Kalafatics Zsuzsanna. «Неугасимые огни горят над Россией»: Проблема времени и памяти в автобиографической прозе Ремизова. (1999) Megjelent: Russkaâ literatura medu Vostokom i Zapadom : sbornik statej pp. 84-95, 2049424
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2049424]
 1. Обатнина Е et al. Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902-2013). (2016) ISBN:9785914760332
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26248301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26248301, Kapcsolat: 26248301
 2. Александр Лавров. Символисты и другие: Статьи. Разыскания. Публикации. (2015) ISBN:9785444802663
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25048623] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25048623, Kapcsolat: 25048623
 3. Anna Wozniak. Aleksy Riemizow na rozdrozach literatury. (2015) ISBN:9788380611535
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25915068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25915068, Kapcsolat: 25914559
 4. Блищ Н. А. М. Ремизов и русская литература ХIХ–ХХ вв.: рецепция, рефлексия, авторефлексия. (2013) ISBN:9789855188941
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25048632] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25048632, Kapcsolat: 25048632
 5. М В Козьменко. Алексей Ремизов. (2001) Megjelent: Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов) pp. 340-380
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25048919] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25048919, Kapcsolat: 25048919
 6. А В Лавров. «Взвихренная Русь» Алексея Ремизова: Символистский роман-коллаж. (2000) Megjelent: А. М. Ремизов, Собрание сочинений, Взвихренная Русь pp. 544-557
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25048911] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25048911, Kapcsolat: 25048911
Kalafatics Zsuzsanna. Jurjenyen. (2002) Megjelent: Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig pp. 259-261, 2044678
Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[2044678]
 1. Medve A. „Orosz lélek” – Helyiérték. (2004) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 3 340-341
  Folyóiratcikk[22500757] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22500757, Kapcsolat: 25051938
 2. Zelei MIklós. Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig. (2004) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 5 119-121
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25051950] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25051950, Kapcsolat: 25051950
 3. Takács Ferenc. Buddhista kozákok: Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig. (2003) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 XXIX 4 113-118
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23246235] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23246235, Kapcsolat: 25051943
Kalafatics Zsuzsanna. К проблеме циклизации фрагментов разных эпических форм в книге Ремизова «Взвихренная Русь». (2002) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 1803-5663 47 3-4 383-389, 2044481
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2044481]
 1. Обатнина Е et al. Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902-2013). (2016) ISBN:9785914760332
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26248301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26248301, Kapcsolat: 26248308
 2. Гривенная Елена. Стилизация разговорной речи в художественной прозе: культурно-исторический и лингвостилистический аспекты: На материале произведений А. Ремизова. (2005)
  Disszertáció/Tudományos[25053354] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25053354, Kapcsolat: 25053354
Kalafatics Zsuzsanna. Роль экфразы в творчестве Ремизова. Экфрастическое описание картины Петрова Водкина На линии огня. (2004) STUDIA RUSSICA BUDAPESTINENSIA 1216-9749 XXI 28-33, 2044479
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2044479]
 1. Обатнина Е et al. Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902-2013). (2016) ISBN:9785914760332
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26248301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26248301, Kapcsolat: 26248303
 2. Anna Wozniak. Aleksy Riemizow na rozdrozach literatury. (2015) ISBN:9788380611535
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25915068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25915068, Kapcsolat: 25914554
 3. Елена Обатнина. «Свое» и «чужое» в экфрастической практике А.М. Ремизова. (2013) Megjelent: Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте pp. 447-457
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25047181] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25047181, Kapcsolat: 25047181
 4. Gyimesi Zsuzsanna. Andrej Platonov prózája és Pavel Filonov festészete.: Tipológiai elvek párhuzamai az 1910–20-as évek orosz-szovjet művészetében. (2010) ISBN:9789637730580
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1445443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1445443, Kapcsolat: 22519269
Kalafatics Zsuzsanna. Álom és ébrenlét összefonódása.: Az álomelbeszélések szerepe Remizov Vihartépte Oroszország című montázs-regényében.. (2008) Megjelent: Szóba formált világ. Tanulmánykötet Han Anna születésnapjára [World shaped in Words. Studies in Honour of Professor Anna Han] pp. 138-151, 2044399
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2044399]
 1. Biró-Nink Beáta. „Szóba formált világ”: Tanulmánykötet Han Anna születésnapjára. (2010) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 55 1 139-144
  Folyóiratcikk/Műkritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25053305] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25053305, Kapcsolat: 25053305
Kalafatics Zsuzsanna. Театральная утопия А. Ремизова в контексте театральных исканий начала XX века. (2008) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 1803-5663 53 2 365-373, 2044475
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2044475]
 1. Обатнина Е et al. Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902-2013). (2016) ISBN:9785914760332
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26248301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26248301, Kapcsolat: 26248305
 2. Юрченко Т. Калафатич Ж. Театральная утопия А. Ремизова в контексте театральных исканий начала XX века. (2009) СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. СЕРИЯ 7: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ 4 63-64
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26248310] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26248310, Kapcsolat: 26248310
Hetényi Zsuzsa. Гоголь и 20 век. Gogol és a 20. század. Az „Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori program (ELTE BTK) által 2009. november 5-6-7-én szervezett nemzetközi tudományos konferencia anyaga: Gogol and 20th century. Papers of conference organized November 5-7, 2009, Budapest, by the PhD program „Russian Literature and Culture between East and West”. (2010) ISBN:9789632841533, 2031004
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[2031004]
 1. McMillan Arnold. Gogol i 20 vek. Dolce Filologia, 2010.. (2013) SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW 0037-6795 2222-4327 91 2 322-324
  Folyóiratcikk[23093157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23093157, Kapcsolat: 23093157
 2. Наталия Няголова. Гогол в изследванията на европейските русисти. Проглас. Филологическо списание. (2011)
  Könyv[22529662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22529662, Kapcsolat: 22529662
 3. Adámková S. Rok Gogola v Brně a Budapešti. (2011) OPERA SLAVICA 1211-7676 1 62-64
  Folyóiratcikk[22529660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22529660, Kapcsolat: 22529660
 4. Józsa György. Русская литература sub specie mortis: Набоковская интерпретация творчества Гоголя. Часть I-ая. (2010) SLAVICA 0583-5356 XXXIX-XL 191-218
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2275047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2275047, Kapcsolat: 23133684
Kalafatics Zsuzsanna. Az orosz futurista kiáltványok rituális funkciói. (2010) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X LVI 3 412-419, 2044374
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2044374]
 1. Dukkon Ágnes. Az Aranykortól az Ezüstkorig: Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből. (2014) ISBN:9789638863850
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2750573] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2750573, Kapcsolat: 25207949
Kalafatics Zsuzsanna. Статус русского языка в зеркале перемен в образовательной и языковой политике Венгрии. (2010) Megjelent: Русский язык@Литература@Культура: актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом pp. 139-149, 2094604
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2094604]
 1. Јован Ајдуковић. Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем. (2014) ISBN:9788683691494
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25048598] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25048598, Kapcsolat: 25048598
Kalafatics Zsuzsanna. «Пушкин и Гоголь – вот истинно двуглавый орел...» Постмодернистская интерпретация гоголевской традиции в прозе Е. Попова.. (2010) Megjelent: Гоголь и 20 век. Gogol és a 20. század. Az „Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori program (ELTE BTK) ál... pp. 122-131, 2094700
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2094700]
 1. Vass Annamária. A szovjet kisember és a posztmodern író tudata Jevgenyij Popov: A hazafi lelke, avagy különféle közlemények Fityfiricshez. (2016) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 XXV 11 53-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26258371] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26258371, Kapcsolat: 26244302
 2. Воропаев Владимир. Библиография произведений Н. В. Гоголя и литературы о нем на русском языке. (2015) Stephanos 2309-9917 5 195-278
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[27467949] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27467949, Kapcsolat: 25205130
 3. Arnold McMillin. Kheteni, Zh., Dukkon, A. and Kalafatich, Zh. (eds). Gogol´ i 20 vek.. (2013) SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW 0037-6795 2222-4327 91 2 322-324
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25052074] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25052074, Kapcsolat: 25052074
 4. Наталия Няголова. Творчеството на Н В Гогол в изследванията на европейските русисти. (2011) PROGLAS: FILOLOGICESKO SPISANIE 0861-7902 1 248-251
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25052103] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25052103, Kapcsolat: 25052103
 5. Stanislava Adámková. Rok Gogola v Brně a Budapešti. (2011) OPERA SLAVICA 1211-7676 1 62-64
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25052104] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25052104, Kapcsolat: 25052104
 6. Danuše Kšicová. Náhled do maďarské literárnĕvĕdné rusistiky. (2011) SLAVICA LITTERARIA 1212-1509 14 1 95-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24246214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24246214, Kapcsolat: 26246696
Dukkon Ágnes. Hit és tudás: Tisztelgés Szabó Miklós emléke előtt születésének 100. évfordulóján. (2012) ISBN:9789630844161, 2091748
Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[2091748]
 1. Sávoly Mária. Főhajtás egy kivételes mester előtt. (2012) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 62. 9-10 235-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23059208] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23059208, Kapcsolat: 23059208
Kalafatics Zsuzsanna. Az emberi mlékezet csomói: Formai kísérletezés és az emlékállítás gesztusa A. Remizov Vihartépte Oroszország című művében. (2012) Megjelent: Hit és tudás pp. 107-122, 2049688
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2049688]
 1. Sávoly Mária. Főhajtás egy kivételes mester előtt. (2012) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 9-10 235-238
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24478854] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24478854, Kapcsolat: 24478854
Kalafatics Zsuzsanna. Az orosz futurista kiadványok rituális funkciói. (2012) Megjelent: Az olasz futurizmus és az európai modernség pp. 104-111, 2045605
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2045605]
 1. Mátyás Dénes. Az olasz futurizmus és az európai modernség. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 6 118-122
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25051764] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25051764, Kapcsolat: 25051764
Kalafatics Zsuzsanna. Концептуалистская деконструкция традиционных мифологем сердца в творчестве Владимира Сорокина. (2012) Megjelent: „Życie serca. Duch – dusza– ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ma... pp. 253-260, 2316963
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2316963]
 1. Инна Панек. Феномены сердца и души — импульс для новых исследований. (2013) OPERA SLAVICA 1211-7676 XXIII 3 57-59
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25048573] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25048573, Kapcsolat: 25048573
Kalafatics Zsuzsanna. A kézírás és a kéziratos könyvek szerepe az orosz modernség kultúrájában. (2013) Megjelent: Szín-Játék-Költészet pp. 408-415, 2316943
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2316943]
 1. Brutovszky Gabriella. Szín-játék-költészet. (2014) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 4 577-582
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25948810] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25948810, Kapcsolat: 25948810
Kalafatics Zsuzsanna. Интермедиальные процессы в культуре Серебряного века: (Опыты творческого диалога А. Ремизова и Н. Рериха). (2013) INTERNATIONAL ALMANAC HUMANITY SPACE/MEZDUNARODNY ALMANAKH GUMANITARNOE PROSTRANSTVO 2226-0773 2 1 107-115, 2544644
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2544644]
 1. Зайцев А. Развитие подростка в школьном театре: Учебно-методическое пособие. (2016) ISBN:9785990740181
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26248279] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26248279, Kapcsolat: 26248279
 2. Обатнина Е et al. Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902-2013). (2016) ISBN:9785914760332
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[26248301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26248301, Kapcsolat: 26248306
Dukkon Ágnes. Az Aranykortól az Ezüstkorig: Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből. (2014) ISBN:9789638863850, 2750573
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2750573]
 1. Józsa György. Dukkon Ágnes: Az Aranykortól az Ezüstkorig: Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 2017 1 128-133
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27000960] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27000960, Kapcsolat: 27000960
 2. Józsa György Zoltán. Dukkon, Ágnes Az Aranykortól az Ezüstkorig. Fejezetek az orosz irodalomkritika és irodalomtudomány történetéből. [From the Golden Age to the Silver Age. Chapters from the History of Russian Criticism and Literary Science.] (ed. by Zsuzsa Kalafatics). Budapest, 2014, Protea, p. 282. (2016) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X LXI 1 236-237
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27000958] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27000958, Kapcsolat: 27000958
 3. Szabó Tünde. Dukkon Ágnes: Az Aranykortól az Ezüstkorig: Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből. (2016) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X LXII. 3 497-498
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27000959] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27000959, Kapcsolat: 27000959
 4. Kalavszky Zsófia. "Ha szereti Oroszországot, örüljön velem együtt, hogy megbukott a könyve!": Dukkon Ágnes, Az Aranykortól az Ezüstkorig: Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből.. (2015) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 XLI. 4 441-446
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27000957] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27000957, Kapcsolat: 27000957
 5. Fried István. Ágnes Dukkon fünfundsechzigjährig. (2014) Studia Slavica Hungarica 59 2 476-477
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24554600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24554600, Kapcsolat: 27000956
Hetényi Zsuzsa. A ja sz vami: Tanulmánykötet Szőke Katalin születésnapjára. (2016) ISBN:9789632847634, 3092790
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3092790]
 1. Kalavszky Zsófia. A magyar irodalmi ruszisztika, 2015-2019.: Hat kötet, hat kutatónő. (2019) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 65 3 411-420
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31014252] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31014252, Kapcsolat: 28563274
Kalafatics Zsuzsanna. "Ebben a darabban mindenki szenved" - Petrusevszkaja és a csehovi dramaturgiai hagyomány: (Három lány kékben). (2016) Megjelent: Csehov- újraírások pp. 125-134, 3146523
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3146523]
 1. Gyürky Katalin. Posztmodern lekvár: (Regéczi Ildikó [szerk.]: Csehov-újraírások. (2017) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 LX 3 379-384
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27138593] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27138593, Kapcsolat: 27138593
Kalafatics Zsuzsanna. Толкование бытия и себя в пространстве любви, войны и мира: Архетипические мотивы в Письмовнике М. Шишкина. (2016) Megjelent: Ракла с културни кодове / Короб культурных кодов pp. 359-368, 3130194
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3130194]
 1. Пламен Шуликов. „С Русия в сърцето“ – празнично „имеславие“. (2016) EZIK I LITERATURA 0324-1270 3-4 214-222
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26315739] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26315739, Kapcsolat: 26315739
Kalafatics Zsuzsanna. Поиски вымышленного царства: Трансформация эпистолярного нарратива в романе Михаила Шишкина Письмовник. (2017) Megjelent: Знаковые имена современной русской литературы pp. 215-226, 3325434
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3325434]
 1. М А Хлебус. Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин / Под ред. А. Скотницкой, Я. Свежего. Краков: Scriptum, 2017. 509 С. (2018) Stephanos 2309-9917 1 289-292
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27621905] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27621905, Kapcsolat: 27621905
2020-08-15 04:47