Fantoly Zsanett. A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kérdésköre a holland és francia jogban, tekintettel a küszöbön álló magyar szabályozásra. (1998) In: Emlékkönyv Dr. Szabó András 70. születésnapjára pp. 135-147, 1968353
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[1968353]
 1. Vesszős Gergely. Az Európai Ügyészség - átmeneti gyógyír vagy a tartós megoldás?. (2014) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 21 5 63-86
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2848106] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2848106, Kapcsolat: 24488561
 2. Gellér Balázs. A magyar büntetőjog tankönyve I.: Általános tanok. (2008) ISBN:9789639722606
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[1476214] [Validated]
  Független, Idéző: 1476214, Kapcsolat: 23663667
 3. Sándor Balázs. A jogi személyekkel szemben alkalmazható szankciókról. (2005) BELÜGYI SZEMLE 53 10 16-37
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23661339] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23661339, Kapcsolat: 23661339
 4. Kőhalmi László. Die gegen juristische Personen anwendbaren strafrechtlichen Massregeln. (2004) In: Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára pp. 175-187
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1469681] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1469681, Kapcsolat: 22501407
 5. Szikora Veronika. A jogi személy és a természetes személy felelősségének egymás mellett érvényesülése. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 6 1 43-48.
  Journal Article[22501418] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22501418, Kapcsolat: 22501418
 6. Sántha Ferenc. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége: Egyetemi jegyzet. (2002)
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2175238] [Approved]
  Független, Idéző: 2175238, Kapcsolat: 23663665
 7. Sántha Ferenc. A jogi személy büntetőjogi felelősségéről. (2002) ISBN:9632245784
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1531672] [Approved]
  Független, Idéző: 1531672, Kapcsolat: 22501385
 8. Tóth Mihály. Mielőtt sebtében padot ácsolnánk a jogi személyiségű vádlottaknak. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 7-8 279-286
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1863077] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1863077, Kapcsolat: 22501437
 9. Erdei Árpád. Hogyan lehet terhelt a jogi személyből, avagy a jogi felfogás változásának ára. (2000) In: Békés Imre ünnepi kötet pp. 89-102.
  Chapter in Book[22501432] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22501432, Kapcsolat: 22501432
 10. Sántha Ferenc. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége: a holland és a finn megoldás. (2000) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1 1-2 66-74
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24068986] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24068986, Kapcsolat: 24068986
 11. Kőhalmi László. A jogi személy büntetőjogi felelőssége: adalékok egy jogintézmény jogtörténeti aspektusú elemzéséhez jelenkori kitekintéssel. (2000) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 4 2 18-23
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1426315] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1426315, Kapcsolat: 22501400
 12. Némethy Andrea. A jogi személy büntetőjogi felelőssége. (2000) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 55 11 463-469.
  Journal Article[22501439] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22501439, Kapcsolat: 22501439
Fantoly Zsanett. A halálbüntetés eltörlése Portugáliában. (1999) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 54 7-8 345-350, 1968352
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968352]
 1. Nagy Ferenc. Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztésről. (2013) In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 493-503
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2533460] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2533460, Kapcsolat: 23556420
Fantoly Zsanett. A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése az Európai Unióban. (2001) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 12 8-26, 2041847
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2041847]
 1. Szilvia Dobrocsi. PROCEDURAL ISSUES REGARDING THE CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN HUNGARY. (2013) In: Dny práva 2012 – Days of Law 2012 pp. 1360-1371
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[23672351] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23672351, Kapcsolat: 23672351
Fantoly Zsanett. A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése az Európai Unióban. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4, 2041849
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2041849]
 1. Kovács Zsuzsanna. A jogi személy büntetőjogi felelőssége. (2007) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 4 4 1-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23663750] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23663750, Kapcsolat: 23663750
 2. Sándor Balázs. A jogi személyekkel szemben alkalmazható szankciókról. (2005) BELÜGYI SZEMLE 10 16-37.
  Journal Article[22501617] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22501617, Kapcsolat: 22501617
 3. Sántha Ferenc. A jogi személy büntetőjogi felelősségéről. (2002) ISBN:9632245784
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1531672] [Approved]
  Független, Idéző: 1531672, Kapcsolat: 22501595
 4. Sántha Ferenc. A jogi személy büntetőjogi felelőssége és a gazdasági bűncselekmények. (2002) BELÜGYI SZEMLE 10 103-116
  Journal Article[22501614] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22501614, Kapcsolat: 22501614
Fantoly Zsanett. Gondolatok a jogi személy büntetőjogi felelősségéről. (2001) ÜGYVÉDEK LAPJA 1216-9102 40 1 34-42, 1968351
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968351]
 1. Kőhalmi László. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések. (2006) JURA 1218-0793 2006 1 52-62
  Journal Article[22487310] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22487310, Kapcsolat: 22487310
 2. Kőhalmi László. Jogállam és büntetőjog - avagy kételyeim az ezredforduló krimináljoga körül. (2005) In: Keresztmetszet : tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából pp. 121-137
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23454938] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23454938, Kapcsolat: 23454954
 3. Kőhalmi László. Die gegen juristische Personen anwendbaren strafrechtlichen Massregeln. (2004) In: Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára pp. 175-187
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1469681] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1469681, Kapcsolat: 22487286
Fantoly Zsanett. Gondolatok a jogi személyek büntetőjogi felelőssége Btk.-ba történő bevezetésének szükségességéről. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2, 2041825
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2041825]
 1. Kovács Zsuzsanna. A jogi személy büntetőjogi felelőssége. (2007) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 4 4 1-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23663744] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23663744, Kapcsolat: 23663744
 2. Kőhalmi László. Die gegen juristische Personen anwendbaren strafrechtlichen Massregeln. (2004) In: Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára pp. 175-187
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1469681] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1469681, Kapcsolat: 22501466
 3. Karsai Krisztina. Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései. (2004) ISBN:9632248090
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1070433] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1070433, Kapcsolat: 23663675
Fantoly Zsanett. A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kodifikálása Ausztriában és Magyarországon. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 2 40-42, 2041853
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2041853]
 1. Barnóczki Péter. A hitelintézetek mint jogi személyek kialakulásának és büntetőjogi felelősségük megformálódásának történelmi lépcsői az újkorban és a modern korban. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 2 3-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23617353] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23617353, Kapcsolat: 23617353
 2. Barnóczki Péter. A hitelintézetek mint jogi személyek büntetőjogi felelősségének kialakulása. (2012) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2012 1 5-13
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23072905] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23072905, Kapcsolat: 23072905
Fantoly Zsanett. Sociates delinquere non potest...?. (2002) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 62 3 3-14, 1968350
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968350]
 1. Barnóczki Péter. A hitelintézetek mint jogi személyek kialakulásának és büntetőjogi felelősségük megformálódásának történelmi lépcsői az újkorban és a modern korban. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 2 p. 10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23617324] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23617324, Kapcsolat: 23617324
 2. Barnóczki Péter. A hitelintézetek mint jogi személyek büntetőjogi felelősségének kialakulása. (2012) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2012 1 5-13
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23072905] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23072905, Kapcsolat: 23072900
 3. Nagy Ferenc. A magyar büntetőjog általános része. (2010) ISBN:9789632580982
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[1378704] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1378704, Kapcsolat: 23660779
 4. Herke Csongor. Megállapodások a büntetőperben. (2008) ISBN:9789630641838
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1384953] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1384953, Kapcsolat: 22487241
 5. Nagy Ferenc. A magyar büntetőjog általános része. (2008) ISBN:9789632580371
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[1363623] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1363623, Kapcsolat: 23660773
 6. András Jakab. Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005: Transition to the Rule of Law and Accession to the European Union. (2007) ISBN:9789041121806
  Book[22487269] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22487269, Kapcsolat: 22487269
 7. Nagy Ferenc. (Trans)Formation of Substantive Penal Law since the Political Transformation in Hungary. (2007) In: Transformation in Hungarian law (1989-2006) : selected studies pp. 175-208
  Chapter in Book/Scientific[23616618] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23616618, Kapcsolat: 23616618
 8. Nagy Ferenc. A magyar anyagi büntetőjog (át)alakulása a rendszerváltozás óta. (2007) In: A magyar jogrendszer átalakulása pp. 431-463
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23660788] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23660788, Kapcsolat: 23660788
 9. Nagy Ferenc. Tanulmányok a Btk. Általános részének kodifikációjához. (2005) ISBN:9789637490221
  Book[22487225] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22487225, Kapcsolat: 22487225
Fantoly Zsanett. A jogi személy büntetőjogi felelőssége Hollandiában. (2003) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 63 5 3-22, 1968349
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968349]
 1. Vesszős Gergely. Az Európai Ügyészség - átmeneti gyógyír vagy a tartós megoldás?. (2014) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 21 5 63-86
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2848106] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2848106, Kapcsolat: 24488570
Fantoly Zsanett. A vállalkozások büntethetősége a svájci büntetőjogban. (2004) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 4 4 23-30, 1968348
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968348]
 1. Nagy Ferenc. A büntetőjogi dogmatikáról Békés Imre műveiben. (2013) In: Békés Imre emlékkötet pp. 155-163
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3003851] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3003851, Kapcsolat: 23761515
Fantoly Zsanett. A vállalkozások büntetőjogi büntethetősége az angolszász jogrendszerben. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 66 5 3-26, 1968347
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968347]
 1. Kőhalmi László. A környezet büntetőjog általi védelmének dilemmái. (2013) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 31 3 255-266
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2473328] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2473328, Kapcsolat: 23672651
 2. Kőhalmi László. A környezeti büntetőjog szabályozási problémái. (2012) In: A büntetőjog alapproblémái : monográfia pp. 165-224
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23536440] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23536440, Kapcsolat: 23536440
 3. Mészáros Ádám. A bűncselekmény elkövetői: Elméleti és gyakorlati alapkérdések. (2008) ISBN:9789639888029
  Book/Handbook (Book)/Scientific[1148613] [Approved]
  Független, Idéző: 1148613, Kapcsolat: 23660837
Fantoly Zsanett. A jogi személy büntetőjogi felelősségre vonhatóságának büntető eljárásjogi kérdései. (2005) In: Keresztmetszet pp. 35-45, 2250864
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2250864]
 1. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete.. (2012) ISBN:9789639950832
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2123067] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23661125
 2. Herke Csongor. Megállapodások a büntetőperben. (2008) ISBN:9789630641838
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1384953] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1384953, Kapcsolat: 23073192
Fantoly Zsanett. A büntető eljárási (tárgyalási) rendszerek és a büntetőeljárás korszerűsítése. (2008) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 71 1-17 131-150, 1968343
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968343]
 1. Gácsi Anett. A terhelt (beismerő) vallomása "kristálytiszta" bizonyítási eszköz?. (2016) In: Kristály pp. 61-99
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3173244] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3173244, Kapcsolat: 26322947
 2. Mezőlaki Erik. A funkciómegoszlásról, különös tekintettel a vádlói és a bírói feladatok elkülönüléséről. (2014) JOGI FÓRUM (ONLINE) 2014. augusztus 24. 1-44
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24824589] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24824589, Kapcsolat: 24824589
 3. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete.. (2012) ISBN:9789639950832
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2123067] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23660872
 4. Gácsi Anett. A „Miranda-figyelmeztetések” megnyilvánulása a magyar Büntetőeljárási törvényben. (2011) In: Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója, Tanulmánykötet pp. 214-222
  Chapter in Book[22822822] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22822822, Kapcsolat: 22822822
Fantoly Zsanett. A jogi személy büntetőjogi felelőssége. (2008) ISBN:9789639580180, 2037489
Book/Monograph (Book)/Scientific[2037489]
 1. Láris Liliána et al. Az adóbírság és a büntetőjogi szankció kapcsolata. (2018) MAGYAR JOG 0025-0147 65 4 210-218
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27378529] [Approved]
  Független, Idéző: 27378529, Kapcsolat: 27378529
 2. Sántha Ferenc. Miután padot ácsoltunk a jogi személyiségű vádlottaknak - helyzetkép 2014-ben. (2016) In: Decem anni in Europea Unione V. : Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből pp. 75-92
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25877575] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25877575, Kapcsolat: 25877575
 3. Sántha Ferenc. Miután padot ácsoltunk a jogi személyiségű vádlottaknak: helyzetkép 2014-ben. (2016) In: Decem anni in Europaea Unione V. : tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből pp. 75-92
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25890195] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25890195, Kapcsolat: 25890195
 4. Farkasné Halász. A környezeti bűncselekmények joganyagáról. (2015) In: Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai pp. 157-160
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2978785] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2978785, Kapcsolat: 25233350
 5. Korinek László. Tendenciák korunk bűnözésében és bűnüldözésében. (2014) JURA 1218-0793 20 1 119-141
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3184297] [Approved]
  Független, Idéző: 3184297, Kapcsolat: 24099758
 6. Klotz Péter. Bűntelenség vagy büntetlenség?: a jogi személlyel szembeni büntetőjogi intézkedések. (2014) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 14 2 19-27
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2834003] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2834003, Kapcsolat: 24090703
 7. Nagy Ferenc. Anyagi büntetőjog: Általános rész. (2014) ISBN:9786155411090
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2846205] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2846205, Kapcsolat: 23830131
 8. Szilvia Dobrocsi. PROCEDURAL ISSUES REGARDING THE CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN HUNGARY. (2013) In: Dny práva 2012 – Days of Law 2012 pp. 1360-1371
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[23672333] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23672333, Kapcsolat: 23672333
 9. Szűcs András et al. Az intézkedések. (2013) In: Új Btk. kommentár : általános rész pp. 71-116
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[24157324] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24157324, Kapcsolat: 24157324
 10. Megyeri Gábor Pál. A jogi személlyel szembeni büntetőjogi intézkedések egyes gyakorlati problémái. (2013) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 20 6 119-126
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23761192] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23761192, Kapcsolat: 23761192
 11. Belovics Ervin et al. Büntetőjog I. Általános Rész: A 2012. évi C. törvény alapján. (2012) ISBN:9789632581705
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23660621] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23660621, Kapcsolat: 23660621
 12. Varga Norbert. Az állampolgárság jogi hatálya. (2012) In: A magyar állampolgársági jog a 19. században pp. 102-113
  Chapter in Book[23174156] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23174156, Kapcsolat: 23174156
 13. Kőhalmi László. A környezeti büntetőjog szabályozási problémái. (2012) In: A büntetőjog alapproblémái : monográfia pp. 165-224
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23536441] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23536441, Kapcsolat: 23536441
 14. Tóth Mihály. Magyar büntetőjog: általános rész. (2010) ISBN:9789632761817
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23616862] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23616862, Kapcsolat: 23616862
 15. Nagy Ferenc. A magyar büntetőjog általános része. (2010) ISBN:9789632580982
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[1378704] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1378704, Kapcsolat: 23669081
 16. Hollán Miklós. Újabb monográfia a jogi személy büntetőjogi felelősségéről. (2009) MAGYAR JOG 0025-0147 2009 3 180-185
  Journal Article[22487200] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22487200, Kapcsolat: 22487200
 17. Nagy Zoltán. A jogi személy büntetőjogi felelősségét megállapító törvényről. (2009) JURA 1218-0793 2009 1 94-100
  Journal Article[22487197] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22487197, Kapcsolat: 22487197
Fantoly Zsanett. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége európai kitekintéssel. (2008), 2523834
Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2523834]
 1. Ferenc Santha. Corporate Criminal Liability in Hungary. (2011) In: Corporate Criminal Liability pp. 313-331
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23672899] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23672899, Kapcsolat: 23672899
Fantoly Zsanett. A keresztkérdés és a felek általi kihallgatás a büntetőeljárásban. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 10 504-508, 1968344
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968344]
 1. Budaházi Árpád. Poligráf: műszeres vallomásellenőrzés a bűnügyekben : monográfia. (2014) ISBN:9786155305467
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24069708] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24069708, Kapcsolat: 24070197
 2. Cséffai Attila. Justitia elveszett szemkendője. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 3 173-182
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24096191] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24096191, Kapcsolat: 23782663
 3. Fedor Anett. Bizonyítás a kiemelt jelentőségű büntetőügyekben. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 7-8 444-454
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24201335] [Approved]
  Független, Idéző: 24201335, Kapcsolat: 24168459
 4. Bérces Viktor. A védői szerepkör értelmezésének kérdései - különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra. (2014) ISBN:9789633081747
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2562539] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2562539, Kapcsolat: 23845685
 5. Törő Blanka. A favor defensionis elvének megjelenése a bizonyítás során, különös tekintettel a terhelt kihallgatását érintő rendelkezésekre. (2014) In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában pp. 284-293
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2808258] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2808258, Kapcsolat: 24400043
 6. Budaházi Árpád. A műszeres vallomásellenőrzés, különös tekintettel a poligráfos vizsgálatra. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2557383] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2557383, Kapcsolat: 23461552
 7. Vinnai Edina. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22822704] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22822704, Kapcsolat: 22822704
 8. Fedor Anett. Gondolatok Jerome Frank "Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt" című válogatott írásairól. (2012) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 3 2 28-33
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25879110] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25879110, Kapcsolat: 25879110
 9. Bérces Viktor. A védő mint a büntetőeljárás önálló és független szereplőjének megjelenése az egyetemes és magyar jogtörténetben: A védőügyvédi tevékenységre vonatkozó hatályos eljárási szabályok kritikája. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 8 2 203-220
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23673739] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23673739, Kapcsolat: 23673739
 10. Bérces Viktor. A védő kérdezési jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárásban. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 4 3-14
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[22822602] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22822602, Kapcsolat: 22822602
 11. Bérces Viktor. A védői szerepkör értelmezésének kérdései – különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22822599] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22822599, Kapcsolat: 22822599
 12. Budaházi Árpád. A vallomás őszinteségének műszeres ellenőrzése, különös tekintettel a poligráfos vizsgálatra. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23072843] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23072843, Kapcsolat: 23072843
 13. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete.. (2012) ISBN:9789639950832
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2123067] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23660866
 14. Mészáros Bence. Fedett nyomozás a bűnüldözésben. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1748931] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1748931, Kapcsolat: 22822397
 15. Drávecz Péter et al. A felek általi kikérdezés létjogosultsága és gyakorlati nehézségei. (2011) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 2011 5 p. 43
  Journal Article[22822903] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22822903, Kapcsolat: 22822903
 16. Hautzinger Zoltán. A katonai büntetőjog rendszere, a katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23660846] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23660846, Kapcsolat: 23660846
Fantoly Zsanett. Akkuzatórius vagy inkvizitórius büntetőeljárást?. (2009) In: Tudományos előadóülés a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozóján pp. 33-38, 2250871
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2250871]
 1. Gácsi Anett. A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban. (2016) ISBN:9786155411366
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3200877] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3200877, Kapcsolat: 26462021
 2. Hati Csilla. Büntetőeljárásunk történeti alakulása – különös tekintettel a közvetlenség elvének érvényesülésére. (2015) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 4 3 56-67
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25881967] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25881967, Kapcsolat: 25881948
 3. Gácsi Anett. A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése az Amerikai Egyesült Államok büntetőeljárási jogában II.. (2015) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 5 1 5-30
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2934016] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2934016, Kapcsolat: 24959094
 4. Gácsi Anett. Az exclusionary rule doktrína az Amerikai Egyesült Államok büntetőeljárási jogában. (2014) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 62 6 77-106
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24067248] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24067248, Kapcsolat: 24067248
 5. Erdei Árpád. Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában. (2011) ISBN:9789633120613
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1723439] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1723439, Kapcsolat: 23393320
 6. Hautzinger Zoltán. A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai.. (2011) ISBN:9789630802765; 9789639950627
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1827801] [Approved]
  Független, Idéző: 1827801, Kapcsolat: 23661136
 7. Hautzinger Zoltán. A katonai büntetőjog rendszere, a katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23073830] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23073830, Kapcsolat: 23073830
Fantoly Zsanett. Akkuzatórius vagy inkvizitórius büntetőeljárást?: Versengő rendszerek. (2009) BŰNÜGYI SZEMLE 2060-1611 2009 2 32-36, 2042870
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2042870]
 1. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete.. (2012) ISBN:9789639950832
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2123067] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23661037
 2. Erdei Árpád. Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában. (2011) ISBN:9789633120613
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1723439] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1723439, Kapcsolat: 22822666
 3. Herke Csongor. Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. (2010) ISBN:9789636423292
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1384943] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1384943, Kapcsolat: 23661016
 4. Hautzinger Zoltán. A katonai büntetőjog rendszere, a katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22822498] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22822498, Kapcsolat: 22822498
Fantoly Zsanett. Az akkuzatórius és inkvizitórius büntetőeljárás (tárgyalás) történeti fejlődése és alapvető jellemzői. (2009) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 72 1-22 85-150, 1968341
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968341]
 1. Czédli-Deák Andrea. A beismerő vallomás szerepének változása. (2015) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 9 1 1-16
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24927761] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24927761, Kapcsolat: 24927761
 2. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete.. (2012) ISBN:9789639950832
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[2123067] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23661089
Fantoly Zsanett. Lehet-e bűnelkövető az állam?. (2009), 2523911
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[2523911]
 1. Farkas Ákos. Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi büntető igazságszolgáltatás = International criminal law and international criminal justice. (2011)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[23672977] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23672977, Kapcsolat: 23672977
Fantoly Zsanett. A személy elleni bűncselekmények: I.2. Testi épség elleni bűncselekmények : Zola: Nana. (2010) In: Bűntények a könyvtárszobából pp. 97-120, 2310478
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2310478]
 1. Tóth Csenge. „Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából”*. (2010) JURA 1218-0793 16 2 219-221
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[23673822] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23673822, Kapcsolat: 23673822
Fantoly Zsanett et al. Vádalku - kontinentális módra. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 6 363-369, 1968340
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1968340]
 1. Lichtenstein András. The preparatory hearing in the new hungarian criminal procedure from a comparative perspective. (2020) In: In honorem Valentin Mirişan pp. 162-173
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31259911] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31259911, Kapcsolat: 28928566
 2. Békés Ádám. Az egyezség közelről. (2019) In: Tanulmányok Bánáti János 75. születésnapjának tiszteletére pp. 18-31
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30817964] [Approved]
  Független, Idéző: 30817964, Kapcsolat: 28439064
 3. Törő Blanka. Egy örörkéletű alapelv, az ártatlanság vélelme. (2015) In: Úton a bírói meggyőződés felé: A készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja pp. 178-191
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[24823373] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24823373, Kapcsolat: 24823373
 4. Dicső Gábor. Egyeztetés a büntetőeljárásban, avagy "alku" a büntetőperben. (2015) In: Úton a bírói meggyőződés felé: A készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja pp. 85-91
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[24823857] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24823857, Kapcsolat: 24823857
 5. Lőrinczy György. Hatáskör, jogorvoslat és a bírósági/ügyészségi szervezet. (2012) In: Sapienti sat: ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára pp. 299-310
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23663841] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23663841, Kapcsolat: 23663841
2020-08-06 03:34