Nagy Levente. A hídépítés jegyében: Gáldi László Eminescu-tanulmányai 1945 előtt. (1993) EUROPA BALCANICA DANUBIANA CARPATHICA 1215-7562 1 45-53, 2037533
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037533]
 1. Florescu I. Eminescu în oglinzi paralele. (1998) REVISTA CRONICA IASI 1220-4560 34 6 p. 4
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875783, Kapcsolat: 22875783
 2. Scridon Gavril. Comentarii maghiare despre Eminescu. (1995) Steaua 0039-0852 45 1-2 10-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875779, Kapcsolat: 22875779
 3. Fried István. A magyarországi komparatisztika a két világháború között. (1995) Megjelent: Az irodalomértés horizontjai pp. 114-141
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26773872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26773872, Kapcsolat: 26773872
Nagy Levente. Zrínyi és Szalárdi, Nagykanizsa és Várad. (1993) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 59 1-2 33-35, 2037529
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037529]
 1. Csillag istván. Zrínyi Áfiumának 1663-1664. évi recepciója. (1999) Megjelent: Az olvasó - az olvasás pp. 54-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22875788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875788, Kapcsolat: 22875788
 2. Kovács Sándor. "Ha mit az én magyar verseim tehetnek." A személyesség és az elbeszélő megszólalásai Zrínyi eposzában. (1998) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 9 1-2 181-209
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875785, Kapcsolat: 22875785
Nagy Levente. Tertina Mihály kézirata, a költő Zrínyi Miklósról. (1995) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 6 4 93-98, 2487211
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2487211]
 1. Balogh Piroska. Adalékok egy „közlekedőedény” természetrajzához. Az Ephemerides Budenses és a közköltészet. (2014) DOROMB: KÖZKÖLTÉSZETI TANULMÁNYOK 2063-8175 2014 3 249-263
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25254963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254963, Kapcsolat: 25254963
 2. Balogh Piroska-Szilágyi. „…quibus Linguae Hungaricae propagatio cordi est.” Az Ephemerides Budense a magyar nyelvhasználat kérdéseiről. (2005) Megjelent: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből pp. 14-34
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23534929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23534929, Kapcsolat: 23534929
 3. Kecskeméti Gábor. Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. (1998) ISBN:9789639104266
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23534967] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23534967, Kapcsolat: 23534967
Nagy Levente. A magyar közép- és kisnemesség románságképe a 19. század elején. (1996) LIMES: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 0865-378X IX 3 63-70, 2037544
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037544]
 1. Miskolczy Ambrus. Határjárás a román-magyar közös múltban. (2004) ISBN:9639465216
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22875824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875824, Kapcsolat: 22875824
 2. Perecsényi Nagy et al. Perecsényi Nagy László cikkei a románokról. (1998) EUROPA BALCANICA DANUBIANA CARPATHICA 1215-7562 3 1 299-329
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875777, Kapcsolat: 22875777
 3. Zákonyi Botond. Nemzetkép és románságkép a 19. századi Magyarországon. (1998) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 34 4 179-186
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875774, Kapcsolat: 22875774
Nagy Levente. A Syrena-kötet radnótfáji másolata. (1997) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 59 3-4 298-307, 2037613
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037613]
 1. R Várkonyi. Történészvita Zrínyiről 1868-ban. (1999) Megjelent: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század : tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére pp. 627-640
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22875794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875794, Kapcsolat: 22875794
 2. Kovács Sándor. Az első erdélyi remekíró : Bethlen Miklós. (1999) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 109 4 497-511
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875790, Kapcsolat: 22875790
 3. Pálffy Géza. Várfeladók feletti ítélkezések a 16-17. században. (1997) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 34 1-2 199-221
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875816] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875816, Kapcsolat: 22875816
Nagy Levente. Középkori és posztmodern szövegmobilitás. (1997) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X LI 8 73-79, 2037607
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037607]
 1. Bene Sándor. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 6 628-702
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875822, Kapcsolat: 22875822
Szalárdi János. Szalárdi János emlékirata Várad 1660. évi megszállásáról : Várad várának az pogány török által megh szállásárul, veszedelmes allapottyárul, és véghre, nem léuén már sohonnand segétséghbély reménséghe bizonios io conditiok alatt, föl adásárul valo rövid emlékezete. (1997) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 8 1-2 70-89, 2042016
Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[2042016]
 1. Farkas Gábor. Várad várának, az pogány török által megh szállásárul, Szalárdi János emlékirata Váras 1660. évi veszedelméről. Hasonmás kiadás, szerkesztette Balla Tünde és Lakatos Attila, a latin szövegeket fordította és gondozta Szvorényi Róbert, Budapest-Nagyvárad, Országos Széchényi Könyvtár-Partium Kiadó, 2013. (2013) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 129 3 407-408
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23535028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23535028, Kapcsolat: 23535028
 2. BALLA Tünde et al. Várad várának, az pogány török által megh szállásárul, Szalárdi János emlékirata Váras 1660. évi veszedelméről. Hasonmás kiadás. (2013) ISBN:9786068156460
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[25254934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254934, Kapcsolat: 25254934
 3. Szabó András. De profundis.” Nemzeteszmék az 1657 utáni évek erdélyi válságában. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 5 1085-1161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23121630] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23121630, Kapcsolat: 23121630
Nagy Levente. A költő Zrínyi Miklós és Pethő Gergely Rövid magyar krónikája. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 XLI 3-4 285-305, 2037540
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037540]
 1. Bene Sándor. Szulejmán halála a Zrínyi-eposzokban : Történeti poétikai megközelítés. (2017) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 121 6 746-779
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3302223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3302223, Kapcsolat: 27079173
 2. Varga Szabolcs. "Az Zrínyi ház, soha az Erdeödy házhoz ighaz nem volt": Fejezetek a Zrínyiek és az Erdődyek kora újkori kapcsolatából. (2017) Megjelent: Határok fölött pp. 187-207
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3275223] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3275223, Kapcsolat: 26787293
 3. Tóth Gergely. A mellőzéstől a hitvitákon át a nagy egyháztörténetekig: a magyarországi reformáció a 16–18. századi történetírásban: A magyarországi reformáció a 16-18. századi történetírásban. (2017) Megjelent: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században pp. 409-422
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3308060] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3308060, Kapcsolat: 28264524
 4. Szörényi László. „Zászlónk gyakran plántálád…”. (2016) Megjelent: Művészet és mesterség pp. 479-484
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3151048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151048, Kapcsolat: 28338228
 5. Oláh Róbert. Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyves műveltsége. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26468161] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26468161, Kapcsolat: 28107609
 6. Zrínyi Miklós et al. Költői művei. 1. kötet, források. (2015) ISBN:9789632847108
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[26865027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26865027, Kapcsolat: 26865027
 7. Tóth Gergely. Értelmezések fogságában. Az 1514. évi parasztháború a kora újkori magyarországi történetírásban. (2014) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 56 4 563-586
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2790023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790023, Kapcsolat: 25254742
 8. Papp Kinga. Bethlen Gábor a 18. század eleji katolikus történetírásban. (2014) Megjelent: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai pp. 387-397
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25254712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254712, Kapcsolat: 25254712
 9. Knapp Éva. Spangár András és a Magyarok bibliotékája. Fejezet a 18. századi historia litteraria történetéből. (2013) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 117 3 247-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25254665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254665, Kapcsolat: 25254665
 10. Papp Kinga. Kálnoki Sámuel és a könyvek világa. (2013) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 LXXXV 1 16-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23121648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23121648, Kapcsolat: 23121648
 11. Heltai János et al. Régi magyarországi nyomtatványok 1656–1670: Negyedik kötet. (2012) ISBN:9789630590365
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[22877227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22877227, Kapcsolat: 22877227
 12. R Várkonyi. A Wesselényi-szervezkedés történetéhez, 1664-1671. (2002) Megjelent: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére pp. 423-460
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22875820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875820, Kapcsolat: 22875820
 13. Bene S. Egy kanonok három királysága: Ráttkay György horvát históriája. (2000) ISBN:9634461506
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[215283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 215283, Kapcsolat: 22875817
Nagy Levente. Szövegmobilitás, intertextualitás, filológia. (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 44 10 74-82, 2037617
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037617]
 1. Bátori Anna. Intermediális viszonyrendszerek. (2013) FILMSZEM: A 27. MAGYAR FILMSZEMLE NAPILAPJA 1219-8498 3 1 12-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25253922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25253922, Kapcsolat: 25253922
 2. Urbanik Tímea. Keletkezéstörténetek: Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26490615] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 26490615, Kapcsolat: 25253985
 3. László Erika. A fordítás mint hypertextus. (2006)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25253890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25253890, Kapcsolat: 25253890
Nagy Levente. Imitációs technkikák három 17. századi eposzunkban ("Szigeti veszedelem," Kemény- és Rákóczi-eposz"). (1999) Megjelent: Az olvasó - az olvasás pp. 185-201, 2039614
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2039614]
 1. Szolláth Dávid. A kommunista aszketizmus esztétikája: A huszadik századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása. (2011) ISBN:9789635068456
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1894157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1894157, Kapcsolat: 28265405
 2. Stemler Miklós. Olvasni jó?. (2010) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 10 99-102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26862323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26862323, Kapcsolat: 26862323
 3. Gintli Tibor. Magyar irodalom. (2010) ISBN:9789630589499
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2069889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069889, Kapcsolat: 28265270
 4. Laczházy Gyula. "Kétséges az vége". (2010) Megjelent: Ghesaurus : tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára pp. 378-389
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22876195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22876195, Kapcsolat: 22876195
 5. Laczházy Gyula. Égi és földi inspiráció Zrínyi Szigeti veszedelmében. (2010)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[22877040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22877040, Kapcsolat: 22877040
 6. Laczházy Gyula. Hősi szenvedélyek : a heroizmus és a szenvedélyek megjelenítése a XVII. századi magyar epikus költészetben. (2009) ISBN:9789632841007
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22876197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22876197, Kapcsolat: 22876197
 7. Szentmártoni Szabó. Antoniono Bonfini és cenotáfiuma Óbudán. (2009) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 11 7 98-101
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[22876242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22876242, Kapcsolat: 22876242
 8. MACZÁK Ibolya. „Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól!”. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24064569] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24064569, Kapcsolat: 28265420
 9. Szilasi László. Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején. 1632: Solvirogram pannonius Istenes énekek-kiadása. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei. A kezdetektől 1800-ig pp. 422-438
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25253798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25253798, Kapcsolat: 25253798
 10. J Jastrzebska. A Porábul megéledett Főnix, mint verses regény. (2007) Megjelent: A szerelem költői: konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján pp. 299-307
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[22876008] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22876008, Kapcsolat: 22876008
 11. Szolláth Dávid. Ady-epigonizmus a korai József Attila-lírában és környezetében. (2006) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 32 4 458-472
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25253811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25253811, Kapcsolat: 28265412
 12. Jankovics J. Jegyzetek. (2005) Megjelent: Gyöngyösi István: Új életre hozatott Chariclia
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)[10325713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10325713, Kapcsolat: 28338219
 13. Jankovics József. Czobor Mihály és Gyöngyösi István Charicliája. (2005) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 XIV november-december 93-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25951477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25951477, Kapcsolat: 28265417
 14. Stemler Miklós. Japán Sárszegen – Az irónia problematikája és jelentősége a Pacsirtában. (2001) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 14 3 23-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25253866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25253866, Kapcsolat: 25253866
Nagy Levente. Néhány adat Wittnyédy István erdélyi kapcsolataihoz. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 CXXXII 6 1217-1247, 2037883
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037883]
 1. Varga Bernadett. Wittnyédy István és a Papistak meltatlan üldözese. (2015) Megjelent: "Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus". Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak pp. 50-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25982441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25982441, Kapcsolat: 25982441
 2. Mikó Gábor. I. András sírkövének legkorábbi említése. (2013) TURUL 1216-7258 86 4 150-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25254277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254277, Kapcsolat: 25254277
 3. Michels Georg. Ready to Secede to the Ottoman Empire: Habsburg Hungary after the Vasvár Peace Treaty (1664-1674),. (2012) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 1936-8879 5 1 1-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25254198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254198, Kapcsolat: 25254198
 4. Sárközi Gergely. Álhírek és valóság.... (2009) Megjelent: Szerencsének elegyes forgása pp. 321-334
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22877065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22877065, Kapcsolat: 22877065
 5. S Varga Katalin. AZ 1674-ES GÁLYARABPER JEGYZŐKÖNYVE : TEXTUS ÉS ÉRTELMEZÉS. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24419323] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24419323, Kapcsolat: 28265400
 6. Bene Sándor. "OKtatás jó elmélkedésre". (2000) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 145 4 440-444
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875807, Kapcsolat: 22875807
 7. Borián Elréd. Lippay érsek és Zrínyi Miklós politikai vitája. (2000) SZÁZADOK 0039-8098 145 6 914-931
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875798, Kapcsolat: 22875798
 8. R Várkonyi. Az elvesztett idő. (2000) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 123 2 269-328
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875801, Kapcsolat: 22875801
 9. Bene Sándor. Theatrum politicum. (1999) ISBN:963472406X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22875802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875802, Kapcsolat: 22875802
Nagy Levente. Időszerkezet és individuumszemlélet három 17. századi eposzban ("Szigeti veszedelem," Kemény János emlékezete," Rákóczi eposz"). (2000) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 104 1-2 197-222, 2039609
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2039609]
 1. Molnár Dávid. "Ötödik Minerva": A Rákóczi-eposz első részének értelmezéséhez. (2018) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 3 1 7-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30428028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30428028, Kapcsolat: 28240678
 2. Hausner Gábor. „Elméleti ellentéte Montecuccolinak?”: A Zrínyi-próza és az egyetemes hadtudományi irodalom. (2017) Megjelent: Határok fölött pp. 95-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3429644] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3429644, Kapcsolat: 26805347
 3. Laczházi Gyula. A "Szigeti veszedelem" regényessége. (2017) Megjelent: Határok fölött pp. 475-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3250493] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3250493, Kapcsolat: 26805614
 4. HRICZÓ Ágnes. Műfaji metamorfózis a barokk irodalomban. (2012) Megjelent: Átmenet és különbözőség. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Dokt... pp. 145-153
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25254834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254834, Kapcsolat: 25254834
 5. Lacházi Gyula. „Kétséges az vége…” Gyöngyösi István Kemény-eposzának értelmezéséről (Vázlat). (2010) Megjelent: Ghesaurus : tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára pp. 381-388
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27477675] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27477675, Kapcsolat: 27477675
 6. Pajtók Ágnes. Vörösmarty Mihály: Eger. A szerkezet, a narráció és a szereplők megformálásának sajátosságai. (2007) AGRIA 1789-4379 12 tél 115-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25254422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254422, Kapcsolat: 25254422
 7. TAXNER-TÓTH Ernő. (Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben. (2005)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25254450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254450, Kapcsolat: 25254450
Nagy Levente. Kováts József és a korabeli irodalmi gépezet. (2000) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X XII 1 27-37, 2039606
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2039606]
 1. Orosz Andrea. Kováts József: az életrajz és az életmű feltérképezése. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31138049] []
  Független, Idéző: 31138049, Kapcsolat: 28756736
 2. Végh Dániel. „Comme hyspanisant fervent...” Kosztolányi Dezső spanyol műfordításai. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 89 3 432-453
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25254306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254306, Kapcsolat: 25254306
 3. Orosz Andrea. "Ordo juris amnestiam in nullis favorem". (2006) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 113 4 632-639
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875838, Kapcsolat: 22875838
 4. Orosz Andrea. Perirat 1808-ból. (2004) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 11 4-5 79-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875828, Kapcsolat: 22875828
 5. Orosz Andrea. mecénás és költő.... (2004) SOMOGYI HONISMERET 0866-1502 13 2 65-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[22875830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875830, Kapcsolat: 22875830
 6. Füleki Ádám. A tejet adó tölgy. (2004) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 11 4-5 75-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22875826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875826, Kapcsolat: 22875826
Nagy Levente. Zrínyi és az erdélyi literátus körök. (2000) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 62 1-2, 2039608
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2039608]
 1. Németh S. Egy, a 18. században magyarra fordított „Petrarcha Ferenc”-mű mai kiadásáról. (2016) RECITI.HU
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[26773612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26773612, Kapcsolat: 26773612
Nagy Levente. Dubito ergo requiro. (2001) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 105 1-2 211-220, 2039611
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2039611]
 1. Latzkovits Miklós. Gyöngyösi és az imposztorok: Ki írta Gyöngyösi verseit?. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 3 263-300
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31124039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31124039, Kapcsolat: 28737900
 2. Csillag István. "Égő szövétnek." Filológiai Zrínyi-kalászat. (2016) ISBN:9786155047930
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26774014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26774014, Kapcsolat: 26774080
Nagy Levente. Emoció, ráció, frusztráció. Mihai Eminescu politikai publicisztikája. (2001) PRO MINORITATE 1216-9927 11 3 107-126, 2039612
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2039612]
 1. Berki Tímea. Magyar–román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében: Értelmiségtörténeti keret. (2012) ISBN:9786068178608
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2587209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2587209, Kapcsolat: 26773876
 2. Balatonyi Judit. A „csángósba öltöztetett kardszárnyú delfin.” A gyermeklakodalom szerepe a gyimesi magyarok és románok önreprezentációs és identitáskonstrukciós kísérleteiben. (2012) Megjelent: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallásos életéből pp. 351-413
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23608116] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23608116, Kapcsolat: 28338223
Nagy Levente. GYÖNGYÖSI István: Márssal társolkodó murányi Vénus, s. a. r. és jegyz. JANKOVICS József, NYERGES Judit, utószó JANKOVICS József, Budapest, Balassi Kiadó, 1998, 202. l. (Régi Magyar Könyvtár: Források, 8), GYÖNGYÖSI István: Porábúl megéledett főnix, s. a. r. és jegyz. JANKOVICS József, NYERGES Judit, utószó JANKOVICS József, Budapest, Balassi Kiadó, 1999, 299. l. (Régi Magyar Könyvtár: Források, 10). (2001) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 105 6 724-732, 2042024
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2042024]
 1. Pálfy Eszter. (SZÖVEG)VÁLTOZATOK EGY TÖRTÉNETRE: Gyöngyösi István Márssal társolkodó Murányi Vénusának történeti hagyománya és a tárgy 19. századi feldolgozásai. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30624719] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30624719, Kapcsolat: 28737906
Nagy Levente. Imiztációs technikák és az eposz regényesedése a XVII-XVIII. századi magyar epikában. (2001) Megjelent: Miscellanea pp. 77-107, 2039615
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2039615]
 1. Laczházi Gyula. Allegória és érzelmi hatás Gyöngyösi Kemény-eposzában. (2018) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 122 3 356-370
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30321665] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30321665, Kapcsolat: 28033803
 2. Szolláth Dávid. A kommunista aszketizmus esztétikája. Kontextuális vizsgálatok a huszadik századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom történeti vonatkozásáról. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25253832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25253832, Kapcsolat: 25253832
 3. Szolláth Dávid. Ady-epigonizmus a korai József Attila-lírában és környezetében. (2006) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 32 4 458-472
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25253811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25253811, Kapcsolat: 25253811
Nagy Levente. Nyelvművelés, nemzetkép és hamisítás. (2002) PRO MINORITATE 1216-9927 12 2 80-102, 2039613
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2039613]
 1. Biró Annamária. M.I. fordítói bravúrja, avagy mi lehet a funkicója egy nyelvművelő társaságnak?. (2009) Megjelent: Margonauták pp. 131-138
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[2543037] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2543037, Kapcsolat: 25254122
Nagy Levente. Balcanistica hungarica rediviva. (2003) ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE 0044-2356 39 2 191-201, 2037104
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2037104]
 1. Thomas Szerecz. Comparative history writing in Hungary until 1945/48. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27652975] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27652975, Kapcsolat: 28265530
Nagy Levente. Zrínyi és Erdély: Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel. (2003) ISBN:9634462650, 2036959
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2036959]
 1. Hausner Gábor. Változó Zrínyi-képeink. (2017) Megjelent: A szentgotthárdi csata és a vasvári béke pp. 123-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27016539] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27016539, Kapcsolat: 27016539
 2. Bene Sándor. Szirének a térképen: Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter és az irodalomtörténet földrajza. (2017) Megjelent: Határok fölött pp. 37-78
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3248566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3248566, Kapcsolat: 26773913
 3. Urbán Péter. Fejezetek a magyar politikai publicisztika 17. századi történetéből. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3377300] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3377300, Kapcsolat: 28264600
 4. Hausner Gábor. „Elméleti ellentéte Montecuccolinak?”: A Zrínyi-próza és az egyetemes hadtudományi irodalom. (2017) Megjelent: Határok fölött pp. 95-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3429644] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3429644, Kapcsolat: 26805363
 5. Orlovszky Géza. A Zrínyi-kutatás utóbbi évtizedei az irodalomtörténet-írásban (1964–2014). (2017) Megjelent: Határok fölött pp. 81-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27007787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27007787, Kapcsolat: 26805296
 6. Czigány István. Az elátkozott hadjárat, 1661. (2017) Megjelent: A szentgotthárdi csata és a vasvári béke pp. 43-73
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27016533] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27016533, Kapcsolat: 27016533
 7. B Szabó. A diversió és distractio1 stratégiája és az 1663-64. évi oszmán háború (A Zrínyi- Montecuccoli „vita” hadtörténeti háttere). (2017) Megjelent: Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (162-1664) korában pp. 199-216
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27192882] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27192882, Kapcsolat: 27192882
 8. Csillag István. "Égő szövétnek." Filológiai Zrínyi-kalászat. (2016) ISBN:9786155047930
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26774014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26774014, Kapcsolat: 26774004
 9. Urbán Péter. A politikai publicisztika műfaja és nyilvános tere a 17. században Vitnyédy István levelezése tükrében. (2016) Megjelent: Szöveg, hordozó, közösség. Olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban: Fiatalok Konferenciája 2015 pp. 45-57
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26314720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26314720, Kapcsolat: 26314720
 10. Hausner Gábor. A halhatatlanság koronája: Zrínyi Miklós, a költő, államférfi és katona emlékezete. (2016) MURATÁJ (LENDAVA) 0353-5584 16 1 105-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27443059] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27443059, Kapcsolat: 27443052
 11. Varga Bernadett. Wittnyédy István és a Papistak meltatlan üldözese. (2015) Megjelent: "Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus". Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak pp. 50-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25982444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25982444, Kapcsolat: 25982444
 12. Lippay György et al. "Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak…”: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665). (2015) ISBN:9789633082096
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[25252462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25252462, Kapcsolat: 25252462
 13. Bene Sándor. Constantinus és Victoria Zrínyi Miklós első házasságának története: Zrínyi Miklós első házasságának története. (2015) Megjelent: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai: Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra pp. 618-629
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3151983] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3151983, Kapcsolat: 26773634
 14. Pafkó Tamás. Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművében. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26787377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26787377, Kapcsolat: 26787377
 15. Tusor Péter. A prímás, a bán és a bécsi udvar (1663–1664). A Lippay–Zrínyi-viszony a rendi dualizmus koordinátáin. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 LVII 2 219-251
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25962603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25962603, Kapcsolat: 25962602
 16. Hegyesi Zsolt. Zrínyi Miklós és Lippay György kapcsolata a költő-hadvezér művei és levelei alapján. (2014) TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT 2061-6260 4 12 23-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25252484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25252484, Kapcsolat: 25252484
 17. Kármán Gábor. The Diplomacy and Information Gathering of the Principality of Transylvania (1600–1650). (2014) Megjelent: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 pp. 69-84
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25539823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25539823, Kapcsolat: 25246336
 18. Veres Magdolna. Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2812081] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2812081, Kapcsolat: 25254332
 19. Czigány István. A furcsa háborútól a nagy háborúig 1661–1664. (2014) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 127 4 892-909
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25254391] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25254391, Kapcsolat: 25254391
2020-02-18 18:23