Baráth Béla. Varga Zsigmond munkásságának bibliográfiája. (1995) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 88 5 350-354, 2139268
Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2139268]
 1. Kovács I Gábor. Hit - tudomány - közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. II.. (2014) ISBN:9789632845593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2841808] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2841808, Kapcsolat: 24591135
 2. Bényei Miklós. Debrecen története. (2002) ISBN:9632029690
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2373432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2373432, Kapcsolat: 22777585
Baráth Béla. Gáborjáni Szabó Botond: A szabadság szent igéi : A tiszántúli egyházi vezetés és a Debreceni Kollégium 1848/49-ben. (2000) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 24 2 124-125, 2137899
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2137899]
 1. Bényei Miklós. Debrecen története. (2002) ISBN:9632029690
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2373432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2373432, Kapcsolat: 22777573
Baráth Béla. Martonfalvi Tóth György jelentősége a Debreceni Református Kollégium és a magyar peregrináció történetében. (2000), 2139255
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2139255]
 1. Jan-Andrea Bernhard. Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone: Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte zwischen Ungarn und der Schweiz in der frühen Neuzeit (1500-1700). (2015) ISBN:9783525550700
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24708039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24708039, Kapcsolat: 25245433
 2. Hegyi Ádám. A Kárpát-medencéből a Rajna partjára: A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére a 18. században. (2015) ISBN:9789631210385
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2817980] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2817980, Kapcsolat: 24611744
 3. Pénzes Tiborc Szabolcs. "Valakik Szikrának szárnya alatt vadnak...": Várad és a puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején. (2014) ISBN:9786068156538
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2720656] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2720656, Kapcsolat: 24212748
 4. Fekete Károly et al. Őrállók és örökhagyók: Műalkotások a Debreceni Református Kollégiumban. (2013) ISBN:9789639322196
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Ismeretterjesztő[2699987] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2699987, Kapcsolat: 24611728
 5. Gaál Botond. Kálvin ébresztése: A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés szempontjából.. (2010) ISBN:9789638896100
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2343721] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2343721, Kapcsolat: 22772104
 6. Csorba Dávid. Református tanári címerek 1665–66-ból. (2009) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 10 2 65-71
  Folyóiratcikk[22772128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22772128, Kapcsolat: 22772128
 7. Pálfi József. Református felsőoktatás Erdélyben: Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Tudományegyetemig. (2009) ISBN:9789738231948
  Könyv[22772086] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22772086, Kapcsolat: 22772086
 8. Csepregi Klára. Holland (flamand, fríz, németalföldi, afrikaans) - magyar bibliográfia : Hollandián kívül és Magyarországon megjelent írások. (2008) ISBN:9789632005485
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27687359] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27687359, Kapcsolat: 22772117
 9. Csorba Dávid. „A sovány lelket meg-szépíteni” Debreceni prédikátorok (1657–1711): Debreceni prédikátorok (1657–1711). (2008) ISBN:9789638654687
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2790151] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790151, Kapcsolat: 22772123
 10. Csorba Dávid. "Bánkódó lélek" és mezővárosi társadalom: Id. Köleséri Sámuel prédikációi. (2005) Megjelent: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század) pp. 175-184
  Könyvrészlet[22772134] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22772134, Kapcsolat: 22772134
 11. Csorba Dávid. A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1657–1711). (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23230217] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23230217, Kapcsolat: 23230217
 12. Varga Gábor. Dr. Harsányi András (1914–1996). Baráth Béla: Martonfalvi György munkásságának jelentősége. (2001) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 100 4 525-525
  Folyóiratcikk[22771209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22771209, Kapcsolat: 22771209
 13. Csorba Dávid. Baráth Béla: Martonfalvi Tóth György (1635–1681) jelentősége a Debreceni Református Kollégium és a magyar peregrináció történetében. Adattár Martonfalvi György peregrinus diákjairól. (2001) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 2 2 151-155
  Folyóiratcikk[22771322] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22771322, Kapcsolat: 22771322
 14. Csorba Dávid. A Martonfalvi-tanítványok és a református pietizmus szellemi horizontja. (2001) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 32 4 576-593
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2790195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790195, Kapcsolat: 24521659
 15. Varga Gábor. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke Harsányi alapítványának kiadványai. (2001) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 9 1 135-136
  Folyóiratcikk[22771092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22771092, Kapcsolat: 22771092
Baráth Béla. Tóth Endre egyháztörténeti jegyzetei. (2000) Megjelent: Pápa és Debrecen pp. 65-72, 2139095
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2139095]
 1. Kovács I Gábor. Hit - tudomány - közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. II.. (2014) ISBN:9789632845593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2841808] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2841808, Kapcsolat: 24591126
 2. Bollók Ádám et al. Történeti emlékkönyvek repertóriuma: Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884-2004). (2006) ISBN:9634638651
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[1812824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1812824, Kapcsolat: 22777423
Baráth Béla. Ajánló bibliográfia a diakonissza hivatás történetének tanulmányozásához. (2001) Megjelent: A debreceni diakonissza intézet pp. 115-125, 2139639
Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[2139639]
 1. Kocsis Elemér. Nincs cím. (2001) REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 0482-086X 1419-8568 45 26 p. 3
  Folyóiratcikk[22777149] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777149, Kapcsolat: 22777149
 2. Fekete Károly. Könyv a debreceni diakonissza intézetről. (2001) REFORMÁTUS TISZÁNTÚL 1216-9870 9 2 p. 18
  Folyóiratcikk[22777148] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777148, Kapcsolat: 22777148
Baráth Béla. A női diakónia vázlatos története a XX. század közepéig, különös tekintettel a protestáns diakonissza anyaházakra. (2001) Megjelent: A debreceni diakonissza intézet pp. 19-32, 2139637
Könyvrészlet/Esszé (Könyvrészlet)/Tudományos[2139637]
 1. Fekete Károly. Könyv a debreceni diakonissza intézetről. (2001) REFORMÁTUS TISZÁNTÚL 1216-9870 9 3 p. 18
  Folyóiratcikk[22777077] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777077, Kapcsolat: 22777077
 2. Kocsis Elemér. A debreceni diakonissza intézet. (2001) REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 0482-086X 1419-8568 45 26 p. 3
  Folyóiratcikk[22777082] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777082, Kapcsolat: 22777082
Baráth Béla. Adattár Martonfalvi György peregrinus diákjairól. (2001) ISBN:9630080060, 2139250
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2139250]
 1. Győri L János. Nagyari József tábori prédikációi. (2015) Megjelent: Református identitás és magyar irodalom pp. 126-141
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Ismeretterjesztő[24597255] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24597255, Kapcsolat: 24597255
 2. Jan-Andrea Bernhard. Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone: Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte zwischen Ungarn und der Schweiz in der frühen Neuzeit (1500-1700). (2015) ISBN:9783525550700
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24708039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24708039, Kapcsolat: 25245304
 3. Fekete Károly. A teológiai és a pedagógiai képzés régmúlti honfoglalásai. (2014) Megjelent: Orando et laborando; A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 476. tanévről 2013/2014 pp. 15-22
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[25245292] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25245292, Kapcsolat: 25245292
 4. Fekete Károly et al. Őrállók és örökhagyók: Műalkotások a Debreceni Református Kollégiumban. (2013) ISBN:9789639322196
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Ismeretterjesztő[2699987] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2699987, Kapcsolat: 24611715
 5. Jan-Andrea Bernhard. Pápai Páriz Ferenc zürichi tartózkodása és hatása. (2012) Megjelent: Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában pp. 35-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2150632] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2150632, Kapcsolat: 22767330
 6. Szerdi András. Huszár Gál reformátori működésének jelentősége különös tekintettel a zsoltárparfrázisaira. (2012) Megjelent: Lét és önértelmezés a Biblia tükrében pp. 89-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23351927] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23351927, Kapcsolat: 23351927
 7. Kovács Ábrahám. A debreceni új ortodoxia tovább élése: Csiky Lajos belmisszió-teológiai elképzelései. (2012) MEDIÁRIUM: KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA, TÁRSADALOM 1789-0357 6 1-2 75-99
  Folyóiratcikk[23230219] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23230219, Kapcsolat: 23230219
 8. Bozzay Réka. Magyar diákok leideni peregrinációjának előzményei a 17–18. században. (2010) Megjelent: Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata pp. 89-111
  Könyvrészlet[22777018] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777018, Kapcsolat: 22777018
 9. Gaál Botond. Kálvin ébresztése: A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés szempontjából.. (2010) ISBN:9789638896100
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2343721] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2343721, Kapcsolat: 22776989
 10. Pálfi József. Református felsőoktatás Erdélyben: Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Tudományegyetemig. (2009) ISBN:9789738231948
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2355674] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2355674, Kapcsolat: 22776997
 11. Csepregi Klára. Holland (flamand, fríz, németalföldi, afrikaans) – magyar bibliográfia. (2008)
  Könyv[22776980] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22776980, Kapcsolat: 22776980
 12. Csorba Dávid. „A’ sovány lelket megszépíteni” Debreceni prédikátorok (1657–1711). (2008)
  Könyv[22776967] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22776967, Kapcsolat: 22776967
 13. Hegyi Ádám. A bázeli egyetem ismeretlen magyar vonatkozású egyleveles nyomtatványai. (2008) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 124 3 292-311
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1777980] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1777980, Kapcsolat: 22776986
 14. Bozzay Réka. Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595–1908. (2007)
  Könyv[22776961] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22776961, Kapcsolat: 22776961
 15. Bozzay Réka. Die Peregrination ungarlandischer Studenten an der Universitat Leiden (1598–1796). (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22776949] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22776949, Kapcsolat: 22776949
 16. Eredics Péter. Ungarische Stundenten und ihre Übersetzungen aus dem Niederlendischen ins Ungarische in der frühen Neuzeit. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22776935] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22776935, Kapcsolat: 22776935
 17. Hegyi Ádám. Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, 1526-1788 (1798): Ungarländische Studenten an den Schweitzerischen Universitäten und Akademien 1526-1788 (1798). (2003) ISBN:9634636209
  Könyv[22728884] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22728884, Kapcsolat: 22772173
 18. Csorba Dávid. A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1657–1711). (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23230249] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23230249, Kapcsolat: 23230249
 19. Győri L. Nagyari József tábori prédikációi. (2002) ISBN:9634726771
  Könyv[22772154] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22772154, Kapcsolat: 22772154
 20. Fekete Csaba. Debreceni könyvtáros deákok 1700 előtt (újabb adalékok). (2001) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 22-23 211-232
  Folyóiratcikk[22772146] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22772146, Kapcsolat: 22772146
 21. Csorba Dávid. Baráth Béla: Martonfalvi Tóth György (1635–1681) jelentősége a Debreceni Református Kollégium és a magyar peregrináció történetében. Adattár Martonfalvi György peregrinus diákjairól. (2001) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 2 2 151-155
  Folyóiratcikk[22772137] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22772137, Kapcsolat: 22772137
Baráth Béla. "Széttörve legyenek ezentúl a türelmetlenség undok láncai": A Türelmi Rendelet kiadásának 220. évfordulójára. (2001) REFORMÁTUS TISZÁNTÚL 1216-9870 9 6 12-14, 2139649
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[2139649]
 1. Huszti Kálmán. Bevezetés a magyar kiadáshoz. (2002) Megjelent: Ferdinanad Hrejsa, A csehek magyar apostola; Végh János élete (1755–1830) pp. 7-13
  Könyvrészlet[22767339] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22767339, Kapcsolat: 22767339
Baráth Béla. A debreceni egyetem felállításának ügye a református egyház előtt. (2002) Megjelent: Mérlegen a XX. századi magyar történelem pp. 137-140, 2139434
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2139434]
 1. Rébay Magdolna. A református egyház és a tanárképzés (1867–1952). (2010) Megjelent: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek: A VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia Debrecen, 2009 szeptember 18-19. előad... pp. 185-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2071357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2071357, Kapcsolat: 24615594
Baráth Béla. Die Bedeutung der „Bursa sacra” in der Geschichte der ungarischen Peregrination 1666–1681. (2002) Megjelent: The First Millennium of Hungary in Europe pp. 409-417, 2139122
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2139122]
 1. Gaál Botond. Kálvin ébresztése: A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés szempontjából.. (2010) ISBN:9789638896100
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2343721] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2343721, Kapcsolat: 22777162
 2. Bozzay Réka. Die Peregrination ungarlandischer Studenten an der Universitat Leiden (1598–1796). (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22777159] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777159, Kapcsolat: 22777159
 3. Niederhauser Emil. Magyarország első ezer éve Európában. (2003) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 12 3 p. 15
  Folyóiratcikk[22777158] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777158, Kapcsolat: 22777158
Baráth Béla. Barcza József műveinek bibliográfiája. (2002) Megjelent: Doctrina et Pietas pp. 213-229, 2139118
Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[2139118]
 1. Gazdag István. Doctrina et pietas: Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. (2003) HONISMERET 0324-7627 31 5 84-83
  Folyóiratcikk[22770985] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22770985, Kapcsolat: 22770985
Baráth Béla. Szubjektív egyháztörténelem. (2002) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 2 3 85-88, 2137898
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2137898]
 1. Nagy Károly Zsolt. „Amit az evangélium ígér, azt váltsa valóra a demokrácia.”: A társadalmi változások teológiai reflexiói és a belső nyilvánosság nyelvének átalakulása a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1948 között. (2017) Megjelent: Váltóállítás : diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben pp. 425-476
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705137] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705137, Kapcsolat: 27705137
Baráth Béla. "Földbegyökerezés és égbe fogózás...": A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében 1911-1920. (2003), 2373966
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2373966]
 1. Sajtos Szilárd. Protestáns katonai lelkigondozás az I. világháborúban: Csikesz Sándor katonalelkészi munkássága. (2012) Megjelent: Orando et laborando; A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 473. tanévről 2010/2011, pp. 75-86
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23243012] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23243012, Kapcsolat: 23243012
 2. Szász Lajos. „Egy sírja szélére taszított boldogtalan ország gyászba öltözött követe”: Baltazár Dezső püspök amerikai útjai (1922, 1924/25). (2012) Megjelent: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat..." Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére pp. 465-482
  Könyvrészlet[24591116] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24591116, Kapcsolat: 24591116
 3. Szatmári Emília. Magyar református egyháztörténet 1849–1944. (2010)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23230308] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23230308, Kapcsolat: 23243023
 4. Gonda László. The Service of Evangelism, the Evangelism os Service: The Influence of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Willem A. Visser’t Hooft and Johannes C. Hoekendijk on the Development of the Understanding of Mission int he Reformed Chuch in Hungary (1910–1968). (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23243005] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23243005, Kapcsolat: 23243005
Baráth Béla. Krónika az ezderfordulón: Tanulmányok és adatok a Füzesgyarmati Református Egyházközség történetéhez. (2003) ISBN:9632125568, 2139590
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2139590]
 1. Zvara Edina. Egyháztörténeti könyvek és kiadványok 2002, 2003. (2003) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 15 3-4 p. 209
  Folyóiratcikk[22777360] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777360, Kapcsolat: 22777360
Baráth Béla. Bethlen Gábor egyháztörténeti jelentősége: emlékbeszéd halálának 375. évfordulója alkalmából - Nagyvárad, 2004. november 14.. (2004) REFORMÁTUS TISZÁNTÚL 1216-9870 12 6 12-13, 2139647
Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2139647]
 1. Neumann Andrea. Bethlen Gáborra emlékeztek. (2004) BIHARI NAPLÓ 1222-6734 13 230 1-3
  Folyóiratcikk[22777553] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777553, Kapcsolat: 22777553
 2. Gurzó K. Bethlen Gábor emléknapok Váradon. (2004) Reggeli Újság - Bihar megyei napilap 1 230 p. 3
  Folyóiratcikk[22777526] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777526, Kapcsolat: 22777526
Baráth Béla. Vizuális nevelés Sárospatakon, 1797-1902 között. (2005) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 5 3 29-42, 2137897
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2137897]
 1. Bátoriné Misák. Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26263226] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26263226, Kapcsolat: 26263203
 2. Kapusi Angéla. A korszak szava: Henszlmann Imre a művészeti nevelés gyakorlatáról. (2014) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 114 3 133-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24591109] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24591109, Kapcsolat: 24591109
 3. Tamusné Molnár. Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban. (2011) MAGISZTER: A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRATA 1583-6436 9 112-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2851604] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2851604, Kapcsolat: 23250411
 4. Ugrai János. Szellemi egérutakon: A Zempléni Múzsa neveléstörténeti hagyományai, avagy a túlélés rejtélye Sárospatakon. (2010) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 10 3 42-47
  Folyóiratcikk[22777708] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777708, Kapcsolat: 22777708
 5. Gaál Botond. Kálvin ébresztése: A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés szempontjából.. (2010) ISBN:9789638896100
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2343721] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2343721, Kapcsolat: 22777718
 6. Bolvári Takács. Tudomány, kultúra és művészet a Zempléni Múzsában. (2009) Megjelent: Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVIII p. 293
  Könyvrészlet[22777663] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777663, Kapcsolat: 22777663
 7. Vámosi Katalin. Bálint József festőművész élete és alkotásai. (2007) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 7 3 p. 49
  Folyóiratcikk[22777609] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777609, Kapcsolat: 22777609
Wismeyer Wolfgang. A logoszról, a mítoszról és az ikonról: Az edesszai Krisztus-kép korai történetéhez. (2005) Megjelent: Orando et laborando pp. 177-190, 2372890
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2372890]
 1. Vitéz Ferenc. A Logosztól az Ikonig. (2011) NÉZŐ PONT: IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK 1788-8034 6 43 489-490
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[23250353] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23250353, Kapcsolat: 23250353
Baráth Béla. Baltazár Dezső püspök szerepvállalása a debreceni egyetem létrehozásában. (2006) Megjelent: Orando et laborando pp. 171-184, 2139458
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2139458]
 1. Kovács I Gábor. Hit - tudomány - közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. II.. (2014) ISBN:9789632845593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2841808] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2841808, Kapcsolat: 24591123
 2. Mudrák József. A kötet összeállítása során felhasznált legfontosabb források és szakirodalom jegyzéke. (2012) Megjelent: A Debreceni Egyetem története pp. 562-574
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[23229360] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23229360, Kapcsolat: 23229360
 3. Gaál Botond. Kálvin ébresztése: A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés szempontjából.. (2010) ISBN:9789638896100
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2343721] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2343721, Kapcsolat: 22777723
Dienes Dénes. A Tiszáninneni Református Egyházkerület babiloni fogsága : dokumentumok, 1948-1957. (2006) ISBN:9630613085, 2084312
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2084312]
 1. Misák Marianna. Egyházpolitika a szocializmusban: Amiről szólnak a könyvek és amiről nem. (2015) ISBN:9786068156712
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Közérdekű[2956731] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2956731, Kapcsolat: 26263223
 2. Kósa László. Egyház a pártállamban: a Magyarországi Református Egyház történetének kutatása 1945-1990. (2013) Megjelent: Társadalom – demokrácia – szolidaritás pp. 208-216
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2731307] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2731307, Kapcsolat: 28505352
 3. Bolvári-Takács G. Iskolaalapítási évfordulós ünnepségek a pataki gimnáziumban (1860-2006). (2012) SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 0237-6237 22 553-560
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2152582] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2152582, Kapcsolat: 28511051
 4. Kósa László. A református egyház történetének kutatása. (2012) MÚLT-KOR: NEGYEDÉVES TÖRTÉNELMI MAGAZIN 2061-3563 10
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)[25245852] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25245852, Kapcsolat: 25245852
 5. Zvara Edina. Egyháztörténeti könyvek és kiadványok 2005, 2006. (2006) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 18 3-4 p. 213
  Folyóiratcikk[22777316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777316, Kapcsolat: 22777316
Kustár Zoltán. Orando et laborando: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2005/2006. évi értesítője (468. tanév). (2006), 1893429
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1893429]
 1. Martis Zsolmbor. Prófétai szerep Czeglédi István életművében. (2014) Megjelent: Doktoranduszok fóruma pp. 18-23
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24647422] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24647422, Kapcsolat: 24647422
Pásztor János. Liturgiai irányzatok a magyar református egyházban. (2007), 2373611
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2373611]
 1. Papp Ferenc. Az istentisztelet az ember engedelmes felelete. (2008) REFORMÁTUS EGYHÁZ 0324-475X 60 7-8 p. 145
  Folyóiratcikk[23250329] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23250329, Kapcsolat: 23250329
Baráth Béla. Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16. századi patrónusi tevékenységéhez és Nyírbátor reformációjához. (2008) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 9 2 26-52, 2136468
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2136468]
 1. Kruppa Tamás. Tradíció és propaganda keresztútján : Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából. (2015) ISBN:9789635069682
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2997032] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2997032, Kapcsolat: 27705150
 2. Kovács Dóra. Az ecsedi Báthoryak és a reformáció. (2015) Megjelent: Paletta. II. koraújkor-történeti tudományos diákkonferencia. Tanulmánykötet pp. 177-194
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26263197] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26263197, Kapcsolat: 26263197
 3. Szabó András. Antitrinitáriusok, reformátusok és jezsuiták Gyulafehérvárott, 1557–1588. (2015) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 77 1 42-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2907560] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2907560, Kapcsolat: 26263198
 4. Borbély Zoltán. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első éveiben. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26263192] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26263192, Kapcsolat: 26263192
 5. Nyakas Miklós. A Hajdúság reformációja. (2015) Megjelent: A reformáció emléknapja a hajdúk fővárosában 2014 pp. 5-13
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24597237] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24597237, Kapcsolat: 24597237
 6. Horn Ildikó. A hatalom pillérei: A politikai elit az Erdélyi Fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556-1588). (2014)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[2783677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2783677, Kapcsolat: 27705154
 7. Szabó András. Szepességtől Biharig: Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. (2013) ISBN:9788081220821
  Könyv[24212254] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24212254, Kapcsolat: 24212254
 8. Szabó András. Homályos kezdetek: Új megfontolások Károlyi Gáspár életrajzának első szakaszáról. (2013) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 14 1 68-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23369798] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23369798, Kapcsolat: 23369798
 9. Sipos Gábor. Reformata Transilvanica: Tanulmányok az erdélyi református egyház 16–18. századi történetéhez. (2012) ISBN:9786068178455
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[24601501] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24601501, Kapcsolat: 24601501
 10. Csepregi Zoltán. Confessio vera der Synode zu Csenger, 1570: Einleitung. (2012) Megjelent: Reformierte Bekenntnisschriften Bd. 3/1. 1570 - 1599 pp. 21-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23364175] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23364175, Kapcsolat: 23364175
 11. Eleki Nándor. Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953-1971. (2011) CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE 1787-1093 14 2 5-40
  Folyóiratcikk[22098937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22098937, Kapcsolat: 24591106
Baráth Béla. A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából. (2009), 2139216
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2139216]
 1. Filep Tamás. "Az Isten megy előttünk": Adalékok Péter Mihály püspök portréjához. (2017) PRO MINORITATE 1216-9927 1 43-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3308594] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3308594, Kapcsolat: 27704920
 2. Schwarz Karl. Debrecen–Wien: Von István Szoboszlai Pap bis Zsigmond Varga. (2015) STUDIA DEBRECENI TEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2415-9735 1 2 27-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25245474] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25245474, Kapcsolat: 25245474
 3. Molnár Sándor. „Föl barátim!” A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24212527] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24212527, Kapcsolat: 24212527
 4. Schwarz Karl. Sprache - ethnische/konfessionelle Identität - Geschichte: Anmerkungen zum magyarisch-slowakischen Kirchenkonflikt im 19. Jahrhundert. (2011) DEJINY 1337-0707 2011 2 39-45
  Folyóiratcikk[26263211] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26263211, Kapcsolat: 26263211
 5. Kónya Péter. A protestáns pátens és kora.... (2010) HISTORIA ECCLESIASTICA 1338-4341 1 1-2 358-360
  Folyóiratcikk[22777774] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777774, Kapcsolat: 22767337
Baráth Béla. Az első magyarországi vallástörténeti tanszék alapító tanára és vallástudományi munkásságának ajánló bibliográfiája. (2009) Megjelent: Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről pp. 67-76, 2139167
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2139167]
 1. Kovács I Gábor. Hit - tudomány - közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. II.. (2014) ISBN:9789632845593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2841808] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2841808, Kapcsolat: 24591132
 2. Hodossy-Takács Előd. A vallástörténet oktatásának helye a keresztyén teológiai képzésben. (2010) Megjelent: Orando et laborando, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009 pp. 67-73
  Könyvrészlet[22777402] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777402, Kapcsolat: 22777402
Baráth Béla. "...e jó szándék nem volt haszontalan, a fáradtság nem volt eredménytelen". Az 1881/82. évi debreceni alkotmányozó zsinat és egyházpolitikai jelentősége. (2009) MEDIÁRIUM: KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA, TÁRSADALOM 1789-0357 3 1-2 5-21, 2136945
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2136945]
 1. Nagy Károly. „Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid...”: A református templomok térszervezése, térhasználata, mint a felekezeti azonosságtudat reprezentációja Magyarországon. (2015) Megjelent: Ethno-Lore: A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve pp. 293-329
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705253] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705253, Kapcsolat: 27705253
 2. Molnár Sándor. „Föl barátim!” A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24212531] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24212531, Kapcsolat: 24212531
 3. Nagy Károly Zsolt. „Hová lett a református öntudat?”: A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3328039] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3328039, Kapcsolat: 24211843
 4. Szatmári Emília. Magyar református egyháztörténet 1849–1944. (2010)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23230308] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23230308, Kapcsolat: 23230308
 5. Bagdán Zsuzsanna. Az 1881-es debreceni alkotmányozó zsinat szava. (2009) REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 0482-086X 1419-8568 53 20 p. 3
  Folyóiratcikk[22777481] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22777481, Kapcsolat: 22777481
2020-08-09 23:07