Déri T. Balázs. Czvittinger Dávid: A magyar nyelvművelésről. (1981) Megjelent: Rendszerek a kezdetektől a romantikáig pp. 228-231, 3244153
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3244153]
 1. Bartók István. „Atyám tyúkja”: Az anyanyelvű olvasás és írás néhány kritikatörténeti vonatkozása a 16. században. (2018) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 122 4 471-489
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30339117] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30339117, Kapcsolat: 28446792
 2. Pogány Gy. Historia litteraria és információs műveltség. (2007) KÖNYV KÖNYVT KÖNYVTÁROS 16 9 3-9
  Folyóiratcikk[20715680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20715680, Kapcsolat: 28446873
 3. Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. (2004) ISBN:9639104876
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1317769] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1317769, Kapcsolat: 28446894
 4. Tarnai Andor. Egy magyarországi tudós külföldön: (Czvittinger és a Specimen). (1993) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 97 1 16-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30927231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30927231, Kapcsolat: 28446892
Déri T. Balázs. Gyöngyösi Gergely: A pálos rend története. (1981) Megjelent: Rendszerek a kezdetektől a romantikáig pp. 32-35, 3243495
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3243495]
 1. Sarbak G. Pálosaink írásbelisége a középkor végén. (2001) VIGILIA 0042-6024 66 2 112-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[239595] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 239595, Kapcsolat: 28446801
Déri Balázs. A Budapest Kálvin téri Református Egyházközség lelkészei, segédlelkészei, gondnokai és presbiterei. (1983) Megjelent: Kálvin téri tanulmányok pp. 135-150, 1793808
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1793808]
 1. Bódiss Tamás. Lajtha László, a református egyházzenész. (2013) MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA 1217-7768 20 2 157-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23329547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23329547, Kapcsolat: 23329547
 2. Kovács Ábrahám. Angolszász és német hatások az első magyarországi protestáns kórház, a Bethesda megalapításában. (2005) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 6 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23328689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23328689, Kapcsolat: 23328689
Bél Mátyás. Tanulmányok a régi hun-szkíta irodalomról. (1984) Megjelent: Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé pp. 91-130, 3244076
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244076]
 1. Tubay Tiziano. Titokzatos örökség: A székely írás kutatásának nehézségei. (2015) Megjelent: Kul­túr­jav pp. 183-196
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3008357] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3008357, Kapcsolat: 27798069
 2. Kincses Katalin Mária. Johann Christoph Deccard könyvkatalógusa Cornides Dániel hagyatékában. (2011) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 65 411-446
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26663213] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26663213, Kapcsolat: 26663210
 3. Viskolcz Noémi. Peter Lambeck budai utazása a corvinákért 1666-ban. (2009) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 125 149-188
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1860630] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1860630, Kapcsolat: 27798140
 4. Komlóssy Gyöngyi. HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS: Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30917228] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30917228, Kapcsolat: 28438223
Déri Balázs. Bél Mátyás: A magyar nyelv történetének két könyvét .... (1984) Megjelent: Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé pp. 35-44, 3244072
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244072]
 1. Tóth Gergely. Bél Mátyás, a történész. (2015) Megjelent: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon pp. 157-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26253082] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26253082, Kapcsolat: 28438233
 2. Komlóssy Gyöngyi. Bél Mátyás: De Versionibus Bibliorum Hungaricis. (2012) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 1 115-140
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[26108230] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26108230, Kapcsolat: 28438240
 3. Komlóssy Gyöngyi. HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS: Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30917228] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30917228, Kapcsolat: 28438217
 4. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27797537
Bél Mátyás. Bél Mátyás: A régi és az új Magyarország leírásának előfutára: Előszó a kegyes olvasóhoz. (1984) Megjelent: Hungariából Magyarország felé pp. 141-165, 3244081
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244081]
 1. Kincses Katalin Mária. Johann Christoph Deccard könyvkatalógusa Cornides Dániel hagyatékában. (2011) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 65 411-446
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26663213] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26663213, Kapcsolat: 26663213
 2. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27797535
Bél Mátyás. Előszó Pavel Doležal cseh-szláv nyelvtanához. (1984) Megjelent: Hungariából Magyarország felé pp. 301-320, 3244086
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244086]
 1. Szíj Enikő. Gyarmathi Sámuel: Affinitas (1799). (1999) ISBN:9638562293
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1867462] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1867462, Kapcsolat: 26663205
 2. H. Tóth. Bibliográfia a Cirill-Metód-kérdés kutatásához Magyarországon (1985-ig). (1986) Megjelent: Szlávok - protobolgárok - Bizánc -- Славяните - Прабългарите - Византия pp. 233-253
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[30387377] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30387377, Kapcsolat: 27797834
Bél Mátyás. Bél Mátyás levele lipcsei barátjának. (1984) Megjelent: Hungariából Magyarország felé pp. 131-140, 3244080
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244080]
 1. Komlóssy Gyöngyi. Bél Mátyás: Hungari et Transsylvani Aliquot Eruditionis Fama et Scriptis Celebres. (2009) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2009 113-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30927219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30927219, Kapcsolat: 28446884
 2. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27797531
Déri Balázs. Bél Mátyás: Matthias Belius: Adparatus ad historiam Hungariae sive collectio miscella, monumentorum ineditorum partim, partim editorum, sed fugientium. I–II. Royer, Posonii 1735(–1746.) I. Praefatio. (1984) Megjelent: Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé pp. 185-191, 2480799
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2480799]
 1. Tóth Gergely. A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum. (2013) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 55 4 593-617
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2479054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2479054, Kapcsolat: 23515351
Tarnai Andor. Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé. (1984) ISBN:9631526208, 2480798
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2480798]
 1. Tóth Gergely. Meddig terjed Magyarország?: Történelmi jogok és politikai realitások küzdelme Bél Mátyás Notitiájában.. (2013) Megjelent: Archivariorum historicorumque magistra pp. 143-163
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2785703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2785703, Kapcsolat: 24069973
 2. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27797493
 3. Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. (2004) ISBN:9639104876
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1317769] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1317769, Kapcsolat: 28446898
 4. Horváth Gergely Krisztián. Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán: Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 11-12 273-287
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2200091] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2200091, Kapcsolat: 28438158
 5. Bél Mátyás et al. Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása: [supplementum: Lukács Károly A Balatonvidék földrajza kétszáz év előtt]. (1989)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30922934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30922934, Kapcsolat: 28443553
 6. Zombori István. BÉL MÁTYÁS: HUNGÁRIÁBÓL MAGYARORSZÁG FELÉ [recenczió]. (1985) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 89 3 355-356
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30387215] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30387215, Kapcsolat: 27797553
 7. Pintér Károly. Bél Mátyásra emlékezünk. (1984) HALÁSZAT 0133-1922 XXX (77) 6 180-181
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30387456] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30387456, Kapcsolat: 27797860
Déri Balázs et al. Imre Madách: La tragèdia de l'home. (1985), 1793570
Alkotás/Irodalom (Alkotás)/Művészeti[1793570]
 1. Francesc Vallverdú. Una aproximació a la cultura catalana per a consum europeu. (2013) Megjelent: Catalanística a Hongria (1971/72-2011/12). Actes del Simposi Internacional de Catalanística pp. 183-194
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30404095] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30404095, Kapcsolat: 27818628
 2. Ricard Salvat. Imre Madách, creador del teatre nacional Hongarès. (2012) Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral - - 317-319
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23338217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23338217, Kapcsolat: 23338217
 3. Eloi Castelló et al. Literatura hongaresa i literatura catalana: coneixement mutu. (2004) QUADERNS: REVISTA DE TRADUCCIO 1138-5790 11 29-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26660554] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26660554, Kapcsolat: 26660554
 4. Asztalos Lajos. A Tragédia katalán változata. (2004) Megjelent: IX. Madách-szimpózium
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23338233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23338233, Kapcsolat: 23338233
 5. Zeneida Sardà. Perfils. (1999) ISBN:848415078X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23338220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23338220, Kapcsolat: 23338220
Déri Balázs. (vallásos énekszövegek). (1985), 3245205
Alkotás/Irodalom (Alkotás)/Művészeti[3245205]
 1. Névtelen. Mily nagy vagy Te. (2)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Ismeretterjesztő[26662517] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26662517, Kapcsolat: 26662517
Bél Mátyás. Buda visszavívásáról. (1986) Megjelent: Buda visszavívásáról pp. 17-110, 3244101
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244101]
 1. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27797505
Déri Balázs. Bél Mátyás: Buda visszavívásáról: Megjelent Buda ostromának 300. évfordulójára. (1986) ISBN:9633263468, 1793688
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1793688]
 1. -. Bél Mátyás (1684–1749): Evangélikus lelkész, történet- és földrajztudós.. (2010) TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT 2061-6260 - - ---
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[24554701] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24554701, Kapcsolat: 24554701
 2. Horváth Gergely Krisztián. Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán: Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 11-12 273-287
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2200091] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2200091, Kapcsolat: 28438152
 3. Anon. Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról.... (1998) ISBN:9635061307
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24806536] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24806536, Kapcsolat: 24806536
 4. Bél Mátyás et al. Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása: [supplementum: Lukács Károly A Balatonvidék földrajza kétszáz év előtt]. (1989)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30922934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30922934, Kapcsolat: 28443546
Déri Balázs. Buda visszavívásának emlékezete. (1986) Megjelent: Buda visszavívásáról pp. 5-15, 1793689
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1793689]
 1. Eva Mârza et al. Transilvania în opera polihistorului slovac Mathias Bel: (1684–1749). (2009) ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA 1453-9306 2009 13 115-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24806388] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24806388, Kapcsolat: 24806387
 2. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27798333
 3. Czigány István et al. Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról.... (1998) ISBN:9635061307
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24469090] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24469090, Kapcsolat: 24806540
 4. -. Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…. (1988)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24059136] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24059136, Kapcsolat: 24059136
Déri Balázs. Glosszárium. (1986) Megjelent: Buda visszavívásáról pp. 117-137, 1793690
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1793690]
 1. Szovák Kornél. Svpplementvm ad Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hvngariae: A-I Pars prima et secvnda. (2011)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[23502048] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23502048, Kapcsolat: 24059725
 2. Eva Mârza et al. Transilvania în opera polihistorului slovac Mathias Bel: (1684–1749). (2009) ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA 1453-9306 2009 13 115-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24806388] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24806388, Kapcsolat: 24806388
 3. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27797512
Boronkai Iván. "ad". (1987) Megjelent: Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae I/Fasc. 1: A Magyarországi Középkori Latinság Szótára I./1. füzet a, ab, abs-aeternaliter pp. 46-53, 1793840
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1793840]
 1. Peter Stotz. Formenlehre, Syntax und Stilistik. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23335016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335016, Kapcsolat: 23335016
 2. -. Medieval Latin: An Introduction and Biblio­graphical Guideashington. (1996)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23335002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335002, Kapcsolat: 23335002
 3. -. A magyar ókor­tu­do­mány bibliográfiája 1976—1990. (1996)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[23335044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335044, Kapcsolat: 23335044
 4. M Lemoine. Lexicon of Medieval Latin for Hungary. (1995) REVUE DES ETUDES LATINES 0373-5737 73 369-370
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334793, Kapcsolat: 23334793
 5. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1995) GNOMON 0017-1417 0945-9790 67 69-71
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334783, Kapcsolat: 23334783
 6. G Silagi. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1995) Deutsches Archiv für Erforschung des Mit­tel­alters 51 269-270
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334959, Kapcsolat: 23334959
 7. M Lemoine. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1995) REVUE DES ETUDES LATINES 0373-5737 73 369-370
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334969, Kapcsolat: 23334969
 8. Veszprémy László. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1995) Hadtörténelmi Közle­mé­nyek 108 5-5
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23335041] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335041, Kapcsolat: 23335041
 9. R Brac­chi. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1994) Sa­le­sianum 56 2 416-417
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334939, Kapcsolat: 23334939
 10. R Brac­chi. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1994) Sa­le­sianum 56 3 619-620
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334943, Kapcsolat: 23334943
 11. H Schmeja. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1994) ANZEIGER FŰR DIE ALTERTUMSWISSENSCHAFT 0003-6293 47 114-116
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334954, Kapcsolat: 23334954
 12. Jacques Berlioz. Identifier sources et citations.. (1994) L’Ate­lier du Médiéviste 1 89-89
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334997, Kapcsolat: 23334997
 13. A P Orbán. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. A Magyarorszägi Középkori Latinság Szótára. (1993) MNEMOSYNE: A JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES 0026-7074 1568-525X 46 1 119-121
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334798, Kapcsolat: 23334798
 14. A Dier­kens. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1993) Revue Belge de Philo­lo­gie et d’Hi­stoire 71 4 1047-1047
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334924] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334924, Kapcsolat: 23334924
 15. Marchandise. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1993) Le Moyen Age 99 176-177
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334929, Kapcsolat: 23334929
 16. Karl Nehring. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1993) SÜDOST-FORSCHUNGEN 0081-9077 52 368-368
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334949, Kapcsolat: 23334949
 17. Veszprémy László. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1993) Hadtörténelmi Közle­mé­nyek 106 9-9
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23335039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335039, Kapcsolat: 23335039
 18. R Grün­del. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1992) DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 0012-043X 113 769-770
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334821, Kapcsolat: 23334821
 19. -. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1992) ANALECTA BOLLANDIANA 0003-2468 110 236-236
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334860, Kapcsolat: 23334860
 20. R Godding. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1992) Analecta Bol­lan­­­diana 110 452-453
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334866, Kapcsolat: 23334866
 21. G S. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1992) DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS 0012-1223 48 1 290-291
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334886, Kapcsolat: 23334886
 22. R Grün­del. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 0012-043X 112 69-71
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334844, Kapcsolat: 23334844
 23. -. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) ANALECTA BOLLANDIANA 0003-2468 109 189-190
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334850, Kapcsolat: 23334850
 24. Green. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) Classical Re­vi­ew 41 131-132
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334856, Kapcsolat: 23334856
 25. -. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) Revue d’histoire ecclésiastique 863 24-24
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334872, Kapcsolat: 23334872
 26. H Schme­ja. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) ANZEIGER FŰR DIE ALTERTUMSWISSENSCHAFT 0003-6293 44 250-251
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334884, Kapcsolat: 23334884
 27. R P H. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) Ox­ford Journals - 1 131-132
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334919] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334919, Kapcsolat: 23334919
 28. R Brac­chi. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) Sa­le­sianum 53 1-2 448-448
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334932, Kapcsolat: 23334932
 29. -. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1991) Medioevo latino 0393-0092 14
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23335076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335076, Kapcsolat: 23335076
 30. Solymosi L. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1990) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 40 3 81-88
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334895, Kapcsolat: 23334895
 31. -. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1990) LIBRARY QUARTERLY 0024-2519 - -
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334912, Kapcsolat: 23334912
 32. Kubinyi András. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1990) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 - 3 65-65
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23335025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23335025, Kapcsolat: 23335025
 33. -. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. (1989) Hu­ma­nistica Lovaniensia 38 369-369
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23334890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23334890, Kapcsolat: 23334890
Csomor Tibor. Bél Mátyás: Buda város leírása 1.: A kezdetektől Mohácsig. (1987) ISBN:9635811314, 3244383
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3244383]
 1. Tóth Gergely. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27391697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27391697, Kapcsolat: 27798329
 2. Horváth Gergely Krisztián. Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán: Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 11-12 273-287
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2200091] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2200091, Kapcsolat: 28438150
 3. Bél Mátyás et al. Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása: [supplementum: Lukács Károly A Balatonvidék földrajza kétszáz év előtt]. (1989)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30922934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30922934, Kapcsolat: 28443544
 4. Buza Péter. Buda város leírása. (1988) MAGYAR NEMZET 0133-185X LI január 16. szombat p. 10
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[26657705] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26657705, Kapcsolat: 26657705
Déri Balázs. Marmorinus, rex Agarenorum. (1987) MAGYAR ZENE 0025-0384 28 1 34-37, 1792385
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1792385]
 1. László Veszprémy. Simonis de Kéza Gesta Hungarorum. (2014) Megjelent: Simon of Kéza, The Deeds of the Hungarians pp. 214-214
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27654034] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27654034, Kapcsolat: 28443563
 2. Pogány György. A magyar zenetudomány bibliográfiája 1988 (kiegészítés), 1989. (1991) ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK 0139-0732 1990-1991 319-365
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26663000] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26663000, Kapcsolat: 28443569
Bél Mátyás. Pest város leírása. (1987) ISBN:9635811055, 3244380
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3244380]
 1. Bél Mátyás et al. Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása: [supplementum: Lukács Károly A Balatonvidék földrajza kétszáz év előtt]. (1989)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30922934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30922934, Kapcsolat: 28443555
Déri Balázs. János Pilinszky: Estelles (1971-1972). (1988), 3236333
Alkotás/Irodalom (Alkotás)/Művészeti[3236333]
 1. Francesc Vallverdú. Una aproximació a la cultura catalana per a consum europeu. (2013) Megjelent: Catalanística a Hongria (1971/72-2011/12). Actes del Simposi Internacional de Catalanística pp. 183-194
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30404095] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30404095, Kapcsolat: 27818635
 2. Eloi Castelló et al. Literatura hongaresa i literatura catalana: coneixement mutu. (2004) QUADERNS: REVISTA DE TRADUCCIO 1138-5790 11 29-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26660555] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26660555, Kapcsolat: 26660555
Déri Balázs. „Marmorinus, Rex Agarenorum”: Eine Bemerkung zu einem mittelalterlichen liturgischen Drama über den Heiligen Nikolaus. (1988) STUDIA MUSICOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3266 1588-2888 30 1/4 303-307, 1792406
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1792406]
 1. Kézai Simon. Simonis de Kéza: Gesta Hungarorum - Simon of Kéza: The Deeds of the Hungarians. (1999) ISBN:9639116319
  Könyv[26663184] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26663184, Kapcsolat: 26663184
 2. Pogány György. A magyar zenetudomány bibliográfiája 1988 (kiegészítés), 1989. (1991) ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK 0139-0732 1990-1991 319-365
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26663000] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26663000, Kapcsolat: 26663013
Pálffy Tamás. [Halotti beszéd Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár fölött]. (1988) Megjelent: Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból pp. 403-410, 3244198
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244198]
 1. Martí Tibor. Élet a kismartoni várban a 17. század közepén egy 1653. évi inventárium alapján. (2009) Megjelent: „Fényes palotákban, ékes kőfalokban”. Tanulmányok az Esterházy családról. Szerk. Maczák Ibolya. pp. 24-41
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26660626] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26660626, Kapcsolat: 26660626
Déri Balázs. A mai magyar zsoltárfordításokról. (1989) VIGILIA 0042-6024 54 5 336-340, 1793280
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1793280]
 1. Hanula Gergely. Anyaszentnyelvünk: A „szent nyelvek” és a fordítás. (2016) ISBN:9789632847443
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3048760] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3048760, Kapcsolat: 26636050
 2. Csernák-Szuhánszky Debóra. Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből (15–17. század). (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25378428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25378428, Kapcsolat: 27792773
 3. Dobó Katalin. A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1989. (1994) HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 0209-4800 13 1–2 27-211
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[24554734] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24554734, Kapcsolat: 24554734
Déri Balázs. " ... Et pigmenta multa habebant." Megjegyzések P. mester forrásainak néhány kérdéséhez. (1989) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 105 3 223-236, 1792384
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1792384]
 1. Halmágyi Miklós. Önazonosság és idegenfelfogás a korai magyar történetírásban és ennek európai összefüggései. (2009) Megjelent: A magyarságtudományok önértelmezései. A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22-24. pp. 8-23
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3036775] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3036775, Kapcsolat: 23324308
 2. Halmágyi Miklós. Önazonosság és idegenfelfogás a korai magyar történetírásban és ennek európai összefüggései. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 1 3-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2152273] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2152273, Kapcsolat: 23328084
 3. Thoroczkay Gábor. Anonymus latin nyelvű külföldi forrásai: Historiográfiai áttekintés. (2009) Megjelent: Írások az Árpád-korról pp. 215-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23324102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23324102, Kapcsolat: 23324102
 4. Veszprémy László. Anonymus Itáliában?. (2005) SZÁZADOK 0039-8098 139 2 335-351
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2103597] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2103597, Kapcsolat: 23324097
 5. Dobó Katalin. A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1989. (1994) HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 0209-4800 13 1–2 27-211
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[24554734] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24554734, Kapcsolat: 24554741
2020-12-05 00:25