Erdősi Péter. Báthory Zsigmond ünnepi arcmása: A fejedelem és a ceremóniák. (1995) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 10 1-2. 24-67, 2419635
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419635]
 1. Jeney-Tóth Annamária. A fejedelmi udvar az Erdélyi Fejedelemségben. (2013) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2013 III 27-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2314277] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2314277, Kapcsolat: 24082551
 2. Kármán Gábor. Rákóczi Zsigmond két esküvője. (2007) Megjelent: Mindennapi választások pp. 287-312
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22877048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22877048, Kapcsolat: 24082508
 3. Dominkovits Péter. Egy „vezető" földesúri familiáris, Mankóbüki Horváth Bálint tudósításai Sopron vármegye közállapotairól (1614-1615).. (2005) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 59 2 213-219
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3271452] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3271452, Kapcsolat: 24082540
 4. Szabó Péter. A kihelyezett udvarok az Erdélyi Fejedelemség hatalmi harcaiban. (2005) Megjelent: Idővel paloták... pp. 314-331
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2141019] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2141019, Kapcsolat: 24082729
 5. Kruppa Tamás. Az oszmánellenes szent háború eszménye és Erdély Girolamo Frachetta alkalmi műveinek tükrében. (2004) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2004 19-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2237220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2237220, Kapcsolat: 24082526
 6. Petneki Áron. Bámulám a Visztulát… Krakkó a magyar művelődés történetében. (2003)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24081930] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24081930, Kapcsolat: 24081930
 7. Pálffy G. A magyar nemesség bécsi integrációjának színterei a 16-17. században. (2002) Megjelent: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére pp. 307-331
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1802067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1802067, Kapcsolat: 24081919
 8. Bene Sándor. Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. (1999)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24081849] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24081849, Kapcsolat: 24081849
 9. Szabó Péter. Az Erdélyi Fejedelemség. (1997) ISBN:9639069183; 9639069187
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2129514] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2129514, Kapcsolat: 24081847
 10. Jakó Klára. Adalék fejedelmeink temetkezésének kérdéséhez. (1996) Megjelent: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára pp. 233-246
  Könyvrészlet[21302200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21302200, Kapcsolat: 24081841
Erdősi P. Az itáliai erényekben vétkesnek mondott erdélyi fejedelem. (1996) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 1-3 12-48, 211461
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[211461]
 1. Németh SK. Erdélyi fejedelmi udvar Marchthaler útleírásában. (2005) Megjelent: Idővel paloták... pp. 331-339
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[217471] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 217471, Kapcsolat: 23708918
 2. Pálffy G. A magyar nemesség bécsi integrációjának színterei a 16-17. században. (2002) Megjelent: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére pp. 307-331
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1802067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1802067, Kapcsolat: 23708915
 3. F Molnár. Erdély Giovanandrea Gromo Compendio-jának tükrében. (2001) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 8 1 85-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23708911] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23708911, Kapcsolat: 23708911
 4. Sunkó Attila. A curia militaris működésének nyomai a kora újkori Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben. (2001) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 72 1-2 3-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23708912] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23708912, Kapcsolat: 23708912
Erdősi P. A vesztes magasztalása (Giorgio Tomasi históriája Báthory Zsigmondról). (1998) Megjelent: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv pp. 258-265, 211460
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[211460]
 1. G Etényi et al. Koronás fejedelem: Bocskai István és kora. (2007)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24082204] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24082204, Kapcsolat: 24082204
 2. Horn Ildikó. Báthory András. (2002) ISBN:9639336513
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1404541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1404541, Kapcsolat: 24082198
 3. Szilas László. Alfonso Carrillo jezsuita Erdélyben (1591–1599). (2001)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24082194] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24082194, Kapcsolat: 24082194
 4. R Várkonyi. Három évszázad Magyarország történetében. 1526–1790. I.: A megosztottság évszázada. 1526–1606.. (1999) ISBN:9639191612
  Könyv[22977005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22977005, Kapcsolat: 24082175
 5. R Várkonyi Ágnes. A királyi Magyarország, 1541-1686. (1999) ISBN:9639192317
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1055262] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1055262, Kapcsolat: 24082166
Erdősi P. A kulturális örökség meghatározásának kísérletei Magyarországon. (2000) REGIO 0865-557X 2415-959X 2415-9603 11 4 26-44, 211457
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[211457]
 1. Fejős Zoltán. Tárgyfordítások: Néprajzi múzeumi tanulmányok. (2003) ISBN:9639500429
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3030646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3030646, Kapcsolat: 27857209
 2. Keszei András. A megfoghatatlan nyomában: A szellemi örökség meghatározása és a kultúra szerepének átértékelődése. (2002) Megjelent: Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában pp. 255-268
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24082752] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24082752, Kapcsolat: 24082752
 3. Gagyi József. Például székelykapu: A szovjet múzeumtól az interaktív térig. (2001) LÁTÓ: A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1220-5982 2001 7 73-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24082463] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24082463, Kapcsolat: 24082463
Erdősi P. Feljegyzések az örökség diskurzusáról: Két konferencia tanulságai. (2000) REGIO 0865-557X 2415-959X 2415-9603 11 1 267-275, 211458
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[211458]
 1. Fejős Zoltán. Tárgyfordítások: Néprajzi múzeumi tanulmányok. (2003) ISBN:9639500429
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3030646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3030646, Kapcsolat: 27857198
Erdősi P. Reneszánsz természetfelfogás és udvari kultúra. (2000) Megjelent: Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából pp. 209-222, 1766526
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1766526]
 1. R Várkonyi Ágnes. Tradíció és innováció a koraújkori Közép-Európa udvari kultúrájában. (2005) Megjelent: Idővel paloták... pp. 60-113
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1057027] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1057027, Kapcsolat: 24082821
Erdősi Péter. A kulturális örökségvédelmi törvény vitája a magyar parlamentben. (2001) Megjelent: Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában pp. 269-279, 2458789
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2458789]
 1. Fejős Zoltán. Tárgyfordítások: Néprajzi múzeumi tanulmányok. (2003) ISBN:9639500429
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3030646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3030646, Kapcsolat: 27857221
Erdősi Péter. Az idő múzeumában. (2001) REGIO 0865-557X 2415-959X 2415-9603 12 2 187-195, 2419650
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419650]
 1. Fejős Zoltán. Tárgyfordítások: Néprajzi múzeumi tanulmányok. (2003) ISBN:9639500429
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3030646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3030646, Kapcsolat: 27857178
Erdősi Péter. Két világ határán: A hatalomátadás szertartásai az erdélyi fejedelemségben. (2001) Megjelent: Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei pp. 91-105, 2458788
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2458788]
 1. Szabó Péter. Dinasztia, ország, igényország, küldetéses szerep az Erdélyi Fejedelemség hatalmi szimbolikájában. (2011) Megjelent: Az Erdélyi Fejedelemség önképe pp. 27-38
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24082832] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24082832, Kapcsolat: 24082832
 2. R Várkonyi Ágnes. Tradíció és innováció a koraújkori Közép-Európa udvari kultúrájában. (2005) Megjelent: Idővel paloták... pp. 60-113
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1057027] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1057027, Kapcsolat: 24082478
B Szabó János et al. Ceremonies Marking the Transfer of Power in the Principality of Transylvania in East European Context. (2003) MAJESTAS 11 111-160, 2419658
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419658]
 1. Gábor Kármán. Transylvanian Envoys at Buda:: Provinces and Tributaries in Ottoman International Society. (2017) Megjelent: Practices of Diplomacy in the Early Modern World c. 1410-1800 pp. 44-64
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27626116] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27626116, Kapcsolat: 27183159
 2. Pálffy Géza. Jahrhundert von Trennungen und Ausgleichen: Die Geschichte des Königreichs Ungarn im 17. Jahrhundert in einem neuen Licht. (2017) HISTORISCHES JAHRBUCH 0018-2621 0018-2621 137 248-267
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3270995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3270995, Kapcsolat: 26874287
 3. Kárrmán Gábor. in Handkuss für den Pascha?: Siebenbürgische Gesandte in Ofen. (2016) Megjelent: Interkulturelle Ritualpraxis in der Vormoderne: Diplomatische Interaktion an den östlichen Grenzen der Fürstengesellschaft. pp. 145-180
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25561818] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25561818, Kapcsolat: 25561818
 4. Papp Sándor. Török szövetség – Habsburg kiegyezés: A Bocskai-felkelés történetéhez. (2015) ISBN:9789632368597
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25236101] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25236101, Kapcsolat: 25134653
 5. Fodor Pál. The Unbearable Weight of Empire: The Ottomans in Central-Europe - a Failed Attempt at Universal Monarchy (1390–1566). (2015) ISBN:9789639627932
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24757023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24757023, Kapcsolat: 24757038
 6. Brzeziński Szymon. Zone of Conflict – Zone of Exchange: Introductory Remarks on Early Modern Hungary in Diplomatic and Information Networks. (2014) Megjelent: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, networks and representations, 1541–1699, Vol. 2 pp. 1-7
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24321450] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24321450, Kapcsolat: 25538127
 7. T. Orgona Angelika. Unikornisok Tündérországban: a ruszkai Kornisok Erdélyben, 1546 k.-1648. (2014) ISBN:9789632368474
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3165785] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3165785, Kapcsolat: 24096823
 8. Kármán Gábor. The Price of Succession: Diplomatic Negotiations Around the Acknowledgment of György Rákóczi II as a Prince of Transylvania. (2014) Megjelent: New Trends in Ottoman Studies: Papers Presented at the 20th CIÉPO Symposium Rethymno, 27 June – 1 July 2012. pp. 594-608
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24252949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24252949, Kapcsolat: 24252930
 9. Kovács Nándor Erik. A sikájet defterik: A szultáni tanács jogorvoslati szerepének 17. századi változásai a kimenő parancsok tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3263174] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3263174, Kapcsolat: 25238083
 10. Zászkaliczky Márton. The language of liberty in early modern Hungarian political debate. (2013) Megjelent: Freedom and the Construction of Europe pp. 274-295
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25238606] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25238606, Kapcsolat: 25238606
 11. Oborni Teréz. State and Governance in The Principality Of Transylvania. (2013) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 27 2 313-324
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26168055] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26168055, Kapcsolat: 26168055
 12. Szabó Péter. Bethlen Gábor követjárásokkal kapcsolatos filozófiája és reprezentációja 1628 táján. (2013) Megjelent: Bethlen Gábor és Európa pp. 183-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23614839] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23614839, Kapcsolat: 23614839
 13. Kármán Gábor. Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után. (2011) ISBN:9789632364872
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1896539] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1896539, Kapcsolat: 23614795
 14. Kármán Gábor. A külpolitika átalakulása a Rákócziak Erdélyéban a harmincéves háború után. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22519059] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22519059, Kapcsolat: 23614785
Erdősi Péter. A kulturális örökség. (2004) ISBN:9637343008, 211283
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[211283]
 1. Katalin Bozóki-Ernyey. Legal and Institutional Framework of Preventive Archaeology in the Past Twenty Years and Today’s Reality in Hungary – a Brief Overview of the Tendencies. (2016) Megjelent: Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe pp. 233-246
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30416400] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30416400, Kapcsolat: 27837111
 2. Katalin Bozóki-Ernyey. Legal and Institutional Framework of Preventive Archaeology in the Past Twenty Years and Today’s Reality in Hungary – a Brief Overview of the Tendencies. (2016) Megjelent: Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe pp. 233-246
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30416400] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30416400, Kapcsolat: 27837113
 3. Fülöp Zoltán. Nemzeti örökségünk: a szóda. (2015) GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA 1417-2569 14 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2921240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921240, Kapcsolat: 27779079
 4. Fülöp Zoltán. Nemzeti örökségünk: a szóda. (2015) GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA 1417-2569 14 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2921240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921240, Kapcsolat: 27779084
 5. Tamáska Máté. Erdélyi örmény városképek örökséghelyzete. (2015) Megjelent: Hely, identitás, emlékezet pp. 380-398
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3048645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3048645, Kapcsolat: 27772553
 6. Tamás Fejérdy. Cultural Heritage as a Basis for Resilience –A Reserve for the Regeneration of Historical Cities. (2015) Megjelent: Creative Cities and Sustainability pp. 79-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24410142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410142, Kapcsolat: 27836978
 7. Tamás Fejérdy. Cultural Heritage as a Basis for Resilience –A Reserve for the Regeneration of Historical Cities. (2015) Megjelent: Creative Cities and Sustainability pp. 79-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24410142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24410142, Kapcsolat: 27836980
 8. Kovács Éva. Az emlékezet szociológiai elméletéhez. (2015) Megjelent: Emlékezés, identitás, diszkurzus pp. 237-260
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2987423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987423, Kapcsolat: 27772856
 9. Feischmidt Margit et al. Nemzet a mindennapokban: Az újnacionalizmus populáris kultúrája. (2014) ISBN:9789632367866
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2563300] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2563300, Kapcsolat: 27812185
 10. A qui appartient la tradition? Who owns the Tradition?. (2014)
  Könyv/Tudományos[30170122] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30170122, Kapcsolat: 27772454
 11. A nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája.. (2014) ISBN:9789632367866
  Könyv/Tudományos[30177041] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30177041, Kapcsolat: 27772885
 12. Schempf Herbert. Erfundene Traditionen, Feste und Tourismus in den Weinbergen Südwestungarns. (2013) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 58 2 369-387
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27389994] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27389994, Kapcsolat: 27389994
 13. KOVÁCS ÁKOS. „A történetírás mint tudomány”: A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban Szerk. Lajtai L. László Napvilág Kiadó, 2007. 422 old., 3900 Ft (Atelier Könyvtár). (2013) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 25 p. 140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30425339] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30425339, Kapcsolat: 27849495
 14. Mód László. „Already in the Time of the Celts…”: Strategies for the Construction and Representation of Cultural Heritage Seen in the Example of Wine Brotherhoods in Hungary. (2013) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 58 2 315-327
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2502822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2502822, Kapcsolat: 27836947
 15. Verebélyi Kincső. Patrimoine ethnographique: Capital symbolique. (2012) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 57 2 427-439
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27389996] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27389996, Kapcsolat: 27389996
 16. Zombory Máté. Az emlékezés térképei: Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után. (2011) ISBN:9789632363790
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1710842] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1710842, Kapcsolat: 27777535
 17. Zombory Máté. Az emlékezés térképei: Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után. (2011) ISBN:9789632363790
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1710842] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1710842, Kapcsolat: 27777538
 18. Hock Zsuzsanna. A kulturális örökség hatása az iskolai könyvtárra. (2011) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 2011 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30371096] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30371096, Kapcsolat: 27778907
 19. Hock Zsuzsanna. A kulturális örökség hatása az iskolai könyvtárra. (2011) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 2011 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30371096] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30371096, Kapcsolat: 27778908
 20. Illés Péter. Paraszti szőlőhegyek elfeledett táji, épített és tárgyi öröksége a Hegyhát és Farkas-erdő vidékén. (2010) SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTŐJE 0230-1954 33 237-256
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3337679] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3337679, Kapcsolat: 21688554
 21. Gagyi József. Identitáskonstrukciók. (2008) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 19 6 47-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3038704] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3038704, Kapcsolat: 27849258
 22. Gyurgyák János. Történetelmélet. (2006) ISBN:9633898692
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1512937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1512937, Kapcsolat: 27772863
 23. Gyurgyák János. Történetelmélet. (2006) ISBN:9633898692
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1512937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1512937, Kapcsolat: 27777815
 24. Ébli Gábor. Örök-e a kulturális örökség?. (2006) HOLMI 0865-2864 2006 május 699-701
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24082423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082423, Kapcsolat: 24082423
 25. Husz Mária. A kulturális örökség társadalmi dimenziói. (2006) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 7 2 61-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1556134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1556134, Kapcsolat: 21688552
 26. Guszmann Gergely. Kiállítás a kulturális örökség szakirodalmából. (2005) VILÁGOSSÁG 0505-5849 2005 6 117-121
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24082429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082429, Kapcsolat: 24082429
 27. Husz Mária. A Mézpumpától az oltárkiállításig és tovább. (2005) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 6 2 38-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1556135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1556135, Kapcsolat: 21688549
Sonkoly Gábor et al. A kultúra melankóliája. (2005) VILÁGOSSÁG 0505-5849 46 6 73-90, 1759444
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1759444]
 1. Gyuricza Andrea. A Nemzeti Casino. (2017) Megjelent: Hagyományok és kihívások V. Múlt és jövő pp. 135-145
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3287120] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3287120, Kapcsolat: 28190239
 2. Mária Szikszai. A kulturális örökség melankóliája.The Melancholy of the Cultural Heritage. (2017) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 79 2 80-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27390226] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27390226, Kapcsolat: 27772191
 3. Mária Szikszai. A kulturális örökség melankóliája.The Melancholy of the Cultural Heritage. (2017) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 79 2 80-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27390226] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27390226, Kapcsolat: 27772427
 4. Mária Szikszai. A kulturális örökség melankóliája.The Melancholy of the Cultural Heritage. (2017) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 79 2 80-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27390226] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27390226, Kapcsolat: 27772429
 5. Fülöp Zoltán. Nemzeti örökségünk: a szóda. (2015) GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA 1417-2569 14 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2921240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921240, Kapcsolat: 27779045
 6. Fülöp Zoltán. Nemzeti örökségünk: a szóda. (2015) GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA 1417-2569 14 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2921240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921240, Kapcsolat: 27779050
 7. Fülöp Zoltán. Nemzeti örökségünk: a szóda. (2015) GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA 1417-2569 14 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2921240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921240, Kapcsolat: 27779052
 8. Minorics Tünde et al. The use of our gastro-cultural heritage in tourism. (2014) LIMES: A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYVE 2411-4081 1 147-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25249792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25249792, Kapcsolat: 25249792
 9. Bakó Béla. Cogitation on an Apocryphal Intangible Heritage Concept. (2013) BARNOLIPI JOURNAL 2249-2666 3 1 238-248
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25249351] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25249351, Kapcsolat: 25249349
 10. Hatos Pál. Mit ér a kulturális diplomácia, ha magyar?. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 23 10 3-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2723563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2723563, Kapcsolat: 27851184
 11. Bakó Béla. Örökség és történelem közt. (2011) Megjelent: Határsávok (a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karának tudományos sorozata) pp. 65-73
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25249458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25249458, Kapcsolat: 25249458
 12. Hock Zsuzsanna. A kulturális örökség hatása az iskolai könyvtárra. (2011) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 2011 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30371096] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30371096, Kapcsolat: 27778891
 13. Fekete Ilona. Műemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények. (2005) VILÁGOSSÁG 0505-5849 46 6 101-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21691219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21691219, Kapcsolat: 21691219
2020-08-15 04:04