Menyhárt Krisztina. Българска танцова култура в Будапеща.. (1996) BALGARSKI FOLKLOR 0323-9861 22 5-6 108-113, 1854815
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854815]
 1. Ganeva-Rajcheva Valentina. Balgarite v Ungarija - problemi na kulturnata identichnost. (2004) ISBN:9543220247
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25055531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25055531, Kapcsolat: 25056321
Menyhárt K. Mondatértés és szóaktiválás magyar-bolgár kétnyelvű gyermekeknél. (1998) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK: KÖZÉP-EURÓPA 1585-4493 2 137-145, 194107
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194107]
 1. Imre Angéla et al. Egynyelvű, magyar anyanyelvű iskolások beszédpercepciós folyamata idegen nyelven. (2009) Megjelent: Tanulmányok a mentális lexikonról pp. 326-335
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22009763] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22009763, Kapcsolat: 22009763
 2. Vančo Ildikó. A beszédészlelés és a szövegértés problémái magyar-szlovák kétnyelvű gyermekeknél. (2007) ISBN:9788080941529
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2723188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2723188, Kapcsolat: 10306093
 3. Imre A. Nincs cím. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 13 p. 123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10306094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10306094, Kapcsolat: 10306094
 4. Imre Angéla. Kétnyelvű gyermekek beszédprodukciós teljesítménye. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 13 123-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22009762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22009762, Kapcsolat: 22009762
 5. Gósy M. A beszédkutatás új útjai. (2000) Megjelent: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról pp. 44-45
  Könyvrészlet[10306095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10306095, Kapcsolat: 10306095
Menyhárt K. Nyelvi meghatározottság a beszédszünetek észlelésében. (1998) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 1998 47-58, 193827
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[193827]
 1. Bóna Judit. A temporális jellemzők szerepe a beszéd folyamatosságának percepciójában. (2017) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 25 93-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26663409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26663409, Kapcsolat: 26663452
 2. Gyarmathy Dorottya. A néma szünetek funkciói a spontán beszédben. (2017) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 25 67-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3244921] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3244921, Kapcsolat: 26663534
 3. Vallent Brigitta. Középiskolások spontán narratíváinak jellemzői. (2010) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 13 199-210
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21966243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21966243, Kapcsolat: 21966243
 4. Bóna J. A megakadásjelenségek akusztikai és percepciós sajátosságai. (2006) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 14 101-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10308163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308163, Kapcsolat: 10306087
 5. Gósy M. Pszicholingvisztika. (2005) ISBN:9633897734
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[195712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195712, Kapcsolat: 10306089
 6. Markó Alexandra. A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2005 63-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1116555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116555, Kapcsolat: 10306088
 7. Markó A. --. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 13 p. 63
  Folyóiratcikk[20430734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20430734, Kapcsolat: 20430734
 8. Gósy M. Fonetika, a beszéd tudománya. (2004) ISBN:9633896665
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195394] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 195394, Kapcsolat: 10306090
 9. Gósy M. A beszédszünetek kettős funkciója. (2000) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 8 1-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194463] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 194463, Kapcsolat: 10306092
 10. Gósy M. A beszédkutatás új útjai. (2000) Megjelent: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról pp. 44-45
  Könyvrészlet[10306095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10306095, Kapcsolat: 10306091
 11. Gósy M. A beszédkutatás új útjai. (2000) Megjelent: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról pp. 44-45
  Könyvrészlet[20430737] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20430737, Kapcsolat: 20430737
Menyhárt K. Nâkoi aspekti na dvuezichieto pri balgarite v Ungariâ. (1999) Megjelent: Bâlgari v Ungariâ. Budapest, 1997 pp. 113-120, 194106
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[194106]
 1. Ganeva-Rajcheva Valentina. Balgarite v Ungarija - problemi na kulturnata identichnost. (2004) ISBN:9543220247
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25055531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25055531, Kapcsolat: 25055531
Menyhárt K. Szláv anyanyelvek magyar beszédének fonetikai sajátosságai. (1999) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 7 30-44, 194105
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194105]
 1. Bóna Judit. A szupraszegmentális hangszerkezet szerepe az akcentus megítélésében. (2017) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 2017 1-2 217-225
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3266093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3266093, Kapcsolat: 27129647
 2. Tóth Andrea et al. Szociofonetika. (2016) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 190-201
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26855472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26855472, Kapcsolat: 26855472
 3. Németh Szilvia. Magánhangzó-minőségek magyarul beszélő oroszok beszédében. (2014) Megjelent: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások = Papers in language acquisition, language learning and speech research pp. 98-109
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30485139] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30485139, Kapcsolat: 23855887
 4. Bóna Judit. Az akcentus az előfeltevéseink tükrében. (2004) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 IV. 1. 31-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1118603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118603, Kapcsolat: 10306936
 5. Gósy Mária. Phonetics at Kempelen Farkas Speech Research Laboratory. (2001) PHONETICIAN 0741-6164 83 1 33-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10308467] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308467, Kapcsolat: 22009764
 6. Gósy M. A beszédkutatás új útjai. (2000) Megjelent: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról pp. 44-45
  Könyvrészlet[10306095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10306095, Kapcsolat: 10306937
Menyhárt K. A beszéd temporális sajátosságai kétnyelvűeknél. (2000) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 8 51-63, 194369
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194369]
 1. Mária Laczkó. Temporal characteristics of teenagers’ spontaneous speech and topic based narratives produced during school lessons. (2019) Megjelent: Proceedings of DiSS 2019 pp. 63-66
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30942157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30942157, Kapcsolat: 28345563
 2. Gocsál Ákos. A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél. (2019) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 27 259-271
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30708644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30708644, Kapcsolat: 28802573
 3. Kohári Anna. Időzítési mintázatok a magyar beszédben. (2018) ISBN:9789633123003
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30345945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30345945, Kapcsolat: 28217652
 4. Kohári Anna. Időzítési mintázatok a magyar beszédben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3249848] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3249848, Kapcsolat: 27239881
 5. Bóna Judit et al. Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében. (2013) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 13 1-2 59-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2532711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2532711, Kapcsolat: 23698448
 6. Markó Alexandra. Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben. (2013) ISBN:9789633121955
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2574883] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2574883, Kapcsolat: 23824746
 7. Neuberger Tilda. A spontán beszéd temporális sajátosságai 6–14 év közötti gyermekeknél. (2013) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2013/2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24318416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24318416, Kapcsolat: 24318448
 8. Bóna Judit. A spontán beszéd sajátosságai az időskorban. (2013) ISBN:9789633121993
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2752630] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2752630, Kapcsolat: 24235911
 9. Bóna Judit. A rövid-hosszú magánhangzók realizációi idősek spontán beszédében. (2012) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 20 43-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23204888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23204888, Kapcsolat: 22263132
 10. Bóna J. A [p, t, k] mássalhangzók zöngekezdési ideje idősek és fiatalok spontán beszédében és felolvasásában. (2011) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 19 61-72
  Folyóiratcikk[21336223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21336223, Kapcsolat: 21336346
 11. Bóna Judit. Bizonytalansági megakadások idősek és fiatalok spontán beszédében. (2010) Beszédkutatás 2010 18 125-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21966466] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21966466, Kapcsolat: 21966466
 12. Markó Alexandra et al. A diskurzusjelölők használatának fejlődése: a hümmögés formai és funkcionális sajátosságai különböző életkorokban. (2010) Megjelent: Nyelv, beszéd, írás pp. 82-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22003102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22003102, Kapcsolat: 22003102
 13. Markó Alexandra. A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2005 63-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1116555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116555, Kapcsolat: 10307652
Menyhárt Krisztina. Valshebstvoto na ritama: Balgarski tancovi sastavi v Ungarija. (2000) HAEMUS 19 4 46-49, 2947711
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2947711]
 1. Jankova Veneta. Balgarite v Ungarija - kulturna pamet i nasledstvo. (2014) ISBN:9789548356534
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25059702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25059702, Kapcsolat: 25059702
 2. Ganeva-Rajcheva Valentina. Balgarite v Ungarija - problemi na kulturnata identichnost. (2004) ISBN:9543220247
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25055531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25055531, Kapcsolat: 25059701
Menyhárt K. Életkori tényező a szövegértésben. (2001) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 9 73-90, 194651
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194651]
 1. Krániczné Szabó. Szövegértés alapú narratívák hallássérült középiskolásoknál. (2019) LOGOPÉDIA 2498-8960 3 1 48-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31007362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31007362, Kapcsolat: 28554339
 2. Szabó Ágnes. A lexikális hozzáférés sajátosságai hallássérült középiskolásoknál. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30399131] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30399131, Kapcsolat: 28220029
 3. Balla Nóra. A jegyzetelés pszicholingvisztikai vonatkozásai. (2018) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 11 1 40-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3361732] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3361732, Kapcsolat: 28148930
 4. Fülöp Károly. Esszészövegek szerkezetének kvantitatív elemzése. (2017) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 10 2 28-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3264064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3264064, Kapcsolat: 27111980
 5. Bóna Judit. Hogyan mondanak vissza hallott szövegeket a középiskolások?. (2012) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2012 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24323013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24323013, Kapcsolat: 24323021
 6. Gyulayné Bata. Spontán beszéd és felolvasott szöveg megértése. (2011) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 17 2-3 79-86
  Folyóiratcikk[21755836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21755836, Kapcsolat: 21755851
 7. Bóna Judit. A spontán beszéd fonetikai mintázata hallássérült gyermekeknél. (2011) Megjelent: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben pp. 19-26
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21404625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404625, Kapcsolat: 21404625
 8. Bata Sarolta. A hallott szöveg feldolgozása az életkor és a szövegtípus függvényében. (2010) Megjelent: Nyelv, beszéd, írás pp. 41-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22003080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22003080, Kapcsolat: 22003080
 9. Bóna Judit. A beszédtempó hatása a szövegértésre. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat pp. 40-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1118682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118682, Kapcsolat: 26871301
Menyhárt K. Szövegértés egynyelvű és kétnyelvű gyermekeknél. (2001) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 1 1 87-99, 194652
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194652]
 1. Gósy Mária. Anyanyelv-elsajátítás: kutatási irányok, módszerek, lehetőségek. (2017) Megjelent: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban pp. 9-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3277629] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3277629, Kapcsolat: 26997004
 2. Vančo Ildikó. A beszédészlelés és a szövegértés problémái magyar-szlovák kétnyelvű gyermekeknél. (2007) ISBN:9788080941529
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2723188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2723188, Kapcsolat: 10308462
 3. Simon Orsolya. A beszédpercepció, a lexikális hozzáférés és a beszédmegértés sajátosságai anya- és idegen nyelvi összevetésben. (2006) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X XII 3-4 17-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1812799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1812799, Kapcsolat: 10308463
 4. Simon Orsolya. Anyanyelvi és idegen nyelvi percepciós működések összefüggései az általános iskolában.. (2004) Megjelent: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.-II pp. 437-450
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1919548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1919548, Kapcsolat: 10308464
 5. Gósy Mária. Phonetics at Kempelen Farkas Speech Research Laboratory. (2001) PHONETICIAN 0741-6164 83 1 33-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10308467] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308467, Kapcsolat: 10308467
 6. Vanconé Kremmer I. Magyar szlovák kétnyelvű gyermekek mondat- és szövegértésének vizsgálata. (2001) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 1 2 23-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10307219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10307219, Kapcsolat: 10308465
 7. Simon O. A magyar és az angol beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény összefüggései 11-12 évesek körében. (2001) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 1 2 47-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10308212] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308212, Kapcsolat: 10308466
Menyhárt K. A beszédprodukció és a beszédpercepció sajátosságai magyar-bolgár kétnyelvű gyermekeknél. (2002), 194907
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[194907]
 1. Bartha Krisztina. A rövid távú memória szerepe a beszédfeldolgozásban kétnyelvű kisiskolásoknál. (2017) Megjelent: Nyelv – Közösség – Perspektíva pp. 129-138
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30339065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30339065, Kapcsolat: 27739469
 2. Bartha Krisztina. Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai. (2016) ISBN:9786067390667; 9786068156804
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3333610] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3333610, Kapcsolat: 27726823
 3. Jankova Veneta. Balgarite v Ungarija: Kulturna pamet i nasledstvo. (2014) ISBN:9789548356534
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25056370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25056370, Kapcsolat: 25056370
 4. Katus E. A bolgár-magyar kétnyelvűség perspektívái Magyarországon. (2002) Megjelent: Bolgárok Magyarországon pp. 179-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[10308916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308916, Kapcsolat: 10308916
Menyhárt K. Az akcentus a magánhangzók tükrében. (2002) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 10 38-52, 194904
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194904]
 1. Bóna Judit. A szupraszegmentális hangszerkezet szerepe az akcentus megítélésében. (2017) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 2017 1-2 217-225
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3266093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3266093, Kapcsolat: 27129648
 2. Tóth Andrea et al. Szociofonetika. (2016) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 190-201
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26855472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26855472, Kapcsolat: 26855469
 3. Németh Szilvia. Magánhangzó-minőségek magyarul beszélő oroszok beszédében. (2014) Megjelent: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások = Papers in language acquisition, language learning and speech research pp. 98-109
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30485139] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30485139, Kapcsolat: 23855888
 4. Bóna Judit. Az akcentus az előfeltevéseink tükrében. (2004) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 IV. 1. 31-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1118603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118603, Kapcsolat: 10308914
 5. Bóna J. Nincs cím. (2003) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 99 360-363
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[10308915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308915, Kapcsolat: 10308915
Menyhárt Krisztina. Procesi na ezikovoto vazprijatie pri balgaro-ungarski dvuezichni deca. (2002) Megjelent: Българи и унгарци – 1000 години заедно pp. 117-125, 2947707
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2947707]
 1. Ganeva-Rajcheva Valentina. Balgarite v Ungarija - problemi na kulturnata identichnost. (2004) ISBN:9543220247
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25055531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25055531, Kapcsolat: 25059693
Menyhárt Krisztina. The temporal organisation of speech in monolingual and bilingual children.. (2002) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 49 3-4 347-362, 1854683
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854683]
 1. Tóth Andrea et al. Szociofonetika. (2016) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 190-201
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26855472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26855472, Kapcsolat: 26855468
 2. Trofimovich Pavel et al. Learning prosody and fluency characteristics of second language speech: The effect of experience on child learners' aquisition of five suprasegmentals. (2007) APPLIED PSYCHOLINGUISTICS 0142-7164 1469-1817 28 251-276
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22009660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22009660, Kapcsolat: 22009660
 3. Gósy M. Speech perception deficits and the underlying nature of developmental dysphasia. (2002) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 49 3-4 363-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 194965, Kapcsolat: 22009665
Gósy M. Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához: Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás. (2003) ISBN:963210773X, 1116519
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1116519]
 1. Kiefer Ferenc. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. (2016) ISBN:9789630598033
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3383260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3383260, Kapcsolat: 26841038
 2. Bóna J. Fonetika és fonológia. (2011) Megjelent: Nyelvészetről mindenkinek pp. 88-91
  Könyvrészlet[21438188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21438188, Kapcsolat: 21438191
 3. Bóna J. A gyors beszéd. Produkciós és percepciós sajátosságok. (2009)
  Könyv[10304779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10304779, Kapcsolat: 10309897
 4. Kálmán L et al. Bevezetés a nyelvtudományba. (2005) ISBN:9637094261
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[195686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195686, Kapcsolat: 10309898
 5. Siptár P et al. A magyar H-féle hangok optimális elemzése. (2004) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 101 57-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 195484, Kapcsolat: 20430518
Menyhárt K. A beszéd időviszonyai egy- és kétnyelvű gyermekeknél. (2003) Megjelent: Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban pp. 55-73, 1839067
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1839067]
 1. Laczkó Mária. Kommunikációs mintázatok kamaszok spontán beszédének tükrében. (2020) Megjelent: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig pp. 153-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31596591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31596591, Kapcsolat: 29456808
Menyhárt K. A spontán beszéd megakadásjelenségei az életkor függvényében. (2003) Megjelent: Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban pp. 125-138, 195204
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[195204]
 1. Laczkó Mária. Kommunikációs mintázatok kamaszok spontán beszédének tükrében. (2020) Megjelent: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig pp. 153-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31596591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31596591, Kapcsolat: 29456809
 2. Laczkó Mária. Megakadásjelenségek középiskolások narratíváiban. (2019) Megjelent: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után pp. 239-258
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30942137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30942137, Kapcsolat: 28981107
 3. Gyarmathy Dorottya et al. Characteristics of silent pauses in the spontaneous speech of kindergarten and primary school children. (2019) Megjelent: A nyelv – tanítás, tanulás, reprezentáció, feldolgozás. Pszicholingvisztikai tanulmányok 6. Language – teaching, learning, repr... pp. 190-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30981810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30981810, Kapcsolat: 28989642
 4. Auszmann Anita. Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői. (2018)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30353937] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30353937, Kapcsolat: 28217912
 5. Vakula Tímea et al. Egyéni sajátosságok vizsgálata a spontán beszéd temporális szerkezetében. (2018) Megjelent: Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva pp. 45-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3392995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3392995, Kapcsolat: 27743968
 6. Gyarmathy Dorottya et al. A néma szünetek sajátosságai óvodások és kisiskolások spontán beszédében. (2018) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 26 134-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30385641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30385641, Kapcsolat: 28193451
 7. Szabó Ágnes. A lexikális hozzáférés sajátosságai hallássérült középiskolásoknál. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30399131] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30399131, Kapcsolat: 28220028
 8. Horváth Viktória. Megakadásjelenségek és időzítési sajátosságaik 6–9 éves gyermekek spontán narratíváiban. (2017) Megjelent: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban pp. 96-120
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26998193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26998193, Kapcsolat: 26998284
 9. Gyarmathy Dorottya. Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben. (2017) ISBN:9789639074712; 9789639074729
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3316591] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3316591, Kapcsolat: 27002188
 10. Auszmann Anita. Gyermekek magánhangzói 7 és 13 éves kor között. (2017) Megjelent: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban pp. 183-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3316470] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3316470, Kapcsolat: 27000700
 11. Gyarmathy Dorottya. A néma szünetek funkciói a spontán beszédben. (2017) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 25 67-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3244921] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3244921, Kapcsolat: 26663536
 12. Tóth Andrea et al. Szociofonetika. (2016) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 190-201
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26855472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26855472, Kapcsolat: 26855467
 13. Horváth Viktória. Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. (2014) ISBN:9789633122051
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2805669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2805669, Kapcsolat: 24267330
 14. Horváth V. Temporális szerveződés kilencéves gyermekek spontán beszédében. (2013) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 21 144-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2491015] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2491015, Kapcsolat: 23156643
 15. Laczkó Mária. A kitöltött szünetek formái és funkciója tizenévesek spontán beszédében. (2013) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 137 2 192-208
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2445690] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2445690, Kapcsolat: 23316248
 16. Bóna Judit. A spontán beszéd sajátosságai idősödő, idős és matuzsálemi korban. (2012) Megjelent: Beszédtudomány pp. 100-115
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1929765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1929765, Kapcsolat: 22257430
 17. Horváth V. A hezitációs jelenségek percepciós szempontból. (2012) Megjelent: Beszédtudomány pp. 158-170
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2167644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2167644, Kapcsolat: 22256612
 18. Staudt A. Periodicitás és rekurzió a spontán beszédben: Újraindítások, mint megakadásjelenségek a HuComTech spontánbeszéd-korpuszban. (2011) Megjelent: Rekurzió a nyelvben I. pp. 127-140
  Könyvrészlet[21482535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21482535, Kapcsolat: 21482537
 19. Laczkó Mária. Megakadások a spontán és a szónoki beszédben. (2010) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 18 184-198
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2032400] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2032400, Kapcsolat: 21966407
 20. Bóna J. Bizonytalansági megakadások idősek és fiatalok spontán beszédében. (2010) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 18 125-138
  Folyóiratcikk[21126983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21126983, Kapcsolat: 21966395
 21. Bóna Judit. Beszédtervezési folyamatok az idős korban. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 43-47
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21199684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21199684, Kapcsolat: 21199684
 22. Bóna Judit. Az időskor tükröződése a magánhangzók ejtésében. (2009) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 17 76-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21966433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21966433, Kapcsolat: 21966433
 23. Horváth Viktória. Vannak-e "női" és "férfi" megakadásjelenségek a spontán beszédben?. (2007) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 131 3 315-323
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10309600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10309600, Kapcsolat: 10309600
 24. Gyarmathy D. Az alkohol hatása a spontán beszédprodukcióra. (2007) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 15 108-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196461, Kapcsolat: 10309601
 25. Bóna Judit. Tudunk-e változtatni spontán beszédünk tempóján?. (2006) Megjelent: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére pp. 560-566
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1118625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118625, Kapcsolat: 10309603
 26. Bóna J. A megakadásjelenségek akusztikai és percepciós sajátosságai. (2006) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 14 101-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10308163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308163, Kapcsolat: 10309602
2021-01-26 18:58