Marján Attila. Az európai pénzügyi szolgáltatási szektor és a Gazdasági és a Monetáris Unió. (2002), 2238933
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2238933]
 1. Judit Lengyel. The Current Questions of Regulating Capital Markets. (2011) SOUTH EAST EUR INT RELAT Q 2 3 1-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23052089] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23052089, Kapcsolat: 23052089
 2. Tóth Judit. Fúziók és felvásárlások: Konszolidációs folyamatok az Európai Unió pénzügyi rendszerében. (2011) GAZDASÁGETIKA.HU 2062-011X 2011 3 2-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23052209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23052209, Kapcsolat: 23052209
 3. Biedermann Zsuzsánna. Az amerikai pénzügyi szabályozás története: Műhelytanulmány, 2011. november, 92.szám. (2011)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[2161342] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2161342, Kapcsolat: 23065312
 4. Mocsáry Péter. Az EK adójoga és adórendszere, mint az intra-integrációs adójog és adórendszer megvalósulása, kitekintéssel annak magyar adójogi és adórendszerbeli vonatkozásaira. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26015812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26015812, Kapcsolat: 23056630
Marján Attila. A Monetáris Unió hatása a pénzügyi szolgáltatókra. (2003) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 48 4 356-369, 2028565
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2028565]
 1. Kovács György. A pénzügyi stabilitás és a bankrendszer, avagy a közvetítőrendszer egyensúlytalansága. (2008) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 4 5 27-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472802] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1472802, Kapcsolat: 22825247
Marján Attila. A monetáris unió hatása az európai tőkepiacokra. (2003) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 50 9 800-818, 2028417
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2028417]
 1. Pelle Anita et al. Hogyan változott az euróövezet a kezdetek óta?. (2019) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 64 1 127-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30775687] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30775687, Kapcsolat: 28126963
 2. Kovács György. A pénzügyi stabilitás és a bankrendszer, avagy a közvetítőrendszer egyensúlytalansága. (2008) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 4 5 27-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472802] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1472802, Kapcsolat: 22484391
 3. Pálosi-Németh Balázs. A feltörekvő országok tőkepiacai a pénzügy globalizációban. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23056620] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23056620, Kapcsolat: 23056620
Marján Attila. Elképzelések az Európai Unió gazdaságirányítási reformjáról. (2004) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 2064-8278 49 10 1056-1067, 2028414
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2028414]
 1. Iván Gábor. Az Európai Unió költségvetése a közösségi politikák tükrében. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21138369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21138369, Kapcsolat: 23056621
Marján Attila. Euró, pénzügyek, globalizáció: Az európai pénzügyi szektor metamorfózisa és az euró. (2004) ISBN:9639438324, 2028373
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2028373]
 1. Szepes Márton. Az Európai Unió kapcsolata nemzetközi pénzügyi intézményekkel, különös tekintettel a szervezeti kérdésekre. (2005) EU WORKING PAPERS 1418-6241 8 3
  Folyóiratcikk[22484345] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22484345, Kapcsolat: 22484345
 2. Seres Tamás. A régió-fogalom Magyarországon és a globalizáció. (2005)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[23056616] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23056616, Kapcsolat: 23056616
Marján Attila. Az Európai Unió gazdasága: minden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell. (2005) ISBN:9637525793, 2028368
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2028368]
 1. Vertetics Ádám. Magyar alkalmazkodás az Európai Unió foglalkoztatás- és szociálpolitikájához. (2012) KÖZ-GAZDASÁG 1788-0696 7 4 51-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2317473] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2317473, Kapcsolat: 23057399
 2. Szijártó Norbert. Hogyan lett az iparpolitikából vállakozáspolitika?: Magyar alkalmazkodás az Európai Unió struktúrapolitikájához (ipar- és vaállalkozáspolitikájához) - tanulságok. (2012) KÖZ-GAZDASÁG 1788-0696 8 4 33-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23057524] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23057524, Kapcsolat: 23057524
 3. Mocsáry Péter. Harmonizáció? Koordináció? Tagállami jogalkotás?: a közvetlen adók közösségi szabályozásának kilátásai. (2009) Megjelent: Tanulmányok Nagy Tibor tiszuteletére pp. 183-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23053916] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23053916, Kapcsolat: 23053916
 4. Dr. Mocsáry Péter. Az unió és az adózás. (2009) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X különszám március
  Folyóiratcikk[22479336] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22479336, Kapcsolat: 22479336
 5. Simon György. Neka pitanja svetske privedne konkurencije. (2008) MEDUNARODNI PROBLEMI 0025-8555 vol. 60 257-290
  Folyóiratcikk[22479303] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22479303, Kapcsolat: 22479303
 6. Baksa Eszter. Munkaerő mobilitás a Schengeni Egyezmény függvényében. (2008) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2 2 2-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2588489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2588489, Kapcsolat: 22479319
 7. Kunos Bálint. Védelemgazdaság az Európai Unió gazdasági szakpolitikáiban.. (2007) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 3 3 30-49
  Folyóiratcikk[22479333] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22479333, Kapcsolat: 22479333
 8. Szemlér Tamás. Úton a csúcs felé, vagy lejtmenetben?: Gondolatok az EU jövőjéről. (2007)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23054408] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23054408, Kapcsolat: 23054408
 9. Becsky Róbert. Hogyan működik az integráció?: Recenzió Marján Attila: Az Európai Unió gazdasága c. könyvéről.. (2007) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 51 1-2 78-80
  Folyóiratcikk[22484396] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22484396, Kapcsolat: 22484396
 10. Várnay Ernő. Európai Uniós ismeretek, az Európai Unió fejlődése 2000-től. (2007)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[22484342] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22484342, Kapcsolat: 22484342
 11. Barta Árpád. Az eurórendszer és Magyarország monetáris politikájának néhány kérdése. (2007) Tudományos és kulturális folyóirat = Revista de stiinta si cultura = Vedecky a kultúrny casopis 11 12 p. n.a.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23055772] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23055772, Kapcsolat: 23055772
 12. Szlankó Bálint. Az elnök a képviselő és a diplomata: Történetek az új Európai Unióról. (2007) ISBN:9639797048
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23056570] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23056570, Kapcsolat: 23056570
 13. Dr. Pitti Zoltán. A társas vállalkozások gazdasági teljesítményének tulajdonosfüggő jellemzői. (2007) NEMZETI ÉRDEK 1788-7356 1 2 5-54
  Folyóiratcikk[22479327] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22479327, Kapcsolat: 22479327
 14. Recenzió a Külgazdasági Értesítőben Marján Attila: Az Európai Unió gazdasága c. könyvéről.. (2006) KŰLGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ 1218-8433 12 3
  Folyóiratcikk[22484397] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22484397, Kapcsolat: 22484397
 15. Hetényi Géza et al. Magyarország hosszú távú érdekei az Európai Unió közös költségvetésének átalakítása során. (2006)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23054338] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23054338, Kapcsolat: 23054338
 16. Moldicz István. Az Európai Uniófoglakoztatáspolitikája és a közösségi politikák közötti kapcsolódások. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23054171] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23054171, Kapcsolat: 23054171
 17. Simon György et al. A világgazdaság fejlődésének néhány sajátossága.. (2006) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 50 11-12 4-25
  Folyóiratcikk[22479269] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22479269, Kapcsolat: 22479269
Marján Attila. Európa pénzügyei – Bankok, tőzsdék, a közös pénz és a globális verseny. (2005) ISBN:9638642882, 2028369
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2028369]
 1. Mocsáry Péter. Nincs cím. (2009) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 14 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23056639] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23056639, Kapcsolat: 23056639
 2. Tóth Éva. Az EU hatása a közép-európai bankszektorra. (2009) KÖZ-GAZDASÁG 1788-0696 1 112-118
  Folyóiratcikk[22484393] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22484393, Kapcsolat: 22484393
Marján Attila. Az „európai hagyma”, avagy az Európai Unió hatalmas kihívásai. (2006) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 11 7-8 49-62, 2028406
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2028406]
 1. Gömbös Csilla. Az Európai Unió nemzetközi szerepvállalása: Reformok az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai területén a Lisszaboni Szerződés nyomán. (2012) DISKURZUS 2 1 10-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23057597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23057597, Kapcsolat: 23057597
Marján Attila. Európa sorsa – Az öreg hölgy és a bika. (2007) ISBN:9789639686144, 2028365
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2028365]
 1. Dr. SZENES ZOLTÁN. AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS ERŐTÉRBEN. (2014) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X xii 2 p. 6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25636402] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25636402, Kapcsolat: 25636402
 2. Pánovics Attila. Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1748164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1748164, Kapcsolat: 23054976
 3. Szigeti Cecília. Társadalmi felelősségvállalás online kommunikációjának sajátosságai a kaszinók honlapjain. (2009)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23055226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23055226, Kapcsolat: 23055226
 4. Dr. Pardavi László. System of the Preferential Agreements among the European Union and the Mediterranean Countries. (2009) Megjelent: COFOLA 2009
  Egyéb konferenciaközlemény[22479244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22479244, Kapcsolat: 22479244
 5. Dr. Mocsáry Péter. Az unió és az adózás. (2009) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 14 különszám 171-183
  Folyóiratcikk[22479255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22479255, Kapcsolat: 22479255
 6. Kovács Endre. A versenyképes Európai Unió fenntartásának útján: a magyar elnökség feladatai a megújított lisszaboni stratégia kapcsán. (2008) Megjelent: TézEUsz 2011 pp. 64-74
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23055403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23055403, Kapcsolat: 23055403
Marján Attila. Ageing and the European pension schemes. (2008) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 2064-8278 53 1 55-64, 2237030
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2237030]
 1. Varga Zoltán. The impact of the ageing to the pension schemes in Europe. (2008) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 6 1 87-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1767002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1767002, Kapcsolat: 23052147
Marján Attila. Az öregedés és az európai nyugdíjrendszerek. (2008) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 2064-8278 53 1 53-63, 2240497
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2240497]
 1. Botos Katalin. Közgazdaságtan - nem csak közgazdászoknak. (2010)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23057692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23057692, Kapcsolat: 23057692
 2. Botos Katalin. A nagy család nem probléma, hanem megoldás. (2008) Népesedés 2008 márc. p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23056612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23056612, Kapcsolat: 23056612
Marján Attila. Az EU csalás és korrupció elleni küzdelméről. (2009) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 2 2 23-24, 2028392
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2028392]
 1. Balla Zsuzsa. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme, fókuszban a korrupció elleni szervezete. (2015) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 1-2 10-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25400781] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25400781, Kapcsolat: 25400781
Marján Attila. Az Európai Unió intézményeinek közigazgatási rendszeréről és humánpolitikájáról. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 1 4 183-188, 2028391
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2028391]
 1. Rixer Ádám. A jogászelit léte és szerepe mint a kormányzati kapacitás egyik kulcskérdése. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 3 151-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2154075] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2154075, Kapcsolat: 23048386
Marján Attila. Hol a térkép közepe?. (2009) ISBN:9789639686953, 2240006
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2240006]
 1. Kálmán János. Az állam gazdasági szerepének változása, evolúciós megközelítésben. (2015)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[24622093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24622093, Kapcsolat: 24622093
 2. Báger Gusztáv. A nemzetgazdasági tervezés megújítása: Nemzeti igények, uniós követelmények. (2010)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23054932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23054932, Kapcsolat: 23054932
Marján Attila. Europe’s Destiny: The Old Lady and the Bull. (2010) ISBN:9780801895470, 2028359
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2028359]
 1. Ian Roberge. Europe et securité apres le traite de Lisbonne. (2013) ISBN:9782802741916
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24746105] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24746105, Kapcsolat: 24746105
 2. Christensen Jesper. European Strategies for National Entrepreneurship and Growth. (2013)
  Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb)/Tudományos[25636407] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25636407, Kapcsolat: 25636407
 3. Kresl Peter. European Cities and Global Competitiveness. (2012)
  Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb)/Tudományos[25636408] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25636408, Kapcsolat: 25636408
 4. Borzsák Levente. The Impact of Environmental Concerns on Public Enforcement Mechanism under EU Law: environmental protection in the 25th hour. (2011) ISBN:9789041134080
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25636404] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25636404, Kapcsolat: 25636404
 5. Maull Hanns. Europe's Decline, Continued. (2011) Global Politics and Strategy 53 6 197-204
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23054846] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23054846, Kapcsolat: 23054846
Marján Attila. The Middle of the Map: Geopolitics of Perceptions. (2011) ISBN:9780956450845, 2028350
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2028350]
 1. Roland S. WHO DECIDES WHAT GIFTEDNESS IS? – ON THE DILEMMA OF RESEARCHING AND EDUCATING THE GIFTED MIND IN THE LIGHT OF CULTURE, POLITICAL AMBITION AND SCIENTIFIC DOGMA.. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25400766] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25400766, Kapcsolat: 25400766
Marján Attila et al. Az Európai Unió válságkezelésének kritikai elemzése. (2014) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2014 1 21-30, 2581348
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2581348]
 1. Pongrácz Alex. Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2997919] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2997919, Kapcsolat: 25400749
Marján Attila. Törökország EU-tagságának vizsgálata a migráció kérdésének szemszögéből. (2014) MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET TANULMÁNYOK 2060-5013 2014 14 1-10, 2604576
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2604576]
 1. Kanyuk Petra. Egy EU-csúcson innen és túl. (2016) Megjelent: Migráció a 21. században : hatása Európa politikai, gazdasági és kulturális életére pp. 24-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26443349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26443349, Kapcsolat: 26443349
 2. Lőrincz András. A Davutoglu-kormány bevándorlás-politikájának hatása Délkelet-Anatóliára. (2015) SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY 2062-1973 2062-1973 6 3 1-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27688587] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27688587, Kapcsolat: 27688587
Marján Attila. The new EU voting system – the old West-Eeast North-South division. (2014), 2793103
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2793103]
 1. Mario Munta. The Actual effects of Changing Formal Voting Rules in the Council of the EU. (2014)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[25443062] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25443062, Kapcsolat: 25443062
Attila Marján et al. European policy overhaul – a sectoral assessment. (2015) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2015 2 62-82, 2942201
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2942201]
 1. Kis Norbert. Anti-Politics, Populism and Political Psychology. (2018) SRAVNITELNAYA POLITIKA / COMPARATIVE POLITICS 2221-3297 2412-4990 9 2 83-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3384790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3384790, Kapcsolat: 27576378
 2. Kis Norbert. Politikai pszichológia avagy néplélektani töprengések. (2017) Megjelent: Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére = Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii pp. 283-295
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3236209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3236209, Kapcsolat: 26513047
 3. Buda Lorina. Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi tételeken keresztül. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27144961] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27144961, Kapcsolat: 27748031
 4. Rixer Ádám. The refugee issue in sciences and arts in contemporary Hungary. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES 2307-227X Vol. 6 No. 6 11-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25877588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25877588, Kapcsolat: 25877588
 5. Rixer Ádám. Migrants and refugees in Hungary. (2016)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[27110432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27110432, Kapcsolat: 27110432
 6. Gerencsér Judit. KÚRIA KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ. (2015)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[30428882] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30428882, Kapcsolat: 27854331
2020-08-09 23:23