Bartos Huba. When OT Meets LLF: Multiple Wh-questions and Optimality Theory. (1994) Megjelent: The Even Yearbook 1994 pp. 1-19, 1918693
Könyvrészlet/Műhelytanulmány része (Könyvrészlet)/Tudományos[1918693]
 1. Nagy Gáspár. Kérdőszavas kérdések szerkezete az optimalitáselméletben. (2006) Megjelent: LingDok 5. pp. 87-107
  Egyéb konferenciaközlemény[22220915] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22220915, Kapcsolat: 22220915
Bartos H. On 'subjective' and 'objective' agreement in Hungarian. (1997) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 44 3-4 363-384, 193689
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[193689]
 1. Steedman Mark. A formal universal of natural language grammar. (2020) LANGUAGE 0097-8507 1535-0665 96 3 618-660
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31816452] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31816452, Kapcsolat: 29781088
 2. É. Kiss Katalin. Possessive Agreement Turned into a Derivational Suffix. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 87-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30364990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30364990, Kapcsolat: 27835759
 3. Coppock Elizabeth. A semantic solution to the problem of Hungarian object agreement. (2013) NATURAL LANGUAGE SEMANTICS 0925-854X 1572-865X 21 4 345-371
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760931] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24760931, Kapcsolat: 27217149
 4. Coppock Elizabeth et al. The objective conjugation in Hungarian: agreement without phi-features. (2012) NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 0167-806X 1573-0859 30 3 699-740
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760932] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24760932, Kapcsolat: 22885601
 5. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 10305993
 6. Agnes Bolonyai. (In)vulnerable agreement in incomplete bilingual L1 learners. (2007) INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM 1367-0069 1756-6878 11 1 3-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27409539] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27409539, Kapcsolat: 10305994
 7. Corbett GG. Agreement (Cambridge Textbooks in Linguistics). (2006)
  Könyv[10305995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10305995, Kapcsolat: 10305995
 8. Dikken M. Agreement and 'clause union'. (2004) Megjelent: Verb clusters. A study of Hungarian, German and Dutch pp. 445-498
  Könyvrészlet[10308231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308231, Kapcsolat: 10305996
 9. É Kiss Katalin. The Syntax of Hungarian. (2002) ISBN:0521669391; 0521660475
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 17261, Kapcsolat: 10305997
 10. Mészáros É. Person and number agreement in agrammatism. (2001) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA (ALH) 48 217-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10307343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307343, Kapcsolat: 10305999
 11. ÉKiss K. A főnévi igenév személyragozásának kérdéseiről. (2001) Megjelent: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai pp. 42-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194740, Kapcsolat: 10306000
 12. ÉKiss K. The Hungarian Noun Phrase is like the English Noun Phrase. (2000) Megjelent: Approaches to Hungarian. Vol. 7 pp. 119-149
  Könyvrészlet[10307346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307346, Kapcsolat: 10306001
 13. Csatay R. Egyeztetés a magyarban: a szám-jegy egyeztetése. (2000) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. pp. 97-118
  Könyvrészlet[10306574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306574, Kapcsolat: 10306004
 14. Den Dikken M. A tárgyi személyes névmások szerkezete és az egyeztetés. (2000) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. pp. 171-180
  Könyvrészlet[10306003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10306003, Kapcsolat: 10306003
 15. É Kiss Katalin et al. Új magyar nyelvtan. (1998) ISBN:9633793270
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17227] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 17227, Kapcsolat: 10306002
Hamar Imre et al. Kínai-magyar szótár. (1998) ISBN:9635062427, 2045107
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2045107]
 1. Gulyás Csenge. Magyar és kínai színelnevezések kontrasztív vizsgálata. (2018) Megjelent: A színek és a színnevek világa pp. 204-215
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30317467] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30317467, Kapcsolat: 28645160
 2. Ugray Gábor. Egy vakmerő digitális lexikográfiai kísérlet: a CHDICT nyílt kínai-magyar szótár. (2017) Megjelent: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017) pp. 329-336
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3172382] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3172382, Kapcsolat: 26832929
 3. Komori Tünde. A budavári királyi palota porcelán leletanyagának kutatása új szempontok alapján. (2014) BUDAPEST RÉGISÉGEI 0133-1892 47 313-338
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27119969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27119969, Kapcsolat: 27119969
 4. Fődi Attila. Kínai bibliográfia: Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája. (2008)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[30868923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30868923, Kapcsolat: 28378552
 5. Koi Gyula. Francia monográfia a modern kínai magánjogról: [Piquet, Hélène: La Chine au carrefour des traditions juridiques. Bruxelles, 2005. Bruylant 332 pp.]. (2007) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 2007 44 233-242
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[220684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 220684, Kapcsolat: 28929127
 6. Felföldi Szabolcs. Előszó. (2007) Megjelent: Stein Aurél Homokba Temetett városok c. művéhez pp. 5-13
  Könyvrészlet[22654535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22654535, Kapcsolat: 22654535
 7. Dawson Raymond. A kínai civilizáció világa. (2002) ISBN:9633893224
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[2054363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2054363, Kapcsolat: 22654490
 8. Szegő László. Kínai-magyar szótár (recenzió 2). (1999) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 43 2 p. 8
  Folyóiratcikk[22673912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22673912, Kapcsolat: 22673912
 9. Tokaji Zsolt. Kínai-magyar szótár (recenzió1). (1999) REV BIBLIOG SINOL 1999 303-304
  Folyóiratcikk[22654147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22654147, Kapcsolat: 22654147
Bartos H. Morfoszintaxis és interpretáció: A magyar inflexiós jelenségek szintaktikai háttere. (1999), 194207
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[194207]
 1. Rákosi György. With or without the definite article: On the syntax of anaphoric possessor strategies in Hungarian. (2020) Megjelent: Approaches to Hungarian 16. pp. 116-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31201054] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31201054, Kapcsolat: 28943792
 2. Szécsényi Krisztina et al. Object agreement and locality in Hungarian: Infinitival complement clauses, second person objects and accusative adjuncts. (2020) Megjelent: Approaches to Hungarian 16. pp. 165-186
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31272673] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31272673, Kapcsolat: 28943852
 3. Bárány András. Hosszú távú egyeztetés intranzitív igékkel a magyarban. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 55-68
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31603713] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603713, Kapcsolat: 29462991
 4. Halm Tamás. Grammaticalization without Feature Economy: Evidence from the Voice Cycle in Hungarian. (2020) DIACHRONICA 0176-4225 1569-9714 37 1 1-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31266081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31266081, Kapcsolat: 28935810
 5. Bánréti Zoltán. Disszociációk a magyar mellérendelő főnévi szerkezetek egyeztetési mintázataiban. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 33-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31603672] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603672, Kapcsolat: 29462983
 6. Szécsényi Krisztina et al. Datívuszok a magyarban: a jelöleltlen jelöletlen eset. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 225-235
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31604603] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31604603, Kapcsolat: 29464089
 7. Rákosi György. Something inside myselfdoes not agree: On the Anaphor Agreement Effect in Hungarian. (2019) ARGUMENTUM 1787-3606 15 602-616
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30741698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30741698, Kapcsolat: 28968189
 8. Rákosi György. Searching for definite clues in Hungarian: On pro-dropped possessors and the definite article. (2019) ARGUMENTUM 1787-3606 15 1 332-343
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30611612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30611612, Kapcsolat: 28968013
 9. Halm Tamás. Radically Truncated Clauses: Revisiting the Structure of VP in Hungarian and Beyond. (2019) Megjelent: The International Conference on the Structure of Hungarian 14 p. 1
  Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[31312100] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31312100, Kapcsolat: 28993111
 10. Virovec Viktória. A határozott névelő használatáról üres névmási birtokos mellett. (2019) LINGDOK: NYELVÉSZ-DOKTORANDUSZOK DOLGOZATAI 1587-3226 2019 18 111-129
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[30772268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30772268, Kapcsolat: 28959491
 11. Dékány Éva. The position of case markers relative to possessive agreement: Variation within Hungarian. (2018) NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 0167-806X 1573-0859 36 2 365-400
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3363362] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3363362, Kapcsolat: 26814950
 12. Alberti Gábor. Syntax of Hungarian, vol. 1-2: Nouns and noun phrases. (2018) ISBN:9789462982703; 9789462982710
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3173324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173324, Kapcsolat: 27164552
 13. Ruda Marta. Local Operations Deriving Long-Distance Relations: Object Agreement in Hungarian and the Genitive of Negation in Polish. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 133-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27619398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27619398, Kapcsolat: 27835913
 14. Halm Tamás András. From possessive suffix to affective demonstrative suffix in Hungarian: a grammaticalization analysis. (2018) MORPHOLOGY 1871-5621 1871-5656 28 4 359-396
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3427536] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3427536, Kapcsolat: 28843398
 15. Den Dikken Marcel et al. A restriction on recursion. (2018) SYNTAX 1368-0005 1467-9612 21 1 37-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3328457] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3328457, Kapcsolat: 27175562
 16. den Dikken Marcel. An Integrated Perspective on Hungarian Nominal and Verbal Inflection. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3401160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3401160, Kapcsolat: 27835993
 17. Ruda Marta. On the Syntax of Missing Objects: A study with special reference to English, Polish, and Hungarian. (2017) ISBN:902726483X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26948776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26948776, Kapcsolat: 26974070
 18. Szécsényi Krisztina et al. Definiteness Agreement in Hungarian Multiple Infinitival Constructions. (2017) Megjelent: Language Use and Linguistic Structure pp. 75-89
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3245209] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3245209, Kapcsolat: 28943308
 19. Szécsényi Krisztina. A nominatívuszi alanyos infinitívuszi szerkezetek és az újraszerkesztés kapcsolatáról. (2017) Megjelent: Stratégiák és struktúrák pp. 125-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3212012] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3212012, Kapcsolat: 26513927
 20. Szécsényi Tibor et al. A tárgyi egyeztetés és a főnévi igeneves szerkezetek. (2016) Megjelent: "Szavad ne feledd!" pp. 117-127
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3098863] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3098863, Kapcsolat: 25928968
 21. Dékány Éva. The syntax of anaphoric possessives in Hungarian. (2015) NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 0167-806X 1573-0859 33 4 1121-1168
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2962728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2962728, Kapcsolat: 25163554
 22. Bárány András. Inverse agreement and Hungarian verb paradigms. (2015) Megjelent: Approaches to Hungarian Vol. 14 pp. 37-64
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24916231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24916231, Kapcsolat: 24916231
 23. Rákosi György. Gondolatok a magyar anaforikus névmási birtokosok.... (2015) Megjelent: Motiváltság és nyelvi ikonicitás pp. 141-154
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25100181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25100181, Kapcsolat: 25100181
 24. Dékány Éva. Argument structure and functional projections in Old Hungarian verbal gerunds. (2014) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 61 3 317-361
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2751674] []
  Független, Idéző: 2751674, Kapcsolat: 24211556
 25. Coppock Elizabeth et al. The objective conjugation in Hungarian: agreement without phi-features. (2012) NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 0167-806X 1573-0859 30 3 699-740
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760932] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24760932, Kapcsolat: 22885640
 26. Coppock E. Focus as a case position in Hungarian. (2012) Megjelent: Discourse and grammar pp. 161-178
  Könyvrészlet[22317751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22317751, Kapcsolat: 22317751
 27. Rákosi Gy. A magyar birtokos szerkezetű viszonyjelölőkről. (2012) Megjelent: Nyelvelmélet és dialektológia 2 pp. 154-173
  Egyéb konferenciaközlemény[22809895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22809895, Kapcsolat: 22809895
 28. Alberti G. ReALIS, avagy a szintaxis dekompozíciója. (2011) Megjelent: Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban pp. 51-98
  Könyvrészlet[21399750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21399750, Kapcsolat: 21399690
 29. Rákosi Gy. Összetett visszaható névmások a magyarban. (2011) Megjelent: Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban pp. 351-376
  Könyvrészlet[21396403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21396403, Kapcsolat: 21396403
 30. Tóth Ildikó. A -t képzős igeneves szerkezet használata az ómagyarban. (2011) Megjelent: Nyelvelmélet és diakrónia pp. 121-132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22732709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22732709, Kapcsolat: 21768130
 31. É. Kiss K. Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. (2009) ISBN:9783110214031
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[196860] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196860, Kapcsolat: 10307328
 32. Rákosi GY et al. On the Categorial Status of Agreement-marked Infinitives in Hungarian. (2008) Megjelent: Approaches to Hungarian 10. pp. 147-172
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[10304586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10304586, Kapcsolat: 10307329
 33. Bánréti Z. Az univerzális nyelvtan elveinek korlátozódása agrammatikus afáziában. (2007) Megjelent: A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei pp. 52-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[10310894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10310894, Kapcsolat: 10307330
 34. Szőke B. Nincs cím. (2006) NYELVTUDOMANY 2 p. 208
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10307331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307331, Kapcsolat: 10307331
 35. Alberti G et al. Generatív grammatikai gyakorlókönyv. (2006)
  Könyv[10303590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10303590, Kapcsolat: 10307334
 36. Rákosi GY. Dative experiencer predicates in Hungarian. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21712634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21712634, Kapcsolat: 10307332
 37. Gécseg Zsuzsanna. A francia nyelvű argumentum pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája. (2006) ISBN:9630583054
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24482502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24482502, Kapcsolat: 10307333
 38. Dalmi Gréte. The role of agreement in non-finite predication. (2005) ISBN:9027233543
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1003844] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1003844, Kapcsolat: 10307336
 39. Eszes B. Nincs cím. (2005) Megjelent: LingDok 4 p. 23
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[10307335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307335, Kapcsolat: 10307335
 40. Csirmaz A. Nincs cím. (2005) Megjelent: Studies on agreement p. 75
  Könyvrészlet[10307337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307337, Kapcsolat: 10307337
 41. Bánréti Z. On the syntax of coordinate constructions. (2003) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 50 1 265-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195341, Kapcsolat: 27217103
 42. Dikken M et al. Nincs cím. (2003) LANGUAGE 0097-8507 1535-0665 79 777-781
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10307340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307340, Kapcsolat: 10307340
 43. Bánréti Z. Nincs cím. (2003) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA (ALH) 50 265-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10307342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307342, Kapcsolat: 10307342
 44. É Kiss Katalin. The Syntax of Hungarian. (2002) ISBN:0521669391; 0521660475
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 17261, Kapcsolat: 10307339
 45. Tóth I. Can the Hungarian Infinitive be Possessed?. (2002) Megjelent: Papers from the Budapest Conference. (Approaches to Hungarian 8) pp. 133-160
  Könyvrészlet[10308232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308232, Kapcsolat: 10307338
 46. Mészáros É. Person and number agreement in agrammatism. (2001) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA (ALH) 48 217-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10307343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307343, Kapcsolat: 10307343
 47. den Dikken Marcel. Jochen Zeller (2001), Particle Verbs and Local Domains (Linguistik Aktuell/Linguistics Today), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.. (2001) JOURNAL OF COMPARATIVE GERMANIC LINGUISTICS 1383-4924 1572-8552 4 2 p. 145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27217105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27217105, Kapcsolat: 27217105
 48. Laczkó Tibor. A magyar birtokos DP inflexiós morfológiájáról lexikai-funkcionális megközelítésben.. (2001) Megjelent: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai pp. 59-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1367859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1367859, Kapcsolat: 10307344
 49. ÉKiss K. A főnévi igenév személyragozásának kérdéseiről. (2001) Megjelent: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai pp. 42-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194740, Kapcsolat: 10307345
 50. ÉKiss K. The Hungarian Noun Phrase is like the English Noun Phrase. (2000) Megjelent: Approaches to Hungarian. Vol. 7 pp. 119-149
  Könyvrészlet[10307346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10307346, Kapcsolat: 10307346
Bartos H. Affix order in Hungarian and the mirror principle. (2000) Megjelent: Papers from the Pécs conference pp. 53-70, 194496
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194496]
 1. Alberti Gábor. Syntax of Hungarian, vol. 1-2: Nouns and noun phrases. (2018) ISBN:9789462982703; 9789462982710
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3173324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173324, Kapcsolat: 27164555
 2. Alberti Gábor et al. Internal-scope taking arguments in the information structure of deverbal nominals in Hungarian. (2017) Megjelent: Approaches to Hungarian 15: Papers from the 2015 Leiden Conference pp. 1-33
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3267921] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3267921, Kapcsolat: 26955355
 3. Halm Tamás. A Review of 'Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden Conference'. (2017) FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS 2063-8825 6 2 106-133
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3318712] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3318712, Kapcsolat: 27225110
 4. Alberti G et al. Nincs cím. (2005) Megjelent: Approaches to Hungarian 9. p. 9
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[10308335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308335, Kapcsolat: 10308335
 5. É Kiss Katalin. The Syntax of Hungarian. (2002) ISBN:0521669391; 0521660475
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 17261, Kapcsolat: 10308336
 6. Den Dikken Marcel. Lexical integrity, checking, and the mirror: A checking approach to syntactic word formation. (2002) JOURNAL OF COMPARATIVE GERMANIC LINGUISTICS 1383-4924 1572-8552 6 2 p. 169
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27217285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27217285, Kapcsolat: 27217285
Bartos H. Az alanyi és a tárgyas ragozásról. (2000) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. pp. 153-170, 194498
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[194498]
 1. Szécsényi Tibor et al. [mi[ti[ők]]]: Interpretációs és egyeztetési félhálók a névmások leírásában. (2019) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 6 2 165-191
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30941496] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30941496, Kapcsolat: 28936885
 2. Szécsényi Krisztina et al. Definiteness Agreement in Hungarian Multiple Infinitival Constructions. (2017) Megjelent: Language Use and Linguistic Structure pp. 75-89
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3245209] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3245209, Kapcsolat: 28943311
 3. Szécsényi Tibor et al. A tárgyi egyeztetés és a főnévi igeneves szerkezetek. (2016) Megjelent: "Szavad ne feledd!" pp. 117-127
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3098863] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3098863, Kapcsolat: 25928969
 4. Kocsány Piroska. A mondatközi anafora és az ő névmás szerepei. (2016) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 3 117-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26283593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26283593, Kapcsolat: 26283593
 5. Kádár Edit. Diskurzusfunkció és határozottság. (2015) Megjelent: Diakrón mondattani kutatások pp. 201-218
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25409763] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25409763, Kapcsolat: 25409777
 6. Kiefer F. Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. (2008) ISBN:9789630586658
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[196616] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196616, Kapcsolat: 10308345
 7. Bánréti Z. Az univerzális nyelvtan elveinek korlátozódása agrammatikus afáziában. (2007) Megjelent: A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei pp. 52-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[10310894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10310894, Kapcsolat: 10308347
 8. Bánréti Z. A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban. (2007)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[196320] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 196320, Kapcsolat: 10308346
 9. É Kiss K. Mondattan. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 110-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1438863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1438863, Kapcsolat: 10308349
 10. Pete I. A határozott tárgyas ragozásról. (2006) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 130 3 317-323
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10308348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308348, Kapcsolat: 10308348
 11. É. Kiss K. Anyanyelvünk állapotáról. (2004) ISBN:9033896622; 9633896622
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195405] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 195405, Kapcsolat: 10308350
 12. Bánréti Z. On the syntax of coordinate constructions. (2003) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 50 1 265-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195341, Kapcsolat: 10308352
 13. Kiefer Ferenc. A magyar nyelv kézikönyve. (2003) ISBN:9630579855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195060, Kapcsolat: 10308351
Bartos H. Az inflexiós jelenségek szintaktikai háttere. (2000) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia pp. 653-762, 1769223
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1769223]
 1. Hegedűs Attila. Pótlás a Kis magyar nyelvtörténethez: a -lak/-lek igerag eredete. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 397-404
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31606723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31606723, Kapcsolat: 29464342
 2. Tóth Bálint. Érvek a magyar vonatkozó mellékmondatok párosításos elemzése mellett. (2020) Megjelent: LingDok 19. pp. 127-153
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31335105] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31335105, Kapcsolat: 29022133
 3. Lantay Gyula. Elidegenítő hatás a magyar PC-játékosok nyelvhasználatában. (2020) Megjelent: LingDok 19. pp. 43-55
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31334979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31334979, Kapcsolat: 29022016
 4. Ladányi Mária. A nyelvi leírás néhány kategóriájának és terminusának értelmezése eltérő nyelvelméleti keretekben. (2020) Megjelent: Nyelvtan, diskurzus, megismerés pp. 63-86
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31633471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31633471, Kapcsolat: 29542603
 5. Hegedűs Veronika. A névutón át, közel az igekötőhöz: A grammatikalizálódó ragvonzó névutók kategóriájáról. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 83-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31603732] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603732, Kapcsolat: 29463273
 6. Kenesei István. A magyar mondattan 50 éve. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 1 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31298520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31298520, Kapcsolat: 29017344
2021-01-20 13:34