Bél Mátyás et al. Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatus Semproniensis I.. (2001) ISBN:9638327197, 2459052
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2459052]
 1. Bardoly István. Magyar építészettörténeti és műemléki bibliográfia 2001-2015. (2018) ISBN:9789635132461
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27706708] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27706708, Kapcsolat: 28589120
 2. Dr. Gesztesi Tamás et al. Bél Mátyás Notitiájának (latin–magyar) fordítói: (A Notitia munkálatainak megkezdése közelgő 300. évfordulójára). (2018) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 LXI. 11 43-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30732435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30732435, Kapcsolat: 28223044
 3. Dr. Gesztesi Tamás et al. Bél Mátyás Notitiájának (latin–magyar) fordítói: (A Notitia munkálatainak megkezdése közelgő 300. évfordulójára). (2018) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 LXI. 11 43-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30732435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30732435, Kapcsolat: 28223139
 4. Bodnár-Király Tibor. A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830: „Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről. (2018) KALEIDOSCOPE MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2062-2597 16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30923015] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30923015, Kapcsolat: 28443622
 5. Bodnár-Király Tibor. A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830: „Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről. (2018) KALEIDOSCOPE MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2062-2597 16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30923015] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30923015, Kapcsolat: 28443624
 6. Bodnár-Király Tibor. Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében: (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában). (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27659303] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 27659303, Kapcsolat: 27761812
 7. Bodnár-Király Tibor. „Államleírás állam nélkül”. A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről. (2018) KALEIDOSCOPE MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2062-2597 9 17 197-222
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30359170] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30359170, Kapcsolat: 27761803
 8. Bodnár-Király Tibor. Államleírás és a „statisztika elmélete” a 18–19. század fordulóján. (2017) SZÁZADOK 0039-8098 151 5 971-986
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3297768] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3297768, Kapcsolat: 27747912
 9. Szelestei N. Bél Mátyás Bars vármegye leírása című kéziratának egyik bírálója: Pongrácz Gáspár esztergomi kanonok. (2016) Megjelent: MONOKgraphia pp. 656-659
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3154281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3154281, Kapcsolat: 27661087
 10. Csermelyi József. A soproni ispánság és városkapitányság késő középkori elzálogosításai. (2016) Megjelent: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról pp. 11-29
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26277556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26277556, Kapcsolat: 26277556
 11. Vadas András. Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon: Határ, környezet és társadalom a Vas megyei Rába-mentén (1600‒1659). (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2797787] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2797787, Kapcsolat: 28110661
 12. Kosáry Domokos. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába 3.: Városok, mezővárosok és községek levéltárai II.. (2015) ISBN:9789639627994
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[26141661] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26141661, Kapcsolat: 26141661
 13. Fajt Anita. Wolffianismus und Pietismus: Neue Daten zur Gottsched-Rezeption in Ungarn. (2014) Megjelent: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum pp. 197-215
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3033593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3033593, Kapcsolat: 28099990
 14. Csiszár Attila. Kapuvár bibliográfiája. (2014)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Tudományos[26109735] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109735, Kapcsolat: 26141655
 15. Németh János. Franz Ernst Brückmann német orvos és természettudós soproni úti levelei 1734-ből. (2014) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 68 1 3-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30434771] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30434771, Kapcsolat: 28288871
 16. Tóth Árpád. Egy tudós-lelkész helye a városi közösségben: Bél Mátyás és a pozsonyi evangélikus társadalom. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X XVIII 1 248-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27363159] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27363159, Kapcsolat: 27363159
 17. Tóth Árpád. Egy tudós-lelkész helye a városi közösségben: Bél Mátyás és a pozsonyi evangélikus társadalom. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X XVIII 1 248-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27363159] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27363159, Kapcsolat: 28218148
 18. Homor Péter. Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013.. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26112738] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26112738, Kapcsolat: 23511488
 19. Homor Péter. Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből. (2013)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[26141654] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26141654, Kapcsolat: 26141654
 20. Mihalik Béla. Bél Mátyás Notitiájának kiadása - a forráskiadás 21. századi útjai.. (2013) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 n 2 341-349
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27025009] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27025009, Kapcsolat: 27024937
 21. Mihalik Béla. Bél Mátyás Notitiájának kiadása - a forráskiadás 21. századi útjai.. (2013) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 n 2 341-349
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27025009] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27025009, Kapcsolat: 27025009
 22. Horváth Gergely. Bécs vonzásában: Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. (2013) ISBN:9789635069095
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31126422] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31126422, Kapcsolat: 28742838
 23. Horváth Gergely. Bécs vonzásában: Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. (2013) ISBN:9789635069095
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31126422] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31126422, Kapcsolat: 28742839
 24. Sipekiová Nicol. O počiatkoch Šopronu. (2010) Megjelent: Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku pp. 142-161
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30772703] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30772703, Kapcsolat: 28268750
 25. Sipekiová Nicol. O počiatkoch Šopronu. (2010) Megjelent: Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku pp. 142-161
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30772703] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30772703, Kapcsolat: 28268776
 26. Jankó Ferenc. Magyar várostörténeti atlasz 1. Hungarian Atlas of Historic Towns No. 1.: Sopron. (2010) ISBN:9789638327321
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[26141649] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26141649, Kapcsolat: 26141649
 27. Apró Erzsébet. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai, 1670–1950. (2010)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1431705] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1431705, Kapcsolat: 28600311
 28. Prodán T. A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1847918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1847918, Kapcsolat: 26109196
 29. Prodán T. A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1847918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1847918, Kapcsolat: 28217149
 30. Prodán T. A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1847918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1847918, Kapcsolat: 28397011
 31. Prodán T. A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1847918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1847918, Kapcsolat: 28397012
 32. Bagi Zoltán. Sopron kuruc ostromai 1704-1706. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 3 283-299
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109675] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109675, Kapcsolat: 26109675
 33. Bagi Zoltán. Sopron kuruc ostromai 1704-1706. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 3 283-299
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109675] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109675, Kapcsolat: 26141646
 34. Kern Z et al. Reconstructed August-July precipitation for Southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to AD 1746 based on ring widths of oak trees. (2009) IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 0324-6329 113 4 299-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1378499] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1378499, Kapcsolat: 28399977
 35. Csorba László. Bél Mátyás emlékezete. (2009) HONISMERET 0324-7627 5 45-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26141645] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26141645, Kapcsolat: 26109087
 36. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 26109092
 37. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 26141644
 38. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217124
 39. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217125
 40. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217126
 41. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217127
 42. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217128
 43. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217130
 44. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217131
 45. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217132
 46. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 2 147-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109092, Kapcsolat: 28217133
 47. Bagi Zoltán. A 16-17. századi Sopron mindennapjai egy politikusiönéletrajtz tükrében. (2009) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 38 170-173
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109753] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109753, Kapcsolat: 26141641
 48. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába: I/3. Általános rész : megyei levéltárak és forrásközlések. (2008) ISBN:9789633899717
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3283624] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3283624, Kapcsolat: 28178548
 49. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába: I/3. Általános rész : megyei levéltárak és forrásközlések. (2008) ISBN:9789633899717
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3283624] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3283624, Kapcsolat: 28397114
 50. Prodán Tímea. A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26141638] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26141638, Kapcsolat: 26141638
 51. Prodán Tímea. A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26141638] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26141638, Kapcsolat: 28217117
 52. Varga JJ. Válaszúton: Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. (2007) ISBN:9789639627109
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[203219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203219, Kapcsolat: 26141636
 53. Varga JJ. Válaszúton: Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. (2007) ISBN:9789639627109
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[203219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203219, Kapcsolat: 28209540
 54. Varga JJ. Válaszúton: Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. (2007) ISBN:9789639627109
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[203219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203219, Kapcsolat: 28209541
 55. Varga JJ. Válaszúton: Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. (2007) ISBN:9789639627109
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[203219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203219, Kapcsolat: 28209542
 56. Felix Tobler. Bél Mátyás, Descriptio Comitatus Semproniensis I-III. (2007) BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER 1018-6107 69 4 232-236
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30717914] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30717914, Kapcsolat: 28207129
 57. Mollay Károly. Gedenkbuch Feljegyzési könyv 1492-1543. (2006)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[26113115] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26113115, Kapcsolat: 26113118
 58. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 26141631
 59. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 28209500
 60. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 28209501
 61. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 28209502
 62. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 28209504
 63. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 28209505
 64. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 28209506
 65. Dominkovits Péter. „Egy nemzetek lévén…” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21995234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21995234, Kapcsolat: 28209507
 66. Hárs József. A gróf és a szegények: Verőcei gróf Pejacsevich Károly (1745-1815) végrendelete. (2006)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[26109590] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109590, Kapcsolat: 26141632
 67. Hárs József. A gróf és a szegények: Verőcei gróf Pejacsevich Károly (1745-1815) végrendelete. (2006)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[26109590] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109590, Kapcsolat: 28209498
 68. Szabó Anikó. Levéltári Közlemények mutató 1994-2004. (2005)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26087829] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26087829, Kapcsolat: 26113093
 69. R Várkonyi. A Rákóczi-szabadságharc. (2004) ISBN:9633896029
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[20926885] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20926885, Kapcsolat: 26109636
 70. R Várkonyi. A Rákóczi-szabadságharc. (2004) ISBN:9633896029
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[20926885] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20926885, Kapcsolat: 28209477
 71. Andaházi Szeghy. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak válogatott bibliográfiája, 1954-2003. (2004) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 1 335-364
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26120783] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26120783, Kapcsolat: 26120783
 72. Horváth Gergely. Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán: Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 11-12 273-287
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2200091] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2200091, Kapcsolat: 26141626
 73. Kaszás Marianne. A magyarországi levéltárak kiadványainak 2002. évi bibliográfiája. (2003) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 4 67-94
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26424396] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26424396, Kapcsolat: 28104074
 74. Galambos András. A három Bük története. (2003) VASI SZEMLE 0505-0332 57 5 610-616
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30797958] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30797958, Kapcsolat: 28298164
 75. Hudi József. A falutörténetírás múltja és jelene Magyarországon. (2003) VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1219-2783 3-4 90-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26112620] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26112620, Kapcsolat: 26109662
 76. Gyulai éva. Sopron vármegye leírása. (2002) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 56 4 404-407
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23311762] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23311762, Kapcsolat: 23311762
 77. Dominkovits Péter. Sopron, a 18. század egyik regionális oktatási központja. (2002) Megjelent: A város a térben. (Sopron kapcsolatrendszerének változásai.) pp. 123-170
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26112616] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26112616, Kapcsolat: 26141621
 78. [Szerkesztőség]. Honismereti Bibliográfia. (2002) HONISMERET 0324-7627 4 118-123
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[27429704] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27429704, Kapcsolat: 26120855
 79. Reisz T. Hegedűs János: Sopron vármegye új leírása. (2002) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 4 300-318
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26109630] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109630, Kapcsolat: 26141619
 80. Éva Gyulai. Die Beschreibung des Komitates Ödenburg, I.. (2002) ÖDENBURGER RUNDSCHAU IV n-n
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26112612] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26112612, Kapcsolat: 26141617
 81. Reisz T. Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. - Descriptio comitatvs Semproniensis I. Szerkesztette: Kincses Katalin Mária. Sopron, 2001. (Sopron város történeti forrásai, C sorozat, 2.). (2002) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 73 2 305-310
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26141613] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26141613, Kapcsolat: 23311764
 82. Gyulai Éva. Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatus Semproniensis I. Sopron Város Történeti Forrásai C/ sorozat, 2. kötet. Szerkesztette: Kincses Katalin Mária. Kiadja: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, 2001. (2002) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 4 404-407
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26112608] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26112608, Kapcsolat: 26109026
 83. Boda László. A Fertő-Hanság és a Tóköz. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26109631] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109631, Kapcsolat: 26141611
 84. Boda László. A Fertő-Hanság és a Tóköz. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26109631] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109631, Kapcsolat: 28209406
 85. Boda László. A Fertő-Hanság és a Tóköz. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26109631] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109631, Kapcsolat: 28209407
 86. Boda László. A Fertő-Hanság és a Tóköz. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26109631] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26109631, Kapcsolat: 28209408
Katona István et al. A kalocsai érseki egyház története. II. kötet. (2003) ISBN:9630074389, 21722152
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[21722152]
 1. Kökényesi Zsolt. Szolgálat és reprezentáció: Magyar főpapok VI. Károly és Mária Terézia udvarában. (2019) Megjelent: Katolikus Egyházi Társadalom Magyarországon a 18. században pp. 93-129
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31006283] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31006283, Kapcsolat: 28605087
 2. Kökényesi Zsolt. Szolgálat és reprezentáció: Magyar főpapok VI. Károly és Mária Terézia udvarában. (2019) Megjelent: Katolikus Egyházi Társadalom Magyarországon a 18. században pp. 93-129
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31006283] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31006283, Kapcsolat: 28605088
 3. Kökényesi Zsolt. Szolgálat és reprezentáció: Magyar főpapok VI. Károly és Mária Terézia udvarában. (2019) Megjelent: Katolikus Egyházi Társadalom Magyarországon a 18. században pp. 93-129
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31006283] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31006283, Kapcsolat: 28605089
 4. Gyulai Éva. Pallas Reckheimben – Theodoor Amand Caenen Rákóczi Juliannához szóló üdvözlő verse (Maastricht, 1706). (2018) Megjelent: Hadi és más nevezetes történetek pp. 169-189
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3357845] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3357845, Kapcsolat: 27761813
 5. Fazekas István. A reform útján: A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. (2014) ISBN:9786155035098
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2598861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2598861, Kapcsolat: 28601939
 6. Fazekas István. A reform útján: A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. (2014) ISBN:9786155035098
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2598861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2598861, Kapcsolat: 28601941
 7. Kincses Katalin. Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc eseményei az európai kulturális színtéren. (2013) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 126 1 3-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2459144] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2459144, Kapcsolat: 28288862
 8. Fazekas István. Katolikus megújulás és reform kezdetei a győri egyházmegyében a 17. század első harmadáig. (2011) Megjelent: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből pp. 103-117
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24139995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139995, Kapcsolat: 28601913
 9. Fazekas István. Katolikus megújulás és reform kezdetei a győri egyházmegyében a 17. század első harmadáig. (2011) Megjelent: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből pp. 103-117
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24139995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139995, Kapcsolat: 28601919
 10. Tóth Tamás. A kalocsa-bácsi érsekek a barokk végétől a kiegyezésig: Négy életrajz (1787-1851). (2011) DELIBERATIONES 1789-8919 IV 1 171-185
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2178321] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2178321, Kapcsolat: 27772423
 11. Varga Szabolcs. Adalékok Gregorjánci Pál pécsi püspök életrajzához. (2010) Megjelent: Pécs az egyháztörténet tükrében pp. 125-135
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1855536] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1855536, Kapcsolat: 27772420
 12. Varga Szabolcs. Adalékok Gregorjánci Pál pécsi püspök életrajzához. (2010) Megjelent: Pécs az egyháztörténet tükrében pp. 125-135
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1855536] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1855536, Kapcsolat: 27772421
 13. Lakatos Adél. Patachich Gábor. (2009) Megjelent: Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon IX. pp. 72-73
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[23253748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23253748, Kapcsolat: 27772413
 14. Lakatos Adél. Patachich Ádám Sándor, zajezdai, br.. (2009) Megjelent: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor pp. 69-71
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[30366031] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30366031, Kapcsolat: 27772411
2020-01-29 09:59