Sarnyai Csaba. A bölcs asszony legendája: Olga alakja az Őskrónika tükrében. (2002) Megjelent: Cirill és Metód példáját követve pp. 445-449, 2046152
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2046152]
 1. Ferincz István et al. Nyesztor krónika. Poveszty vremennih let: Régmúlt idők elbeszélése: honnan ered Ruszföld, ki volt Kijev első fejedelme, és hogyan alakult ki Ruszföld. (2015) Megjelent: Régmúlt idők elbeszélése pp. 15-228
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3013753] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3013753, Kapcsolat: 26854127
Ибойя Баги. Метаморфозы демона: «Erlkönig» Гете в переводе В. Жуковского. (2006) DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO HISTORIAE LITTERARUM 0237-9562 24 63-84, 2046668
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2046668]
 1. В Б Мусий. Экзистенциальное субъективное в русской романтической прозе. (2010) Русская филология: Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды 3-4 50-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22515735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515735, Kapcsolat: 22515735
 2. В Б Мусий. Проблема судьбы в повести Н. В. Гоголя «Вий». (2009) Megjelent: Слюсарь Арнольд Алексеевич: Memoria pp. 494-500
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22515733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515733, Kapcsolat: 22515733
 3. В Б Мусий. Мифопоэтическая парадигма в русской преромантической и романтической прозе 20-40-х годов ХІХ в.. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26854620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26854620, Kapcsolat: 26854620
Чаба Шарняи. «Нави и самодиви»: Два болгарских мифологических образа в контексте славянской мифологии. (2008) Megjelent: Bălgarskiât ezik i literatura na krăstopătâ na kulturite pp. 89-95, 2046722
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2046722]
 1. Маринела Вълчанова. Българският език и литература на кръстопътя на културите. (2008) Езиков свят - Orbis Linguarum 1312-0484 6 116-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26854648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26854648, Kapcsolat: 26854648
Чаба Шарняи. Символика воды в повестях В. Распутина «Прощание с Матерой» и «Живи и помни». (2008) NAUKOVIJ VISNIK IZMAILSKOGO DERZHAVNOGO UNIVERSITETU 24 120-122, 2047117
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2047117]
 1. Е В Калимуллина. Мифологический аспект оппозиции «город/деревня» в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». (2017) Megjelent: Актуальные вопросы филологической науки XXI века, Часть 2: Современные проблемы изучения истории и теории литературы pp. 68-75
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26854638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26854638, Kapcsolat: 26854638
 2. Iulia Gaidamaşciuc. Вода «живая» и «мертвая» в повести В. Распутина «Прощание с Матерой». (2014) Megjelent: Interuniversitaria: Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc pp. 220-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26854635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26854635, Kapcsolat: 26854635
 3. C A Логачёва. Мифологема Потопа в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой и в романе В. Козько «Неруш». (2013) Megjelent: Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре pp. 40-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24250678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24250678, Kapcsolat: 24250678
 4. Alexandra Yazeva. Communication en tant que prédestination et authenticité d’une personne dans l’œuvre de Valentin Raspoutine et Alexandre Vampilov: (Thèse de doctorat en littérature russe). (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24250681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24250681, Kapcsolat: 24250681
 5. Р Ю Данилевский. Сборники трудов первых международных Славянских чтений. (2009) RUSSKAJA LITERATURA - LENINGRAD 0131-6095 4 222-225
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22515731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515731, Kapcsolat: 22515731
 6. Н П Лебеденко et al. Первые «Славянские чтения» в Измаильском Государственном Гуманитарном Университете. (2008) RUSSKAJA LITERATURA - LENINGRAD 0131-6095 1 275-277
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22515729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515729, Kapcsolat: 22515729
Sarnyai Csaba. Keresztvilágok: Szláv mitológia és orosz irodalom. (2010) ISBN:9789639927261, 2046137
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2046137]
 1. Kalafatics Zsuzsanna. Posztmodernen innen és túl: A kortárs orosz próza dilemmái. (2018) ISBN:9786158050333
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3382356] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3382356, Kapcsolat: 28093157
 2. Gabriela Dobsai et al. Opaske s ovoga svijeta: uz opaske dr. Abe Bagay za knjigu Dubravke Ugrešič Baba Jaga je snijela jaje. (2015) Megjelent: 12. Međunarodni kroatistički znanstveni skup pp. 428-436
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3206486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3206486, Kapcsolat: 28093149
 3. Ferincz István et al. Nyesztor krónika. Poveszty vremennih let: Régmúlt idők elbeszélése: honnan ered Ruszföld, ki volt Kijev első fejedelme, és hogyan alakult ki Ruszföld. (2015) Megjelent: Régmúlt idők elbeszélése pp. 15-228
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3013753] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3013753, Kapcsolat: 26854665
 4. Bagi Ibolya. „Ha szegről-végről is, de csak olyat adj, ami otthonos”: El Kazovszkij költészetének orosz gyökereiről. (2015) Megjelent: Merőleges viszonyok pp. 38-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26854681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26854681, Kapcsolat: 26854681
 5. Kristó Sándor. Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2812071] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2812071, Kapcsolat: 24250727
 6. Ibolya Bagi. Kozmički nomadi u ranoj prozi Andreja Platonova. (2014) Megjelent: Nomadizam pp. 173-181
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2754067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2754067, Kapcsolat: 24250721
 7. Szabó Bence. Az őrület narratív megjelenítése F. Szologub „Undok ördög” című kisregényében. (2014) Megjelent: Történelmi és egyéni lét: Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában pp. 263-275
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26854660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26854660, Kapcsolat: 26854660
 8. Ибойя Баги. «Я миру вестник мира дальнего»: Отражение идей русского космизма и пролеткульта в публицистике и стихотворениях А. Платонова 20-х годов. (2013) Megjelent: Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea pp. 326-332
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24250719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24250719, Kapcsolat: 24250719
 9. Kristó Sándor. Szlávok, mítoszok, irodalom: Sarnyai Csaba. Keresztvilágok: Szláv mitológia és orosz irodalom. (2013) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 67 1 118-120
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2252960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2252960, Kapcsolat: 24250686
 10. Ибойя Баги. «Овеществленная мысль» в ранних рассказах Андрея Платонова. (2012) Megjelent: Концепт вещи в славянских культурах pp. 179-189
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2047941] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2047941, Kapcsolat: 24250706
 11. Ибойя Баги. Научно-философская мысль и ее эстетизация в раннем творчестве А. Платонова. (2012) Megjelent: Раковская Н. М. (отв. ред.) Серебряный век: диалог культур pp. 593-603
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27111263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27111263, Kapcsolat: 27111263
 12. Csima Ferenc. Válogatott vallástudományi bibliográfia 2010. (2012) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 1 199-206
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26854655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26854655, Kapcsolat: 26854655
 13. Bagi Ibolya. Kirill Ordinyin, az „eretnek érsek” Borisz Pilnyak „Meztelen év” című regényében. (2012) Megjelent: Legendák, kódexek, források pp. 21-28
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2047946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2047946, Kapcsolat: 24250708
 14. Kudla György. Világok találkozása: Sarnyai Csaba: Keresztvilágok. Szláv mitológia és orosz irodalom. (2011) Élet-Jel. Közművelődési magazin (Ungvár-Uzshorod) 3 p. 5
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[22515737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515737, Kapcsolat: 22515737
 15. Bagi Ibolya. Rög-eszmék: Írások a XX. századi szláv irodalmak köréből. (2010) ISBN:9789639927360
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2047965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2047965, Kapcsolat: 24250702
Sarnyai Csaba. „Nálánál erősebb fa nincsen kerek e világon”: A fa toposza az orosz mitikus hagyományban. (2012) Megjelent: Legendák, kódexek, források pp. 307-314, 2046389
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2046389]
 1. Ferincz István et al. Nyesztor krónika. Poveszty vremennih let: Régmúlt idők elbeszélése: honnan ered Ruszföld, ki volt Kijev első fejedelme, és hogyan alakult ki Ruszföld. (2015) Megjelent: Régmúlt idők elbeszélése pp. 15-228
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3013753] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3013753, Kapcsolat: 26854682
Чаба Шарняи. От чугунной печки до чугунного бога: перевоплощение культурного пространства и предметного мира в рассказе Е. Замятина «Пещера». (2012) Megjelent: Концепт вещи в славянских культурах pp. 190-197, 2046756
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2046756]
 1. Бojaнa Сабо. Наталия Злыднева (ред.). Концепт вещи в славянских культурах: Сборник. Москва: Институт славяноведения РАН, 2012, 384 стр.. (2013) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA SLAVISTIKU 84 236-239
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24250728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24250728, Kapcsolat: 24250728
 2. Илья Кукуй. Международная конференция «Концепт вещи в славянских культурах». (2011) NOVOE LITERATURNOE OBOZRENIE 0869-6365 108 408-414
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30451891] []
  Független, Idéző: 30451891, Kapcsolat: 27881866
Чаба Шарняи. Гибридизация образа: литературный герой как переходное существо: (В. Распутин: «Живи и помни»). (2014) Megjelent: Гибридные формы в славянских культурах pp. 273-278, 2758792
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2758792]
 1. П. В. Королькова. Международная научная конференция «Проблема гибрида в славянских культурах». (2013) Slavyanovedenie 0869-544X 6 102-107
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30612879] []
  Független, Idéző: 30612879, Kapcsolat: 28093213
Sarnyai Csaba. „A szovjet haza mérhetetlen távlatai”: A nyitott térstruktúra eszmei-ideológiai szerepe a sztálini korszak művészetében. (2016) Megjelent: A hatalom jelei, képei és terei pp. 237-251, 3275503
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3275503]
 1. Tóth Szergej. A hatalom városterei (I.). (2016) Megjelent: A hatalom jelei, képei és terei pp. 253-273
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3148731] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3148731, Kapcsolat: 26854683
Sarnyai Csaba. Emberállatok: Az orosz népi démonológia átmeneti lényei. (2018) Megjelent: Állati jelek, képek és terek. 1. kötet pp. 113-130, 30450945
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30450945]
 1. Tóth Szergej. Egy ideológiai metafora története: az orosz medve. (2018) Megjelent: Állati jelek, képek és terek pp. 277-295
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3327908] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3327908, Kapcsolat: 28093127
2020-01-29 10:17