Fedoszov Oleg. Nyelvtudomány és ideológia. (1990) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 86. 3-4. 139-147, 2704657
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2704657]
 1. Havas Ferenc. A marrizmus szindróma: Sztálinizmus és nyelvtudomány. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24073015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073015, Kapcsolat: 24073015
Fedoszov Oleg. "Дело о вокативе" (К вопросу о синтактической роли словоформ и словосочетаний в функции обращения в славянских языках). (1992) Megjelent: Szlavisztikai tanulmányok pp. 53-68, 2704669
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[2704669]
 1. Nyomárkay István. Szlavisztika a magyar felsőoktatásban. (1999) ISBN:9634632858
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24073017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073017, Kapcsolat: 24073017
Fedoszov Oleg. Gorkij és Rozanov (Néhány adalék egy levelezés történetéhez és hátteréhez).. (1997) Megjelent: Szláv századforduló pp. 65-73, 2704689
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704689]
 1. Nyomárkay István. Szlavisztika a magyar felsőoktatásban. (1999) ISBN:9634632858
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24073017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073017, Kapcsolat: 24073018
Fedoszov Oleg. Компьютерный корпус и фразеологический „чёрт”.. (1997) Megjelent: Hungaro-Slavica 1997 pp. 52-57, 2704697
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704697]
 1. Nyomárkay István. Szlavisztika a magyar felsőoktatásban. (1999) ISBN:9634632858
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24073017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073017, Kapcsolat: 24073019
Fedoszov Oleg. Avšak snad ještě asi sotva víme, co znamená slovo sotva (K metodice lexikografického popisu tzv. pragmatických prvků výpovědi).. (1998) Megjelent: Pocta 650. Výročí založení Univerzity Karlovy v Praze II. pp. 219-231, 2704717
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704717]
 1. Nyomárkay István. Szlavisztika a magyar felsőoktatásban. (1999) ISBN:9634632858
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24073017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073017, Kapcsolat: 24073021
Fedoszov Oleg. Личные местоимения как прагматические элементы текста. (1998) Megjelent: Nyelv - stílus - irodalom pp. 75-82, 2704702
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704702]
 1. Nyomárkay István. Szlavisztika a magyar felsőoktatásban. (1999) ISBN:9634632858
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24073017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073017, Kapcsolat: 24073020
Fedoszov Oleg. A szófaji homonímia - számítógépes korpusz tükrében. (1999) Megjelent: Poliszémia, homonímia : az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1998 októberében rendezett tudományos k... pp. 74-78, 2704725
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704725]
 1. Kálmán László. A szinonmitásról; Poliszémia, homonímia; Lexikális jelentés, aktuális jelentés. (2001) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 98 347-351
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073030, Kapcsolat: 24073030
 2. N Lőrincz Julianna. Poliszémia, homonímia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999. (2000) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 124 2 255-256
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073026, Kapcsolat: 24073026
Fedoszov Oleg. Русский ассоциативный словарь как зеркало „языковой личности” (в сравнении с венгерским и чешским сборниками вербальных ассоциаций). (1999) Megjelent: Studia Russica XVII pp. 227-236, 2704729
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704729]
 1. Ю А Лабынцев et al. Studia Russica XVII.. (2000) SLAVYANOVEDENIE 0869-544X 2000 2 106-109
  Folyóiratcikk[21255301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21255301, Kapcsolat: 24073054
Fedoszov Oleg. A dolog mint gondolati tárgy. (2000) Megjelent: Lexikális jelentés, aktuális jelentés pp. 97-101, 2704730
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704730]
 1. Kálmán László. A szinonmitásról; Poliszémia, homonímia; Lexikális jelentés, aktuális jelentés. (2001) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 98 347-351
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073030, Kapcsolat: 24073055
Fedoszov Oleg. Десять лет „бархатных революций” в зеркале идиом и метафор. (2000) Megjelent: Слово во времени и в пространстве pp. 400-414, 2704744
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704744]
 1. Валерий М. О фразеологических неологизмах. (2003) Megjelent: Новая русская фразеология. pp. VII-XXVI
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24073056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073056, Kapcsolat: 24073056
 2. Richtarek Oldřich. : Slovo v čase i prostoru. (Слово во времени и пространстве. С.-Петербург: СПбГУ-Фолио-Пресс, 2000). (2001) CESTINAR: ZPRAVODAJ KATEDRY CESKEHO JAZYKA A LITERATURY VYSOKE ŠKOLY PEDAGOGICKE V HRADCI KRALOVE 1211-6874 12 2 59-61
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24079339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24079339, Kapcsolat: 24079339
Fedoszov Oleg. Русские и чешские фразеологизмы с компонентами „дело” и „věc”.. (2001) Megjelent: Hungaro-Slavica 2001 pp. 43-51, 2704748
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704748]
 1. Fodor István. Hungaro-Slavica 2001: Studia in honorem Iani Bańczerowski Budapest: ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2001. 333 p.. (2002) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 126 1 109-110
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21285096] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21285096, Kapcsolat: 24073057
Fedoszov Oleg. Zkušenosti s užíváním Českého národního korpusu ve výuce češtiny v Maďarsku. (2002) Megjelent: Čeština jako cizí jazyk IV pp. 137-142, 2704762
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704762]
 1. Jiří Hasil. Pražské sympozium o češtině jako cizím jazyku. (2002) CESTINA DOMA A VE SVETE: CESKY JAZYK 1210-9339 2002 3-4 p. 5
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073069, Kapcsolat: 24073069
Fedoszov Oleg. Венгерско-немецко-чешские фразеологические параллели (на фоне актуальных проблем русской фразеологии).. (2002) ROSSICA OLOMUCENSIA 0139-9268 40 385-396, 2704764
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2704764]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073071, Kapcsolat: 24073071
Fedoszov Oleg. Передвигаются ли границы фразеологии? (О т.н. «лексических фраземах» на материале русского, чешского и венгерского языков).. (2002) Megjelent: Slowo. Tekst. Czas – VI. Nowa frazeologia w nowej Europie. Новая фразеология в новой Европе. Neue Phraseologie im neuen Europa. pp. 545-559, 2704771
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704771]
 1. Mlacek Jozef. Pokial‘ siaha frazeológia? (Čo ešte vnímame ako frazeológiu?). (2010) Megjelent: Phraseologische Studien. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie pp. 239-251
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24079423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24079423, Kapcsolat: 24079423
 2. Маркітантов Ю. Фразеологiчна неологiка: стан та перспективи. (2008) BIСНИК Кам’янець-подiльського Нацiонального унiверситету iм. Iвана Огieнкa 2008 1 26-29
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24079420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24079420, Kapcsolat: 24079420
 3. Stěpanova Ludmila. Česká a ruská frazeologie. Diachronní aspekty. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24073110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073110, Kapcsolat: 24073110
Fedoszov Oleg. Динамика лексической и фразеологической сочетаемости в чешском языке. (2003) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 1803-5663 48 1-3 41-69, 2704859
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2704859]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073072, Kapcsolat: 24073072
Fedoszov Oleg. A cseh szótárirodalom. (2004) Megjelent: Kis szláv lexikográfia pp. 155-173, 2704656
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704656]
 1. Pátrovics Péter. Silva rerum slavicarum: Egy új szlavisztikai könyvsorozatról. (2008) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 2008 6 p. 62
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073112, Kapcsolat: 24073112
 2. Ráduly Zsuzsanna. Kis szláv lexikográfia. (2004) Megjelent: Szótárírás és szótárírók. pp. 221-235
  Könyvrészlet/Recenzió/kritika (Könyvrészlet)/Tudományos[24073111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073111, Kapcsolat: 24073111
Fedoszov Oleg. Állandósult szókapcsolatok és variabilitás. (2004) Megjelent: Variabilitás és nyelvhasználat pp. 96-102, 2704868
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704868]
 1. Tóth Sándor János. A világ nyelvi képe a morfológiában. (2019) Megjelent: Király Péter 100 pp. 112-129
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30976272] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30976272, Kapcsolat: 28370350
Fedoszov Oleg. Verbální asociace, frazeologie a korpus. (2004) Megjelent: Jazyky a jazykověda pp. 63-81, 2704878
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704878]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073074, Kapcsolat: 24073074
Fedoszov Oleg. Коллокации на фоне комбинаторики лексем. (2004) Megjelent: Frazeologia slowianska i inne plaszczyzny systemu jezykowego pp. 37-49, 2704870
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704870]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073073, Kapcsolat: 24073073
Fedoszov Oleg. Фразеологические единицы в языке популярной психологии. (2005) Megjelent: Frazeologiсké študie IV pp. 49-59, 2704929
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704929]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073076, Kapcsolat: 24073076
Fedoszov Oleg. A cseh nyelv. (2006) Megjelent: Szláv civilizáció pp. 1-38, 2705494
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2705494]
 1. Papp Ingrid. Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon: A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata. (2018) ISBN:9789639671669
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3394276] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3394276, Kapcsolat: 27818820
Fedoszov Oleg. „A nemzetközi helyzet fokozódik”, avagy filmes eredetű szállóigék nyelveinkben. (2006) Megjelent: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia pp. 134-139, 2705115
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705115]
 1. Osváth Gábor. Napjaink politikai szállóigéi és szerepük a médiában. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24073116] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073116, Kapcsolat: 24073116
 2. Osváth Gábor. Napjaink politikai szállóigéi és szerepük a médiában.. (2008)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[24073114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073114, Kapcsolat: 24073114
Fedoszov Oleg. Фразеологическая вариантность в свете Чешского национального корпуса. (2006) Megjelent: Слово в словаре и дискурсе pp. 482-493, 2705112
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705112]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073077, Kapcsolat: 24073077
 2. Сергиенко Олеся. Вариантность чешских и словацких пословиц. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24073113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073113, Kapcsolat: 24073113
Fedoszov Oleg. Vladimír Skalička a maďarská gramatika. (2007) Megjelent: A cseh szak 50 éve pp. 75-82, 2705132
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705132]
 1. Janiec-Nyitrai Agnieszka. A cseh szak 50 éve (1955 – 2005).. (2009) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 2009 1 169-173
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073122, Kapcsolat: 24073122
Fedoszov Oleg. Еще раз о границах фразеологии (на материале венгерского языка).. (2007) Megjelent: Frazeologické štúdie V. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii pp. 94-104, 2705161
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705161]
 1. Mlacek Jozef. Pokial‘ siaha frazeológia? (Čo ešte vnímame ako frazeológiu?). (2010) Megjelent: Phraseologische Studien. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie pp. 239-251
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24079424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24079424, Kapcsolat: 24079424
Fedoszov Oleg. Крылатые слова чешского кино. (2007) Megjelent: Frazeologia a jezykowe obrazy swiata przelomu wiekow pp. 331-341, 2705124
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705124]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073078, Kapcsolat: 24073078
Fedoszov Oleg. Некоторые вопросы эквивалентности во фразеографии. (2007) Megjelent: Kritik und Phrase pp. 643-656, 2705138
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705138]
 1. Степанова Людмила. Фрагмент русской и чешской фразеологической картины мира: водная стихия. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 2. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában 2 pp. 587-592
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073080, Kapcsolat: 24073080
 2. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073079, Kapcsolat: 24073079
 3. Tilmann Reuther. Kritik und Phrase. Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Peter Deutschmann unter Mitarbeit von Peter Grzybek, Ludwig Kaničar und Heinrich Pfandl. (2010) WIENER SLAVISTISCHER ALMANACH 0258-6819 65 277-278
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073123] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073123, Kapcsolat: 24073123
Fedoszov Oleg. Прагматическая классификация пропозициональных фразем (на материале русской фразеологической неологики).. (2007) Megjelent: Slavenska frazeologija i pragmatika pp. 509-517, 2705180
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705180]
 1. JAKOP Nataša. Mednarodna konferenca Europhras Slovenija 2005 : Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (Strunjan, 12.-14.9.2005).. (2005) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 11 2 181-185
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073124, Kapcsolat: 24073124
Fedoszov Oleg. Психологические установки на языке фразеологии. (2007) Megjelent: Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen = Phraseology in l... pp. 583-592, 2705130
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705130]
 1. Anja Benko. Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann (ur.): Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah/Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen/Phraseology in Linguistics and Other Branches of Science/Фразеология в языкознании и других науках: Europhras Slovenija 2005. (2008) JEZIK IN SLOVSTVO 0021-6933 1581-3754 2008 5 102-107
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073120, Kapcsolat: 24073120
 2. JAKOP Nataša. Mednarodna konferenca Europhras Slovenija 2005 : Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (Strunjan, 12.-14.9.2005).. (2005) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 11 2 181-185
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073124, Kapcsolat: 24073121
Fedoszov Oleg. Харри Вальтер – Валерий Михайлович Мокиенко: Антипословицы русского народа. Санкт-Петербург: Издательский Дом «Нева» 2005. (2007) ACTA ETHNOGRAPHICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5628 52 1 258-260, 2705143
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2705143]
 1. Селиверстова Елена. Вода и водоем в русской паремиологии: бинарные отношения. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 2. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában 2 pp. 554-560
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073081, Kapcsolat: 24073081
Fedoszov Oleg. Zlobodnevnye russkie prozviŝa po materialam slovarâ Harri Valtera i V. M. Mokienko. (2009) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 54. 1. 157-162, 2704654
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2704654]
 1. Aleksa Varga. Acta Ethnographica Hungarica, An International Journal of Ethnography – Humour and Folklore, Volume 54, Number 1. (2011) Megjelent: Proverbium pp. 435-438
  Könyvrészlet/Recenzió/kritika (Könyvrészlet)/Tudományos[24073126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073126, Kapcsolat: 24073126
 2. Schnell Zsuzsanna. Humor és folklór. (2010) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 171 2 251-254
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1746959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1746959, Kapcsolat: 24073128
 3. Aleksa Varga. Acta Ethnographica Hungarica, An International Journal of Ethnography, Special Issue on Humour and Folklore, Volume 54, Number 1. (2010) JEZIKOSLOVLJE 1331-7202 11 1 p. 119
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073127, Kapcsolat: 24073127
Fedoszov Oleg. Frazeologie novinového úvodníku: pohled didaktický. (2011) BOHEMISTYKA 1642-9893 11 3 205-222, 2705186
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2705186]
 1. Biblioteka Narodowa. Bibliografia Zawartości Czasopism. Czerwiec 2012 (17719-21300). Biblioteka Narodowa.. (2012)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[24079462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24079462, Kapcsolat: 24079462
Fedoszov Oleg. Фразеология и синтаксис. (2011) ROSSICA OLOMUCENSIA 0139-9268 50 577-580, 2705189
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2705189]
 1. Выходилова Зденька. Фразеологические единицы с компонентом вода в названиях литературных произведений (на материале русского и чешского языков). (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában 1. pp. 227-230
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073082, Kapcsolat: 24073082
Fedoszov Oleg. Что делают русские «с жиру»? (К динамике одного фразеологизма).. (2012) Megjelent: Studia slavica XVI pp. 577-580, 2705198
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705198]
 1. T Litovkina. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. (2013) Megjelent: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában pp. 67-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24073083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073083, Kapcsolat: 24073083
Fedoszov Oleg. Resheto, voda kipjachenaja i syraja, «bych'ja krov'», saljami i prochaja frazeologicheskaja kuhnja (Решето, вода кипяченая и сырая, «бычья кровь», салями и прочая фразеологическая кухня). (2013) Megjelent: "Voda" v slavânskoj frazeologii i paremiologii : kollektivnaâ monografiâ = A viz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Wa... pp. 664-678, 2705299
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705299]
 1. Morvay Károly. ЗОЛТАН Андраш, ФЕДОСОВ Олег, ЯНУРИК Сабольч (ред.): «Вода» в славян- ской фразеологии и паремиологии / A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában / Water in Slavonic Phraseology and Paremiology. Т. 1–2. Budapest: Tinta, 2013. 739 p.. (2014) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 59 1 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24062679] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24062679, Kapcsolat: 24073130
Fedoszov Oleg. Voda, chelovek, «prokljatye voprosy» frazeologii i prazhskaja shkola (gidro-frazeologicheskaja jekskursija po Budapeshtu i Vengrii (Вода, человек, «проклятые вопросы» фразеологии и пражская школа (гидро-фразеологическая экскурсия по Будапешту и Венгрии). (2013) Megjelent: "Voda" v slavânskoj frazeologii i paremiologii : kollektivnaâ monografiâ = A viz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Wa... pp. 35-63, 2705295
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705295]
 1. Morvay Károly. ЗОЛТАН Андраш, ФЕДОСОВ Олег, ЯНУРИК Сабольч (ред.): «Вода» в славян- ской фразеологии и паремиологии / A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában / Water in Slavonic Phraseology and Paremiology. Т. 1–2. Budapest: Tinta, 2013. 739 p.. (2014) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 59 1 217-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24062679] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24062679, Kapcsolat: 24073129
Fedoszov Oleg. Frazeologiâ kak èksperimental'naâ laboratoriâ lingvistiki / A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja: Izbrannye stat'i po russkoj i obŝej frazeologii / Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából. (2014) ISBN:9786155219733, 2705468
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2705468]
 1. Dana Baláková. О.И.Федосов (Fedoszov Oleg): Фразеология как экспериментальная лаборатория лингвистики (Избранные статьи по русской и общей фразеологии) = A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja (Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából).. (2014) DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CHATHOLICAE IN RUZOMBEROK 1335-9185 2014 14 p. 4
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24073136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073136, Kapcsolat: 24073136
Fedoszov Oleg. Frazeologie novinového úvodníku: pohled didaktický. (2014) Megjelent: Na úprku před sebou samými : Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky pp. 129-145, 2705465
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2705465]
 1. Marta Pató. Předmluva. (2014) Megjelent: In: Na úprku před sebou samými : Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24073134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073134, Kapcsolat: 24073134
 2. Adam Bouček. Od přidrzlého Čecha do čela oblíbenosti. (2014)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24073133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24073133, Kapcsolat: 24073133
Fedoszov Oleg. Vyjadřování podmětu zájmeny v příslovích a pořekadlech. (2016) Megjelent: Od počátků k současnosti (1955 – 2015) pp. 37-47, 3186469
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3186469]
 1. František Čermák. Czech Studies in Hungary: From Its Modern Beginnings to Present Time (1955–2015). (2016) WIENER SLAVISTISCHES JAHRBUCH 0084-0041 2224-8846 4 269-270
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[26420849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420849, Kapcsolat: 26420849
2020-07-04 08:43