Kun Attila. A magyar munkajog kezdetei és helyzete 1945 és 1949 között.. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 1587-9941 4 11 349-389, 2234606
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234606]
 1. Berke Gyula. Perneczky Béla, a munkajogász. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére pp. 30-52
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30827150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30827150, Kapcsolat: 28747117
 2. Császár Kinga. A „nőkérdés” Magyarországon, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci helyzetére Somogy vármegyében (1867-1918). (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31143690] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31143690, Kapcsolat: 28928097
 3. Ferencz Jácint et al. A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon. (2019) ISBN:9789636936983
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30635648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30635648, Kapcsolat: 28924160
 4. Kajtár Edit. Válogatott munkajogi bibliográfia. (2007) ISBN:9789630624855
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[23368199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23368199, Kapcsolat: 24973986
 5. Salomatin A. Reforming the Law (Foreign and Russian Experience. (2007)
  Könyv[23100181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23100181, Kapcsolat: 23100181
Kun Attila. A munkavállaló kártérítési felelőssége: a leltárhiányért való felelősség: cikksorozat 4/4. (2004) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 48 12 48-52, 2234598
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234598]
 1. Dr. Dobáné Dr.. Kártérítési felelősség a munkajogban, annak lehetséges következményei és az abból fakadó igényérvényesítés. (2018)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[30370036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30370036, Kapcsolat: 27777683
 2. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25244149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25244149, Kapcsolat: 25961641
 3. Sipka Péter. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem szabályaival. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24974754] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24974754, Kapcsolat: 24974754
 4. Bankó Zoltán et al. Munkajogi E-kommentár: Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. (2012)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2180585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2180585, Kapcsolat: 23099609
Kun Attila. A munkavállaló kártérítési felelőssége: a pénztárosok, pénz- és értékkezelők felelőssége: cikksorozat 4/3. (2004) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 48 11 47-49, 2234597
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234597]
 1. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25244149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25244149, Kapcsolat: 25961645
 2. Sipka Péter. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem szabályaival. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23556316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556316, Kapcsolat: 23556316
 3. Bankó Zoltán et al. Munkajogi E-kommentár: Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. (2012)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2180585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2180585, Kapcsolat: 23099604
 4. Breznay Tibor. A MUNKAJOG NAGY KÉZIKÖNYVE. (2008)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[23100117] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23100117, Kapcsolat: 23100117
 5. Farkas Csamnagó. Alapvető munkajogi ismeretek. (2006)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Ismeretterjesztő[27436776] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27436776, Kapcsolat: 27436776
Kun Attila. A munkavállaló kártérítési felelőssége: az általános megőrzési felelősség. (2004) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 48 10 51-54, 2234596
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234596]
 1. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25244149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25244149, Kapcsolat: 25961652
 2. Sipka Péter. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem szabályaival. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23556329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556329, Kapcsolat: 23556329
 3. Bankó Zoltán et al. Munkajogi E-kommentár: Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. (2012)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2180585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2180585, Kapcsolat: 23099602
Kun Attila. A munkavállaló kártérítési felelőssége: az általános vétkességi felelősség: cikksorozat 4/1. (2004) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 48 9 45-48, 2234593
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234593]
 1. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25244149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25244149, Kapcsolat: 25961648
 2. Sipka Péter. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem szabályaival. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23556254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556254, Kapcsolat: 23556254
 3. Bankó Zoltán et al. Munkajogi E-kommentár: Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. (2012)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2180585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2180585, Kapcsolat: 23099600
 4. Marencsák Zsolt. A munkavállaló általános vétkességi felelőssége, különös tekintettel a kártérítás mértékére: A munkajogi és szociális jogi doktoranduszok és pályakezdő oktatók negyedik konferenciája Szeged. (2011) Megjelent: Opuscula Szegediensia 4 pp. 137-146
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23644966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23644966, Kapcsolat: 23644966
Kun Attila. A vállalati szociális elkötelezettség tematizálásának alapvonalai az Európai Unióban. (2004) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1, 2234609
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234609]
 1. Jakab Nóra. Európai és magyar munkajogi szabályozás a változó gazdasági viszonyok között, különös tekintettel a magyar munkajogi kodifikációra. (2018) ISBN:9786155536656
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30432224] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30432224, Kapcsolat: 28020331
 2. Berkesné Rodek. CSR EMAT: A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27486131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27486131, Kapcsolat: 27822425
 3. Veres Zoltán. A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései: Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30616884] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30616884, Kapcsolat: 28020101
 4. Auer Ádám. Corporate governance - A felelős társaságirányítás jelenkori dimenziói. (2017) ISBN:9786155680403
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3204633] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3204633, Kapcsolat: 26870772
 5. Berkesné Rodek Nóra et al. The role of local governments and hotels in sustainable tourism. (2016) Megjelent: I. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 86-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3247350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3247350, Kapcsolat: 27822427
 6. PiacTárs. Tanulmány a társadalmi vállalkozások és a forprofit szektor közötti együttműködési lehetőségekről a CSR keretében. (2016)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[27006911] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27006911, Kapcsolat: 27006911
 7. Berkesné Rodek Nóra et al. A magyarországi vízipari cégek társadalmi felelősségvállalása. (2016) Megjelent: III. Soós Ernő Tudományos Konferencia – Víz- és szennyvízkezelés az iparban pp. 43-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3162890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3162890, Kapcsolat: 27822429
 8. Gellén Klára. A gazdasági és a társadalmi érdek konvergálása a reklámokban. (2016) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 V 1 17-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3081918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3081918, Kapcsolat: 27006893
 9. Szandi-Varga Péter. Környezetattitűdök formálása az élethosszig tartó tanulásban. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27013180] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27013180, Kapcsolat: 27013180
 10. Türr István. A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS LEHETSÉGES SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK ÉS CSOPORTOK FELZÁRKÓZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN TÉMÁBAN,: ÖSSZEGZÉS. (2015)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[27006828] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27006828, Kapcsolat: 27006828
 11. Szlávik János. A gazdasági szereplők hozzájárulása a fenntartható fejlődés megvalóstásához: a vállalatok környezeti és társadalmi felelősségvállalása. (2015) Megjelent: Környezeti nevelés és tudatformálás pp. 309-328
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27006858] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27006858, Kapcsolat: 27006858
 12. Balogh Eszter et al. Jót s jól: Vállalati felelősségvállalásról kis- és középvállalatoknak. (2014) ISBN:9789631206791
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24801377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24801377, Kapcsolat: 26870707
 13. Szabó-Benedek Andrea. A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2871016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2871016, Kapcsolat: 27006816
 14. Auer Ádám. A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23556108] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556108, Kapcsolat: 23556108
 15. CG &. Vállalati méret és felelősség. (2012)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[25155138] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25155138, Kapcsolat: 25155138
 16. SEBŐK MARIANNA. Az emberi természet és a gazdasági etika. (2012) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 XIII. 2. 69-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27006908] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27006908, Kapcsolat: 27006905
 17. Marencsák Zsolt. A felelős vállalkozás, mint koncepció alkalmazásának néhány kérdése a kis- és középvállalkozásoknál. (2012) ISBN:9789639808379
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[23099074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23099074, Kapcsolat: 23099074
 18. Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2134864] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2134864, Kapcsolat: 23096862
 19. Attila Petheő. Beyond Corporate Social Responsibility: The Social Enterprise: Correctional mechanism of the globalized world. (2011) ISBN:9783847306597
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3304286] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3304286, Kapcsolat: 27822430
 20. Győri Zsuzsanna. A társadalmi felelősségvállalás helyzete Magyarországon. (2011)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23556134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556134, Kapcsolat: 23556134
 21. Csáfor Hajnalka. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, regionális vizsgálat az Észak-magyarországi régióban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2240313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2240313, Kapcsolat: 27006821
 22. Angyal Ádám. Vállalatok társadalmi felelőssége, felelős társaságirányítás. (2009) ISBN:9789630959957
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2294666] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2294666, Kapcsolat: 27013169
 23. Csáfor Hajnalka et al. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása. (2009) ISBN:9789632249827
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2011254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2011254, Kapcsolat: 25961740
 24. Garadnay Timea et al. A társadalmilag felelős gyakorlatok - Szervezetek, minősitések és díjak, jó gyakorlatok. (2009) Megjelent: Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel pp. 109-119
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23097251] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097251, Kapcsolat: 23097251
 25. Angyal Ádám. VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE: VERSENYBEN A VILÁGGAL 2007– 2009 CÍMŰ KUTATÁS; VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁSOK MŰHELYTANULMÁNY-SOROZAT 51. sz. műhelytanulmány. (2008)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[27002085] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27002085, Kapcsolat: 27002085
 26. Csapó Gábor et al. Társadalmilag felelős vállalkozás minősítés : a social label munkáltatói dimenziója. (2008) ISBN:9789638796516
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23097515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097515, Kapcsolat: 23097515
 27. JÁNOS SZLÁVIK. Developing Corporate Social Responsibility in Hungary. (2008) Megjelent: An International Forum on Sustainability pp. 102-112
  Könyvrészlet[23090770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23090770, Kapcsolat: 23090770
 28. Csigéné Nagypál Noémi. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22283691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22283691, Kapcsolat: 23096854
 29. Petheő Attila. A Vállalati Társadalmi Felelősségen Túl: A szociális vállalkozás. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23096680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23096680, Kapcsolat: 23096680
 30. Mark Line et al. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP): Baseline Study on Corporate Social Responsibility Practices In Hungary. (2007) ISBN:9789295042728
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[23100105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23100105, Kapcsolat: 23100105
 31. Kiss Krisztina. TANULMÁNY A VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁRÓL MAGYARORSZÁGON 2007. (2007) ISBN:9789295042735
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[23097433] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097433, Kapcsolat: 23097433
 32. HEIMER György. Vállalati szociális felelősség II., Burkolt reklám vagy etikus kaptitalizmus?,. (2006) COMPLEX MAGAZIN 1219-7343 13 8 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23100110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23100110, Kapcsolat: 23100110
 33. Heimer György. Vállalati szociális felelősség I., Emberarcú kapitalizmus?. (2006) COMPLEX MAGAZIN 1219-7343 13 7 28-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23096675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23096675, Kapcsolat: 23096675
 34. Ágoston László et al. Több mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás. (2006)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Ismeretterjesztő[23097595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097595, Kapcsolat: 23097595
 35. Ágoston László et al. MORE THAN BUSINESS: The Integration of Social and Environmental Perspectives into Business Operation. (2006)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23100147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23100147, Kapcsolat: 23100147
 36. Feketéné Csáfor. Hungarian Distinctiveness of CSR in Comparison with the EU Practices CSR PAPER 13.. (2006)
  Egyéb[20568585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20568585, Kapcsolat: 23091084
 37. ANDREA MADARASI-SZIRMAI. Environment Protection In The European Union Accounting. (2006) EU WORKING PAPERS 1418-6241 9 2 19-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[23091061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23091061, Kapcsolat: 23091061
Kun Attila. A vállalatok szociális felelőssége ─ Egy munkajogi konferencia tanulságai. (2004) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 48 12 9-12, 2234610
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234610]
 1. Rab Henriett. Védőháló vagy ketrec? A munkához való jog változásai a munkaerőpiac és a szociális jogok szemszögéből. (2019) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 74 2 61-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30586930, Kapcsolat: 28996115
 2. Rab Henriett. A CSR-szemlélet munkajogi vetületei. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 4 202-217
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30784615] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30784615, Kapcsolat: 28926869
Kun Attila. A „halál” egyes munkajogi vonatkozású kérdéseiről − különös tekintettel a munkáltatói kárfelelősségre. (2005) Megjelent: A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás pp. 85-115, 2234330
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2234330]
 1. Marencsák Zsolt. A KKV szektor differenciált munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel az Alkotmánybíróság 41/2009. (III. 27.) AB határozatára. (2010) Megjelent: Az állam és jog alapvető értékei: 1. kötet pp. 358-367
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3294713] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3294713, Kapcsolat: 28098917
Kun Attila. A multinacionális vállalatok „önkéntes” szociális felelősségéről az ILO, az OECD és az ENSZ kezdeményezései tükrében. (2005) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 1587-9941 5 8 171-227, 2234589
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234589]
 1. Garadnay Timea et al. A társadalmilag felelős gyakorlatok - Szervezetek, minősitések és díjak, jó gyakorlatok. (2009) Megjelent: Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel pp. 109-118
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23096748] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23096748, Kapcsolat: 23096748
 2. Csapó Gábor et al. Társadalmilag felelős vállalkozás minősítés : a social label munkáltatói dimenziója. (2008) ISBN:9789638796516
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23097515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097515, Kapcsolat: 23097534
 3. Ligeti György. CSR ─ Vállalati felelősségvállalás. (2007) ISBN:9789638732415
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23091073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23091073, Kapcsolat: 23091073
Kun Attila. A munkaidő nyilvántartásának főbb szempontjai. (2005) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 49 10 49-53, 2234576
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234576]
 1. Máriás Attila. A munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos munkavállalói ellenőrzési jog, kitekintéssel az Európai Unió egyes államainak szabályozására. (2017) Megjelent: XV. Magyar Munkajogi Konferencia pp. 22-26
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26941237] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26941237, Kapcsolat: 26941237
 2. Dudás Katalin. Munkajog: Munkaidő. (2012) ISBN:9789633121054
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23099022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23099022, Kapcsolat: 23099022
 3. Román Róbert. A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetőire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2408070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2408070, Kapcsolat: 23556111
 4. Kajtár Edit. Válogatott munkajogi bibliográfia. (2007) ISBN:9789630624855
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[23368199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23368199, Kapcsolat: 24973990
Kun Attila. A munkavállalók információs és konzultációs jogai a Munka Törvénykönyvének a 2005. évi VIII. törvénnyel történt módosítása tükrében. (2005) MUNKA-ADÓ 2 6 8-12, 2234539
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234539]
 1. Garadnay Timea et al. A társadalmilag felelős gyakorlatok - Szervezetek, minősitések és díjak, jó gyakorlatok. (2009) Megjelent: Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel pp. 109-119
  Könyvrészlet/Tudományos[23097245] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097245, Kapcsolat: 23097245
 2. Csapó Gábor et al. Társadalmilag felelős vállalkozás minősítés : a social label munkáltatói dimenziója. (2008) ISBN:9789638796516
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23097515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097515, Kapcsolat: 23097527
Kun Attila. Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában, Csehország. (2005) JURA 1218-0793 11 1 5-11, 2234543
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234543]
 1. Balogh Áron. Legitimációs és hatásköri kérdések az üzemi tanácsokkal és a szakszervezetekkel kapcsolatosan. (2018) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 8 2 65-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30702944] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30702944, Kapcsolat: 28028835
Kun Attila. A munkajog „privatizálása”? ─ Vállalatvezetési kódexek, magatartási szabályzatok a multinacionális vállalatoknál. (2006) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 1 51-72, 2234461
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234461]
 1. Rab Henriett. Védőháló vagy ketrec? A munkához való jog változásai a munkaerőpiac és a szociális jogok szemszögéből. (2019) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 74 2 61-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30586930, Kapcsolat: 28996114
 2. Kiss György. Közszolgálati életpályák jogi szabályozása. (2019) ISBN:9786155945946; 9786155945953
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30751629] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30751629, Kapcsolat: 28928192
 3. Kiss György. A közszolgálati életpálya („career”, „Laufbahn”, „carriere”) jogi szabályozásának alapja. (2019) Megjelent: Közszolgálati életpályák jogi szabályozása pp. 19-22
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30972428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30972428, Kapcsolat: 28928132
 4. Rab Henriett. A CSR-szemlélet munkajogi vetületei. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 4 202-217
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30784615] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30784615, Kapcsolat: 28926864
 5. Puskás Ágnes. Munkavállalói jogok védelmét eredményező munkáltatói stratégiák. (2017) Megjelent: Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2016. november 17. pp. 289-293
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26854725] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26854725, Kapcsolat: 26854725
 6. Rab Henriett et al. A munkajog reflexív jellege a vállalatok társadalmilag felelős működésének szemszögéből.. (2017) JURA 1218-0793 1 338-345
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3256289] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3256289, Kapcsolat: 27779583
 7. Simon Zsófia. A KÖRNYEZETI VEZETŐI SZÁMVITEL SZEREPE A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSBAN: Szakdolgozat, Számviteli mesterszak. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[27002128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27002128, Kapcsolat: 27002128
 8. SCHULHOF Henriett. A vállalati szociális felelősség értelmezése munkajogi aspektusból: OTDK-dolgozat. (2009)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23097620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097620, Kapcsolat: 23097615
Kun Attila. A munkavégzés helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő munka esetei ─ elhatárolási kérdések II. rész. (2006) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 50 5 45-49, 2234455
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234455]
 1. Nádas György et al. Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30379499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30379499, Kapcsolat: 28928335
 2. Sipka Péter et al. Dolgozik és pihen? A munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 9 449-457
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3115876] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3115876, Kapcsolat: 28942886
 3. Zaccaria Márton. Az egyéb helyzet, mint védett tulajdonság koncepcionális sajátosságai a magyar joggyakorlatban. (2016) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2016 1 29-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27003253] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27003253, Kapcsolat: 27003247
 4. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2015) ISBN:9789632582894
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2987538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987538, Kapcsolat: 25961600
 5. Kártyás Gábor. Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2435603] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2435603, Kapcsolat: 23099009
 6. Jánosi Andrea. Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban. (2008) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 26 597-616
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1940093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1940093, Kapcsolat: 27856427
Kun Attila. A munkavégzés helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő munka esetei ─ elhatárolási kérdések I. rész.. (2006) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 50 4 52-55, 2234454
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234454]
 1. Nádas György et al. Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30379499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30379499, Kapcsolat: 28928320
 2. Sipka Péter et al. Dolgozik és pihen? A munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 9 449-457
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3115876] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3115876, Kapcsolat: 28942887
 3. Zaccaria Márton. Az egyéb helyzet, mint védett tulajdonság koncepcionális sajátosságai a magyar joggyakorlatban. (2016) MAGYAR MUNKAJOG / HUNGARIAN LABOUR LAW: E-FOLYÓIRAT 2064-6526 2016 1 29-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27003253] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27003253, Kapcsolat: 27003253
 4. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2015) ISBN:9789632582894
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2987538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987538, Kapcsolat: 25961603
 5. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014) ISBN:9789632954042
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2703035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2703035, Kapcsolat: 27003226
 6. Bankó Zoltán et al. Munkajogi E-kommentár: Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. (2012)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2180585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2180585, Kapcsolat: 23099639
 7. Jánosi Andrea. Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban. (2008) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 26 597-616
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1940093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1940093, Kapcsolat: 27856424
Kun Attila. A vállalati társadalmi felelősség (CSR) mozgatói, avagy az állami szabályozás „kálváriája”?. (2006) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 1587-9941 6 2 41-69, 2234467
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234467]
 1. Garadnay Timea et al. A társadalmilag felelős gyakorlatok - Szervezetek, minősitések és díjak, jó gyakorlatok. (2009) Megjelent: Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel pp. 109-119
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23097266] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097266, Kapcsolat: 23097266
 2. Csapó Gábor et al. Társadalmilag felelős vállalkozás minősítés : a social label munkáltatói dimenziója. (2008) ISBN:9789638796516
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23097515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23097515, Kapcsolat: 23097538
Kun Attila. Az ENSZ Normatervezete a transznacionális és egyéb vállalatok emberi jogi felelősségéről. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. (2006), 2236283
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2236283]
 1. SCHULHOF Henriett. A vállalati szociális felelősség értelmezése munkajogi aspektusból: OTDK-dolgozat. (2009)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23097620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097620, Kapcsolat: 23097620
Kun Attila. Posting of Workers in the EU with Specific Regard to Temporary Agency Work in Hungary.. (2006) STUDIA IURIDICA CAROLIENSIA 1788-0246 1 109-131, 2225156
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2225156]
 1. Kártyás Gábor. Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. (2015) ISBN:9789632955315
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3017196] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3017196, Kapcsolat: 25961677
 2. Sára Hungler. The Dual Nature of Employee Involvement: An Economic and a Human Right Issue. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24973709] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24973709, Kapcsolat: 24973709
 3. Bankó Zoltán et al. Munkajogi E-kommentár: Online kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. (2012)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2180585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2180585, Kapcsolat: 23099567
 4. Kártyás Gábor. Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2435603] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2435603, Kapcsolat: 24974476
Kun Attila. A CSR-eszme (Corporate Social Responsibility) és a munkajog egyes érintkezési pontjai. (2007) Megjelent: Opuscula Szegediensia pp. 101-110, 2270879
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2270879]
 1. Rab Henriett. Védőháló vagy ketrec? A munkához való jog változásai a munkaerőpiac és a szociális jogok szemszögéből. (2019) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 74 2 61-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30586930, Kapcsolat: 28996111
2020-09-21 18:55