Mezei Péter. A bírák szerepe a jogrendszerben: A XX. század első felének jogelméleti gondolkodói tükrében. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3, 1860674
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860674]
 1. Háger Tamás. Háger Tamás : A tényállás megalapozottsága a büntetőperben: PhD disszertáció. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27437099] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27437099, Kapcsolat: 28280643
 2. Pődör Lea. Adalékok a joghézag-problematika elmélettörténetéhez. (2017) DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2064-1788 2017 I. 245-258
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3309303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3309303, Kapcsolat: 28280645
 3. Szabadfalvi József. Múltunk öröksége: Elmélettörténeti perspektívák. (2016) ISBN:9789636936587
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3025417] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3025417, Kapcsolat: 28928633
 4. Vinnai Edina. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1803465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1803465, Kapcsolat: 21989089
 5. Szentes Barbara. A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2011 4 1-50
  Folyóiratcikk[21982698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982698, Kapcsolat: 21982628
 6. Árva Zsuzsanna et al. A bírói jogalkotás - a jogbölcseleti gondolkodók felfogásában. (2005) BÍRÁK LAPJA 1217-0224 15 1 17-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1361698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1361698, Kapcsolat: 21982621
Mezei Péter. A joghézag kérdése régen és ma. (2002) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2, 1860695
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860695]
 1. Gurzó Mihály. A szolgáltatók kommentekért való felelőssége. (2019) JOGI FÓRUM (ONLINE) 2019. május 24. 2-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30742458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30742458, Kapcsolat: 29024798
 2. Kiss Valéria. Eugen Ehrlich's Work. The Living Law: Empirical investigation of the concept of ‘living law’- Methodological problems of the research on legal consciousness I.. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 57-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27017193] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27017193, Kapcsolat: 27017193
 3. Pődör Lea. Adalékok a joghézag-problematika elmélettörténetéhez. (2017) DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2064-1788 2017 I. 245-258
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3309303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3309303, Kapcsolat: 28280649
 4. Beretka Katinka. Statútum: az autonóm tartomány legfelsőbb jogi aktusa: Gondolatok egy normakontroll margójára. (2014) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2014 Különszám 65-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24633733] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24633733, Kapcsolat: 24633733
 5. Beretka Katinka. A HATALMI SZINTEK KÖZÖTTI HATÁSKÖRMEGOSZTÁS PROBLÉMAKÖRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ALKOTMÁNYOS JOGÁLLÁSÁRA ÉS JOGALKOTÁSÁRA. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24633736] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24633736, Kapcsolat: 24633736
 6. Molnár András. Szempontok a bírói „aktivizmus” definiálásához. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2012 3 1-21
  Folyóiratcikk[22678917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22678917, Kapcsolat: 22678917
 7. Szentes Barbara. A szubjektum szerepe a bírói döntéshozatalban. (2012) Megjelent: Studia Iuvenum Iurisperitorum pp. 13-24
  Könyvrészlet[22333498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22333498, Kapcsolat: 22333498
 8. Vinnai Edina. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1803465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1803465, Kapcsolat: 21989090
 9. Szentes Barbara. A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2011 4 1-50
  Folyóiratcikk[21982698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982698, Kapcsolat: 21982698
 10. Blutman László. A jogdogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 2008 6 275-291
  Folyóiratcikk[21982691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982691, Kapcsolat: 21982691
 11. Lóránt Csink et al. Problems of Legislative Ommission in Constitutional Jurisprudence: Hungarian National Report for the 14th Conference of Constitutional Courts. (2003)
  Egyéb[21982683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982683, Kapcsolat: 21982683
 12. Csink Lóránt et al. A törvényhozói mulasztás problémái az alkotmánybíráskodásban: Magyar nemzeti jelentés az alkotmánybíróságok XIV. konferenciájára. (2003)
  Egyéb[21982680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982680, Kapcsolat: 21982680
Mezei Péter. A bírák szerepe a jogrendszerben: Száz év magyar jogelméleti gondolkodóinak felfogásában. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1, 1862249
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1862249]
 1. Vinnai Edina. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1803465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1803465, Kapcsolat: 21989091
 2. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 22831587
 3. Auer Ádám et al. A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2010 1 1-29
  Folyóiratcikk[21986480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21986480, Kapcsolat: 21986480
 4. Árva Zsuzsanna et al. A bírói jogalkotás - a jogbölcseleti gondolkodók felfogásában. (2005) BÍRÁK LAPJA 1217-0224 15 1 17-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1361698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1361698, Kapcsolat: 21986475
Mezei Péter. A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI.tc.). (2004) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3, 1860625
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860625]
 1. Sápi Edit. Innovatív megoldások a szerzői jogban. (2020) Megjelent: Innovatív magánjogi megoldások a társadalmi-gazdasági haladás szolgálatában pp. 137-142
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31199782] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31199782, Kapcsolat: 29060883
 2. Harkai István. Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra [The effect of the Internet on the right of reproduction and the right of communication to the public]. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31345236] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31345236, Kapcsolat: 29072137
 3. Grad-Gyenge Anikó. Egy modern szerzői jog. (2019) ISBN:9789632958811
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31317857] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31317857, Kapcsolat: 29013956
 4. Legeza Dénes. Development of the Hungarian ‘Work Made for Hire’ Provisions. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 47-64
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30419139] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30419139, Kapcsolat: 28006286
 5. Árkosy Lilla Anna. Az árujelzőktől a védjegyig. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30721429] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30721429, Kapcsolat: 28352949
 6. Sápi Edit. A színpadi művek szerzői joga. (2019) ISBN:9789634132349
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30433543] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30433543, Kapcsolat: 27866829
 7. Sápi Edit. A hazai szerzői jogi jogalkotás fontosabb állomásai. (2019) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 124 6 59-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31014606] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31014606, Kapcsolat: 28603628
 8. Ujhelyi Dávid. Pogácsás Anett: Különbözőség az egységben (recenzió). (2018)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[27432125] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27432125, Kapcsolat: 27432125
 9. Sápi Edit. A színpadi művek szerzői jogi védelme. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27676062] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27676062, Kapcsolat: 27676062
 10. Balogh Gergő. A modern magyar szerző előállítása. (2018) Megjelent: Iustitia meghallgat. Tanulmányok a "jog és irodalom" köréből. pp. 165-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30431159] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30431159, Kapcsolat: 28740199
 11. Legeza Dénes. A kiadói szerződés története: A reformkortól 1952-ig. (2018) ISBN:9786155411649
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3351860] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3351860, Kapcsolat: 27190321
 12. Pogácsás Anett. A digitális mű integritásvédelmének aktuális kérdései. (2018) Megjelent: Liber Amicorum - Studia G. Faludi Dedicata pp. 320-336
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3388209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3388209, Kapcsolat: 27439741
 13. Sápi Edit. Vázlat a kultúra és a szerzői jog kölcsönhatásáról, különös tekintettel a színházművészet szerzői jogi vetületére. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 124-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3372322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3372322, Kapcsolat: 27017198
 14. Pogácsás Anett. Különbözőség az egységben: A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3137949] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3137949, Kapcsolat: 26430496
 15. Pogácsás Anett. Különbözőség az egységben: A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. (2017) ISBN:9789633083185
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3235887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3235887, Kapcsolat: 27017965
 16. Legeza Dénes. A szerzői jog fejlődése és gazdasági jelentősége. (2017) Megjelent: Szerzői jog mindenkinek pp. 31-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3081156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3081156, Kapcsolat: 26928235
 17. Sápi Edit. A magyar szerzői jogi kodifikáció fejlődéstörténete, különös tekintettel a színpadi művekre. (2017) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 17 1 341-361
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3287847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3287847, Kapcsolat: 27786795
 18. Harkai István. Rekonstruált műemlékek szerzői jogi aspektusból. (2016) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 6 55-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26277812] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26277812, Kapcsolat: 26277800
 19. Kőhidi Ákos. Fájlcsere és felelősség. (2016) ISBN:9786155302213
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3187714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3187714, Kapcsolat: 26322597
 20. Pogácsás Anett. Érték és szabadság: Felelősségünk a szerzői jog dinamikus egyensúlyának alakításában. (2016) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 1 69-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3052809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3052809, Kapcsolat: 25582271
 21. Pogácsás Anett. A tudományos művek szerzői jogi védelmének aktuális kérdései. (2016) POLGÁRI JOG 1419-7197 5 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3048501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3048501, Kapcsolat: 29024052
 22. Hajdú Dóra. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3195023] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3195023, Kapcsolat: 25564633
 23. Hajdú Dóra. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és a francia szerzői jogban. (2016) ISBN:9786155302220
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26302092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26302092, Kapcsolat: 26302098
 24. Horváth Attila. A szellemi alkotások jogának története, a szerzői jogi védelem kialakulása, a jogalkotás kezdetei Magyarországon. (2016) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 4 93-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3111248] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3111248, Kapcsolat: 26053659
 25. Pogácsás Anett. A nyilvánosság új működési formáinak hatása a szerzői személyiségi jogokra. (2016) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3 pp. 245-274
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3137904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3137904, Kapcsolat: 26179444
 26. Viltsek Anna. A kiadói szerződések jogi szabályozásával kapcsolatos kérdések. (2016) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 5 35-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26131307] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26131307, Kapcsolat: 26131307
 27. Domokos Mariann. A folklórgyűjtővel és a folklórszövegekkel szembeni elvárások a 19. században. (2015) Megjelent: Identitások és médiák 2 pp. 30-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2889581] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2889581, Kapcsolat: 28928670
 28. Pogácsás Anett. Vizuális művekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések. (2014) Megjelent: A szerzői jog gyakorlati kérdései pp. 90-117
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2604541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2604541, Kapcsolat: 25389144
 29. Mészáros András. Széttartó párhuzamok: Esettanulmányok a magyar filozófia történetéből. (2014) ISBN:9788081018169
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2945911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2945911, Kapcsolat: 28928663
 30. Nótári Tamás. Remarks on Early Hungarian Copyright Regulations. (2014) Megjelent: Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive pp. 91-108
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2704530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2704530, Kapcsolat: 23826390
 31. Dinók Henriett. Nótári, Tamás: Development of Hungarian Copyright Law. (2014) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2285-6293 2286-0940 2 235-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25084113] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25084113, Kapcsolat: 25084113
 32. Munkácsi Péter et al. Magyarország 1922-es csatlakozása a Berni Egyezményhez. (2014) Megjelent: Quaerendo et Creando pp. 285-308
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23729010] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23729010, Kapcsolat: 23729010
 33. Hegyi Ádám. „...Hogy a maga munkája helyett a másét mondotta el...”: A református gyülekezet plágiumvitája Hódmezővásárhelyen a XVIII. század végén. (2014) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 3 35-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24259815] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24259815, Kapcsolat: 24259815
 34. Nótári Tamás. Development of Hungarian Copyright Law. (2014) ISBN:9786061803002
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26146231] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26146231, Kapcsolat: 26146231
 35. Hajdú Dóra. Betekintés a francia szerzői jog történetébe: A kezdetektől a nagy francia forradalom idején elfogadott törvényekig. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 1 50-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26053662] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26053662, Kapcsolat: 26053661
 36. Nótári Tamás. Attempts at creating and reforming legal protection of intellectual property in Hungarian jurisprudence. (2014) Часопис Київського університету права 3 191-193
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24916381] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24916381, Kapcsolat: 24916381
 37. Pogácsás Anett. A szerző jelentősége és művével való kapcsolata: Hova tovább szerzői jog?. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 1 149-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24149640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24149640, Kapcsolat: 24149640
 38. Legeza Dénes. A Szerzői Jogi Szakértő Bizottság megalakításához vezető út. (2014) Megjelent: Quaerendo et Creando pp. 383-405
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23729011] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23729011, Kapcsolat: 23729011
 39. Pogácsás Anett. A szerző fogalmának és jelentőségének alakulása napjainkban. (2014) Megjelent: Quaerendo et Creando pp. 477-489
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23729012] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23729012, Kapcsolat: 23729012
 40. Zanathy Anna. A magyar szerzői jog kialakulása és fejlődése a XIX. század végéig. (2014) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 3 23-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24149633] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24149633, Kapcsolat: 24149633
 41. Pogácsás Anett. Szerzői alkotás és vagyoni jogok: A szerzői jogi szabályozás szerepe és hatékonysága. (2013) Megjelent: Hatékony-e a magyar jog? pp. 323-338
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1999767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1999767, Kapcsolat: 25389163
 42. Németh László. A szerzői jog helye az alkotmányos rendben. (2013) Megjelent: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja = The New Hungarian Constitution and Reforms in Legal Life = Das neue Ungarische Grundg... pp. 215-224
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2369331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2369331, Kapcsolat: 23490273
 43. Nótári Tamás. A szellemi alkotások védelmének kezdetei a magyar jogtudományban. (2013) Pravna Teme 1 1 120-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23688555] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23688555, Kapcsolat: 23688555
 44. Pogácsás Anett. Személyhez fűződő és szerzői jogok a közösségi oldalak korában. (2012) Megjelent: Pro Vita et Scientia pp. 241-252
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1930742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1930742, Kapcsolat: 25389169
 45. Fazekas Csaba. Katolikus egyháztörténetírók plágiumvitája 1841-ben. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 6 1377-1399
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2159380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2159380, Kapcsolat: 28740196
 46. Pogácsás Anett. A szerzői jogi szabályozás (h)arcai, avagy mi is a szerepe a szerzői jogi védelemnek?. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2012 3-4 131-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23042257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23042257, Kapcsolat: 23042257
 47. Kőhidi Ákos. A polgári jogi felelősség határai Európában: A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogsértések felelősségtani vonatkozásai. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22709322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22709322, Kapcsolat: 22709322
 48. Stipta Zsuzsa. A plágium büntetőjogi vonatkozásai. (2012) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 30 2 409-420
  Folyóiratcikk[22767157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22767157, Kapcsolat: 22767157
 49. Sarkady Ildikó et al. A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai. (2012) ISBN:9786155302008
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2456515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2456515, Kapcsolat: 23042233
 50. Kiss Tibor. Szerzői jogi szankciórendszerünk fejlődése a XIX. és a XX. században. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 2011 8 459-470
  Folyóiratcikk[21982544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982544, Kapcsolat: 21982544
 51. Tattay Levente et al. Szellemi alkotások joga. (2011) ISBN:9789632773063
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1788081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1788081, Kapcsolat: 22356511
 52. Dinók Henriett. Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése. (2011)
  Egyéb[21982536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982536, Kapcsolat: 21982536
 53. Bede Máté. Kiadói szerződések. (2011)
  Egyéb[21982560] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982560, Kapcsolat: 21982560
 54. Pogácsás Anett. Copyright reloaded. (2011) REVIEW OF COMPARATIVE LAW 0860-8156 16 117-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1627777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1627777, Kapcsolat: 25389149
 55. Bodó Balázs. A szerzői jog kalózai: A szerzői jogi kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a peer-to-peer hálózatokig. (2011) ISBN:9789632794259
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2655960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2655960, Kapcsolat: 21982534
 56. Pogácsás Anett. Szerzői jog újratöltve. (2010) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 2010 6 33-40
  Folyóiratcikk[21982530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982530, Kapcsolat: 21982530
 57. Vranyecz Tünde. Nincs cím. (2010) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 2010 2 241-256
  Folyóiratcikk[21982523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982523, Kapcsolat: 21982523
 58. Kőhidi Ákos. Kártérítési jog.: Gyakorlatok a deliktuális felelősség köréből. (2010) ISBN:9789639819566
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1420837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1420837, Kapcsolat: 21982533
 59. Senkei-Kis Zoltán. Az internetes szerzői jog, és annak könyvtári vonatkozásai. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2544671] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2544671, Kapcsolat: 24633743
 60. Nótári Tamás. A szerzői jog bitorlásának jogkövetkezményei az 1884-es szerzői jogi törvényben. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2010 1 1-10
  Folyóiratcikk[21982519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982519, Kapcsolat: 21982519
 61. Nótári Tamás. A magyar szerzői jog fejlődése. (2010) ISBN:9789639640283
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1421256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1421256, Kapcsolat: 21982522
 62. Nótári Tamás. A Magyar Jogászegylet 1906-os vitája a szerzői jogi törvényről. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2010 3 1-8
  Folyóiratcikk[21982520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21982520, Kapcsolat: 21982520
 63. Kiss Tibor. Szankciórendszer a magyar szerzői jogban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21992083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21992083, Kapcsolat: 21992083
 64. Doncsecz Etelka. „…de patvar horjon el benneteket! A’ Kazintzi levele belé tsuszott”: Egy engedély nélkül közzétett magánlevél visszhangja. (2009) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 61 119-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1458043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1458043, Kapcsolat: 28461979
 65. Senkei-Kis Zoltán. A szerzői jog kialakulása és fejlődése.. (2007) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 6 1 322-331
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1931899] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1931899, Kapcsolat: 21982514
 66. Petkó Mihály. A szellemi alkotások hasznosításának jogi lehetségei a magyar jogban. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21989161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21989161, Kapcsolat: 21989161
 67. Tószegi Zsuzsanna. A szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technológia. (2006) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 53 10 447-456
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2496892] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2496892, Kapcsolat: 21982513
Mezei Péter. A fair use doktrína az amerikai szerzői jogban. (2005) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 67 13 1-50, 1860690
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860690]
 1. Paku Dorottya. Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban - I. rész. (2019) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 14 4 74-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30826499] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30826499, Kapcsolat: 28269510
 2. Lontai Endre et al. Magyar polgári jog: Szerzői jog és iparjogvédelem. (2012) ISBN:9789639955318
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23144465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23144465, Kapcsolat: 23144469
Mezei Péter. A női esélyegyenlőség kérdése - különös tekintettel az afgán helyzetre. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3, 1860684
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860684]
 1. Bajner Mária. Poszt-szocialista femináriumok a genderpolitika tükrében. (2012) TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 2062-7084 2 2 132-146
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2108055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2108055, Kapcsolat: 22709348
Mezei Péter. Szabad felhasználás az osztrák jogrendszerben. (2006) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 68 15 1-53, 1861967
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1861967]
 1. Hajdú Dóra. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3195023] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3195023, Kapcsolat: 25564647
 2. Hajdú Dóra. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és a francia szerzői jogban. (2016) ISBN:9786155302220
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26302092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26302092, Kapcsolat: 26302110
 3. Petkó Mihály. A fájlcserélés szerzői jogi kérdései. (2015) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 93-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24911363] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24911363, Kapcsolat: 24911377
 4. Lontai Endre et al. Magyar polgári jog: Szerzői jog és iparjogvédelem. (2012) ISBN:9789639955318
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23144465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23144465, Kapcsolat: 23144470
Mezei Péter. A magáncélú szabad felhasználás a német szerzői jogban. (2007) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 70 10 1-41, 1861978
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1861978]
 1. Hepp Nóra. A szerzői jog korlátai. (2017) Megjelent: Szerzői jog mindenkinek pp. 137-164
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26928453] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26928453, Kapcsolat: 26928453
 2. Hajdú Dóra. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3195023] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3195023, Kapcsolat: 25564626
 3. Hajdú Dóra. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és a francia szerzői jogban. (2016) ISBN:9786155302220
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26302092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26302092, Kapcsolat: 26302095
 4. Hajdú Dóra. A Padawan-ügy: Az Európai Bíróság döntése a magáncélú másolatra tekintettel fizetett jogdíjak egyes kérdéseiről. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 2014 3 50-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24606340] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24606340, Kapcsolat: 24606340
2020-10-24 08:38