Fleck Zoltán. A bírói függetlenség jogszociológiai vizsgálatának előfeltevései. (1993) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 21 1-2. 82-92, 1396557
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1396557]
 1. Kengyel Miklós. A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben. (2003) ISBN:9633894093
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1434329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1434329, Kapcsolat: 21165258
 2. Badó Attila et al. Európa kapujában. Reform, Igazság, Szolgáltatás.. (2002)
  Könyv[21165239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165239, Kapcsolat: 21165260
Fleck Zoltán. Egy hivatás emancipációja: Relatív bírói függetlenség a Kádár-korszakban. (1994) REPLIKA 0865-8188 15-16 15-16 145-177, 1396588
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1396588]
 1. Boros László. A politikai, a gazdasági és a jogi rendszer viszonyának néhány kritikus kérdése a rendszerváltás kapcsán. (2003) Megjelent: „Jöjj el szabadság” pp. 245-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2448065] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2448065, Kapcsolat: 21165264
 2. Badó Attila et al. Bevezetés a jogszociológiába. (1999)
  Könyv[21165267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165267, Kapcsolat: 21165267
 3. Kulcsár Kálmán. Jogszociológia. (1997)
  Könyv[21165266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165266, Kapcsolat: 21165266
Fleck Zoltán. Alkotmányos felülvizsgálat és politikai rendszer. (1995) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 23 1-4. 52-69, 1396574
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1396574]
 1. Blandl Ágnes. Beszélhetünk-e az alkotmánybírói függetlenségről Magyarországon?. (2001)
  Egyéb[21165256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165256, Kapcsolat: 21165256
Fleck Zoltán. A véleménynyilvánítás határai a magyar bírói gyakorlatban. (1996) ISBN:963047347x, 1398446
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1398446]
 1. Bárándy Gergely. A gyűlöletbeszéd Magyarországon. (2009) ISBN:9789632441450
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2564702] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2564702, Kapcsolat: 21165238
 2. Juhász Zoltán. Hatalommegosztás, bírói hatalom, ombudsmanok. (2008) Megjelent: Jogi tanulmányok
  Könyvrészlet[21165242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165242, Kapcsolat: 21165242
 3. Keyha Emese. Közéleti vitarendezés első és másodfokon. A közszereplők megsértésének alkotmányos és tényleges határai.. (2006)
  Egyéb[21165243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165243, Kapcsolat: 21165243
 4. Horányi Özséb. A kommunikáció mint participáció. (2006)
  Könyv[21165246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165246, Kapcsolat: 21165246
 5. Boros László. A politikai, a gazdasági és a jogi rendszer viszonyának néhány kritikus kérdése a rendszerváltás kapcsán. (2003) Megjelent: „Jöjj el szabadság” pp. 245-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2448065] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2448065, Kapcsolat: 21165241
 6. Badó Attila et al. Európa kapujában. Reform, Igazság, Szolgáltatás.. (2002)
  Könyv[21165239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165239, Kapcsolat: 21165239
 7. Reviczky Krisztina. Angelusz Róbert Kommunikációs társadalom című könyvének recenziója.. (2000)
  Egyéb[21165245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165245, Kapcsolat: 21165245
Fleck Zoltán. Bírók a rendszerváltásban. (1996) BESZÉLŐ 0865-4093 1 7 51-59, 1396581
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1396581]
 1. Horváth János. A bírói hatalom néhány kérdéséről. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 2003 4
  Folyóiratcikk[21165261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165261, Kapcsolat: 21165261
Fleck Zoltán. A véleménynyilvánítás szabadságának bírói korlátozása. (1998) Megjelent: Nyilvánosság rendszerváltása pp. 113-126, 1765240
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1765240]
 1. Havasréti József. Alternatív regiszterek: A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. (2006) ISBN:9639548782
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1699289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1699289, Kapcsolat: 21701651
 2. Bayer Judit. Sajtó- és médiajog. (2005) Megjelent: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig
  Könyvrészlet[21701649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21701649, Kapcsolat: 21701649
 3. Simon Ákos. Az országgyűlési képviselők felelőtlenségére vonatkozó szabályokról. (2004) Megjelent: De Lege ferenda. TDK Dolgozatok
  Könyvrészlet[21701650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21701650, Kapcsolat: 21701650
Fábián Z et al. Authoritarianism, socio-demographic variables and socialisation in the explanation of prejudiced attitudes: antisemitism and anti-Gypsy attitude in Hungary. (1999) Megjelent: Authoritarianism and prejudice pp. 231-254, 206535
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[206535]
 1. Balassa Szilvia. Antiszemiták, cigányellenesek, xenofóbok. (2007) Megjelent: Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. pp. 205-240
  Könyvrészlet[21846240] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21846240, Kapcsolat: 21896445
 2. Eric Beckett. Madness in the Media: Political extremism and beliefs in historical primacy. (2005) Sprawy Narodowosciowe-Seria Nowa 26 7-18
  Folyóiratcikk[21855002] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21855002, Kapcsolat: 21855002
 3. György Csepeli et al. Construction of Roma identity in Eastern and Central Europe: Perception and self-identification. (2004) JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 1369-183X 1469-9451 30 1 129-150
  Folyóiratcikk[21854916] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21854916, Kapcsolat: 21854916
 4. Slobodan G et al. Challenges to new democracies in the Balkans. (2004)
  Könyv[21857493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21857493, Kapcsolat: 21857591
Fleck Zoltán et al. Die Beteiligung von Laien an der Rechtspflege im sozialistischen Ungarn. (1999) Megjelent: Recht im Sozialismus pp. 147-199, 1398527
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1398527]
 1. Hans-Andreas Schönfeldt. Vom Schiedsmann zur Schiedskommission: Normdurchsetzung durch Territoriale gesellschaftliche Gerichte in der DDR. (2002)
  Könyv[21164951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164951, Kapcsolat: 21164951
Fleck Zoltán. Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban: Totalitarizmus-elméletek és a magyarországi szocializmus. (2001) ISBN:9639082988, 1398447
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1398447]
 1. Gyekiczky Tamás. A mediációról. (2010)
  Könyv[21151741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151741, Kapcsolat: 21151741
 2. Szigeti Péter. A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989-2006: Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés. (2008) ISBN:9789630585972
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1257226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1257226, Kapcsolat: 21164881
 3. Hack Péter. A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége.. (2008) ISBN:9789639722453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1299879] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1299879, Kapcsolat: 21151752
 4. Miklós Hollán. Social Dangerousness in the Concept of the Criminal Offence. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005
  Könyvrészlet[21151791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151791, Kapcsolat: 21151791
 5. Tóth Judit. Közérdek az Európai Bíróság előtt. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 2007 1 p. 36
  Folyóiratcikk[21164883] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164883, Kapcsolat: 21164883
 6. Kengyel Miklós. Changes in the Model of Hungarian Civil procedural Law. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005 p. 355
  Könyvrészlet[21164867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164867, Kapcsolat: 21164867
 7. Révész Béla. A titok mint politika: A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei. (2007)
  Egyéb[23764842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23764842, Kapcsolat: 21164869
 8. Schubert Katalin. A tábornokok pere. (2007)
  Egyéb[21164872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164872, Kapcsolat: 21164872
 9. Kengyel Miklós. A magyar polgári eljárásjog modellváltásai. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005 p. 691
  Könyvrészlet[21164866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164866, Kapcsolat: 21164866
 10. Varga Csaba. A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005 p. 1143
  Könyvrészlet[21164885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164885, Kapcsolat: 21164885
 11. Tóth Judit et al. Nincs cím. (2006) Megjelent: Összehasonlító alkotmányjog p. 177
  Könyvrészlet[21151721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151721, Kapcsolat: 21151721
 12. Pető Andrea. Népbíróság és vérvád az 1945 utáni Budapesten. (2006) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 2006 1 p. 24
  Folyóiratcikk[21164887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164887, Kapcsolat: 21164887
 13. Gyekiczky Tamás. Helyzetjelentés: Levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetéből I. 1951-1958. (2006)
  Könyv[21151739] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151739, Kapcsolat: 21151739
 14. Hollán Miklós. A magyar jogrendszer átalakulása. (2006)
  Könyv[21151790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151790, Kapcsolat: 21151790
 15. Csizmadia Tamás. Voluntarista jogalkotás – média jogalkotás?. (2005) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 40-41
  Folyóiratcikk[21151729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151729, Kapcsolat: 21151729
 16. Révész Béla. Állambiztonság és pszichológia. (2005) BESZÉLŐ 0865-4093 2005 5
  Folyóiratcikk[21164868] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164868, Kapcsolat: 21164868
 17. Veress Emőd. A hatalommegosztás aktualitása. (2005) Műhely 2005 3-4 236-297
  Folyóiratcikk[21164886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164886, Kapcsolat: 21164886
 18. Deák Péter. A magyar igazságszolgáltatási szervezet reformja. (2004) Megjelent: PhD tanulmányok p. 89; 99
  Könyvrészlet[21151732] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151732, Kapcsolat: 21151732
 19. Hack Péter. Nincs cím. (2003) Belügyi szemle 110-113
  Folyóiratcikk[21151755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151755, Kapcsolat: 21151755
 20. Hollán Miklós. Megkésett búcsú a társadalomra veszélyességtől?. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X p. 24; 68; 71; 72; 75; 76; 77;78; 79; 80; 89; 147; 229; 231
  Folyóiratcikk[21151789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151789, Kapcsolat: 21151789
 21. Révész Béla. A szocialista állam és professzora: Széljegyzetek Antalffy György portréjához. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2003 4
  Folyóiratcikk[21164870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164870, Kapcsolat: 21164870
 22. Boros László. A polgári, a gazdasági és a jogi rendszer viszonyának néhány kritikus kérdése a magyarországi rendszerváltás kapcsán. (2003)
  Könyv[21151725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151725, Kapcsolat: 21151725
 23. Gyekiczky Tamás. A jogászok joga. (2003)
  Könyv[21151737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151737, Kapcsolat: 21151737
 24. Kengyel Miklós. A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben. (2003) ISBN:9633894093
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1434329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1434329, Kapcsolat: 21164865
 25. Bárd Károly. Bírói függetlenség az Európai Unió társult országaiban: Hol állunk mi, magyarok. (2002) FUNDAMENTUM 1417-2844 p. 6
  Folyóiratcikk[21151707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151707, Kapcsolat: 21151707
 26. Dupcsik Csaba. A félig teli pohár. (2002) Megjelent: A félig teli pohár pp. 222-228
  Könyvrészlet[21151734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151734, Kapcsolat: 21151734
 27. Hack Péter. A bíráskodás politikai függetlenségének garanciái Magyarországon. (2002) FUNDAMENTUM 1417-2844 18-22
  Folyóiratcikk[21151747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151747, Kapcsolat: 21151747
 28. Badó Attila et al. Nincs cím. (2001) Megjelent: Nincs cím p. 179; 244
  Könyvrészlet[21151718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151718, Kapcsolat: 21151718
Fleck Zoltán. A bírói függetlenség állapota. (2002) FUNDAMENTUM 1417-2844 6. 1. 28-38, 1396594
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1396594]
 1. Gajduschek György. Rendnek lenni kellene: Tények és elemzések a közigazgatás ellenőrzési és bírságolási tevékenységéről. (2008)
  Könyv[21165063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165063, Kapcsolat: 21165063
 2. Hack Péter. A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége.. (2008) ISBN:9789639722453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1299879] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1299879, Kapcsolat: 21164983
 3. Darák Péter. A magyar közigazgatási bíráskodás európai integrációja.. (2007)
  Egyéb[21164974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164974, Kapcsolat: 21164974
 4. Hack Péter. A büntető igazságszolgáltatás szervezete: Függetlenség, számonkérhetőség és a büntetőeljárás rendje. (2007)
  Egyéb[21164982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164982, Kapcsolat: 21164982
 5. Constantijn Kortmann et al. Constitutional Law of 10 EU Member States. The 2004 Enlargement.. (2006)
  Könyv[21165064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165064, Kapcsolat: 21165064
 6. Karsai Dániel. A jogegységi határozatok alkotmányossági vizsgálata. (2006) FUNDAMENTUM 1417-2844 2006 1 p. 110
  Folyóiratcikk[21165020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165020, Kapcsolat: 21165020
 7. F Rozsnyai. Függetlenül hatékony bíróságok. (2004) Megjelent: Jogi tanulmányok p. 174
  Könyvrészlet[21165021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165021, Kapcsolat: 21165021
 8. Deák Péter. A magyar igazságszolgáltatási szervezet reformja. (2004) Megjelent: PhD tanulmányok p. 89
  Könyvrészlet[21164975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164975, Kapcsolat: 21164975
 9. Gyekiczky Tamás. A jogászok joga. (2003) ISBN:9639500720
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1694792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1694792, Kapcsolat: 21164980
Fleck Zoltán. Judicial Independence and its Environment. (2003) Megjelent: Systems of Justice in Transition pp. 121-140, 1398491
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1398491]
 1. David Kosar. Judicial Accountability in the (Post)Transitional Context: A Story of the Czech Republic and Slovakia. (2010) Megjelent: Transitional Justice, Rule of Law and Institutional Design
  Könyvrészlet[21164910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164910, Kapcsolat: 21164910
 2. Anja Seibert-Fohr. European Comparative Perspective on the Rule of Law and Independent Courts.. (2010)
  Egyéb[21164915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164915, Kapcsolat: 21164915
 3. Christina E. Beyond Judicial Independence: What Kind of Judiciary is Emerging in Post-Communist Eastern Europe?. (2009)
  Egyéb[21164908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164908, Kapcsolat: 21164908
 4. Jonathan Bond. Concerning Constitutional Courts in Central and Eastern Europe. (2006)
  Könyv[21164904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164904, Kapcsolat: 21164904
Fleck Zoltán. Jogállami intézmények és alakítóik. (2004) BESZÉLŐ 0865-4093 9. 36-45, 1396598
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1396598]
 1. Fellegi Borbála. Út a megbékéléshez : a helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon. (2009)
  Könyv[21165067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21165067, Kapcsolat: 21165067
 2. Törzs Edit. Ki mit közvetít?: Jogértelmezési kérdések a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárással kapcsolatban. (2008)
  Egyéb[21739443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21739443, Kapcsolat: 21165076
Fleck Zoltán. A szólás szabadsága és a személyiség védelme a polgári jogi bírói gyakorlatban. (2005) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 6. 2 85-96, 1396605
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1396605]
 1. Koltay András. A szólásszabadság alapvonalai: magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban. (2009) ISBN:9789637340376
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1618054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1618054, Kapcsolat: 21165103
Fleck Zoltán. Igazságszolgáltatás reform közben. (2006) Megjelent: A közigazgatási reform új perspektívái pp. 145-164, 1779922
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1779922]
 1. Fellegi Borbála. Út a megbékéléshez: A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése. (2009)
  Könyv[21739441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21739441, Kapcsolat: 21739441
 2. Ágh Attila. Kitekintés a kelet-közép-európai konszolidációra. (2008) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 2008 1 p. 108
  Folyóiratcikk[21739440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21739440, Kapcsolat: 21739440
 3. Törzs Edit. Ki mit közvetít?: Jogértelmezési kérdések a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárással kapcsolatban. (2008)
  Egyéb[21739443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21739443, Kapcsolat: 21739443
 4. Szigeti Péter. A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989-2006: Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés. (2008) ISBN:9789630585972
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1257226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1257226, Kapcsolat: 21739442
Fleck Zoltán. A szélsőjobboldali populizmus radikalizálódása. (2007) Megjelent: Magyarország politikai évkönyve 2006-ról pp. 1351-1362, 1831037
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1831037]
 1. Renáta Uitz. Hungary. (2009) Megjelent: The 'Militant Democracy' Principle in Modern Democracies pp. 148-180
  Könyvrészlet[21880043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21880043, Kapcsolat: 21880043
Fleck Zoltán et al. Alapjogi bíráskodás. (2007) FUNDAMENTUM 1417-2844 11 3 31-48, 1289877
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1289877]
 1. Chronowski Nóra et al. Jogerős ítélet a Magyar Gárda feloszlatásának ügyében - kommentárral. (2009) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 2009 3 p. 62
  Folyóiratcikk[23125349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23125349, Kapcsolat: 23125349
 2. Koltay András. A szólásszabadság alapvonalai: magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban. (2009) ISBN:9789637340376
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1618054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1618054, Kapcsolat: 23125350
Fleck Zoltán. Bíróságok mérlegen II: A szervezettől a jogértelmezési gyakorlatig. (2008) ISBN:9789638799562, 1398457
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1398457]
 1. Gimes Gergely et al. Látlelet 2009: Kutatási összefoglaló a hazai szélsőjobboldal megerősödésének okairól. (2009)
  Egyéb[22819329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22819329, Kapcsolat: 21164862
 2. Visegrády Antal. Az igazsgágszolgáltatás néhány aktuális kérdése. (2009) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 2009 4 p. 38
  Folyóiratcikk[21164864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164864, Kapcsolat: 21164864
Fleck Zoltán. Bíróságok Mérlegen I.: Igazságszolgáltatásunk újabb tíz éve. (2008) ISBN:9789638799500, 1398452
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1398452]
 1. Hámori Balázs et al. A gyenge hazai innovációs teljesítmény intézményi magyarázatához. (2010) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 LVII. évfolyam 2010 október 876-897
  Folyóiratcikk[21164782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164782, Kapcsolat: 21164782
 2. Tóth Gábor. Túl a szövegen: Értekezés a magyar alkotmányról. (2009) ISBN:9789632760346
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1321938] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1321938, Kapcsolat: 21164783
 3. Szalai Ákos. Miért ne legyünk progresszívak?. (2009) KOMMENTÁR 1787-6974 2009 3 p. 9
  Folyóiratcikk[21164861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164861, Kapcsolat: 21164861
 4. Anja Seibert-Fohr. European Comparative Perspective on the Rule of Law and Independent Courts. (2009)
  Egyéb[21164800] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164800, Kapcsolat: 21164800
 5. Tölgyessy Péter. Az 1989-es demokratikus fordulat és ami utána következett. (2009) Megjelent: A rendszerváltás húsz éve: kihívások és változások p. 45
  Könyvrészlet[21164780] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164780, Kapcsolat: 21164780
 6. Pintér István. Mérlegre tett bíróságok. (2008) ÜGYVÉDEK LAPJA 1216-9102 2008 5 36-37
  Folyóiratcikk[21164779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164779, Kapcsolat: 21164779
 7. Halmai Gábor. Bíróságok: könnyűnek találtatva. (2008) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 2008 11 94-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1185794] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1185794, Kapcsolat: 21164860
Fleck Zoltán. Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban: Jogszociológiai vizsgálódások. (2008) ISBN:9789636930912, 1398450
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1398450]
 1. Németh Tamás. Nincs cím. (2010) JOG ÁLLAM POLITIKA : JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT p. 163
  Folyóiratcikk[21151698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151698, Kapcsolat: 21151698
 2. Szalai Ákos. Miért ne legyünk progresszívak?. (2009) KOMMENTÁR 1787-6974 p. 9
  Folyóiratcikk[21151702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151702, Kapcsolat: 21151702
 3. Jakab András. A magyar bíróságok szervezeti válsága. (2009) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 161-167
  Folyóiratcikk[21151688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151688, Kapcsolat: 21151688
 4. Finszter Géza. A büntetés igénye. (2009) Megjelent: hatalom, tudás nélkül? p. 73
  Könyvrészlet[21151686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151686, Kapcsolat: 21151686
 5. Jakab András. A bíróságok. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja II. köt p. 1651
  Könyvrészlet[21151675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151675, Kapcsolat: 21151675
 6. Gajduschek György. Rendnek lenni kellene. (2008) Megjelent: Tények és elemzések a közigazgatás ellenőrzési és bírságolási tevékenységéről p. 231
  Könyvrészlet[21151697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151697, Kapcsolat: 21151697
 7. Molnár András. Richard Posner a bírói szerepről. GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 p. 22
  Folyóiratcikk[21151699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21151699, Kapcsolat: 21151699
Fleck Zoltán. Változások és változatlanságok: A magyar jogrendszer a rendszerváltozás után. (2010) ISBN:9789639697621, 1398454
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1398454]
 1. Hanák András. Immár kész a leltár. (2010) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 2010 november 19
  Folyóiratcikk[21164901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21164901, Kapcsolat: 21164901
Fleck Zoltán et al. Vélemény Magyarország alaptörvényéről. (2011) FUNDAMENTUM 1417-2844 15 1 61-77, 2193595
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2193595]
 1. József Hajdú. The Hungarian Fundamental Law (Constitution) and the Right to Social Security. (2016) STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ 1429-9585 2016 151-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3152223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3152223, Kapcsolat: 27720389
 2. Szente Zoltán. Az Alaptörvény és az alkotmányos változások szakmai és tudományos reflexiói 2010 után. (2015) FUNDAMENTUM 1417-2844 XIX 2-3 62-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987634, Kapcsolat: 27720332
 3. Kellner Szilvia. Az egészséghez való jog jelentése és átalakulása. (2014) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 3 93-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25968136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25968136, Kapcsolat: 25968136
 4. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24066291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066291, Kapcsolat: 24308318
 5. Téglási András. A szociális állam "erodálása" vagy megmentése? - avagy a szociális biztonság az új Alaptörvényben. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24308319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24308319, Kapcsolat: 24308319
Fleck Zoltán et al. Technika vagy érték a jogállam?: A jogállami értékek átadása és az előítéletek csökkentése a jogászok és rendőrtisztek képzésében. (2012), 2144039
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2144039]
 1. Seres Péter et al. Tolerancia állami támogatással?. (2013) Megjelent: Pajzsuk a törvény pp. 151-180
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23463841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23463841, Kapcsolat: 23463841
 2. Krémer Ferenc. A társadalmi gyűlölet és a gyűlölet-bűncselekmények kezelése. (2013) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 61 12 20-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23746223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23746223, Kapcsolat: 23746223
Hack Péter et al. "A populizmus nagyon nagy úr" - Beszélgetés Bócz Endrével, Fleck Zoltánnal és Hack Péterrel: kerekasztal-beszélgetés. (2012) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 38 7 3-18, 2945465
Folyóiratcikk/Nem besorolt (Folyóiratcikk)/Tudományos[2945465]
 1. Fleck Zoltán. A vezér és az ő demokráciája (meg az alattvalók) - Vitában Sárközy Tamással. (2013) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 39 9 40-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25047334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25047334, Kapcsolat: 25047334
2020-02-28 17:01