Bartha Csilla. Adalékok a detroiti magyar közösség nyelvállapotához. (1989) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 - 2 230-235, 2188254
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2188254]
 1. Borbély Anna. A nyelvcsere kutatásások módszerei. (2003) Megjelent: Nyelvek és kultúrák találkozása: XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus pp. 104-108
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2449339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2449339, Kapcsolat: 22897731
 2. Borbély A. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. (2001) ISBN:9639074284
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194582] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 194582, Kapcsolat: 22897730
 3. Borbély A. A magyarországi románok nyelvcseréjének szociolingvisztikai vizsgálata. (1996)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[193483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 193483, Kapcsolat: 22897727
Bartha Cs. Az erdélyi menekültek magyar nyelvi viszontagságai. (1991) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 2 1 77-87, 2121026
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2121026]
 1. Kontra Miklós. Felelős nyelvészet. (2019) ISBN:9789636939885
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30939139] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30939139, Kapcsolat: 28461240
 2. Fodor Katalin. A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. (2016) Megjelent: Kerekasztal körül. Huszonöt nyelvészeti tanulmány pp. 182-185
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[26820828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26820828, Kapcsolat: 26820828
 3. Beregszászi Anikó. A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. (2012) ISBN:9786155219184
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2410087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2410087, Kapcsolat: 22702851
 4. Borbély A et al. Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban: Kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban. (2010) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 106 455-470
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1429621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1429621, Kapcsolat: 23154609
 5. Hires-László Kornélia et al. A nemzeti és lokális identitás meghatározó tényezők a kárpátaljai magyar közösségben. (2008) Megjelent: „hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken” pp. 9-28
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2331245] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2331245, Kapcsolat: 22897900
 6. Kontra M. A határon túli magyar nyelvváltozatok. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 549-576
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196106, Kapcsolat: 22897913
 7. Kiss Jenő. A magyar nyelv és az Európai Unió. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 12-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1047490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1047490, Kapcsolat: 22897906
 8. Bálint E. A kétnyelvuség és a nyelvi változás összefüggései szórványkörnyezetben. Szociolingvisztikai kutatások Alsókarácsonfalván és Buzásbocsárdon. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[10302341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10302341, Kapcsolat: 22897754
 9. Kontra Miklós. Where is the ‘Most Beautiful’ and the ‘Ugliest’ Hungarian Spoken?. (2002) Megjelent: Handbook of Perceptual Dialectology, Volume 2 pp. 205-218
  Könyvrészlet[22897911] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897911, Kapcsolat: 22897911
 10. Borbély A. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. (2001) ISBN:9639074284
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194582] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 194582, Kapcsolat: 22897891
 11. Borbély Anna. Factors influencing language maintenance and language shift in the indigenous Romanian community in Hungary. (2000) Megjelent: Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian: Working papers from the 1st bilingual Language use theme meetin... pp. 49-66
  Könyvrészlet[22897888] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897888, Kapcsolat: 22897888
 12. Borbély Anna. A nyelvmegőrzést és a nyelvcserét befolyásoló demográfiai és társadalmi faktorok. (2000) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 6 36-47
  Folyóiratcikk[22897762] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897762, Kapcsolat: 22897762
 13. Zelliger Erzsébet. A magyar-magyar kapcsolatok nyelvi következményei a felső-ausztriai magyarok nyelvhasználatában. (2000) Megjelent: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében pp. 247-252
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2265841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2265841, Kapcsolat: 22897919
 14. Király Attila. Tudnák én ez mellett mást is mondani - változás a változók megítélésében. (1998) Megjelent: Nyelvi változó — nyelvi változás: A 9. Élőnyelvi Konferencia előadásai pp. 189-202
  Könyvrészlet[22897902] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897902, Kapcsolat: 22897902
 15. Borbély A. A magyarországi románok nyelvcseréjének szociolingvisztikai vizsgálata. (1996)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[193483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 193483, Kapcsolat: 22897760
 16. Posgay Ildikó. Valóban hiperpurizmus?. (1995) Megjelent: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat pp. 305-310
  Könyvrészlet[22897916] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897916, Kapcsolat: 22897916
 17. Csernicskó István. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). (1995) Megjelent: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat pp. 129-145
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2205458] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2205458, Kapcsolat: 22897893
 18. Fodor Katalin. A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. (1995) Megjelent: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat pp. 121-127
  Könyvrészlet[22897894] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897894, Kapcsolat: 22897894
Bartha CS. A nyelvek közötti érintkezés univerzáléi. Néhány adalék a kódváltás kérdésköréhez. (1992) Megjelent: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára pp. 19-28, 1818608
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1818608]
 1. Tücsök Dorottya. A tanárképzésben részt vevő hallgatók nyelvi ideológiái: a (nyelvi) másság konstruálódása. (2019) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 12 2 5-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3429277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3429277, Kapcsolat: 28832363
 2. Heltai Borbála Éva. Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3334827] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3334827, Kapcsolat: 27232546
 3. Márku Anita. A kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználata: nyelvi kontaktus, identitás és kreativitás. (2016) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. pp. 129-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3188763] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3188763, Kapcsolat: 26429894
 4. Márku Anita. "Po zákárpátszki": Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. (2013) ISBN:9786175961193
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23370027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23370027, Kapcsolat: 23353308
 5. Fenyvesi A. A nyelvkontaktus hatása amerikai emigráns nyelvekre. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 113-136
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23471634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23471634, Kapcsolat: 23471636
 6. Márku Anita. „Po Zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22869503] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22869503, Kapcsolat: 22880751
 7. Márku Anita. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben: MTA Határon Túli Magyar Ösztöndíjprogram és az MTA Kisebbségkutató Intézet 2009. évi 2009A00037E számú pályázatának beszámolója. (2010)
  Egyéb[22879319] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22879319, Kapcsolat: 22880750
 8. Єлизавета Барань et al. Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ.. (2009) Megjelent: Acta Beregsasiensis VIII/1 pp. 91-112
  Könyvrészlet[22921431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22921431, Kapcsolat: 22921374
 9. Csiszár R. Vendégnyelvi elemek az Ausztriában élő magyarok beszédében. (2008) NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 0133-2066 38 154 74-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10308738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10308738, Kapcsolat: 21829184
 10. Benő A. Kontaktológia. (2008)
  Könyv[21829185] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21829185, Kapcsolat: 21829185
 11. Karmacsi Zoltán. Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. (2007) ISBN:9789667966539
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1894313] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1894313, Kapcsolat: 21829186
 12. F Dornbach. Orvos és páciens (II.): Nyelvi változatok értelmezése egy sebész idiolektusában. (2006) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 - szeptember p. 1
  Folyóiratcikk[22899630] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22899630, Kapcsolat: 22880642
 13. Karmacsi Zoltán. Interferenciajelenségek az etnikailag vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek beszédében. (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 166-177
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1926129] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1926129, Kapcsolat: 21829187
 14. Karmacsi Z. Etnikailag vegyes házasság – „vegyes” nyelvhasználat?. (2005) ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 4 p. 1
  Folyóiratcikk[21829188] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21829188, Kapcsolat: 21829188
 15. Beregszászi Anikó. A kárpátaljai magyarok kódváltási szokásairól. (2004) Megjelent: Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról pp. 36-43
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2416001] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2416001, Kapcsolat: 21829189
 16. Sándor Anna. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. (2000) ISBN:8071493651
  Könyv[21889398] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21889398, Kapcsolat: 22880755
 17. Benő Attila. A magyar–román nyelvi interferencia néhány szemantikai vonatkozása. (2000) Megjelent: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében pp. 37-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2594126] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2594126, Kapcsolat: 22880560
 18. Vančóné Kremmer. Észrevételek a gyermekkori kódválasztás és kódváltás változásairól. (1998) Megjelent: Tanulmányok a magyar-szlovák kétnyelvűségről pp. 116-134
  Könyvrészlet[22880754] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22880754, Kapcsolat: 22880754
 19. Borbély A. Hungarian - Romanian. (1997) Megjelent: Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact. 2. Halbband pp. 1749-1752
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[193676] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 193676, Kapcsolat: 22880627
 20. Lanstyák István et al. Kódváltás és nemzeti azonosságtudat. (1996) Megjelent: Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat pp. 163-174
  Könyvrészlet[22880723] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22880723, Kapcsolat: 22880723
Bartha CS. Sztenderdizáció és/vagy nyelvi asszimiláció? Megjegyzések az erdélyi menekültek nyelvhasználatban észlelhető változásokról. (1992) Megjelent: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben pp. 19-29, 192756
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[192756]
 1. Péntek János et al. A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). (2020) ISBN:9786067391534; 9789635560264
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31597235] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31597235, Kapcsolat: 29449687
 2. Fodor Katalin. A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. (2016) Megjelent: Kerekasztal körül. Huszonöt nyelvészeti tanulmány pp. 182-185
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[26820859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26820859, Kapcsolat: 26820859
 3. Laihonen P. A nyelvideológiák elmélete es használhatósága a magyar nyelvvel kapcsolatos kutatásokban. (2011) Megjelent: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi ... pp. 20-27
  Egyéb konferenciaközlemény[22287184] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22287184, Kapcsolat: 22287184
 4. Laihonen Petteri. A magyar nyelvi standardhoz kapcsolódó nyelvi ideológiák a romániai Bánságban. (2009) Megjelent: Tanulmányok a kétnyelvűségről IV pp. 47-77
  Könyvrészlet[22880441] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22880441, Kapcsolat: 22880441
 5. Sándor Anna. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. (2000) ISBN:8071493651
  Könyv[21889398] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21889398, Kapcsolat: 22880456
 6. Posgay Ildikó. Valóban hiperpurizmus?. (1995) Megjelent: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat pp. 305-310
  Könyvrészlet[22897916] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897916, Kapcsolat: 22880448
 7. Fodor Katalin. A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. (1995) Megjelent: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat pp. 121-127
  Könyvrészlet[22897894] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22897894, Kapcsolat: 22880439
 8. Posgay Ildikó. Névhasználati sajátosságok Erdélyben. (1993) HUNGAROLÓGIA 1217-4343 3 216-219
  Folyóiratcikk[22880443] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22880443, Kapcsolat: 22880443
Bartha CS. Családnév-módosítások a detroiti magyarban. (1993) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 15 41-44, 192907
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[192907]
 1. Farkas Tamás. A magyar családnevek változástipológiájáról. (2015) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 111 4 395-408
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2988139] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2988139, Kapcsolat: 25327061
 2. Slíz Mariann et al. Translating Family Names in Hungarian: A Diachronic Survey. (2013) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 1936-8879 2013 Volume 6 1-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24553264] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24553264, Kapcsolat: 24553264
 3. Farkas Tamás. Jewish Name Magyarization in Hungary. (2012) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 1936-8879 2012/5 Volume 5 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24553263] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24553263, Kapcsolat: 24553263
 4. Farkas Tamás. Névmagyarosítás, családnév-változtatás - kutatási témák és irányok. (2010) NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 0133-2066 40 2 48-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23164249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23164249, Kapcsolat: 23164244
 5. Farkas Tamás. A magyar családnév-változtatások szakirodalmának válogatott bibliográfiája (1872-2008). (2009)
  Egyéb[22898234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22898234, Kapcsolat: 22898234
 6. Szilágyi Anikó. Névadási szokások és névhasználat nyelvi/nemzeti kisebbségben. (2005) Megjelent: „Mindent fordítunk, és mindenki fordít” pp. 291-296
  Könyvrészlet[10304399] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10304399, Kapcsolat: 10304399
 7. Fercsik Erzsébet. Személynevek megváltozott nyelvi és kulturális környezetben - a külföldön élő magyar fotográfusok névhasználatáról. (2004) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 26 57-66
  Folyóiratcikk[10304400] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10304400, Kapcsolat: 10304400
 8. Vörös Ferenc. Családnévkutatások Szlovákiában: Szociolingvisztikai tanulmány négy település családnévhasználatának tükrében : Balony, Diósförgepatony, Kiscétény, Nagycétény. (2004) ISBN:807149609X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1826485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1826485, Kapcsolat: 10304398
 9. Farkas Tamás. A családnevek konnotációjáról. (2004) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 26. 49-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1884108] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1884108, Kapcsolat: 10304401
 10. Földes Csaba. Orthographische Assimilation von Familiennamen deutschsprachigen Ursprungs in Ungarn.. (2001) Megjelent: Name und Gesellschaft. Soziale und historische Aspekte der Namengebung und Namenentwicklung pp. 226-243
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1192689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1192689, Kapcsolat: 22898239
Bartha Csilla. Mindég csak magyarú beszélünk ALL THE TIME - Magyarnak lenni túl a Kecegárdán. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 17 4 491-495, 2188309
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2188309]
 1. Fenyvesi A. A nyelvkontaktus hatása amerikai emigráns nyelvekre. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 113-136
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23471634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23471634, Kapcsolat: 23471632
 2. P Lakatos Ilona et al. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén: többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. (2012) ISBN:9786155219290
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2840507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2840507, Kapcsolat: 23072349
 3. Szabó T. Annamária. Kódváltási stratégiák kisebbségi diskurzusokban. (2010) Megjelent: IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia pp. 150-163
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2133591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2133591, Kapcsolat: 22897963
 4. Pálmainé Orsós Anna. Issues of Beas language teaching and language planning in Hungary. (2008) Megjelent: Society and Lifestyles pp. 21-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3375731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3375731, Kapcsolat: 22897952
 5. P Lakatos Ilona et al. Hátrányos helyzet – pozitív attitűd (és ami mögötte van). (2006) Megjelent: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok pp. 207-221
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3054608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3054608, Kapcsolat: 22897950
 6. Fenyvesi Anna. Introduction. (2005) Megjelent: Hungarian Language Contact outside Hungary pp. 1-10
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1919411] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1919411, Kapcsolat: 22897933
 7. Fenyvesi Anna. The affectedness of the verbal complex in American Hungarian. (2000) Megjelent: Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian: Working papers from the 1st bilingual Language use theme meetin... pp. 94-107
  Könyvrészlet[22881023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22881023, Kapcsolat: 22897929
 8. Somkereki Irma. A nyelvi dominancia és a nyelvi hiány vizsgálata kétnyelvű tanulók esetében. (2000) ERDÉLYI PSZICHOLÓGIAI SZEMLE / TRANSYLVANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1454-797X 2286-1386 1 4 95-119
  Folyóiratcikk[22897960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22897960, Kapcsolat: 22897960
 9. Sándor Anna. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. (2000) ISBN:8071493651
  Könyv[21889398] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21889398, Kapcsolat: 22897957
 10. Lanstyák István. Kétnyelvűség és nemzeti nyelv: Néhány gondolat a standard nyelvváltozatnak kétnyelvűségi helyzetben való elsajátitásáról. (1998) Megjelent: Nyelvmentés vagy nyelvárulás: Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról pp. 183-196
  Könyvrészlet[22897943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22897943, Kapcsolat: 22897943
 11. Sándor Anna. A kétnyelvűség és a nyelvcsere vizsgálata egy szlovákiai magyar beszélőközösségben. (1998) Megjelent: Tanulmányok a magyar-szlovák kétnyelvűségről pp. 103-115
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[22898212] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22898212, Kapcsolat: 22897953
 12. Kontra Miklós. Magyar nyelvhasználat határainkon túl. (1996) Megjelent: Magyarságkutatás, 1995-96 pp. 113-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22897942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22897942, Kapcsolat: 22897942
 13. Kiss Jenő. Társadalom és nyelvhasználat: szociolingvisztikai alapfogalmak. (1995) ISBN:9631868168
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2214476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2214476, Kapcsolat: 22897935
 14. Kontra Miklós. Magyar nyelvű és a magyarról szóló irodalom. (1995) Megjelent: Szociolingvisztika pp. 353-359
  Könyvrészlet[22897939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22897939, Kapcsolat: 22897939
 15. Lanstyák István. Kétnyelvűség és nemzeti nyelv: Néhány gondolat a standard nyelvváltozatnak kétnyelvűségi helyzetben való elsajátitásáról. (1994) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 37 2 63-75
  Folyóiratcikk[22897940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22897940, Kapcsolat: 22897940
Bartha Csilla. Nyelvhasználat és generációk összefüggése a detroiti magyarban. (1993) HUNGAROLÓGIA 1217-4343 - 3 40-51, 2188479
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2188479]
 1. Bába Szilvia. A magyar nyelvhasználat jellemzői a tengerentúli diaszpórában. (2017) Megjelent: A magyar nyelv jelene és jövője pp. 265-275
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30735401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30735401, Kapcsolat: 27203791
 2. Fodor Dóra. Etnopszichológiai tényezők a kétnyelvűségben. (2000) ERDÉLYI PSZICHOLÓGIAI SZEMLE / TRANSYLVANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1454-797X 2286-1386 1 4 77-93
  Folyóiratcikk[22898209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22898209, Kapcsolat: 22898209
 3. Sándor Anna. A szlovákiai vegyes házasságokból származó fiatalok kétnyelvűsége. (2000) Megjelent: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében pp. 188-193
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[10305958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10305958, Kapcsolat: 22898217
 4. Sándor Anna. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. (2000) ISBN:8071493651
  Könyv[21889398] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21889398, Kapcsolat: 22898213
 5. Sándor Anna. A kétnyelvűség és a nyelvcsere vizsgálata egy szlovákiai magyar beszélőközösségben. (1998) Megjelent: Tanulmányok a magyar-szlovák kétnyelvűségről pp. 103-115
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[22898212] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22898212, Kapcsolat: 22898212
Bartha CS. Megjegyzések a lexikai kölcsönzésről. (1993) Megjelent: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára pp. 26-35, 192908
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[192908]
 1. Benő Attila. Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. (2014) ISBN:9786067390049
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24627336] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24627336, Kapcsolat: 25179338
 2. Єлизавета Барань et al. Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ.. (2009) Megjelent: Acta Beregsasiensis VIII/1 pp. 91-112
  Könyvrészlet[22921431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22921431, Kapcsolat: 22921431
 3. Bakonyi D. Nincs cím. (2008) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTIENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE SECTIO LINGUISTICA p. 15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10304402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10304402, Kapcsolat: 10304402
 4. Láncz Irén. Lexical interference and contact variants in Hungarian. (2004) TANULMÁNYOK 37 101-109
  Folyóiratcikk[22880914] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22880914, Kapcsolat: 22880914
 5. Fenyvesi Anna. The affectedness of the verbal complex in American Hungarian. (2000) Megjelent: Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian: Working papers from the 1st bilingual Language use theme meetin... pp. 94-107
  Könyvrészlet[22881023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22881023, Kapcsolat: 22880903
 6. Fagyal Zsuzsanna. Interferencia-jelenségek a solymári svábok magyar beszédében. (1995) Megjelent: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat pp. 252-269
  Könyvrészlet[22880899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22880899, Kapcsolat: 22880899
Bartha CS. A nyelvvesztés néhány rendszerbeli szimptómája amerikai magyarok nyelvhasználatában. (1995) Megjelent: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára pp. 34-44, 193301
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[193301]
 1. Ladányi Mária et al. Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. (2019) ISBN:9789634638445
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30460783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30460783, Kapcsolat: 27907503
 2. Fenyvesi A. A nyelvkontaktus hatása amerikai emigráns nyelvekre. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 113-136
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23471634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23471634, Kapcsolat: 23471642
 3. Kiss Jenő. Nyelvromlás?. (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 1 9-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23647233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23647233, Kapcsolat: 21735059
 4. Bodó CSanád. Nyelvcsere és közösségi nyelvvesztés a felsoori magyar-német kétnyelvu beszéloközösségben. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[10302340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10302340, Kapcsolat: 22881019
 5. Eőry V et al. Hungarians in the Czech Republic. On the emergence of a ’”new’’ linguistic minority after the division of Czechoslovakia. (2003) INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 0165-2516 1613-3668 162 85-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 195301, Kapcsolat: 22881021
 6. Beregszászi Anikó et al. A kétnyelvűség fogalma, típusai. (2003) Megjelent: A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba pp. 28-42
  Könyvrészlet[22880996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22880996, Kapcsolat: 22880996
 7. Bodó Csanád. Nyelvi változások a nyelvcsere és nyelvvesztés folyamatában. (2001) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 125 2 169-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1886255] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1886255, Kapcsolat: 22881018
 8. Fenyvesi Anna. The affectedness of the verbal complex in American Hungarian. (2000) Megjelent: Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian: Working papers from the 1st bilingual Language use theme meetin... pp. 94-107
  Könyvrészlet[22881023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22881023, Kapcsolat: 22881023
 9. Zelliger Erzsébet. Egy nyelvjárás a történelmi és társadalmi változások fókuszában: Velika Pisanica példája. (1999) Megjelent: Ember és nyelv: Tanulmányok Keszler Borbála tiszteletére pp. 328-335
  Könyvrészlet[22881034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22881034, Kapcsolat: 22881034
 10. Navracsics Judit. A kétnyelvű gyermek. (1999) ISBN:9631348474
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1351101] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1351101, Kapcsolat: 22881024
 11. Fenyvesi Anna. Nyelvkontaktus és nyelvvesztés az amerikai magyarban: a hasonulások sorsa a mckeesporti beszélők nyelvében. (1998) Megjelent: Nyelvi változó — nyelvi változás: A 9. Élőnyelvi Konferencia előadásai pp. 85-98
  Könyvrészlet[22881022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22881022, Kapcsolat: 22881022
 12. Wacha B. Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. (1998) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 94 1 78-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[193774] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 193774, Kapcsolat: 22881025
 13. Borbély A. A magyarországi románok nyelvcseréjének szociolingvisztikai vizsgálata. (1996)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[193483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 193483, Kapcsolat: 22881020
Bartha Csilla et al. The Influence of Age and Gender on Code-switching among Romanians in Hungary. (1995) Megjelent: Summer School Code-switching and Language Contact pp. 284-289, 2184236
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2184236]
 1. Straszer Boglárka. Ungerska för rötternas skull: Språkval och identitet bland an dragenerationens ungrare i Sverige och Finland. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24368933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24368933, Kapcsolat: 24368933
 2. ИЛИЋ МА. ДИ НА МИ КА ЈЕ ЗИЧ КЕ И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПРО МЕ НЕ: О МА ЊИН СКИМ ЈЕ ЗИ ЦИ МА У МА ЂАР СКОЈ С ПО СЕБ НИМ ОСВР ТОМ НА СРП СКИ ЈЕ ЗИК. (2009) JUZNOSLOVENSKI FILOLOG 0350-185X LXV 331-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25257932, Kapcsolat: 25257914
2020-09-20 18:51