (2000) ISBN:9634724655
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2411850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2411850, Kapcsolat: 22609903
 3. Debreczeni Attila. "Fenség" és "Grácia": Ízléstörekvések a 18. század végének magyar irodalmában. (2000) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 104 3-4 311-352
  Folyóiratcikk[22504170] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22504170, Kapcsolat: 22504170
 4. Simon József. Humanista szatíra és deákos klasszicizmus: Kovács Ferenc Erasmus-fordítása az 1780-as években. (1999) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 103 3-4 449-467
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1203519] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1203519, Kapcsolat: 22504169
 5. Borbély Szilárd. Kiadatlan Csokonai-jegyzetek. (1995) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 111 2 184-190
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2463863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2463863, Kapcsolat: 22504163
 6. Bíró Ferenc. A felvilágosodás korának magyar irodalma. (1995) ISBN:9635060378
  Könyv[22503844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503844, Kapcsolat: 22504142
Szajbély Mihály. Kármán József irodalomszemlélete. (1986) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 18 2 381-393, 1976892
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976892]
 1. Fried István. Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. (2001) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 105 1-2 228-233
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2963945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2963945, Kapcsolat: 22518254
 2. Hász-Fehér Katalin. Közösségi és elkülönülő irodalmi programok a 19. század első felében: Fáy András irodalomtörténeti helye. (2000) ISBN:9634724655
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2411850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2411850, Kapcsolat: 22518239
 3. Devescovi Balázs. A mítosz és Fanni: A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0.. (2000) ISBN:9633799953
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2231190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2231190, Kapcsolat: 22518245
 4. Szilágyi Márton. Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. (1998) ISBN:9634722873
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1289311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289311, Kapcsolat: 22518230
 5. Kosáry D. Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. (1996) ISBN:9630569868
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[198633] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 198633, Kapcsolat: 22518217
 6. Bíró Ferenc. A felvilágosodás korának magyar irodalma. (1995) ISBN:9635060378
  Könyv[22503844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22503844, Kapcsolat: 22518214
 7. Debreczeni Attila. Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben. (1993) ISBN:9632600541
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2048549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048549, Kapcsolat: 22518183
 8. Szilágyi Márton. Az Uránia egyik közleményének forrása. (1993) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 97 5-6 585-599
  Folyóiratcikk[22518207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22518207, Kapcsolat: 22518207
Csáth Géza. Egy elmebeteg nő naplója: Csáth Géza elfeledett orvosi tanulmánya. (1987) ISBN:9631410587, 1996008
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1996008]
 1. Z. Varga Zoltán. Az élet írója - Kultusz és önéletrajz Csáth Géza 1912/13 naplójegyzeteiben. (2009) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 11 6 62-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[219308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 219308, Kapcsolat: 25145276
 2. Stemler Miklós. A magyar irodalmi modernség függelékei: Szemelvények a magyar fantasztikus irodalomból. (2005) PRAE 2005 1 18-25
  Folyóiratcikk[25145275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25145275, Kapcsolat: 25145275
 3. Péter László. Új Magyar Irodalmi Lexikon: I. kötet. (1994) ISBN:9630568055
  Könyv[22421719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22421719, Kapcsolat: 22533476
 4. Eisemann György. Végidő és katarzis. (1991) ISBN:9637971076
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1751481] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1751481, Kapcsolat: 22449789
 5. Eisemann György. Keresztutak és labirintusok: Elemzések XIX. és XX. századi magyar művekről. (1991) ISBN:9631832791
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1751759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1751759, Kapcsolat: 22449728
2020-08-03 17:50