Barna Attila. A politikai bűncselekmények büntetésének szimbolikája. (2006) Megjelent: Jogi kultúra, processusok, rituálék és szimbólumok pp. 13-24, 1540527
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1540527]
 1. Rainer Pál. Jogi kultúra, processusok, rituálék és szimbólumok. (2008) TURUL 1216-7258 4. 125-126
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25211716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211716, Kapcsolat: 25211716
 2. Domaniczky Endre. Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok. (2008) SZÁZADOK 0039-8098 4 1050-1053
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1471399] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1471399, Kapcsolat: 25211713
Barna Attila. Der wahre Diener des Staates – Verwaltungsreformen von Joseph II. in den ungarischen Komitaten. (2006) RECHTSGESCHICHTLICHE VORTRÄGE 1218-4942 43 3-19, 1540487
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1540487]
 1. Varga Norbert. A Brief History of the Hungarian Legal History Science with a Special Attention to the Publication Possibilities. (2014) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 2014 7 561-572
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25351655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25351655, Kapcsolat: 25351655
Barna Attila. Kísérlet a magyar vármegyerendszer átalakítására – II. József közigazgatási és büntetőjogi reformjai a magyarországi vármegyékben. (2006) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére pp. 77-96, 1540529
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1540529]
 1. Bónis Péter. Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére.. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25211746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211746, Kapcsolat: 25211746
Barna Attila. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök felségárulási pere a magyar és az osztrák jogszabályok tükrében. (2008) Megjelent: Pártvezér, miniszterelnök, vértanú pp. 187-211, 213206
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[213206]
 1. Hernády Zsolt. "Akkor megtudom azon nagy titkot, melyet levélben közölni nem lehet": Deák Ferenc levelei a Batthyány családnak (1845-1865). (2010) SZÁZADOK 0039-8098 3 617-637
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25211699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211699, Kapcsolat: 25211699
 2. Kiss Zoltán. Molnár András (szerk.): Pártvezér, miniszterelnök, vértanú.: Tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Budapest - Zalaegerszeg,. (2009) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 1
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25211730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211730, Kapcsolat: 25211730
Barna Attila. Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon, különös tekintettel a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és megalkotására. (2010), 2436561
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2436561]
 1. Szabó Zsanett. Büntetőjog a Hármaskönyvben. (2014) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 19 1 10-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24273581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24273581, Kapcsolat: 24273581
 2. Varga Norbert. Az első magyar büntető törvénykönyv (1878:V.tc.) hatálya és az állampolgárság kapcsolata. (2013) Megjelent: Jogtörténeti Parerga pp. 379-388.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26450524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26450524, Kapcsolat: 26450524
Barna Attila. Der Hochverratsprozess gegen den Ministerpräsidenten Graf Batthyány Lajos im Spiegel der ungarischen und österreichischen Rechtsnormen. (2010) Megjelent: Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat? pp. 29-67, 1556231
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1556231]
 1. Stipta István. A Habsburg Monarchia a jogállamiság útján?. (2011) PRO PUBLICO BONO: ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 2062-7165 2062-9966 1 1 128-131
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619152, Kapcsolat: 24289012
 2. Werner Ogris. Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat? 5. und 6.5.2008. (2008) Nova & Varia 2 2 87-88
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Közérdekű[25320490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25320490, Kapcsolat: 25320490
Barna Attila. Törekvések a politikai bűncselekmények rendezésére Magyarországon a 18. század végén, és az 1795. évi büntetőtörvénykönyv tervezete. (2010) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2 2 73-97, 1556233
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1556233]
 1. Losonczi Eszter. Der Gesetzentwurf des Strafgesetzbuches von 1795. (2014) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 19 1 28-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3077926] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3077926, Kapcsolat: 24273613
Barna Attila. A felvilágosodás nyugat-európai képviselői és a felségsértés bűntettének fogalma. (2013) Megjelent: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére pp. 39-47, 2225106
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2225106]
 1. Albert András. Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére.. (2015) GYŐRI TANULMÁNYOK 0209-4215 35 231-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25201214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25201214, Kapcsolat: 25211708
Barna Attila. A politikai bűntettek szabályozásával kapcsolatos viták az 1843. évi büntetőkódex-javaslat anyagi jogi részének tárgyalásai során. (2013) Megjelent: Jogtörténeti Parerga pp. 45-65, 2327922
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2327922]
 1. László Balázs. Parergon parergum: Ünnepi tanulmányok Mezey Barna professzor tiszteletére. (2013) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 3-4. 86-89
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25211704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211704, Kapcsolat: 25211704
Barna Attila. Lőcsei Fehér Asszony: legenda és valóság. (2014), 2771100
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2771100]
 1. Szalay Gyula. A Nyugat Kapuja - Győr. (2018)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30363482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30363482, Kapcsolat: 27768689
 2. Mikó Zsuzsanna. Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 2011. évi tevékenységéről: Konferenciák. (2012) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 1-2. 407-458
  Folyóiratcikk/Jelentés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[25211784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211784, Kapcsolat: 25211784
 3. Magyar Nemzeti. Nők a történelemben: Elfogult beszámoló az Asszonysorsok a Rákóczi-szabadságharcban címmel a Magyar Országos Levéltárban tartott konferenciáról és kiállításról. (2011)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Közérdekű[25380830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25380830, Kapcsolat: 25380830
 4. Kocsis Piroska. "Asszonysorsok a Rákóczi-szabadságharcban." Tudományos konferencia a Magyar Országos Levéltárban. (2011) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 61 67-76
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2745482] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2745482, Kapcsolat: 24286741
Barna Attila. Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon. (2015) ISBN:9786155298776, 2979197
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2979197]
 1. Nánási László. Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokban. (2017) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2017 2 3-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27209149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27209149, Kapcsolat: 27209149
 2. Szabó Zsanett. Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Mo-n: In A 2015-ben megjelent jog- és államtudományi tárgyú művek annotált bibliográfiája 2.. (2017) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2017 2 187-187
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27412557] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27412557, Kapcsolat: 27412557
 3. Drócsa Izabella. Az államellenes bűncselekmények szabályozása Magyarországon: Különös tekintettel az 1921:III. törvényben meghatározott államfelforgatás bűntettére. (2017) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2016 4 64-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27666800] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27666800, Kapcsolat: 27666796
 4. Drócsa Izabella. Az államellenes bűncselekmények szabályozása Magyarországon: Különös tekintettel az 1921:III. törvényben meghatározott államfelforgatás bűntettére. (2017) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2016 4 64-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27666800] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27666800, Kapcsolat: 27666800
Barna Attila et al. Kísérlet a Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Győrbe telepítésére, 1921.. (2015) GYŐRI TANULMÁNYOK 0209-4215 35 21-68, 2979202
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2979202]
 1. Ámán Ildikó. Egyetem a délvidék kapujában: Szeged város törekvései az egyetemért és a jogakadémiáért. (2017) Megjelent: Doktori Műhelytanulmányok 2017 pp. 9-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27417288] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27417288, Kapcsolat: 27417288
Barna Attila. Rendes és rendkívüli bíróságok a hűtlenségi perek perjogi szabályozásában és ítélkezésében a középkori Magyar Királyság felosztásáig. (2017) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2017 1-2 51-57, 3345793
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3345793]
 1. Pétervári Máté. Events in the Sphere of the study of Hungarian Legal and Constitutional History in 2017. (2018) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 11 2 297-304
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30391239] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30391239, Kapcsolat: 27807561
 2. Pétervári Máté. Brief Report on the Scientific Events of Legal and Constitutional History in Hungary 2016. (2018) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 2017 10 387-392
  Folyóiratcikk[27667072] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27667072, Kapcsolat: 27667072
2020-02-28 16:55